Elektroinstalacije, cijena radova - električar

  Trošak električnih instalacija teško je procijeniti, ali još uvijek možete izbjeći nepotrebne dodatne troškove. Preporučljivo je da prije pokretanja električne instalacije napravite projekt elektroinstalacije kojeg je izradio vaš dizajner - točno određivanjem protoka kablova, ormara, utičnica i sklopki izbjegavate naknadne dodatne troškove nadogradnje ili obnove instalacije. Uz dobar plan instalacije, električar će vam također pripremiti precizniji navod. Cijena projektne dokumentacije iznosi između 2,000-4,000 kn, što je još uvijek mali iznos u odnosu na ukupne troškove izgradnje. Za elektro instalacije prosječne kuće trebat će vam između 3 i 5 ormara od 1200-2000 kn / ormar. Ako želite ocjenu "preko palca", cijena jednostavnih električnih instalacija je oko 100 kn / m2. Električne instalacije u prosječnoj kući koštaju otprilike 20,000 kn. Za točniju procjenu možete poslati upit našim certificiranim električarima.

  CIJENA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE


  Cijena električnih instalacija. Cijena za grube i fine elektro instalacije u klasičnoj obiteljskoj kući.

  50.00 KN/m2

  VRLO NISKA CIJENA
  KN/m2

  SREDNJA CIJENA
  150.00 KN/m2

  NAJVIŠA CIJENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
  Elektroinstalacije, cijena radova - električar

  DRUGE CIJENE ZA ELEKTROINSTALACIJE

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cijena

  vaša cijena

  Cijena elektroinstalacije po rasvjetnom mjestu

  Cijena za izvedbu novih električnih instalacija za rasvjetna tijela u objektu. Troškovi postavljanja novih elektroinstalacija za mjesta rasvjetnih tijela u objektu sa cijelokupnim materijalom


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za izvedbu novih električnih instalacija za utičnice u objektu

  Troškovi postavljanja novih elektroinstalacija za mjesta utičnica u objektu sa cijelokupnim materijalom


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za izvedbu novih telefonskih instalacija

  Cijena postavljanja telefonskih instalacija sa kompletnim vodovima i materijalom


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za izvedbu električnih instalacija antenstkih sustava

  Troškovi montaže električnih instalacija za antenske sustave sa svim uključenim materijalima


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za uklanjanje, sabiranje i odvoz starih rabljenih rasvjetnih tijela (lustera, plafonjera)

  Troškovi za skidanje i sabiranje starih rabljenih rasvjetnih lustera i plafonijera te odvoz na deponij.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za postavljanje novih rasvjetnih tijela (lustera, plafonjera)

  Troškovi za montažu novih rasvjetnih tijela, pri čemu troškove rasvjetnih tijela krije stranka.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za instaliranje novih utičnica i sklopki

  Troškovi postavljanja novih sklopki i utičnica, pri čemu troškove utičnica i sklopki krije stranka


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Elektro ormari

  Cijena postavljanja novog električnog ormarića sa ugradnjom automatskih osigurača i FID sklopke. Troškovi postavljanja novog električnog ormarića sa ugradnjom FID sklopke te pripadajućih osigurača, pri čemu plombiranje brojila vrši elektra.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Spajanje fid sklopke

  Cijena za spajanje fid sklopke.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Spajanje prekidača

  Cijena za spajanje prekidača.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Vanjski ormarić za struju

  Cijena za montažu vanjskog ormarića za struju.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena rada električara

  Sat električara je oko 180-250 kn / h, plus putni troškovi.


  KN

  KN/h

  h
  upit
  UKUPNO:
  POŠALJI UPIT >

  Telekomunikacije


  Cijene telekomunikacijskog sustava ovise o potrebama pojedinca. Najčešće instaliramo televizijske i ...

  Provjerite i: Telekomunikacije cijena

  Alarmni sustavi


  Alarmni sustavi imaju cijenu koja uvelike varira ovisno o vrsti (ožičeni, bežični), kvaliteti, broju...

  Provjerite i: Alarmni sustavi cijena

  Rasvjeta


  Cijena rasvjete u kući i izvan nje, uvjetovan je brojem svjetla i niz svjetala koja će biti instalir...

  Provjerite i: Rasvjeta - cijena za stropna, zidna, led, vanjska, kupaonska, ugradbena i ostala rasvjeta

  Pametna kuća


  Automatizirana pametna kuća štedi mnogo troškova na grijanju i osvjetljenju te pruža mnogo veću udob...

  Provjerite i: Pametna kuća, cijena pametne kuće - gradnja, elektroinstalacije

  Električno podno grijanje


  Koja je cijena električnog podnog grijanja ? Investicija ugradnje električnog podnog grijanja manja...

  Provjerite i: Električno podno grijanje - cijena i cjenik instalatera

  Elektro servis


  Cijene za servis elektronike se razlikuju od dijela električara i potrošenog materijala. Obično serv...

  Provjerite i: Elektro servis, cijena za popravak elektronike

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Ideje za uredan dom

  Časopis sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Električar i elektroinstalacije - sve što morate znati

  1. Električne instalacije u kući - što moramo znati?

  Elektroinstalacije zahtijevaju odgovarajuću stručnu osposobljenost izvođača.

  Elektroinstalacije u današnje vrijeme važan su dio životnog okruženja. Pružaju nam mogućnost grijanja, pristupa svježoj vodi, odvodu otpadnih voda, mogućnost osvjetljavanja prostorija i uporabu brojnih električnih aparata. Pouzdan sustav instalacija ugrađen na odgovarajući način omogućuje nesmetano funkcioniranje zgrade. Elektroinstalacije su vrsta radova koji zahtijevaju odgovarajuću stručnu osposobljenost. Dobro je da je naručitelj upoznat s osnovnim elektroinstalacijskim pojmovima i tehnikama, jer mu je tada lakše dogovoriti se sa stručnjakom projektantom i izvođačem.

  1.1. Mjerenje i održavanje elektroinstalacija

  Minimalno svakih 10 godina u kućama i stambenih zgradama treba provjeriti stanje električne mreže, odnosno izmjeriti provodljivost električnih žica. Na taj način ovlašteni električar koji obavlja mjerenja može prepoznati eventualne nedostatke na pojedinim mjestima u instalacijama. Na tim mjestima, ako ih pravodobno ne otkrijemo, može doći do kratkog spoja, pa i do požara. Istodobno se provjeravaju i gromobrani i ožičenje računala. Izvješće koje izdaje električar vrijedi kao službeni dokaz o sigurnosti objekta. Gromobrane treba češće provjeravati, minimalno u razmacima od 2 do 4 godine. Isto tako treba obaviti pregled električne mreže i gromobrana pri svakom većem zahvatu, odnosno adaptaciji. Ako pravilno i redovito održavamo električne instalacije (redovna mjerenja, uklanjanje nedostataka, zamjena osigurača itd.), neće dolaziti do prekida opskrbe električnom energijom, koji štetno utječe na sve priključene električne uređaje. 

  2. Stručno i kvalitetno projektiranje i izvođenje

  Stručno osposobljen elektroinženjer najprije će izraditi projekt elektroinstalacija za vaš stan ili kuću, a zatim će započeti s radovima. Za rasvjetu i električne instalacije u kući potrebne su vam tzv. instalacije niskog napona, a za telefonski priključak, kompjutorsku mrežu, klimatizacijske uređaje, portafon, protupožarnu i protuprovalnu zaštitu tzv. informacijske instalacije. Projektiranje i izvedba elektroinstalacija svakako je usluga koja zahtijeva stručno osposobljenog i iskusnog izvođača. Ne savjetujemo vam da to radite sami. Kod projektiranja električnih instalacija treba uzeti u obzir odgovarajuće, zakonom utvrđene propise, a ujedno treba osigurati i pristup električnim instalacijama, ako budu potrebni popravci ili nadogradnja. 

  3. Vrste elektroinstalaterskih radova

  3.1. Električne instalacije niskog napona i informacijske instalacije

  Električne instalacije niskog napona napajaju električne uređaje i rasvjetu. Informacijske instalacije su instalacije za telefon, protuprovalnu i protupožarnu zaštitu, klimatizaciju i kompjutorske mreže.

  3.2. S obzirom na izvedbu

  Električne instalacije u objektu možemo ugraditi na različite načine:

  - Podžbukno i u žbuku: Instalacije se razvode nakon izgradnje zidova, a prije postavljanja završnog sloja žbuke. 

  - Nadžbukno: Na taj se način ugrađuju u prostorije s visokom vlagom u zraku. Instalacije treba instalirati zajedno s plastičnim vodičima na odgovarajuće nosače.

  - U šuplje zidove: mogu biti gorivi ili negorivi, a to ovisi o materijalu koji se upotrebljava za ugradnju elektroinstalacija. Tako se izvodi distribucija u suhomontažnoj gradnji.

  - U beton: Slično kao kod podžbukne i nadžbukne ugradnje, elektroinstalacije se razvode u beton već na početku gradnje.

  - U instalacijske kanale: Na taj se način najčešće razvode instalacije u industrijskoj gradnji, a rijetko u stambenim objektima. 

  - S neizoliranim vodičima: Na taj se način u kućama i stanovima razvode sustavi niskog napona, npr. halogenske svjetiljke i slični uređaji.

  Izrazito je važno proizvesti elektroinstalacije u skladu s važećim propisima i projektom elektroinstalacija. Moramo paziti na to da su niski i visoki napon odvojeni (minimalno 5 cm razmaka). Isto tako ne smiju biti povezani u istom strujnom krugu, uz iznimku ako su odvojeni pregradnim zidom. Električne kabele postavljamo u savitljive cijevi i tako omogućavamo njihovu zamjenu ili popravak u budućnosti. Važno je na sve električne izvode postaviti zaštitni vodič, koji predstavlja treću fazu u trofaznom električnom toku.

  4. Kako se odvija izvedba elektroinstalacija u kući i stanu?

  4.1. Instalacija struje u kući - izvedba

  Pri izvedbi električnih instalacija iznimno je važno da su detaljno planirane i stručno postavljene jer samo na taj način možemo spriječiti ozbiljnije komplikacije u budućnosti. Uzmimo na primjer kupaonicu u kojoj u slučaju preuređivanja instalacija treba razbiti zidne keramičke pločice. Električne instalacije izrađujemo u dvije faze. Prva tzv. izrada ugrubo, odvija se na samom početku, a druga, fina, u završnim fazama obnove, odnosno gradnje. Gruba faza izvodi se nakon postavljanja svih pregradnih zidova. Najčešće se istodobno ugrađuju vodovodne i mehaničke instalacije (grijanje, ventilacija) te razvod telekomunikacija. Kod zidanih zidova struja se u cijevima razvodi ispod žbuke, a u slučaju suhomontažih zidova od gipsanih ploča unutar šupljina zidova. Kod novogradnje se elektroinstalacije najčešće provode kroz betonske ploče. Šuplje PVC cijevi provode se po oplati, zatim se zalijevaju betonom. Na taj način možemo izbjeći bušenje i naknadno zatrpavanje kanala u već napravljenim zidovima. Električar naknadno ugura električne kabele u PVC cijevi, koje su već razvedene po ploči. Električne kabele u PVC cijevima u slučaju potrebe možemo zamijeniti bilo kada. Pri polaganju PVC cijevi i betoniranju treba voditi brigu o tome da cijevi nisu stisnute ili oštećene. Instalacijske cijevi uvijek polažemo vertikalno ili horizontalno, nikada ukoso. Cijevi uvijek ugrađujemo u pojas između 20 – 120 cm od zemlje kako bismo instalacije naknadno mogli lakše popraviti ili nadograditi. Jedino se po stropu cijevi postavljaju najkraćim mogućim putem. Prosječna količina položenih električnih kabela u obiteljskoj kući je od 500 do 100 tekućih metara, a ugrađenih razvodnih kutija oko 100 – 150.

  Čak i kod električnih instalacija u kućanstvima može doći do povećanja prolaznog otpora vodiča, kao i do kvara na petlji te smanjenog otpora izolacije. Kod novog razvoda elektroinstalacija može doći do raznih pogrešaka u priključku i lošoj povezanosti vodiča. Kako bismo spriječili oštećenja zbog električne struje uslijed kojih može doći do požara, vrlo je važno pobrinuti se za dobru zaštitu od električnog udara. Stoga utičnice u kuhinji moramo postaviti minimalno 1 metar iznad ispusta vode i minimalno 50 cm sa strane. Ako utičnice imaju zaštitu ili će uređaj (hladnjak, perilica posuđa itd.) biti stalno priključen na utičnicu, ona se može postaviti 30 cm iznad poda. U kupaonici i sanitarijama, odnosno prostorijama s većom vlažnosti zraka u kojima neprestano postoji opasnost od dodira previsokog napona, svi električni uređaji moraju se napajati FID prekidačima, diferencijalnom strujom od 0,03 A ili preko prekidača sa zaštitom od kratkog spoja diferencijalnom strujom od 0,03 A. Prekidači za te prostorije moraju biti postavljeni s vanjske strane. Također se preporučuje odvojena zaštita utičnica i rasvjete u dječjim sobama, spavaćim sobama i dnevnom boravku. 

  4.2. Postupak priključenja na distribucijsku mrežu

  1. Nakon pisanja idejnog projekta elektroinstalacija kuće, odnosno stana popunjavanjem zahtjeva tražite od izvođača distribucije izdavanje projektnih uvjeta. Nakon što dobijete građevinsku dozvolu, podnosite zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključak na distribucijsku mrežu (jedinstveni obrazac). Suglasnost za priključenje može dobiti samo vlasnik objekta. 

  2. Nakon što izdana suglasnost za priključak postane pravomoćna i prije početka radova, odnosno izgradnje, s izvođačem električne distribucije morate sklopiti ugovor o priključenju u kojem se reguliraju međusobni odnosi, u koje ulaze troškovi mrežarine i priključenja na distribucijsku mrežu.

  3. Nakon završetka izvedbe podnosi se zahtjev za priključak i korištenje mreže.

  4. Nakon što distributer preuzme ulogu priključenja i uporabe mreže, provjerava je li priključak napravljen u skladu sa svim zahtjevima distributera i prema važećem zakonu. Najkasnije u roku deset dana distributer izvodi priključak objekta, odnosno stana na mrežu. 

  5. Prije priključenja s dobavljačem električne energije morate sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom, a s distributerom ugovor o korištenju mreže.

   

  EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOM  IZVEDBA NOVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

  Kompletna nova instalacija (šlicovanje bez zatvaranja) struje, internet/TV za trosobni stan od 60qm. 5040 KN do 8400 KN


  ........

  PRESPOJITI KLIME NA UTIČNICE

  Klime su trenutačno spojene direktno u zid u struju. Potrebno ih je prespojiti na utičnice kako bi ih mogli izgasiti iz struje po želji. 315 KN do 525 KN


  ........

  UVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA U NOVOGRADNJU

  Potrebno je postaviti mrežu u jedan poslovni prostor površina je oko 160m2.
  U prilogu maila pod nazivom "Novi Prostor"nalazi se tlocrt sa veličinama i izgledom prostora. U drugom prilogu pod nazivom "Pozicija mrežnih mjesta - 36kom " nalazi se plavom brojkom oznaka broja potrebnih mrežnih mjesta na određenom radnom mjestu, printeru...

  Broj mrežnih mjesta po sobama:

  -Soba 5 = 7 mrežnih mjesta
  -Soba 6 = 5 mrežnih mjesta
  -Soba 7 = 10 mrežnih mjesta
  -Soba 8 = 1 mrežno mjesto
  -Soba 9 = 4 mrežna mjesta
  -Soba 10 = 9 mrežnih mjesta

  Ukupni broj mrežnih mjesta 36.

  Na lokaciji će se nalaziti mrežni ormar "ORMAR KOMUNIKACIJSKI 19" - 36U" pozicija ormara je na nacrtu označena IKT+TC i nalazi se u sobi broj 2.

  Potrebno je dati ponudu za:
  -Dobavu i polaganje mrežnog kabela
  -Dobava i postavljanje nadžbuknih kanalica
  -Dobava i postavljanje patch panela
  -Dobava i montaža mrežnog modula sa okvirom i kućišta za nadžbuknu montažu


  12600 KN do 21000 KN


  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

  CIJENA, ZAMJENA UTIČNICA I SPAJANJE PEČNICE I PLOČE , UTIČNICE - 3 KOM
  Elektroinstalacije, Ivančići

  1012.5 KN do 1687.5 KN

  CIJENA, POPRAVAK UTIČNICE U ZIDU, 1 - KOM
  Elektroinstalacije, Rijeka

  135 KN do 225 KN

  CIJENA, IZVEDBA NOVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, PREKIDAČA-5 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb-dio

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE UTIUČNICA, 2 - KOM
  Elektroinstalacije, Zaprešić

  202.5 KN do 337.5 KN

  CIJENA, POSTAVITI ŠINSKU RASVJETU NA STROP, CCA 2 M
  Elektroinstalacije, Susedgrad

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, OBNOVA ELEKTROINSTALACIJA, CCA 130 M2
  Elektroinstalacije, Lučko

  6750 KN do 11250 KN

  CIJENA, ZAMJENA GLAVNOG STRUJNOG VODA, STRUJNI VOD-1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, SPAJANJE UTIČNICA I ZAMJENA KUTIJE SA OSIGURAČIMA, UTIČNICE-3 KOM PREKIDAČ-1 KOM KUTIJA SA OSIGURAČIMA-1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, MONTAŽA RASVJETE I UTIČNICA , RASVJETA - 5 KOM I UTIČNICA - 5 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, IZVEDBA NOVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, CCA 30 M2
  Elektroinstalacije, Sljeme

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, PROVJERA I POPRAVAK UTIČNICA U STANU , UTIČNICA - 5 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  202.5 KN do 337.5 KN

  CIJENA, POPRAVAK PREKIDAČA, PREKIDAČ-1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE PLAFONJERA, 7- KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, ZAMJENA LUSTERA U PLAFONJERKU , 1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, PREMJEŠTANJE RASVJETE U STANU, 15 - KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, IZRADA ELEKTROINSTALACIJA PREMA TROŠKOVNIKU, CCA 50 M2
  Elektroinstalacije, Osijek

  13500 KN do 22500 KN

  CIJENA, INSTALACIJA PLAFONJERA I ELEKTRIČNOG KUPAONSKOG VENTILATORA, PLAFONJERE-2 KOM KUPAONSKI VENTILATOR-1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, CCA 90 M2
  Elektroinstalacije, Križevci

  6750 KN do 11250 KN

  CIJENA, ISPITIVANJE INSTALACIJA UPS-A I GRO-A, UPS-1 KOM GRO-1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  1012.5 KN do 1687.5 KN

  CIJENA, PROMJENA INSTALACIJA, CCA 67 M2
  Elektroinstalacije, Zagreb

  5737.5 KN do 9562.5 KN

  CIJENA, ZAMJENA STARE RAZVODNE KUTIJE , CCA 70 M2
  Elektroinstalacije, Tisno

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, ZAMJENA PROTOČNOG BOJLERA, BOJLER-1 KOM
  Elektroinstalacije, Srima

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, ZAMJENA PREKIDAČA I UTIČNICA, 18 UTIČNICA 8 PREKIDAČA 3 PLAFONJERE 2 LUSTERA
  Elektroinstalacije, Zagreb

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, SKIDANJE STAROG I UGRADNJA NOVOG ELEKTRIČNOG BOJLERA , BOJLER-1 KOM
  Elektroinstalacije, Požega

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, PROMJENA POZICIJA UTIČNICA I DODAVANJE ANTENSKIH SETOVA, UTIČNICE-5 KOM ANTENSKI SETOVI-2 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, OBNOVA ELEKTROINSTALACIJA U APARTMANIMA, CCA 80 M2
  Elektroinstalacije, Malinska

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, UVOĐENJE NOVIH INSTALACIJA, UTIČNICA-5 KOM PREKIDAČA-5 KOM
  Elektroinstalacije, Udbina

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, ZAMJENA PLINSKOG BOJLERA ELEKTRIČNIM, 1 - KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  10125 KN do 16875 KN

  CIJENA, IZMJENA ELEKTROINSTALACIJA, CCA 280 M2
  Elektroinstalacije, Pula

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, IZRADA ELEKTROINSTALACIJA, RASVJETNIH MJESTA -35 KOM, PREKIDAČA - 25 KOM, UTIČNICA - 50 KOM.
  Elektroinstalacije, Osijek Vojakovački

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, PODEŠAVANJE PAMETNE RASVJETE , LED RASVIJETA - 25 M I ŽARULJE - 17 KOM
  Elektroinstalacije, Samobor

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, POVJEZATI INDUKCIJSKU PLOČUU KUHINJI, PLOČA-1 KOM
  Elektroinstalacije, Valpovo

  202.5 KN do 337.5 KN

  CIJENA, MONTAŽA LUSTERA I STROPNE LAMPE, LUSTER - 2 KOM I STROPNE LAMPE - 2 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, PROVJERA UZEMLJENJA NA POSTOJEĆOJ INSTALACIJI, CCA 50 M2
  Elektroinstalacije, Sunja

  1012.5 KN do 1687.5 KN

  CIJENA, UGRADITI DVOSTRUKU UTIČNICU, UTIČNICA - 1 KOM
  Elektroinstalacije, Zagreb

  202.5 KN do 337.5 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE PLAFONJERA I LUSTERA, PLAFONJERA-6 KOM LUSTERA-2 KOM
  Elektroinstalacije, Kastav

  1350 KN do 2250 KN  Pogledaj druge završene projekte i cjene

  ELEKTROINSTALACIJE CJENIK

  SURAĐUJEMO SA VIŠE OD 1427 PODUZEĆA ZA ELEKTROINSTALACIJE


  BESPLATNA USLUGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJA
  ZATRAŽI PONUDU

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE ELEKTROINSTALACIJE?

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  KONTAKTI

  Upiti: 01 3535 204
  Poduzeća: 099 3309 224

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana