x

  Elektroinstalacije, cijena radova - električar

  Trošak električnih instalacija teško je procijeniti, ali još uvijek možete izbjeći nepotrebne dodatne troškove. Preporučljivo je da prije pokretanja električne instalacije napravite projekt elektroinstalacije kojeg je izradio vaš dizajner - točno određivanjem protoka kablova, ormara, utičnica i sklopki izbjegavate naknadne dodatne troškove nadogradnje ili obnove instalacije. Uz dobar plan instalacije, električar će vam također pripremiti precizniji navod. Cijena projektne dokumentacije iznosi između 2,000-4,000 kn, što je još uvijek mali iznos u odnosu na ukupne troškove izgradnje. Za elektro instalacije prosječne kuće trebat će vam između 3 i 5 ormara od 1200-2000 kn / ormar. Ako želite ocjenu "preko palca", cijena jednostavnih električnih instalacija je oko 100 kn / m2. Električne instalacije u prosječnoj kući koštaju otprilike 20,000 kn. Za točniju procjenu možete poslati upit našim certificiranim električarima.

  CIJENA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE


  Cijena električnih instalacija. Cijena za grube i fine elektro instalacije u klasičnoj obiteljskoj kući.

  50.00 KN/m2

  VRLO NISKA CIJENA
  KN/m2

  SREDNJA CIJENA
  150.00 KN/m2

  NAJVIŠA CIJENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
  Elektroinstalacije, cijena radova - električar

  DRUGE CIJENE ZA ELEKTROINSTALACIJE

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cijena

  vaša cijena

  Cijena elektroinstalacije po rasvjetnom mjestu

  Cijena za izvedbu novih električnih instalacija za rasvjetna tijela u objektu. Troškovi postavljanja novih elektroinstalacija za mjesta rasvjetnih tijela u objektu sa cijelokupnim materijalom


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za izvedbu novih električnih instalacija za utičnice u objektu

  Troškovi postavljanja novih elektroinstalacija za mjesta utičnica u objektu sa cijelokupnim materijalom


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za izvedbu novih telefonskih instalacija

  Cijena postavljanja telefonskih instalacija sa kompletnim vodovima i materijalom


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za izvedbu električnih instalacija antenstkih sustava

  Troškovi montaže električnih instalacija za antenske sustave sa svim uključenim materijalima


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za uklanjanje, sabiranje i odvoz starih rabljenih rasvjetnih tijela (lustera, plafonjera)

  Troškovi za skidanje i sabiranje starih rabljenih rasvjetnih lustera i plafonijera te odvoz na deponij.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za postavljanje novih rasvjetnih tijela (lustera, plafonjera)

  Troškovi za montažu novih rasvjetnih tijela, pri čemu troškove rasvjetnih tijela krije stranka.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena za instaliranje novih utičnica i sklopki

  Troškovi postavljanja novih sklopki i utičnica, pri čemu troškove utičnica i sklopki krije stranka


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Elektro ormari

  Cijena postavljanja novog električnog ormarića sa ugradnjom automatskih osigurača i FID sklopke. Troškovi postavljanja novog električnog ormarića sa ugradnjom FID sklopke te pripadajućih osigurača, pri čemu plombiranje brojila vrši elektra.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Spajanje fid sklopke

  Cijena za spajanje fid sklopke.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Spajanje prekidača

  Cijena za spajanje prekidača.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Vanjski ormarić za struju

  Cijena za montažu vanjskog ormarića za struju.


  KN

  KN/kom

  kom
  upit

  Cijena rada električara

  Sat električara je oko 180-250 kn / h, plus putni troškovi.


  KN

  KN/h

  h
  upit
  POŠALJI UPIT >
  UKUPNO:

  Telekomunikacije


  Cijene telekomunikacijskog sustava ovise o potrebama pojedinca. Najčešće instaliramo televizijske i ...

  Provjerite i: Telekomunikacije cijena

  Alarmni sustavi


  Alarmni sustavi imaju cijenu koja uvelike varira ovisno o vrsti (ožičeni, bežični), kvaliteti, broju...

  Provjerite i: Alarmni sustavi cijena

  Rasvjeta


  Cijena rasvjete u kući i izvan nje, uvjetovan je brojem svjetla i niz svjetala koja će biti instalir...

  Provjerite i: Rasvjeta - cijena za stropna, zidna, led, vanjska, kupaonska, ugradbena i ostala rasvjeta

  Pametna kuća


  Automatizirana pametna kuća štedi mnogo troškova na grijanju i osvjetljenju te pruža mnogo veću udob...

  Provjerite i: Pametna kuća, cijena pametne kuće - gradnja, elektroinstalacije

  Električno podno grijanje


  Koja je cijena električnog podnog grijanja ? Investicija ugradnje električnog podnog grijanja manja...

  Provjerite i: Električno podno grijanje - cijena i cjenik instalatera

  Elektro servis


  Cijene za servis elektronike se razlikuju od dijela električara i potrošenog materijala. Obično serv...

  Provjerite i: Elektro servis, cijena za popravak elektronike

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Električar i elektroinstalacije - sve što morate znati

  1. Električne instalacije u kući - što moramo znati?

  Elektroinstalacije zahtijevaju odgovarajuću stručnu osposobljenost izvođača.

  Elektroinstalacije u današnje vrijeme važan su dio životnog okruženja. Pružaju nam mogućnost grijanja, pristupa svježoj vodi, odvodu otpadnih voda, mogućnost osvjetljavanja prostorija i uporabu brojnih električnih aparata. Pouzdan sustav instalacija ugrađen na odgovarajući način omogućuje nesmetano funkcioniranje zgrade. Elektroinstalacije su vrsta radova koji zahtijevaju odgovarajuću stručnu osposobljenost. Dobro je da je naručitelj upoznat s osnovnim elektroinstalacijskim pojmovima i tehnikama, jer mu je tada lakše dogovoriti se sa stručnjakom projektantom i izvođačem.

  1.1. Mjerenje i održavanje elektroinstalacija

  Minimalno svakih 10 godina u kućama i stambenih zgradama treba provjeriti stanje električne mreže, odnosno izmjeriti provodljivost električnih žica. Na taj način ovlašteni električar koji obavlja mjerenja može prepoznati eventualne nedostatke na pojedinim mjestima u instalacijama. Na tim mjestima, ako ih pravodobno ne otkrijemo, može doći do kratkog spoja, pa i do požara. Istodobno se provjeravaju i gromobrani i ožičenje računala. Izvješće koje izdaje električar vrijedi kao službeni dokaz o sigurnosti objekta. Gromobrane treba češće provjeravati, minimalno u razmacima od 2 do 4 godine. Isto tako treba obaviti pregled električne mreže i gromobrana pri svakom većem zahvatu, odnosno adaptaciji. Ako pravilno i redovito održavamo električne instalacije (redovna mjerenja, uklanjanje nedostataka, zamjena osigurača itd.), neće dolaziti do prekida opskrbe električnom energijom, koji štetno utječe na sve priključene električne uređaje. 

  2. Stručno i kvalitetno projektiranje i izvođenje

  Stručno osposobljen elektroinženjer najprije će izraditi projekt elektroinstalacija za vaš stan ili kuću, a zatim će započeti s radovima. Za rasvjetu i električne instalacije u kući potrebne su vam tzv. instalacije niskog napona, a za telefonski priključak, kompjutorsku mrežu, klimatizacijske uređaje, portafon, protupožarnu i protuprovalnu zaštitu tzv. informacijske instalacije. Projektiranje i izvedba elektroinstalacija svakako je usluga koja zahtijeva stručno osposobljenog i iskusnog izvođača. Ne savjetujemo vam da to radite sami. Kod projektiranja električnih instalacija treba uzeti u obzir odgovarajuće, zakonom utvrđene propise, a ujedno treba osigurati i pristup električnim instalacijama, ako budu potrebni popravci ili nadogradnja. 

  3. Vrste elektroinstalaterskih radova

  3.1. Električne instalacije niskog napona i informacijske instalacije

  Električne instalacije niskog napona napajaju električne uređaje i rasvjetu. Informacijske instalacije su instalacije za telefon, protuprovalnu i protupožarnu zaštitu, klimatizaciju i kompjutorske mreže.

  3.2. S obzirom na izvedbu

  Električne instalacije u objektu možemo ugraditi na različite načine:

  - Podžbukno i u žbuku: Instalacije se razvode nakon izgradnje zidova, a prije postavljanja završnog sloja žbuke. 

  - Nadžbukno: Na taj se način ugrađuju u prostorije s visokom vlagom u zraku. Instalacije treba instalirati zajedno s plastičnim vodičima na odgovarajuće nosače.

  - U šuplje zidove: mogu biti gorivi ili negorivi, a to ovisi o materijalu koji se upotrebljava za ugradnju elektroinstalacija. Tako se izvodi distribucija u suhomontažnoj gradnji.

  - U beton: Slično kao kod podžbukne i nadžbukne ugradnje, elektroinstalacije se razvode u beton već na početku gradnje.

  - U instalacijske kanale: Na taj se način najčešće razvode instalacije u industrijskoj gradnji, a rijetko u stambenim objektima. 

  - S neizoliranim vodičima: Na taj se način u kućama i stanovima razvode sustavi niskog napona, npr. halogenske svjetiljke i slični uređaji.

  Izrazito je važno proizvesti elektroinstalacije u skladu s važećim propisima i projektom elektroinstalacija. Moramo paziti na to da su niski i visoki napon odvojeni (minimalno 5 cm razmaka). Isto tako ne smiju biti povezani u istom strujnom krugu, uz iznimku ako su odvojeni pregradnim zidom. Električne kabele postavljamo u savitljive cijevi i tako omogućavamo njihovu zamjenu ili popravak u budućnosti. Važno je na sve električne izvode postaviti zaštitni vodič, koji predstavlja treću fazu u trofaznom električnom toku.

  4. Kako se odvija izvedba elektroinstalacija u kući i stanu?

  4.1. Instalacija struje u kući - izvedba

  Pri izvedbi električnih instalacija iznimno je važno da su detaljno planirane i stručno postavljene jer samo na taj način možemo spriječiti ozbiljnije komplikacije u budućnosti. Uzmimo na primjer kupaonicu u kojoj u slučaju preuređivanja instalacija treba razbiti zidne keramičke pločice. Električne instalacije izrađujemo u dvije faze. Prva tzv. izrada ugrubo, odvija se na samom početku, a druga, fina, u završnim fazama obnove, odnosno gradnje. Gruba faza izvodi se nakon postavljanja svih pregradnih zidova. Najčešće se istodobno ugrađuju vodovodne i mehaničke instalacije (grijanje, ventilacija) te razvod telekomunikacija. Kod zidanih zidova struja se u cijevima razvodi ispod žbuke, a u slučaju suhomontažih zidova od gipsanih ploča unutar šupljina zidova. Kod novogradnje se elektroinstalacije najčešće provode kroz betonske ploče. Šuplje PVC cijevi provode se po oplati, zatim se zalijevaju betonom. Na taj način možemo izbjeći bušenje i naknadno zatrpavanje kanala u već napravljenim zidovima. Električar naknadno ugura električne kabele u PVC cijevi, koje su već razvedene po ploči. Električne kabele u PVC cijevima u slučaju potrebe možemo zamijeniti bilo kada. Pri polaganju PVC cijevi i betoniranju treba voditi brigu o tome da cijevi nisu stisnute ili oštećene. Instalacijske cijevi uvijek polažemo vertikalno ili horizontalno, nikada ukoso. Cijevi uvijek ugrađujemo u pojas između 20 – 120 cm od zemlje kako bismo instalacije naknadno mogli lakše popraviti ili nadograditi. Jedino se po stropu cijevi postavljaju najkraćim mogućim putem. Prosječna količina položenih električnih kabela u obiteljskoj kući je od 500 do 100 tekućih metara, a ugrađenih razvodnih kutija oko 100 – 150.

  Čak i kod električnih instalacija u kućanstvima može doći do povećanja prolaznog otpora vodiča, kao i do kvara na petlji te smanjenog otpora izolacije. Kod novog razvoda elektroinstalacija može doći do raznih pogrešaka u priključku i lošoj povezanosti vodiča. Kako bismo spriječili oštećenja zbog električne struje uslijed kojih može doći do požara, vrlo je važno pobrinuti se za dobru zaštitu od električnog udara. Stoga utičnice u kuhinji moramo postaviti minimalno 1 metar iznad ispusta vode i minimalno 50 cm sa strane. Ako utičnice imaju zaštitu ili će uređaj (hladnjak, perilica posuđa itd.) biti stalno priključen na utičnicu, ona se može postaviti 30 cm iznad poda. U kupaonici i sanitarijama, odnosno prostorijama s većom vlažnosti zraka u kojima neprestano postoji opasnost od dodira previsokog napona, svi električni uređaji moraju se napajati FID prekidačima, diferencijalnom strujom od 0,03 A ili preko prekidača sa zaštitom od kratkog spoja diferencijalnom strujom od 0,03 A. Prekidači za te prostorije moraju biti postavljeni s vanjske strane. Također se preporučuje odvojena zaštita utičnica i rasvjete u dječjim sobama, spavaćim sobama i dnevnom boravku. 

  4.2. Postupak priključenja na distribucijsku mrežu

  1. Nakon pisanja idejnog projekta elektroinstalacija kuće, odnosno stana popunjavanjem zahtjeva tražite od izvođača distribucije izdavanje projektnih uvjeta. Nakon što dobijete građevinsku dozvolu, podnosite zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključak na distribucijsku mrežu (jedinstveni obrazac). Suglasnost za priključenje može dobiti samo vlasnik objekta. 

  2. Nakon što izdana suglasnost za priključak postane pravomoćna i prije početka radova, odnosno izgradnje, s izvođačem električne distribucije morate sklopiti ugovor o priključenju u kojem se reguliraju međusobni odnosi, u koje ulaze troškovi mrežarine i priključenja na distribucijsku mrežu.

  3. Nakon završetka izvedbe podnosi se zahtjev za priključak i korištenje mreže.

  4. Nakon što distributer preuzme ulogu priključenja i uporabe mreže, provjerava je li priključak napravljen u skladu sa svim zahtjevima distributera i prema važećem zakonu. Najkasnije u roku deset dana distributer izvodi priključak objekta, odnosno stana na mrežu. 

  5. Prije priključenja s dobavljačem električne energije morate sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom, a s distributerom ugovor o korištenju mreže.

   

  EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOM  POPRAVAK PORTAFONA U STANU ZGRADE

  Potreban popravak portafona u stanu zgrade. Na portafonu funkcionira tipka za otvaranje ulaznih vrata, no ne radi zvuk, ni slušalica ni mikrofon. U prilogu su slike portafona. 315 KN do 525 KN


  ........

  KOMPLETNO UVOĐENJE ELEKTRO INSTALACIJA

  Potrebno je postavljanje elektro instalacija, prekidača, rasvjetnih tijela, montaža za novogradnju. Radi se o trgovini površine 1300 m2. Dokumentacija Vam šaljem u prilogu.
  109620 KN do 182700 KN


  ........

  ISPITIVANJE I POPRAVAK ELEKTROINSTALACIJA

  Potrebno ispitivanje i popravak elektroinstalacija. Kod uključenja električnog podizača roleta ispada osigurač. Na drugom mjestu se ne može uključiti svjetlo. 1260 KN do 2100 KN


  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

  CIJENA, MONTAŽA LUSTERA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  135 KN do 225 KN

  CIJENA, POMERANJE ELEKROINSTALACIJA I POSTAVLJANJE LUSTERA,
  Elektroinstalacije, Zagreb-dio

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, POPRAVAK SVIJETLA NA ULAZNIM VRATIMA,
  Elektroinstalacije, Ustrine

