GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

Koliko koštaju geodeti i geodetske usluge? Geodet vam nudi širok spektar geodetskih usluga: izmjera, uređenje okoliša, razgraničenje granica, konsolidacija zemljišta, parcelacija, uklanjanje zgrade i uknjižba zemljišta ispod zgrade. Cijene anketiranja kreću se između 1000 i 3000 kn. Trošak regulacije granice ovisi o broju prekretnica. Osnova usluge se kreće od 500 do 2.000 kuna, plus dodatnih 250 kn po prekretnici. Ograničenje oznaka iznosi od 500 kn + 250 kn za svaki uključeni korak. Slično kao kod konsolidacije zemljišta, parcelaciju je teško vrednovati, ali obično su cijene veće od 2.000 kuna. Za obiteljski objekt odbit ćete između 1.200 i 2.000 kuna. Trošak postupka za utvrđivanje imovine stambenog prostora ovisi o veličini zgrade i svim pravnim specifičnostima pojedinog dobra. Cijena postupka za podjelu obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem na nekoliko stanova kreće se između 4.500 i 10.000 kuna.

Kome povjeriti uknjižbu zgrade i ostale geodetske usluge? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim geodetima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

UTVRĐIVANJE MEĐE - CIJENA ZA UREĐENJE MEĐE


Cijena klasičng uređenja međe sa pet točki. Cijena za uređenje međe sa dobivanjem podataka o postojećem stanju, pripremu za obradu međe i izradu elaborata uređenja međe.

1000.00 KN/kom

VRLO NISKA CIJENA
KN/kom

SREDNJA CIJENA
4800.00 KN/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

DRUGE CIJENE ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena za geodetski situacijski nacrt

Cjena za položajni i visinski prikaz detalja za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta do 100 m2 za iskop.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta od 500 do 100 m2 za iskop.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Parcelacija zemljišta cijena

Geodetska parcelacija zemljišta (parcelacijski elaborat). Cijena parcelacijskog elaborata na dvije čestice.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski snimak parcele do 200m2

Cijena za grafički prikaz stvarnog stanja na terenu.


KN

KN/kpl

kpl
upit
UKUPNO:
POŠALJI UPIT >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Časopis sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Geodeti – sve što morate znati

1. Geodezija i geodeti – što morate znati?


Geodeti rade terenska mjerenja stanja u prostoru na temelju kojih se pripremaju geodetski planovi i elaborati. To čini geodete nezamjenjivima u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i u brojnim drugim oblastima. Geodetski planovi osnova su za projektante, uz pomoć kojih se projektiraju objekti, naselja, ceste, željezničke pruge i ostali objekti. Za određivanje točaka u prostoru geodeti se koriste optičkim instrumentima, tahimetrima, odnedavno i GPS i LIDAR tehnologijom, koja omogućuje izradu 3D prostornih modela.
 

geodete.jpg
Geodet priprema geodetski plan na temelju snimke terena.

 

Usluge geodeta obuhvaćaju širok spektar djelatnosti, kao što su: geodetska snimka, upis u katastar zemljišta, uređenje granice, označavanje međe, parcelacija, komasacija parcele, kolčenje objekta i međe, izravnavanje granice, upis zemljišta ispod objekta, upis u katastar zgrada, utvrđivanje etažnog vlasništva, upis u katastar komunalnih uređaja, slikanje iz zraka dronom i dr. Geodetske usluge regulirane su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

1.1. Geodetska služba

Geodetske službe uspostavljaju, vode i održavaju geodetske podatke dobivene geodetskim snimkama širom Hrvatske. Podaci obuhvaćaju evidencije o nekretninama, državne granice, prostorne jedinice, kućne brojeve te kartografske i topografske podatke.

1.2. Državna geodetska uprava Hrvatske (DGU)


Državna geodetska uprava organizira geodetsku službu za izvođenje radova državne izmjere u Hrvatskoj. DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u središnjemu uredu i područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Iznimno na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Državna geodetska uprava priprema propise iz područja geodetske djelatnosti, priprema smjernice za provedbu naloga, prikuplja, održava i vodi geodetske baze podataka, brine se o obrazovanju radnika, vodi administrativne postupke, izdaje dozvole za geodetske usluge i vodi imenik svih geodeta u Hrvatskoj.

1.3. Hrvatski geodetski institut (HGI)


Geodetski institut obavlja zadaće geodetske službe.

Na razini općine te zadatke provode tvrtke koje se brinu za katastar komunalnih uređaja i topografske planove.

1.4. Geodetske tvrtke


Geodetske tvrtke moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije ili pravne osobe.
Za pružanje geodetskih usluga geodetska tvrtka treba biti registrirana za obavljanje geodetskih poslova i da navedene stručne geodetske poslove obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije, a koje određuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kao i geodetski stručnjaci koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


2. Kako odabrati geodeta?


Dobar geodet treba imati zahtijevano obrazovanje, geodetske instrumente, vozila i znanje o prostornom zakonodavstvu. Na portalu Mojmojster smo za vas okupili provjerene geodete. Možete pregledati njihove usluge, lokaciju, fotografije radova i mišljenje prethodnih stranaka. Ako trebate geodetske usluge, upit možete objaviti već s nekoliko klikova. Zainteresirane geodetske tvrtke poslat će vam ponude, koje možete usporediti i odabrati najboljeg izvođača.


3. Geodetske usluge


Geodetske usluge obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.

3.1 Geodetska snimka odnosno geodetski plan


Geodetski plan točno prikazuje stanje na određenom području: kuće, ceste, prometne znakove, dalekovode i sl. Na temelju plana očitavaju se podaci o terenu (reljefu), objektima, zemljištu, vodi, udaljenim objektima, biljkama i sl. Geodetski plan je kombinacija podataka iz službenih evidencija i podataka iz geodetskih snimanja odnosno geodetskih mjerenja na terenu. Uobičajeno mjerilo plana je 1:1000 za pojedinačne zgrade i 1:5000 za veće inženjerske objekte. Uz plan je priložen i geodetski certifikat kojim se utvrđuje usklađenost plana s prostornim zakonodavstvom. Na temelju geodetskog plana priprema se projektna dokumentacije za izgradnju objekta.


3.2. Uređivanje međe


Kada je granica (međa) vašeg zemljišta nejasna odnosno nije točno određena, kontaktirajte geodeta za utvrđivanje granice. Uređivanje međe može zatražiti vlasnik parcele, državno tijelo ili lokalna zajednica. Nakon pribavljanja podataka provodi se mjerenje na terenu, nakon čega slijedi granično utvrđivanje uz nazočnost svih vlasnika zemljišta između kojih prolazi međa. Ako su vlasnici suglasni s reguliranom granicom, međa se unosi u elaborat, a u slučaju neslaganja u elaborat se ucrtavaju sve predložene verzije međe. Prvo se situacija pokušava riješiti na usmenoj raspravi u Geodetskoj upravi. Kao krajnja opcija predviđena je regulacija granice na sudu.


3.3. Označavanje međe


Kolčenje međe u prirodi je u centimetar točno određivanje granice na temelju geodetskih podataka iz katastra zemljišta. Iskolčenje se provodi uz suglasnost svih vlasnika graničnih parcela. Nakon označavanja međe geodet priprema tehničko izvješće za sve vlasnike i geodetsku upravu.


3.4. Komasacija parcele


Povremeno se dogodi da se zbog nasljedstva i promjena u prostoru zemljišta toliko usitne da nisu upotrebljiva. Komasacija je postupak u kojem geodet zemljišta najprije združuje i ponovno preraspodjeljuje u smislene parcele, pri čemu svaki suvlasnik dobiva jednaki udio u veličini i vrijednosti kao prije početka procesa. Također, izrađuje se elaborat komasacije, ugovor o komasaciji, izjave svih vlasnika i unos novih parcela u katastar.

3.5. Parcelacija


Parcelacija zemljišta je postupak kojim se radi promjena oblika i površine parcele i dijeljenje. Prije početka postupka međe moraju biti uređene sa susjednim parcelama. To je postupak kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Nakon toga se nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

3.6 Iskolčenje objekta

Prije početka izgradnje objekta treba točno odrediti njegove vanjske dimenzije u prirodi kako bi se osigurala usklađenost s građevinskim dozvolama i planovima. Geodet o iskolčenju izvještava nadležnu upravnu jedinicu. Iskolčenje objekta prvo se provodi okvirno, utvrđujući na taj način dimenzije građevinske jame, nakon čega slijedi još jedno točno iskolčenje u građevinskoj jami. Klinove/stupiće treba osigurati od pomicanja i oštećenja. Treba također iskolčiti osjetljivu infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

3.7. Izravnavanje međe


Vlasnici susjednih parcela mogu se sporazumno dogovoriti o izravnavanju međe između parcela, što olakšava korištenje obaju zemljišta. Pri izravnavanju međe površina manje parcele ne smije se promijeniti za više od 500 m2.


3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom


Pri upisu zgrade u katastar odnosno pri evidentiranju zgrade treba upisati i dio zemljišta koji se nalazi izravno pod objektom. Geodetska tvrtka radi snimku stanja i elaborat evidentiranja zgrade. Evidentiranje parcele pod objektom može naručiti vlasnik zemljišta, investitor, nositelj superficijarnog prava ili korisnik višestambene zgrade.

3.9. Upis u katastar zgrada


Bez upisa zgrade u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar nije moguća prodaja, iznajmljivanje, hipoteka nekretnine ni prijava stalnog prebivališta. Upis u katastar obvezan je u roku od 30 dana nakon završetka izgradnje, također je uvjet za dobivanje kućnog broja. Za upis objekta u katastar trebate geodetsku snimku, uporabnu dozvolu na temelju koje geodet izrađuje elaborat za upis zgrade u katastar i određivanje zemljišta ispod zgrade. Za upis zgrade u katastar može se prijaviti investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac superficijarnog prava ili upravitelj.

3.10. Etažno vlasništvo


U višestambenim objektima odnosno objektima s nekoliko vlasnika može se odrediti etažno vlasništvo. Na taj se način točno utvrđuje vlasništvo, pravo i obveza pojedinca nad određenim dijelom objekta, što se upisuje u katastar zgrada i zemljišne knjige. Najprije geodet napravi geodetsku snimku, na osnovu koje se izrađuje etažni plan i odgovarajući elaborat. Pojedinačni dijelovi zgrade tako dobivaju identifikacijske brojeve, nakon čega slijedi sporazum između suvlasnika o etažnom vlasništvu. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Sporazum o etažiranju treba ovjeriti kod javnog bilježnika.


3.11. Upis u katastar infrastrukture


Podaci o infrastrukturi prikupljaju se u  katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Podatke o javnim uređajima izrađuju geodeti na temelju mjerenja na terenu.


3.12. Slikanje dronom


Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Sa slikama iz zraka lakše se mogu dobiti podaci o teško dostupnim područjima, a također je moguće stvoriti računalni 3D model zasnovan na mjerenjima koji služi kao osnova za planiranje.

 

EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMUPIS OBJEKTA NAKON LEGALIZACIJE

Prije dvije godine dobio sam rješenje o legalizaciji. Objekat bi trebalo upisati u gruntovnu i rekli su mi da angažiram geodeta. 3150 KN do 5250 KN


........

FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE

Geodetski elaborat evidentiranja stvarnog
položaja pojedinačne već evidentirane
katastarske čestice. 3150 KN do 5250 KN


........

PRIJEDLOG IDEJNOG RJEŠENJA

Imam 5 građevinskih parcela ali nemam izlaz na prometnicu! Želim dokupiti parcelu u vl. Grada Zagreba kako bi se povezali sa prometnicom. Treban geodetski predlog koridor kupnje te parcele, tj. predati im prijedlog idejnog rješenja!
4410 KN do 7350 KN


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

CIJENA, PARCELIZACIJA ZEMLJIŠTA, CCA 3700 M2
Geodet, geodetske usluge, Šišinec

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, 3063 M2, 3 SUSJEDNE PARCELE
Geodet, geodetske usluge, Jovići

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, UPORABNA DOZVOLA ZA POMOCNE ZGRADE, CCA 377 M2
Geodet, geodetske usluge, Vukovar

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, CJEPANJE PARCELE, CCA 468 M2
Geodet, geodetske usluge, Lokve

2700 KN do 4500 KN

CIJENA, PARCELIRANJE ZEMLJIŠTA, 2 SUSJEDA, 1270 M2
Geodet, geodetske usluge, Sveta Nedelja

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, PARCELACIJA ČESTICE, 1200 M2
Geodet, geodetske usluge, Pavučnjak

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ODREĐIVANJE MEĐA (ISKOLČAVANJE ZEMLJIŠTA), 2973 M2
Geodet, geodetske usluge, Rugvica

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, UTVRĐIVANJE MEĐE, CCA 530 M2
Geodet, geodetske usluge, Zagreb

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT , 1900 M2
Geodet, geodetske usluge, Kupljenovo

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, PODIJELA PARCELE, CCA 1900 M2
Geodet, geodetske usluge, Krapina

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA, CCA 50 X 30 M
Geodet, geodetske usluge, Zagreb

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 500 M2
Geodet, geodetske usluge, Unije

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 5 HA
Geodet, geodetske usluge, Vojnić

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, OZNAČAVANJE MEĐE U ŠUMI, SUSJEDA 3 CCA 2000 M2
Geodet, geodetske usluge, Belaj

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT , 248 M2
Geodet, geodetske usluge, Zagreb

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 50 M2
Geodet, geodetske usluge, Omišalj

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, BRISANJE ILI EVIDENTIRANJE PODATAKA O ZGRADAMA, 2 I 248 M
Geodet, geodetske usluge, Zagreb

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, GEODETSKA PODLOGA, CCA 1600 M2
Geodet, geodetske usluge, Vrbovec Samoborski

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, 2392 M2
Geodet, geodetske usluge, Škrljevo

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, SNIMANJE IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA ZA UPIS, CCA 300 X 300 M
Geodet, geodetske usluge, Blaževdol

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, 3 SUSJEDA - 500 M2
Geodet, geodetske usluge, Kozjača

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 813 M2
Geodet, geodetske usluge, Donja Plemenšćina

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 750 M2 - 3 KOMŠIJE
Geodet, geodetske usluge, Brašljevica

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, PROJEKT RUŠENJA, GRAĐEVINSKA DOZVOLA I NADZOR, CCA 280 M2
Geodet, geodetske usluge, Sesvete

67500 KN do 112500 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT, CCA 2000 M2
Geodet, geodetske usluge, Varaždinske Toplice

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, GEODETSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA , CCA 140 M2
Geodet, geodetske usluge, Zadar

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, SNIMAK ZA PROVEDBU UPISA VLASNIKA KUPCA ZEMLJISTA, CCA 1840 M2
Geodet, geodetske usluge, Benkovac

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT, CCA 965 M2
Geodet, geodetske usluge, Rakitje, Bestovje

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, SNIMAK TERENA SA VISINSKIM KOTAMA, 1 - KOM
Geodet, geodetske usluge, Harmica

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT ZA UPIS U KATASTAR, CCA 1514 M2
Geodet, geodetske usluge, Donja Zelina

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, PARCELIZACIJA ZEMLJIŠTA, 1550 M 2 I 7550 M 2
Geodet, geodetske usluge, Labin

20250 KN do 33750 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE SVE DO IZHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE, CCA 500 M2
Geodet, geodetske usluge, Primošten

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, IZMJERA TERENA, CCA 512 M2
Geodet, geodetske usluge, Povljana

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, GEODETSKI SNIMAK ZA GLAVNI PROJEKT, CCA 176 M2
Geodet, geodetske usluge, Novigrad

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, IZMJERA PARCELE, CCA 663 M2
Geodet, geodetske usluge, Kaštel Lukšić

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, GEODETSKI PROJEKT, CCA 2600 M2, 2 SUSJEDA
Geodet, geodetske usluge, Zagreb

3375 KN do 5625 KNPogledaj druge završene projekte i cjene

GEODET, GEODETSKE USLUGE CJENIK

Zatražite neobavezujuću ponudu od poduzeća

212+ PODUZEĆA ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE
BESPLATNA USLUGA
BEZ PROVIZIJA
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE GEODET, GEODETSKE USLUGE?

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

© 2022 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana