GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

Koliko koštaju geodeti i geodetske usluge? Geodet vam nudi širok spektar geodetskih usluga: izmjera, uređenje okoliša, razgraničenje granica, konsolidacija zemljišta, parcelacija, uklanjanje zgrade i uknjižba zemljišta ispod zgrade. Cijene anketiranja kreću se između 1000 i 3000 kn. Trošak regulacije granice ovisi o broju prekretnica. Osnova usluge se kreće od 500 do 2.000 kuna, plus dodatnih 250 kn po prekretnici. Ograničenje oznaka iznosi od 500 kn + 250 kn za svaki uključeni korak. Slično kao kod konsolidacije zemljišta, parcelaciju je teško vrednovati, ali obično su cijene veće od 2.000 kuna. Za obiteljski objekt odbit ćete između 1.200 i 2.000 kuna. Trošak postupka za utvrđivanje imovine stambenog prostora ovisi o veličini zgrade i svim pravnim specifičnostima pojedinog dobra. Cijena postupka za podjelu obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem na nekoliko stanova kreće se između 4.500 i 10.000 kuna.

Kome povjeriti uknjižbu zgrade i ostale geodetske usluge? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim geodetima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

UTVRĐIVANJE MEĐE - CIJENA ZA UREĐENJE MEĐE


Cijena klasičng uređenja međe sa pet točki. Cijena za uređenje međe sa dobivanjem podataka o postojećem stanju, pripremu za obradu međe i izradu elaborata uređenja međe.

1000.00 KN/kom

VRLO NISKA CIJENA
KN/kom

SREDNJA CIJENA
4800.00 KN/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

DRUGE CIJENE ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena za geodetski situacijski nacrt

Cjena za položajni i visinski prikaz detalja za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta do 100 m2 za iskop.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta od 500 do 100 m2 za iskop.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Parcelacija zemljišta cijena

Geodetska parcelacija zemljišta (parcelacijski elaborat). Cijena parcelacijskog elaborata na dvije čestice.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski snimak parcele do 200m2

Cijena za grafički prikaz stvarnog stanja na terenu.


KN

KN/kpl

kpl
upit
UKUPNO:
POŠALJI UPIT >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Geodeti – sve što morate znati

1. Geodezija i geodeti – što morate znati?


Geodeti rade terenska mjerenja stanja u prostoru na temelju kojih se pripremaju geodetski planovi i elaborati. To čini geodete nezamjenjivima u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i u brojnim drugim oblastima. Geodetski planovi osnova su za projektante, uz pomoć kojih se projektiraju objekti, naselja, ceste, željezničke pruge i ostali objekti. Za određivanje točaka u prostoru geodeti se koriste optičkim instrumentima, tahimetrima, odnedavno i GPS i LIDAR tehnologijom, koja omogućuje izradu 3D prostornih modela.
 

geodete.jpg
Geodet priprema geodetski plan na temelju snimke terena.

 

Usluge geodeta obuhvaćaju širok spektar djelatnosti, kao što su: geodetska snimka, upis u katastar zemljišta, uređenje granice, označavanje međe, parcelacija, komasacija parcele, kolčenje objekta i međe, izravnavanje granice, upis zemljišta ispod objekta, upis u katastar zgrada, utvrđivanje etažnog vlasništva, upis u katastar komunalnih uređaja, slikanje iz zraka dronom i dr. Geodetske usluge regulirane su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

1.1. Geodetska služba

Geodetske službe uspostavljaju, vode i održavaju geodetske podatke dobivene geodetskim snimkama širom Hrvatske. Podaci obuhvaćaju evidencije o nekretninama, državne granice, prostorne jedinice, kućne brojeve te kartografske i topografske podatke.

1.2. Državna geodetska uprava Hrvatske (DGU)


Državna geodetska uprava organizira geodetsku službu za izvođenje radova državne izmjere u Hrvatskoj. DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u središnjemu uredu i područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Iznimno na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Državna geodetska uprava priprema propise iz područja geodetske djelatnosti, priprema smjernice za provedbu naloga, prikuplja, održava i vodi geodetske baze podataka, brine se o obrazovanju radnika, vodi administrativne postupke, izdaje dozvole za geodetske usluge i vodi imenik svih geodeta u Hrvatskoj.

1.3. Hrvatski geodetski institut (HGI)


Geodetski institut obavlja zadaće geodetske službe.

Na razini općine te zadatke provode tvrtke koje se brinu za katastar komunalnih uređaja i topografske planove.

1.4. Geodetske tvrtke


Geodetske tvrtke moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije ili pravne osobe.
Za pružanje geodetskih usluga geodetska tvrtka treba biti registrirana za obavljanje geodetskih poslova i da navedene stručne geodetske poslove obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije, a koje određuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kao i geodetski stručnjaci koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


2. Kako odabrati geodeta?


Dobar geodet treba imati zahtijevano obrazovanje, geodetske instrumente, vozila i znanje o prostornom zakonodavstvu. Na portalu Mojmojster smo za vas okupili provjerene geodete. Možete pregledati njihove usluge, lokaciju, fotografije radova i mišljenje prethodnih stranaka. Ako trebate geodetske usluge, upit možete objaviti već s nekoliko klikova. Zainteresirane geodetske tvrtke poslat će vam ponude, koje možete usporediti i odabrati najboljeg izvođača.


3. Geodetske usluge


Geodetske usluge obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.

3.1 Geodetska snimka odnosno geodetski plan


Geodetski plan točno prikazuje stanje na određenom području: kuće, ceste, prometne znakove, dalekovode i sl. Na temelju plana očitavaju se podaci o terenu (reljefu), objektima, zemljištu, vodi, udaljenim objektima, biljkama i sl. Geodetski plan je kombinacija podataka iz službenih evidencija i podataka iz geodetskih snimanja odnosno geodetskih mjerenja na terenu. Uobičajeno mjerilo plana je 1:1000 za pojedinačne zgrade i 1:5000 za veće inženjerske objekte. Uz plan je priložen i geodetski certifikat kojim se utvrđuje usklađenost plana s prostornim zakonodavstvom. Na temelju geodetskog plana priprema se projektna dokumentacije za izgradnju objekta.


3.2. Uređivanje međe


Kada je granica (međa) vašeg zemljišta nejasna odnosno nije točno određena, kontaktirajte geodeta za utvrđivanje granice. Uređivanje međe može zatražiti vlasnik parcele, državno tijelo ili lokalna zajednica. Nakon pribavljanja podataka provodi se mjerenje na terenu, nakon čega slijedi granično utvrđivanje uz nazočnost svih vlasnika zemljišta između kojih prolazi međa. Ako su vlasnici suglasni s reguliranom granicom, međa se unosi u elaborat, a u slučaju neslaganja u elaborat se ucrtavaju sve predložene verzije međe. Prvo se situacija pokušava riješiti na usmenoj raspravi u Geodetskoj upravi. Kao krajnja opcija predviđena je regulacija granice na sudu.


3.3. Označavanje međe


Kolčenje međe u prirodi je u centimetar točno određivanje granice na temelju geodetskih podataka iz katastra zemljišta. Iskolčenje se provodi uz suglasnost svih vlasnika graničnih parcela. Nakon označavanja međe geodet priprema tehničko izvješće za sve vlasnike i geodetsku upravu.


3.4. Komasacija parcele


Povremeno se dogodi da se zbog nasljedstva i promjena u prostoru zemljišta toliko usitne da nisu upotrebljiva. Komasacija je postupak u kojem geodet zemljišta najprije združuje i ponovno preraspodjeljuje u smislene parcele, pri čemu svaki suvlasnik dobiva jednaki udio u veličini i vrijednosti kao prije početka procesa. Također, izrađuje se elaborat komasacije, ugovor o komasaciji, izjave svih vlasnika i unos novih parcela u katastar.

3.5. Parcelacija


Parcelacija zemljišta je postupak kojim se radi promjena oblika i površine parcele i dijeljenje. Prije početka postupka međe moraju biti uređene sa susjednim parcelama. To je postupak kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Nakon toga se nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

3.6 Iskolčenje objekta

Prije početka izgradnje objekta treba točno odrediti njegove vanjske dimenzije u prirodi kako bi se osigurala usklađenost s građevinskim dozvolama i planovima. Geodet o iskolčenju izvještava nadležnu upravnu jedinicu. Iskolčenje objekta prvo se provodi okvirno, utvrđujući na taj način dimenzije građevinske jame, nakon čega slijedi još jedno točno iskolčenje u građevinskoj jami. Klinove/stupiće treba osigurati od pomicanja i oštećenja. Treba također iskolčiti osjetljivu infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

3.7. Izravnavanje međe


Vlasnici susjednih parcela mogu se sporazumno dogovoriti o izravnavanju međe između parcela, što olakšava korištenje obaju zemljišta. Pri izravnavanju međe površina manje parcele ne smije se promijeniti za više od 500 m2.


3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom


Pri upisu zgrade u katastar odnosno pri evidentiranju zgrade treba upisati i dio zemljišta koji se nalazi izravno pod objektom. Geodetska tvrtka radi snimku stanja i elaborat evidentiranja zgrade. Evidentiranje parcele pod objektom može naručiti vlasnik zemljišta, investitor, nositelj superficijarnog prava ili korisnik višestambene zgrade.

3.9. Upis u katastar zgrada


Bez upisa zgrade u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar nije moguća prodaja, iznajmljivanje, hipoteka nekretnine ni prijava stalnog prebivališta. Upis u katastar obvezan je u roku od 30 dana nakon završetka izgradnje, također je uvjet za dobivanje kućnog broja. Za upis objekta u katastar trebate geodetsku snimku, uporabnu dozvolu na temelju koje geodet izrađuje elaborat za upis zgrade u katastar i određivanje zemljišta ispod zgrade. Za upis zgrade u katastar može se prijaviti investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac superficijarnog prava ili upravitelj.

3.10. Etažno vlasništvo


U višestambenim objektima odnosno objektima s nekoliko vlasnika može se odrediti etažno vlasništvo. Na taj se način točno utvrđuje vlasništvo, pravo i obveza pojedinca nad određenim dijelom objekta, što se upisuje u katastar zgrada i zemljišne knjige. Najprije geodet napravi geodetsku snimku, na osnovu koje se izrađuje etažni plan i odgovarajući elaborat. Pojedinačni dijelovi zgrade tako dobivaju identifikacijske brojeve, nakon čega slijedi sporazum između suvlasnika o etažnom vlasništvu. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Sporazum o etažiranju treba ovjeriti kod javnog bilježnika.


3.11. Upis u katastar infrastrukture


Podaci o infrastrukturi prikupljaju se u  katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Podatke o javnim uređajima izrađuju geodeti na temelju mjerenja na terenu.


3.12. Slikanje dronom


Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Sa slikama iz zraka lakše se mogu dobiti podaci o teško dostupnim područjima, a također je moguće stvoriti računalni 3D model zasnovan na mjerenjima koji služi kao osnova za planiranje.

 

EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMGEODETSKI SNIMAK SA USKLAĐENIM NOVIM STANJEM

Potreban geodetski snimak sa usklađenim novim stanjem. Imam dva susjeda, parcela je površine cca 380 m2. 4410 KN do 7350 KN


........

EVIDENTIRANJE STVARNOG STANJA NA TERENU I UNOS U KATASTAR

Potrebno evidentiranje stvarnog stanja u katastru sa terenom. 4410 KN do 7350 KN


........

IZMJERITI DVORIŠTE

Potrebno je izmjeriti parcelu. 3150 KN do 5250 KN


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

CIJENA, ODREĐIVANJE MEĐE, 74 M2
Geodet, geodetske usluge, Rogotin

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, MJERENJE PARCELE, 180 M2
Geodet, geodetske usluge, Dubrava

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, GEODETSKA IZMJERA, CCA 6800 M2
Geodet, geodetske usluge, Samobor

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, IDENTIFIKACIJA ČESTICE OD STRANE GEODETA, 1 KOM / CCA 112 M2
Geodet, geodetske usluge, Molat

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT, CCA 200 M2
Geodet, geodetske usluge, Petrovsko

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, PRONALAZAK MEĐE POLJOPR ZEMLJIŠTE, CCA 2000 M2
Geodet, geodetske usluge, Marija Bistrica

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, IZMJERA PARCELE, CCA 4766 M2
Geodet, geodetske usluge, Prezid

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, ETAŽIRANJE KUĆE I PODJELA TERENA, CCA 1300M2
Geodet, geodetske usluge, Šegotići

18225 KN do 30375 KN

CIJENA, IZMJERA PARCELE ZA KUPOVNI UGOVOR, 2000M2
Geodet, geodetske usluge, Dračevica

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, IZRADA GEODETSKE PODLOGE ( MOLIM NA MAIL ZBOG NEMOGUĆNOSTI RAZGOVORA ), 2 PARCELE, / UKUPNO CCA 1650M2
Geodet, geodetske usluge, Sveti Ivan Zelina

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, OZNAČAVANJE GRANICA KATASTARSKE CESTICE , 361 M2
Geodet, geodetske usluge, Ugljan

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, PROVJERA POSTOJEĆEG OBJEKT U SKLADU SA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM, CCA 330 M2
Geodet, geodetske usluge, Vodice

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, MJERENJE POVRŠINE, OD 100 DO 600 M2 UKUPNO 12 PARCELA
Geodet, geodetske usluge, Vele Srakane

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 5300 M2
Geodet, geodetske usluge, Rugvica

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, GEODETSKA SNIMKA, 1252 M2
Geodet, geodetske usluge, Opatija

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 974M2
Geodet, geodetske usluge, Bakarac

6075 KN do 10125 KN

CIJENA, SNIMAK OBJEKTA I UKNJIŽBA U GRUNTOVNOCU, 4 SUSJEDA OBJEKT NA DVIJE PARCELE 2253/136 I 2253/137 KO KRNICA
Geodet, geodetske usluge, Peruški

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, GEODETSKA PODLOGA, 3 PARCELE
Geodet, geodetske usluge, Benkovac Fužinski

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, SPAJANJE ČESTICA, CCA 600M2
Geodet, geodetske usluge, Petrovina Turopoljska

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, ISKOLČENJE MEĐE, 819 M2
Geodet, geodetske usluge, Vodice

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, GEODETSKA PODLOGA ZA GLAVNI PRIJEKAT, 77M2 PRIZEMLJE+77M2 PODKROVLJA
Geodet, geodetske usluge, Gornji Karin

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, OZNAČAVANJE ZEMLJIŠTA I GRANICA TE UPIS U KATASTAR, CCA 16000M2
Geodet, geodetske usluge, Vodnjan

10125 KN do 16875 KN

CIJENA, ETAŽIRANJE KUĆE I PODJELA TERENA, CCA 1700 M2
Geodet, geodetske usluge, Premantura

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, UPIS PRISTUPNOG PUTA U KATASTAR, CCA15M2
Geodet, geodetske usluge, Lopar

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, OZNAČAVANJE MEĐE ( GRANICE ), 7477
Geodet, geodetske usluge, Sunja

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, UPIS U KATASTAR, CCA 657M2
Geodet, geodetske usluge, Ugljan

5737.5 KN do 9562.5 KN

CIJENA, ISHOĐENJE UPORABNE DOZVOLE, 1 CCA
Geodet, geodetske usluge, Kloštar Ivanić

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ELABORAT ZA OTKUP ZEMLJISTA VLASNIŠTVA RH, 260 M2
Geodet, geodetske usluge, Žeževica

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, UPIS OBJEKTA NAKON LEGALIZACIJE, CCA 150 M2
Geodet, geodetske usluge, Odra Sisačka

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, PARCELACIJA I IZRADA GEODETSKOG ELABORATA, CCA 1500 M2
Geodet, geodetske usluge, Barušići

4050 KN do 6750 KN

CIJENA, IZRADA GEODETSKE PODLOGE U DWG FORMATU, CCA 450 M2
Geodet, geodetske usluge, Manjadvorci

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE, CCA 500 M2, 3 SUSJEDA
Geodet, geodetske usluge, Omišalj

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, PRIJEDLOG IDEJNOG RJEŠENJA, PARCELA 3.500M2 ŽELIM DOKUPITI OKO 1000M2 PARCELE G.Z.
Geodet, geodetske usluge, Lučko

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, 2 ČESTICE, 8 SUVLASNIKA
Geodet, geodetske usluge, Korenica

4050 KN do 6750 KN

CIJENA, UPIS U KATASTAR, LOJNICA 2504 PAŠNJAK 2224
Geodet, geodetske usluge, Brckovljani

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, UPORABNA DOZVOLA, CCA 185 M2
Geodet, geodetske usluge, Mačkovec

3375 KN do 5625 KNPogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Geodet, geodetske usluge CJENIK

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

219+ PODUZEĆA ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE
BESPLATNA USLUGA
BEZ PROVIZIJA
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE GEODET, GEODETSKE USLUGE?

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

© 2022 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana