GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

  Koliko koštaju geodeti i geodetske usluge? Geodet vam nudi širok spektar geodetskih usluga: izmjera, uređenje okoliša, razgraničenje granica, konsolidacija zemljišta, parcelacija, klanje zgrade i uknjižba zemljišta ispod zgrade. Cijene anketiranja kreću se između 1000 i 3000 kn. Trošak regulacije granice ovisi o broju prekretnica. Osnova usluge se kreće od 500 do 2.000 kuna, plus dodatnih 250 kn po prekretnici. Ograničenje oznaka iznosi od 500 kn + 250 kn za svaki uključeni korak. Slično kao kod konsolidacije zemljišta, parcelaciju je teško vrednovati, ali obično su cijene veće od 2.000 kuna. Za obiteljski objekt odbit ćete između 1.200 i 2.000 kuna. Trošak postupka za utvrđivanje imovine stambenog prostora ovisi o veličini zgrade i svim pravnim specifičnostima pojedinog dobra. Cijena postupka za podjelu obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem na nekoliko stanova kreće se između 4.500 i 10.000 kuna. Za točne troškove pošaljite upit našim provjerenim geodetima i dobit ćete više ponuda za izbor. Za vas su naši geodeti pripremili i nekoliko savjeta za geodetske usluge.

  POŠALJI UPIT IZVOĐAČIMA >

  UTVRĐIVANJE MEĐE - CIJENA ZA UREĐENJE MEĐE


  Cijena klasičng uređenja međe sa pet točki. Cijena za uređenje međe sa dobivanjem podataka o postojećem stanju, pripremu za obradu međe i izradu elaborata uređenja međe.

  1000.00 KN/kom

  VRLO NISKA CIJENA
  KN/kom

  SREDNJA CIJENA
  4000.00 KN/kom

  NAJVIŠA CIJENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
  GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

  DRUGE CIJENE ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cijena

  vaša cijena

  Cijena za geodetski situacijski nacrt

  Cjena za položajni i visinski prikaz detalja za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.


  KN

  KN/kpl

  kpl
  upit

  Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

  Cijena za jedno iskolčenje međe objekta do 100 m2 za iskop.


  KN

  KN/kpl

  kpl
  upit

  Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

  Cijena za jedno iskolčenje međe objekta od 500 do 100 m2 za iskop.


  KN

  KN/kpl

  kpl
  upit

  Parcelacija zemljišta cijena

  Geodetska parcelacija zemljišta (parcelacijski elaborat). Cijena parcelacijskog elaborata na dvije čestice.


  KN

  KN/kpl

  kpl
  upit

  Cijena za geodetski snimak parcele do 200m2

  Cijena za grafički prikaz stvarnog stanja na terenu.


  KN

  KN/kpl

  kpl
  upit
  UKUPNO:
  POŠALJI UPIT >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Ideje za uredan dom

  Časopis sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Geodeti – sve što morate znati

  1. Geodezija i geodeti – što morate znati?


  Geodeti rade terenska mjerenja stanja u prostoru na temelju kojih se pripremaju geodetski planovi i elaborati. To čini geodete nezamjenjivima u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i u brojnim drugim oblastima. Geodetski planovi osnova su za projektante, uz pomoć kojih se projektiraju objekti, naselja, ceste, željezničke pruge i ostali objekti. Za određivanje točaka u prostoru geodeti se koriste optičkim instrumentima, tahimetrima, odnedavno i GPS i LIDAR tehnologijom, koja omogućuje izradu 3D prostornih modela.
   

  geodete.jpg
  Geodet priprema geodetski plan na temelju snimke terena.

   

  Usluge geodeta obuhvaćaju širok spektar djelatnosti, kao što su: geodetska snimka, upis u katastar zemljišta, uređenje granice, označavanje međe, parcelacija, komasacija parcele, kolčenje objekta i međe, izravnavanje granice, upis zemljišta ispod objekta, upis u katastar zgrada, utvrđivanje etažnog vlasništva, upis u katastar komunalnih uređaja, slikanje iz zraka dronom i dr. Geodetske usluge regulirane su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

  1.1. Geodetska služba

  Geodetske službe uspostavljaju, vode i održavaju geodetske podatke dobivene geodetskim snimkama širom Hrvatske. Podaci obuhvaćaju evidencije o nekretninama, državne granice, prostorne jedinice, kućne brojeve te kartografske i topografske podatke.

  1.2. Državna geodetska uprava Hrvatske (DGU)


  Državna geodetska uprava organizira geodetsku službu za izvođenje radova državne izmjere u Hrvatskoj. DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u središnjemu uredu i područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Iznimno na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

  Državna geodetska uprava priprema propise iz područja geodetske djelatnosti, priprema smjernice za provedbu naloga, prikuplja, održava i vodi geodetske baze podataka, brine se o obrazovanju radnika, vodi administrativne postupke, izdaje dozvole za geodetske usluge i vodi imenik svih geodeta u Hrvatskoj.

  1.3. Hrvatski geodetski institut (HGI)


  Geodetski institut obavlja zadaće geodetske službe.

  Na razini općine te zadatke provode tvrtke koje se brinu za katastar komunalnih uređaja i topografske planove.

  1.4. Geodetske tvrtke


  Geodetske tvrtke moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije ili pravne osobe.
  Za pružanje geodetskih usluga geodetska tvrtka treba biti registrirana za obavljanje geodetskih poslova i da navedene stručne geodetske poslove obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije, a koje određuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kao i geodetski stručnjaci koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


  2. Kako odabrati geodeta?


  Dobar geodet treba imati zahtijevano obrazovanje, geodetske instrumente, vozila i znanje o prostornom zakonodavstvu. Na portalu Mojmojster smo za vas okupili provjerene geodete. Možete pregledati njihove usluge, lokaciju, fotografije radova i mišljenje prethodnih stranaka. Ako trebate geodetske usluge, upit možete objaviti već s nekoliko klikova. Zainteresirane geodetske tvrtke poslat će vam ponude, koje možete usporediti i odabrati najboljeg izvođača.


  3. Geodetske usluge


  Geodetske usluge obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.

  3.1 Geodetska snimka odnosno geodetski plan


  Geodetski plan točno prikazuje stanje na određenom području: kuće, ceste, prometne znakove, dalekovode i sl. Na temelju plana očitavaju se podaci o terenu (reljefu), objektima, zemljištu, vodi, udaljenim objektima, biljkama i sl. Geodetski plan je kombinacija podataka iz službenih evidencija i podataka iz geodetskih snimanja odnosno geodetskih mjerenja na terenu. Uobičajeno mjerilo plana je 1:1000 za pojedinačne zgrade i 1:5000 za veće inženjerske objekte. Uz plan je priložen i geodetski certifikat kojim se utvrđuje usklađenost plana s prostornim zakonodavstvom. Na temelju geodetskog plana priprema se projektna dokumentacije za izgradnju objekta.


  3.2. Uređivanje međe


  Kada je granica (međa) vašeg zemljišta nejasna odnosno nije točno određena, kontaktirajte geodeta za utvrđivanje granice. Uređivanje međe može zatražiti vlasnik parcele, državno tijelo ili lokalna zajednica. Nakon pribavljanja podataka provodi se mjerenje na terenu, nakon čega slijedi granično utvrđivanje uz nazočnost svih vlasnika zemljišta između kojih prolazi međa. Ako su vlasnici suglasni s reguliranom granicom, međa se unosi u elaborat, a u slučaju neslaganja u elaborat se ucrtavaju sve predložene verzije međe. Prvo se situacija pokušava riješiti na usmenoj raspravi u Geodetskoj upravi. Kao krajnja opcija predviđena je regulacija granice na sudu.


  3.3. Označavanje međe


  Kolčenje međe u prirodi je u centimetar točno određivanje granice na temelju geodetskih podataka iz katastra zemljišta. Iskolčenje se provodi uz suglasnost svih vlasnika graničnih parcela. Nakon označavanja međe geodet priprema tehničko izvješće za sve vlasnike i geodetsku upravu.


  3.4. Komasacija parcele


  Povremeno se dogodi da se zbog nasljedstva i promjena u prostoru zemljišta toliko usitne da nisu upotrebljiva. Komasacija je postupak u kojem geodet zemljišta najprije združuje i ponovno preraspodjeljuje u smislene parcele, pri čemu svaki suvlasnik dobiva jednaki udio u veličini i vrijednosti kao prije početka procesa. Također, izrađuje se elaborat komasacije, ugovor o komasaciji, izjave svih vlasnika i unos novih parcela u katastar.

  3.5. Parcelacija


  Parcelacija zemljišta je postupak kojim se radi promjena oblika i površine parcele i dijeljenje. Prije početka postupka međe moraju biti uređene sa susjednim parcelama. To je postupak kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Nakon toga se nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

  3.6 Iskolčenje objekta

  Prije početka izgradnje objekta treba točno odrediti njegove vanjske dimenzije u prirodi kako bi se osigurala usklađenost s građevinskim dozvolama i planovima. Geodet o iskolčenju izvještava nadležnu upravnu jedinicu. Iskolčenje objekta prvo se provodi okvirno, utvrđujući na taj način dimenzije građevinske jame, nakon čega slijedi još jedno točno iskolčenje u građevinskoj jami. Klinove/stupiće treba osigurati od pomicanja i oštećenja. Treba također iskolčiti osjetljivu infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

  3.7. Izravnavanje međe


  Vlasnici susjednih parcela mogu se sporazumno dogovoriti o izravnavanju međe između parcela, što olakšava korištenje obaju zemljišta. Pri izravnavanju međe površina manje parcele ne smije se promijeniti za više od 500 m2.


  3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom


  Pri upisu zgrade u katastar odnosno pri evidentiranju zgrade treba upisati i dio zemljišta koji se nalazi izravno pod objektom. Geodetska tvrtka radi snimku stanja i elaborat evidentiranja zgrade. Evidentiranje parcele pod objektom može naručiti vlasnik zemljišta, investitor, nositelj superficijarnog prava ili korisnik višestambene zgrade.

  3.9. Upis u katastar zgrada


  Bez upisa zgrade u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar nije moguća prodaja, iznajmljivanje, hipoteka nekretnine ni prijava stalnog prebivališta. Upis u katastar obvezan je u roku od 30 dana nakon završetka izgradnje, također je uvjet za dobivanje kućnog broja. Za upis objekta u katastar trebate geodetsku snimku, uporabnu dozvolu na temelju koje geodet izrađuje elaborat za upis zgrade u katastar i određivanje zemljišta ispod zgrade. Za upis zgrade u katastar može se prijaviti investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac superficijarnog prava ili upravitelj.

  3.10. Etažno vlasništvo


  U višestambenim objektima odnosno objektima s nekoliko vlasnika može se odrediti etažno vlasništvo. Na taj se način točno utvrđuje vlasništvo, pravo i obveza pojedinca nad određenim dijelom objekta, što se upisuje u katastar zgrada i zemljišne knjige. Najprije geodet napravi geodetsku snimku, na osnovu koje se izrađuje etažni plan i odgovarajući elaborat. Pojedinačni dijelovi zgrade tako dobivaju identifikacijske brojeve, nakon čega slijedi sporazum između suvlasnika o etažnom vlasništvu. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Sporazum o etažiranju treba ovjeriti kod javnog bilježnika.


  3.11. Upis u katastar infrastrukture


  Podaci o infrastrukturi prikupljaju se u  katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Podatke o javnim uređajima izrađuju geodeti na temelju mjerenja na terenu.


  3.12. Slikanje dronom


  Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Sa slikama iz zraka lakše se mogu dobiti podaci o teško dostupnim područjima, a također je moguće stvoriti računalni 3D model zasnovan na mjerenjima koji služi kao osnova za planiranje.

   

  EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOM  OZNAČAVANJE GRANIČNIH TOČAKA POSJEDA

  U posjedu smo 4 parcele koje su međusobno povezane. 1260 KN do 2100 KN


  ........

  GEODETSKE USLUGE

  Zanima me da li je moguća gradnja na katastarskoj čestici 2742/2?
  1260 KN do 2100 KN


  ........

  GEODETSKI ELABORAT

  Prikupljanje potrebnih podataka iz katastra i zemljišne knjige, terenska izmjera predmetne katastarske čestice, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojednačnih već evidentiranih katastarskih čestica i usklađenja u katastru u Zemljišnoj knjizi te upisa objekta prema rješenju o izvedenom stanju. 2205 KN do 3675 KN


  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

  CIJENA, IZMJERA DVIJE PARCELE , CCA 35 M2 I 38 M2
  Geodet, geodetske usluge, Korčula

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, IZMJERA GRAĐEVINSKE PARCELE, CCA 626 M2
  Geodet, geodetske usluge, Polje

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, IZMJERA ZEMLJIŠTA, CCA 245 M2
  Geodet, geodetske usluge, Lasinja

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, GEODETSKA IZMJERA, CCA 4000 M2
  Geodet, geodetske usluge, Ugljan

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, IZMJERITI POVRŠINU PARCELE, CCA 1980 M2
  Geodet, geodetske usluge, Vrsi

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, KOMPLETNE GEODETSKE USLUGE, PARCELE-2 KOM
  Geodet, geodetske usluge, Moravice

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, CCA 100 M2
  Geodet, geodetske usluge, Krnica

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, UTVRĐIVANJE MEĐE, CCA 64 M2
  Geodet, geodetske usluge, Ližnjan

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 892 M2 I CCA 3800 M2
  Geodet, geodetske usluge, Salambati

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, SNIMAK GARAŽE ZA UPIS GRUNTOVNICU, CCA 30 M2
  Geodet, geodetske usluge, Dugo Selo

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, PARCELACIJU ZEMLJISTA, CCA 1970 M2
  Geodet, geodetske usluge, Janjina

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKT, 85CHV, 306M2
  Geodet, geodetske usluge, Tribalj

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, ISKOLČENJE PARCELE, CCA 470 M2
  Geodet, geodetske usluge, Tribanj

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 3700 M2
  Geodet, geodetske usluge, Baderna

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 1050 M2
  Geodet, geodetske usluge, Pula

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA, CCA 1049 M2
  Geodet, geodetske usluge, Bilje

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 1953 M2
  Geodet, geodetske usluge, Kampor

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA , CCA 420 M2
  Geodet, geodetske usluge, Drače

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I GEODETSKA IZMJERA, CCA 50 M2
  Geodet, geodetske usluge, Vrsi

  20250 KN do 33750 KN

  CIJENA, SPAJANJE DVIJE POLJPRIVREDNA PARCELE, CCA 7583 M2
  Geodet, geodetske usluge, Rovinj

  2700 KN do 4500 KN

  CIJENA, NACRT GEODETSKE SITUACIJE, 1737
  Geodet, geodetske usluge, Supetar

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA , CCA 1200 M2
  Geodet, geodetske usluge, Sukošan

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 1000 M2
  Geodet, geodetske usluge, Vir

  2700 KN do 4500 KN

  CIJENA, UCRTAVANJE KUĆE I ŠTAGLJA, CCA 100 M2
  Geodet, geodetske usluge, Šibovac

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, PARCELA - 10 KOM
  Geodet, geodetske usluge, Korenica

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, IZMJERA I OZNAČAVANJE ZEMLJIŠTA, CCA 3000 M2
  Geodet, geodetske usluge, Petrinja

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, TREBAM MEĐU U ŠUMI, CCA 1300 M2
  Geodet, geodetske usluge, Gornja Batina

  1350 KN do 2250 KN

  CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 630 M2
  Geodet, geodetske usluge, Monterol

  2700 KN do 4500 KN

  CIJENA, ISKOLČENJE MEĐE I UPIS U KATASTAR , CCA 40 X 20 M
  Geodet, geodetske usluge, Krščenovec

  3375 KN do 5625 KN

  CIJENA, UCRTATI KUĆU I ŠTALU, KUĆA CCA 240 M2 ŠTALA CCA 180 M2
  Geodet, geodetske usluge, Sužan

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, GEODETSKI SNIMAK, CCA 1000 M2
  Geodet, geodetske usluge, Jušići

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, UPIS ZEMLJIŠTA U GRUNTOVNICU, CCA 500 M2
  Geodet, geodetske usluge, Hrvatski Leskovac

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 112 M2
  Geodet, geodetske usluge, Podgorje Krnjačko

  2362.5 KN do 3937.5 KN

  CIJENA, GEODETSKI SNIMAK, CCA 419 M2
  Geodet, geodetske usluge, Starigrad

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, GEODETSKI ELABORAT , CCA 800 M2
  Geodet, geodetske usluge, Rakotule

  2025 KN do 3375 KN

  CIJENA, IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA, SUVLASNIKA - 6 KOM
  Geodet, geodetske usluge, Horvati

  3375 KN do 5625 KN  Pogledaj druge završene projekte i cjene

  GEODET, GEODETSKE USLUGE CJENIK

  SURAĐUJEMO SA VIŠE OD 211 PODUZEĆA ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE


  BESPLATNA USLUGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJA
  ZATRAŽI PONUDU

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE GEODET, GEODETSKE USLUGE?

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  KONTAKTI

  Upiti: 01 3535 204
  Poduzeća: 099 3309 224

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana