Elektroinstalacije, cijena radova - električar

Trošak električnih instalacija teško je procijeniti, ali još uvijek možete izbjeći nepotrebne dodatne troškove. Preporučljivo je da prije pokretanja električne instalacije napravite projekt elektroinstalacije kojeg je izradio vaš dizajner - točno određivanjem protoka kablova, ormara, utičnica i sklopki. Izbjegavate naknadne dodatne troškove nadogradnje ili obnove instalacije. Uz dobar plan instalacije, električar će vam također pripremiti precizniji navod. Cijena projektne dokumentacije iznosi između 270-550 EUR, što je još uvijek mali iznos u odnosu na ukupne troškove izgradnje. Za elektroinstalacije prosječne kuće trebat će vam između 3 i 5 ormara od 160-260 EUR/ormar. Cijena jednostavnih električnih instalacija je oko 15 EUR/m2. Električne instalacije u prosječnoj kući koštaju otprilike 2.700 EUR.

Kome povjeriti postavljanje elektroinstalacija? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim izvođačima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
Pošalji upit

Cijena za električne instalacije


Cijena električnih instalacija. Cijena za grube i fine elektro instalacije u klasičnoj obiteljskoj kući.

6.63 €/m2

VRLO NISKA CIJENA
€/m2

SREDNJA CIJENA
23.87 €/m2

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Elektroinstalacije, cijena radova - električar

Druge cijene za Elektroinstalacije

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena elektroinstalacije po rasvjetnom mjestu

Cijena za izvedbu novih električnih instalacija za rasvjetna tijela u objektu. Troškovi postavljanja novih elektroinstalacija za mjesta rasvjetnih tijela u objektu sa cijelokupnim materijalom€/kom

kom
upit

Cijena za izvedbu novih električnih instalacija za utičnice u objektu

Troškovi postavljanja novih elektroinstalacija za mjesta utičnica u objektu sa cijelokupnim materijalom€/kom

kom
upit

Cijena za izvedbu novih telefonskih instalacija

Cijena postavljanja telefonskih instalacija sa kompletnim vodovima i materijalom€/kom

kom
upit

Cijena za izvedbu električnih instalacija antenstkih sustava

Troškovi montaže električnih instalacija za antenske sustave sa svim uključenim materijalima€/kom

kom
upit

Cijena za uklanjanje, sabiranje i odvoz starih rabljenih rasvjetnih tijela (lustera, plafonjera)

Troškovi za skidanje i sabiranje starih rabljenih rasvjetnih lustera i plafonijera te odvoz na deponij.€/kom

kom
upit

Cijena za postavljanje novih rasvjetnih tijela (lustera, plafonjera)

Troškovi za montažu novih rasvjetnih tijela, pri čemu troškove rasvjetnih tijela krije stranka.€/kom

kom
upit

Cijena za instaliranje novih utičnica i sklopki

Troškovi postavljanja novih sklopki i utičnica, pri čemu troškove utičnica i sklopki krije stranka€/kom

kom
upit

Elektro ormari

Cijena postavljanja novog električnog ormarića sa ugradnjom automatskih osigurača i FID sklopke. Troškovi postavljanja novog električnog ormarića sa ugradnjom FID sklopke te pripadajućih osigurača, pri čemu plombiranje brojila vrši elektra.€/kom

kom
upit

Spajanje fid sklopke

Cijena za spajanje fid sklopke.€/kom

kom
upit

Spajanje prekidača

Cijena za spajanje prekidača.€/kom

kom
upit

Vanjski ormarić za struju

Cijena za montažu vanjskog ormarića za struju.€/kom

kom
upit

Cijena rada električara

Sat električara je oko 180-250 kn / h, plus putni troškovi.€/h

h
upit
UKUPNO:
pošalji upit >

Telekomunikacije


Cijene telekomunikacijskog sustava ovise o potrebama pojedinca. Najčešće instaliramo televizijske i ...

Provjerite i: Telekomunikacije cijena

Alarmni sustavi


Alarmni sustavi imaju cijenu koja uvelike varira ovisno o vrsti (ožičeni, bežični), kvaliteti, broju...

Provjerite i: Alarmni sustavi cijena

Rasvjeta


Cijena rasvjete u kući i izvan nje, uvjetovan je brojem svjetla i niz svjetala koja će biti instalir...

Provjerite i: Rasvjeta - cijena za stropna, zidna, led, vanjska, kupaonska, ugradbena i ostala rasvjeta

Pametna kuća


Automatizirana pametna kuća štedi mnogo troškova na grijanju i osvjetljenju te pruža mnogo veću udob...

Provjerite i: Pametna kuća, cijena pametne kuće - gradnja, elektroinstalacije

Električno podno grijanje


Koja je cijena električnog podnog grijanja ? Investicija ugradnje električnog podnog grijanja manja...

Provjerite i: Električno podno grijanje - cijena i cjenik instalatera

Elektro servis


Cijene za servis elektronike se razlikuju od dijela električara i potrošenog materijala. Obično serv...

Provjerite i: Elektro servis, cijena za popravak elektronike

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Električar i elektroinstalacije - sve što morate znati

1. Električne instalacije u kući - što moramo znati?

Elektroinstalacije zahtijevaju odgovarajuću stručnu osposobljenost izvođača.

Elektroinstalacije u današnje vrijeme važan su dio životnog okruženja. Pružaju nam mogućnost grijanja, pristupa svježoj vodi, odvodu otpadnih voda, mogućnost osvjetljavanja prostorija i uporabu brojnih električnih aparata. Pouzdan sustav instalacija ugrađen na odgovarajući način omogućuje nesmetano funkcioniranje zgrade. Elektroinstalacije su vrsta radova koji zahtijevaju odgovarajuću stručnu osposobljenost. Dobro je da je naručitelj upoznat s osnovnim elektroinstalacijskim pojmovima i tehnikama, jer mu je tada lakše dogovoriti se sa stručnjakom projektantom i izvođačem.

1.1. Mjerenje i održavanje elektroinstalacija

Minimalno svakih 10 godina u kućama i stambenih zgradama treba provjeriti stanje električne mreže, odnosno izmjeriti provodljivost električnih žica. Na taj način ovlašteni električar koji obavlja mjerenja može prepoznati eventualne nedostatke na pojedinim mjestima u instalacijama. Na tim mjestima, ako ih pravodobno ne otkrijemo, može doći do kratkog spoja, pa i do požara. Istodobno se provjeravaju i gromobrani i ožičenje računala. Izvješće koje izdaje električar vrijedi kao službeni dokaz o sigurnosti objekta. Gromobrane treba češće provjeravati, minimalno u razmacima od 2 do 4 godine. Isto tako treba obaviti pregled električne mreže i gromobrana pri svakom većem zahvatu, odnosno adaptaciji. Ako pravilno i redovito održavamo električne instalacije (redovna mjerenja, uklanjanje nedostataka, zamjena osigurača itd.), neće dolaziti do prekida opskrbe električnom energijom, koji štetno utječe na sve priključene električne uređaje. 

2. Stručno i kvalitetno projektiranje i izvođenje

Stručno osposobljen elektroinženjer najprije će izraditi projekt elektroinstalacija za vaš stan ili kuću, a zatim će započeti s radovima. Za rasvjetu i električne instalacije u kući potrebne su vam tzv. instalacije niskog napona, a za telefonski priključak, kompjutorsku mrežu, klimatizacijske uređaje, portafon, protupožarnu i protuprovalnu zaštitu tzv. informacijske instalacije. Projektiranje i izvedba elektroinstalacija svakako je usluga koja zahtijeva stručno osposobljenog i iskusnog izvođača. Ne savjetujemo vam da to radite sami. Kod projektiranja električnih instalacija treba uzeti u obzir odgovarajuće, zakonom utvrđene propise, a ujedno treba osigurati i pristup električnim instalacijama, ako budu potrebni popravci ili nadogradnja. 

3. Vrste elektroinstalaterskih radova

3.1. Električne instalacije niskog napona i informacijske instalacije

Električne instalacije niskog napona napajaju električne uređaje i rasvjetu. Informacijske instalacije su instalacije za telefon, protuprovalnu i protupožarnu zaštitu, klimatizaciju i kompjutorske mreže.

3.2. S obzirom na izvedbu

Električne instalacije u objektu možemo ugraditi na različite načine:

- Podžbukno i u žbuku: Instalacije se razvode nakon izgradnje zidova, a prije postavljanja završnog sloja žbuke. 

- Nadžbukno: Na taj se način ugrađuju u prostorije s visokom vlagom u zraku. Instalacije treba instalirati zajedno s plastičnim vodičima na odgovarajuće nosače.

- U šuplje zidove: mogu biti gorivi ili negorivi, a to ovisi o materijalu koji se upotrebljava za ugradnju elektroinstalacija. Tako se izvodi distribucija u suhomontažnoj gradnji.

- U beton: Slično kao kod podžbukne i nadžbukne ugradnje, elektroinstalacije se razvode u beton već na početku gradnje.

- U instalacijske kanale: Na taj se način najčešće razvode instalacije u industrijskoj gradnji, a rijetko u stambenim objektima. 

- S neizoliranim vodičima: Na taj se način u kućama i stanovima razvode sustavi niskog napona, npr. halogenske svjetiljke i slični uređaji.

Izrazito je važno proizvesti elektroinstalacije u skladu s važećim propisima i projektom elektroinstalacija. Moramo paziti na to da su niski i visoki napon odvojeni (minimalno 5 cm razmaka). Isto tako ne smiju biti povezani u istom strujnom krugu, uz iznimku ako su odvojeni pregradnim zidom. Električne kabele postavljamo u savitljive cijevi i tako omogućavamo njihovu zamjenu ili popravak u budućnosti. Važno je na sve električne izvode postaviti zaštitni vodič, koji predstavlja treću fazu u trofaznom električnom toku.

4. Kako se odvija izvedba elektroinstalacija u kući i stanu?

4.1. Instalacija struje u kući - izvedba

Pri izvedbi električnih instalacija iznimno je važno da su detaljno planirane i stručno postavljene jer samo na taj način možemo spriječiti ozbiljnije komplikacije u budućnosti. Uzmimo na primjer kupaonicu u kojoj u slučaju preuređivanja instalacija treba razbiti zidne keramičke pločice. Električne instalacije izrađujemo u dvije faze. Prva tzv. izrada ugrubo, odvija se na samom početku, a druga, fina, u završnim fazama obnove, odnosno gradnje. Gruba faza izvodi se nakon postavljanja svih pregradnih zidova. Najčešće se istodobno ugrađuju vodovodne i mehaničke instalacije (grijanje, ventilacija) te razvod telekomunikacija. Kod zidanih zidova struja se u cijevima razvodi ispod žbuke, a u slučaju suhomontažih zidova od gipsanih ploča unutar šupljina zidova. Kod novogradnje se elektroinstalacije najčešće provode kroz betonske ploče. Šuplje PVC cijevi provode se po oplati, zatim se zalijevaju betonom. Na taj način možemo izbjeći bušenje i naknadno zatrpavanje kanala u već napravljenim zidovima. Električar naknadno ugura električne kabele u PVC cijevi, koje su već razvedene po ploči. Električne kabele u PVC cijevima u slučaju potrebe možemo zamijeniti bilo kada. Pri polaganju PVC cijevi i betoniranju treba voditi brigu o tome da cijevi nisu stisnute ili oštećene. Instalacijske cijevi uvijek polažemo vertikalno ili horizontalno, nikada ukoso. Cijevi uvijek ugrađujemo u pojas između 20 – 120 cm od zemlje kako bismo instalacije naknadno mogli lakše popraviti ili nadograditi. Jedino se po stropu cijevi postavljaju najkraćim mogućim putem. Prosječna količina položenih električnih kabela u obiteljskoj kući je od 500 do 100 tekućih metara, a ugrađenih razvodnih kutija oko 100 – 150.

Čak i kod električnih instalacija u kućanstvima može doći do povećanja prolaznog otpora vodiča, kao i do kvara na petlji te smanjenog otpora izolacije. Kod novog razvoda elektroinstalacija može doći do raznih pogrešaka u priključku i lošoj povezanosti vodiča. Kako bismo spriječili oštećenja zbog električne struje uslijed kojih može doći do požara, vrlo je važno pobrinuti se za dobru zaštitu od električnog udara. Stoga utičnice u kuhinji moramo postaviti minimalno 1 metar iznad ispusta vode i minimalno 50 cm sa strane. Ako utičnice imaju zaštitu ili će uređaj (hladnjak, perilica posuđa itd.) biti stalno priključen na utičnicu, ona se može postaviti 30 cm iznad poda. U kupaonici i sanitarijama, odnosno prostorijama s većom vlažnosti zraka u kojima neprestano postoji opasnost od dodira previsokog napona, svi električni uređaji moraju se napajati FID prekidačima, diferencijalnom strujom od 0,03 A ili preko prekidača sa zaštitom od kratkog spoja diferencijalnom strujom od 0,03 A. Prekidači za te prostorije moraju biti postavljeni s vanjske strane. Također se preporučuje odvojena zaštita utičnica i rasvjete u dječjim sobama, spavaćim sobama i dnevnom boravku. 

4.2. Postupak priključenja na distribucijsku mrežu

1. Nakon pisanja idejnog projekta elektroinstalacija kuće, odnosno stana popunjavanjem zahtjeva tražite od izvođača distribucije izdavanje projektnih uvjeta. Nakon što dobijete građevinsku dozvolu, podnosite zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključak na distribucijsku mrežu (jedinstveni obrazac). Suglasnost za priključenje može dobiti samo vlasnik objekta. 

2. Nakon što izdana suglasnost za priključak postane pravomoćna i prije početka radova, odnosno izgradnje, s izvođačem električne distribucije morate sklopiti ugovor o priključenju u kojem se reguliraju međusobni odnosi, u koje ulaze troškovi mrežarine i priključenja na distribucijsku mrežu.

3. Nakon završetka izvedbe podnosi se zahtjev za priključak i korištenje mreže.

4. Nakon što distributer preuzme ulogu priključenja i uporabe mreže, provjerava je li priključak napravljen u skladu sa svim zahtjevima distributera i prema važećem zakonu. Najkasnije u roku deset dana distributer izvodi priključak objekta, odnosno stana na mrežu. 

5. Prije priključenja s dobavljačem električne energije morate sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom, a s distributerom ugovor o korištenju mreže.

 

emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš domŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Zadnji projekti

Izvedba novih električnih instalacija u kuhinji 7 m2

Potrebna izvedba instalacija u kuhinji, fina obrada, 3 razvodne kutije, dva prekidača svjetla, tri dvojne štekdose vodoravne, jedna pojedinačna štekdoza. 3393 € do 5655 €

........

Dodavanje utičnica u kuhinji

Potrebno proširiti elektroinstalaciju u kuhinji
izrada priključka za štednjak i dodatnih utičnica. 2035.8 € do 3393 €

........

Renovacija elektroinstalacija u stanu

Trebam kompletnu adaptaciju struje u stanu.
Ormar za struju
Svaka soba svjetlo i 4 uticnice
Dnevna soba svjetlo x2 sa serijskim prekidacem i 7 uticnica
Kupaona svjetlo x 2 i 2 uticnice
Kuhinja stednjak,frizider,pecnica,svjetlo x 2 i radne uticnice 6 komada
Dnevna i spavace sobe izvod za rolete sa prekidacima.
Hodnik svjetlo i 2 uticnice i ormar za struju..
To je u grubo 10179 € do 16965 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

Cijena, Priključivanje i montaža stropne led lampe i wc ventilatora, led lampa i wc ventilator
Elektroinstalacije, Zagreb-dio

90 € do 150 €

Cijena, Izvedba novih električnih instalacija, cca 22 m2
Elektroinstalacije, Krapina

450 € do 750 €

Cijena, Ranovacija elektroinstalacija u stanu, 10-ak
Elektroinstalacije, Zagreb

900 € do 1500 €

Cijena, Ugradnja visilice i led stropne lampe, 6 kom
Elektroinstalacije, Zagreb

90 € do 150 €

Cijena, Elektroinstalacije za kuhinjske aparate, cca 5m2
Elektroinstalacije, Osijek

540 € do 900 €

Cijena, Ispitivanje električnih instalacija, Po popisu
Elektroinstalacije, Drniš

270 € do 450 €

Cijena, Zamjena starih osigurača sa automatskim, cca 100 m2
Elektroinstalacije, Vuka

450 € do 750 €

Cijena, Izvedba elektroinstalacija za plinski protočni bojler, priključka-2 kom
Elektroinstalacije, Zagreb

180 € do 300 €

Cijena, Izvedba elektroinstalacija u kuhinji i montaža šaltera, 6-7 kom-utičnica 15 kom- prekidača 1 kom- lampa
Elektroinstalacije, Volavec

450 € do 750 €

Cijena, Spojiti reklamu na postojeće elektroinstalacije, cca 1 x 0.30 m
Elektroinstalacije, Velika Gorica

63 € do 105 €

Cijena, Pomicanje kabla za napu , 50 cm više
Elektroinstalacije, Varaždin

90 € do 150 €

Cijena, Spajanje utičnica na postojeću infrastrukturu., cca 25 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Postavljanje multimodularnih utičnica, 3 utičnice na mjesto postojećih malih
Elektroinstalacije, Rijeka

90 € do 150 €

Cijena, Popravak instalacije polovice potkrovlja i tavana, cca 8 m2
Elektroinstalacije, Zaprešić

45 € do 75 €

Cijena, Postavljanje novih prekidača, 25 prekidača
Elektroinstalacije, Jasenice

450 € do 750 €

Cijena, Provjera uzemljenja u kući, cca 100m2
Elektroinstalacije, Korenica

450 € do 750 €

Cijena, Obnova elektroinstalacija u stanu, 80 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

1350 € do 2250 €

Cijena, Provjera električnih instalacija te promjena dotrajalih instalacija, Stan od 80 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Promjena utičnice, 20- utičnica
Elektroinstalacije, Rakitje, Bestovje

540 € do 900 €

Cijena, Izvedbu novih električnih instalacija za rasvjetno tijelo, 1 svjetlo i 1 prekidač
Elektroinstalacije, Gradec

180 € do 300 €

Cijena, Štemanje i zamjena kabla od razvodne kutije do trostrukog prekidača, cca 6-7 m
Elektroinstalacije, Selce

180 € do 300 €

Cijena, Montaža rasvjete u stan, 6 listera i 4 plafonijere
Elektroinstalacije, Sesvete

270 € do 450 €

Cijena, Premještanje elektroinstalacija, cca 32 m2
Elektroinstalacije, Novigrad

630 € do 1050 €

Cijena, Zamjena kutije sa osiguračima , cca 40 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, U kući postoji razvučeni UTP i Koaksijalni kablovi., 270 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Zamjena prekidača, 20 Prekidača izmijeniti
Elektroinstalacije, Rijeka

270 € do 450 €

Cijena, Izmjena starih električnih instalacija u kući, 90 m2
Elektroinstalacije, Zaprešić

900 € do 1500 €

Cijena, Zamijeniti dvije utičnice , utičnice-2 kd
Elektroinstalacije, Zagreb

90 € do 150 €

Cijena, Zamjena razvodne kutije s 8 osigurača, cca 80 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

720 € do 1200 €

Cijena, Zamijena indikatora za kupaonicu, 1 prekidač
Elektroinstalacije, Susedgrad

27 € do 45 €

Cijena, Montaža elektroopreme i ispitivanje ispravnosti elektroinstalacija, 16 utičnica, 11 prekidača, 1 telefonski priključak, 5 stropnih lampi, 5 zidnih lampi, 1 kupaonska grijalica, popravak zvona i portafona
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Montaža lustera i spajanje lampe na prekidač, 5 lustera/plafonjera i jedna lampa
Elektroinstalacije, Zagreb

180 € do 300 €

Cijena, Promjena razvodnog ormarića s osiguračima, cca 60 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Postavljanje struje sa ormarom, cca 30 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Montaža štednjaka, štednjak-1 kd
Elektroinstalacije, Žlebec Gorički

45 € do 75 €

Cijena, Postavljanje elektroinstalacija u kući, 150 m2
Elektroinstalacije, Zagreb

1350 € do 2250 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Elektroinstalacije cjenik

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

1852+ poduzeća za Elektroinstalacije
Besplatna usluga
Bez provizija
Zatraži ponudu

Tražite dobre izvođače za područje Elektroinstalacije?