  202.5 KN do 337.5 KN

  CIJENA, SPAJANJE I MONTAŽA RASVJETNIH TIJELA U ZID ,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  1687.5 KN do 2812.5 KN

  CIJENA, ZAMJENA KUTIJE S OSIGURAČIMA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  6750 KN do 11250 KN

  CIJENA, POPRAVAK ELEKTRIČNOG BOJLERA,
  Elektroinstalacije, Varaždin

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, UVOĐENJE ELEKTRO INSTALACIJA U STARU MALU KUĆU,
  Elektroinstalacije, Nespeš

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE LUSTERA,
  Elektroinstalacije, Varaždin

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, PROVESTI STRUJU U WC-U.,
  Elektroinstalacije, Kaštel Kambelovac

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, DOBAVA RAZVODNE PLOČE,
  Elektroinstalacije, Tuheljske Toplice

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE RASVJETE I RAZVLAČENJE STRUJE,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, DOBAVA I MONTAŽA NOVOG ELEKTRIČNOG ORMARIĆA ,
  Elektroinstalacije, Susedgrad

  1012.5 KN do 1687.5 KN

  CIJENA, MONTAŽA LUSTERA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, ZAMJENA RAZVODNE KUTIJE SA OSIGURAČIMA,
  Elektroinstalacije, Varaždin

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, INSTALACIJA PORTAFONA U STANU,
  Elektroinstalacije, Velika Gorica

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE NOVE UTIČNICE U ZIDU I ZAMJENA POSTOJEĆE,
  Elektroinstalacije, Zaprešić

  135 KN do 225 KN

  CIJENA, UGRADNJA DODATNIH UTIČNICA ,
  Elektroinstalacije, Ližnjan

  202.5 KN do 337.5 KN

  CIJENA, OD JEDNE UTIČNICE NAPRAVITI DVIJE ,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, MONTAŽA LUSTERA I POPRAVAK ZVONA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, ZAMJENA OSIGURAČA,
  Elektroinstalacije, Rijeka

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE PLAFONJERA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, ZAMJENA KUTIJE SA OSIGURAČIMA ,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  472.5 KN do 787.5 KN

  CIJENA, PREMJEŠTANJE KUTIJE S OSIGURAČIMA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, SPAJANJE TERMOSTATA NA WI-FI I ANTENE NA TV,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, UGRADNJA INTERFONA,
  Elektroinstalacije, Beli Manastir

  6750 KN do 11250 KN

  CIJENA, MONTAŽA LED TRAKE I PREKIDAČA U KUHINJI,
  Elektroinstalacije, Gornja Lomnica

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, POPRAVA PREKIDAČA I PORTFONA,
  Elektroinstalacije, Vrata

  675 KN do 1125 KN

  CIJENA, UGRADNJA INDUKCIJSKE PLOČE,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, UGRADNJA UTIČNICA I GLAVNE SKLOPKE U STANU,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, DOBAVA I UGRADNJA ALARMNOG SUSTAVA U STAN,
  Elektroinstalacije, Susedgrad

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE ELEKTROINASTALACIJA U NOVOM LOKALU,
  Elektroinstalacije, Pula

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, ZAMJENA LUSTERA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, POTVRDA O ISPRAVNOSTI ELEKTROINSTALACIJA,
  Elektroinstalacije, Prevršac

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, POSTAVLJANJE RASVJETNIH TIJELA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  1012.5 KN do 1687.5 KN

  CIJENA, ZAMJENA BOJLERA,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  337.5 KN do 562.5 KN

  CIJENA, ZAMJENA ORMARIĆA SA OSIGURAČIMA ,
  Elektroinstalacije, Zagreb

  472.5 KN do 787.5 KN  Pogledaj druge završene projekte i cjene

  ELEKTROINSTALACIJE CJENIK

  SURAĐUJEMO SA VIŠE OD 1383 PODUZEĆA ZA ELEKTROINSTALACIJE


  BESPLATNA USLUGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJA
  ZATRAŽI PONUDU

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE ELEKTROINSTALACIJE?

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  KONTAKTI

  Upiti: 01 3535 204
  Poduzeća: 099 3309 224

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2020 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana