GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

Koliko koštaju geodeti i geodetske usluge? Geodet vam nudi širok spektar geodetskih usluga: izmjera, uređenje okoliša, razgraničenje granica, konsolidacija zemljišta, parcelacija, uklanjanje zgrade i uknjižba zemljišta ispod zgrade. Cijene anketiranja kreću se između 130 i 400 EUR. Trošak regulacije granice ovisi o broju prekretnica. Osnova usluge se kreće od 70 do 270 EUR, plus dodatnih 30 EUR po prekretnici. Ograničenje oznaka iznosi od 70 EUR + 35 EUR za svaki uključeni korak. Slično kao kod konsolidacije zemljišta, parcelaciju je teško vrednovati, ali obično su cijene veće od 270 EUR. Za obiteljski objekt odbit ćete između 160 i 270 EUR. Trošak postupka za utvrđivanje imovine stambenog prostora ovisi o veličini zgrade i svim pravnim specifičnostima pojedinog dobra. Cijena postupka za podjelu obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem na nekoliko stanova kreće se između 600 i 1.300 EUR.

Kome povjeriti uknjižbu zgrade i ostale geodetske usluge? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim geodetima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

UTVRĐIVANJE MEĐE - CIJENA ZA UREĐENJE MEĐE


Cijena klasičng uređenja međe sa pet točki. Cijena za uređenje međe sa dobivanjem podataka o postojećem stanju, pripremu za obradu međe i izradu elaborata uređenja međe.

132.63 €/kom

VRLO NISKA CIJENA
€/kom

SREDNJA CIJENA
636.60 €/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

DRUGE CIJENE ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena za geodetski situacijski nacrt

Cjena za položajni i visinski prikaz detalja za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.€/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta do 100 m2 za iskop.€/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta od 500 do 100 m2 za iskop.€/kpl

kpl
upit

Parcelacija zemljišta cijena

Geodetska parcelacija zemljišta (parcelacijski elaborat). Cijena parcelacijskog elaborata na dvije čestice.€/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski snimak parcele do 200m2

Cijena za grafički prikaz stvarnog stanja na terenu.€/kpl

kpl
upit
UKUPNO:
POŠALJI UPIT >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Geodeti – sve što morate znati

1. Geodezija i geodeti – što morate znati?


Geodeti rade terenska mjerenja stanja u prostoru na temelju kojih se pripremaju geodetski planovi i elaborati. To čini geodete nezamjenjivima u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i u brojnim drugim oblastima. Geodetski planovi osnova su za projektante, uz pomoć kojih se projektiraju objekti, naselja, ceste, željezničke pruge i ostali objekti. Za određivanje točaka u prostoru geodeti se koriste optičkim instrumentima, tahimetrima, odnedavno i GPS i LIDAR tehnologijom, koja omogućuje izradu 3D prostornih modela.
 

geodete.jpg
Geodet priprema geodetski plan na temelju snimke terena.

 

Usluge geodeta obuhvaćaju širok spektar djelatnosti, kao što su: geodetska snimka, upis u katastar zemljišta, uređenje granice, označavanje međe, parcelacija, komasacija parcele, kolčenje objekta i međe, izravnavanje granice, upis zemljišta ispod objekta, upis u katastar zgrada, utvrđivanje etažnog vlasništva, upis u katastar komunalnih uređaja, slikanje iz zraka dronom i dr. Geodetske usluge regulirane su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

1.1. Geodetska služba

Geodetske službe uspostavljaju, vode i održavaju geodetske podatke dobivene geodetskim snimkama širom Hrvatske. Podaci obuhvaćaju evidencije o nekretninama, državne granice, prostorne jedinice, kućne brojeve te kartografske i topografske podatke.

1.2. Državna geodetska uprava Hrvatske (DGU)


Državna geodetska uprava organizira geodetsku službu za izvođenje radova državne izmjere u Hrvatskoj. DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u središnjemu uredu i područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Iznimno na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Državna geodetska uprava priprema propise iz područja geodetske djelatnosti, priprema smjernice za provedbu naloga, prikuplja, održava i vodi geodetske baze podataka, brine se o obrazovanju radnika, vodi administrativne postupke, izdaje dozvole za geodetske usluge i vodi imenik svih geodeta u Hrvatskoj.

1.3. Hrvatski geodetski institut (HGI)


Geodetski institut obavlja zadaće geodetske službe.

Na razini općine te zadatke provode tvrtke koje se brinu za katastar komunalnih uređaja i topografske planove.

1.4. Geodetske tvrtke


Geodetske tvrtke moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije ili pravne osobe.
Za pružanje geodetskih usluga geodetska tvrtka treba biti registrirana za obavljanje geodetskih poslova i da navedene stručne geodetske poslove obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije, a koje određuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kao i geodetski stručnjaci koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


2. Kako odabrati geodeta?


Dobar geodet treba imati zahtijevano obrazovanje, geodetske instrumente, vozila i znanje o prostornom zakonodavstvu. Na portalu Mojmojster smo za vas okupili provjerene geodete. Možete pregledati njihove usluge, lokaciju, fotografije radova i mišljenje prethodnih stranaka. Ako trebate geodetske usluge, upit možete objaviti već s nekoliko klikova. Zainteresirane geodetske tvrtke poslat će vam ponude, koje možete usporediti i odabrati najboljeg izvođača.


3. Geodetske usluge


Geodetske usluge obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.

3.1 Geodetska snimka odnosno geodetski plan


Geodetski plan točno prikazuje stanje na određenom području: kuće, ceste, prometne znakove, dalekovode i sl. Na temelju plana očitavaju se podaci o terenu (reljefu), objektima, zemljištu, vodi, udaljenim objektima, biljkama i sl. Geodetski plan je kombinacija podataka iz službenih evidencija i podataka iz geodetskih snimanja odnosno geodetskih mjerenja na terenu. Uobičajeno mjerilo plana je 1:1000 za pojedinačne zgrade i 1:5000 za veće inženjerske objekte. Uz plan je priložen i geodetski certifikat kojim se utvrđuje usklađenost plana s prostornim zakonodavstvom. Na temelju geodetskog plana priprema se projektna dokumentacije za izgradnju objekta.


3.2. Uređivanje međe


Kada je granica (međa) vašeg zemljišta nejasna odnosno nije točno određena, kontaktirajte geodeta za utvrđivanje granice. Uređivanje međe može zatražiti vlasnik parcele, državno tijelo ili lokalna zajednica. Nakon pribavljanja podataka provodi se mjerenje na terenu, nakon čega slijedi granično utvrđivanje uz nazočnost svih vlasnika zemljišta između kojih prolazi međa. Ako su vlasnici suglasni s reguliranom granicom, međa se unosi u elaborat, a u slučaju neslaganja u elaborat se ucrtavaju sve predložene verzije međe. Prvo se situacija pokušava riješiti na usmenoj raspravi u Geodetskoj upravi. Kao krajnja opcija predviđena je regulacija granice na sudu.


3.3. Označavanje međe


Kolčenje međe u prirodi je u centimetar točno određivanje granice na temelju geodetskih podataka iz katastra zemljišta. Iskolčenje se provodi uz suglasnost svih vlasnika graničnih parcela. Nakon označavanja međe geodet priprema tehničko izvješće za sve vlasnike i geodetsku upravu.


3.4. Komasacija parcele


Povremeno se dogodi da se zbog nasljedstva i promjena u prostoru zemljišta toliko usitne da nisu upotrebljiva. Komasacija je postupak u kojem geodet zemljišta najprije združuje i ponovno preraspodjeljuje u smislene parcele, pri čemu svaki suvlasnik dobiva jednaki udio u veličini i vrijednosti kao prije početka procesa. Također, izrađuje se elaborat komasacije, ugovor o komasaciji, izjave svih vlasnika i unos novih parcela u katastar.

3.5. Parcelacija


Parcelacija zemljišta je postupak kojim se radi promjena oblika i površine parcele i dijeljenje. Prije početka postupka međe moraju biti uređene sa susjednim parcelama. To je postupak kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Nakon toga se nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

3.6 Iskolčenje objekta

Prije početka izgradnje objekta treba točno odrediti njegove vanjske dimenzije u prirodi kako bi se osigurala usklađenost s građevinskim dozvolama i planovima. Geodet o iskolčenju izvještava nadležnu upravnu jedinicu. Iskolčenje objekta prvo se provodi okvirno, utvrđujući na taj način dimenzije građevinske jame, nakon čega slijedi još jedno točno iskolčenje u građevinskoj jami. Klinove/stupiće treba osigurati od pomicanja i oštećenja. Treba također iskolčiti osjetljivu infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

3.7. Izravnavanje međe


Vlasnici susjednih parcela mogu se sporazumno dogovoriti o izravnavanju međe između parcela, što olakšava korištenje obaju zemljišta. Pri izravnavanju međe površina manje parcele ne smije se promijeniti za više od 500 m2.


3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom


Pri upisu zgrade u katastar odnosno pri evidentiranju zgrade treba upisati i dio zemljišta koji se nalazi izravno pod objektom. Geodetska tvrtka radi snimku stanja i elaborat evidentiranja zgrade. Evidentiranje parcele pod objektom može naručiti vlasnik zemljišta, investitor, nositelj superficijarnog prava ili korisnik višestambene zgrade.

3.9. Upis u katastar zgrada


Bez upisa zgrade u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar nije moguća prodaja, iznajmljivanje, hipoteka nekretnine ni prijava stalnog prebivališta. Upis u katastar obvezan je u roku od 30 dana nakon završetka izgradnje, također je uvjet za dobivanje kućnog broja. Za upis objekta u katastar trebate geodetsku snimku, uporabnu dozvolu na temelju koje geodet izrađuje elaborat za upis zgrade u katastar i određivanje zemljišta ispod zgrade. Za upis zgrade u katastar može se prijaviti investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac superficijarnog prava ili upravitelj.

3.10. Etažno vlasništvo


U višestambenim objektima odnosno objektima s nekoliko vlasnika može se odrediti etažno vlasništvo. Na taj se način točno utvrđuje vlasništvo, pravo i obveza pojedinca nad određenim dijelom objekta, što se upisuje u katastar zgrada i zemljišne knjige. Najprije geodet napravi geodetsku snimku, na osnovu koje se izrađuje etažni plan i odgovarajući elaborat. Pojedinačni dijelovi zgrade tako dobivaju identifikacijske brojeve, nakon čega slijedi sporazum između suvlasnika o etažnom vlasništvu. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Sporazum o etažiranju treba ovjeriti kod javnog bilježnika.


3.11. Upis u katastar infrastrukture


Podaci o infrastrukturi prikupljaju se u  katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Podatke o javnim uređajima izrađuju geodeti na temelju mjerenja na terenu.


3.12. Slikanje dronom


Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Sa slikama iz zraka lakše se mogu dobiti podaci o teško dostupnim područjima, a također je moguće stvoriti računalni 3D model zasnovan na mjerenjima koji služi kao osnova za planiranje.

 

EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMELABORAT ZA PRENAMJENU ŠUME U POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Poštovani,
Iz katastarskog ureda uputili su me na geodetski ured, vezano za prenamjenu šume u poljoprivredno zemljište ili kako bi se moglo na nešto prenamijeniti. Dakle trebala bi elaborat. Zatražili bi kućni broj i zahtjev za povremeni boravak na katastarskoj čestici 2237/126. 253m2. Molim Vas info da li bi mogli dogovoriti kada sam na zemljištu da dođete vidjeti i predložiti što se da napraviti. Šuma je očišćena izvađeni su panjevi i teren smo nasipali kamenom i pijeskom.
4410 € do 7350 €


........

KOTE I MJERE ZA GLAVNI PROJEKT STAMBENE KUĆE

Arhitekt koji radi idejni i glavni projekt treba dodatne kote i mjere parcele, kako bi mogla kvalitetno odraditi svoj dio posla.

Izmjere koje su napravljene prije 3 godine za ispravni postupak na gruntovnici nisu dovoljne. Nemam nažalost više podataka što točno treba ovdje, osim da je potrebno za glavni projekt 4410 € do 7350 €


........

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA

Potreban geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja i međe. U pitanju je zemljište u depresiji u odnosu na okolna zemljišta, ima status neizgrađenog građevinskog zemljišta u građevinskoj zoni. 3150 € do 5250 €


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, 6 SUSJEDA, 2206 M2
Geodet, geodetske usluge, Marčelji

450 € do 750 €

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, 2791 M2
Geodet, geodetske usluge, Krapinske Toplice

1800 € do 3000 €

CIJENA, GEODETSKA PODLOGA POTREBNA ZA IZRADU IDEJNOG I GLAVNOG PROJE PROJEKTA, DVA
Geodet, geodetske usluge, Odra

450 € do 750 €

CIJENA, PARCELACIJA, 1
Geodet, geodetske usluge, Omišalj

450 € do 750 €

CIJENA, PODLOGA ZA ARHITEKTA, 179 M2 I 419 M2
Geodet, geodetske usluge, Karlovac

900 € do 1500 €

CIJENA, GEODETSKA SNIMKA ZA PARCELU I ĆOŠKOVE KUĆE, 852 M2
Geodet, geodetske usluge, Samobor

450 € do 750 €

CIJENA, GEODETSKI ELABORA, CCA 1654 M2
Geodet, geodetske usluge, Bjelovar

360 € do 600 €

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 15 M2
Geodet, geodetske usluge, Split

270 € do 450 €

CIJENA, PRENAMJENA POSLOVNOG PROSTORA U STAMBENI, CCA 52 + 38 M2
Geodet, geodetske usluge, Zagreb

315 € do 525 €

CIJENA, UREĐENJE MEĐE, 4 SUSJEDA CCA 597 M2 7 SUSJEDA CCA 2349 M2
Geodet, geodetske usluge, Lepoglava

630 € do 1050 €

CIJENA, GEOTEHNIČKO ISTRAŽIVANJE TLA NA PARCELI, 2100 M2
Geodet, geodetske usluge, Nin

540 € do 900 €

CIJENA, IZRADA GEODETSKOG ELEBORATA ZA UPIS U KATASTAR, CCA 760 M2
Geodet, geodetske usluge, Rovinj

450 € do 750 €

CIJENA, ISKOLČENJE MEĐE, 28000 M2
Geodet, geodetske usluge, Pleternica

900 € do 1500 €

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 950 M2
Geodet, geodetske usluge, Kostanjevac

630 € do 1050 €

CIJENA, ISKOLČENJA ZA TEMELJ, 490 M2
Geodet, geodetske usluge, Ugljan

450 € do 750 €

CIJENA, OZNAČAVANJE MEĐE NA ORANICI, 2985 M2
Geodet, geodetske usluge, Pešćenica

450 € do 750 €

CIJENA, IZRADA GEODETSKOG ELABORATA, 10000 M2
Geodet, geodetske usluge, Ston

900 € do 1500 €

CIJENA, SNIMKA IZVEDENOG STANJA, POMOĆNI OBJEKT 20 M2
Geodet, geodetske usluge, Zadar

450 € do 750 €

CIJENA, GEODETSKI SNIMAK SA USKLAĐENIM NOVIM STANJEM, 2 SUSJEDA CCA 380M2
Geodet, geodetske usluge, Gabonjin

630 € do 1050 €

CIJENA, EVIDENTIRANJE STVARNOG STANJA NA TERENU I UNOS U KATASTAR, 5 SUSJEDNIH PARCELA, 358 M2
Geodet, geodetske usluge, Pinezići

630 € do 1050 €

CIJENA, GEODETSKA SITUACIJA STANJA TERENA, 625 M2
Geodet, geodetske usluge, Sv. Filip i Jakov

450 € do 750 €

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 1000 M2
Geodet, geodetske usluge, Barban

900 € do 1500 €

CIJENA, ISKOLČENJE MEĐE, CCA 450 M2
Geodet, geodetske usluge, Ludbreg

360 € do 600 €

CIJENA, IZMJERITI DVORIŠTE , CCA 60 X 20 M
Geodet, geodetske usluge, Benkovac

450 € do 750 €

CIJENA, ODREĐIVANJE MEĐE, 74 M2
Geodet, geodetske usluge, Rogotin

630 € do 1050 €

CIJENA, GEODETSKE USLUGE ZA GLAVNI PROJEKT, 456 M2
Geodet, geodetske usluge, Povljana

900 € do 1500 €

CIJENA, MJERENJE PARCELE, 180 M2
Geodet, geodetske usluge, Dubrava

630 € do 1050 €

CIJENA, GEODETSKA IZMJERA, CCA 6800 M2
Geodet, geodetske usluge, Samobor

450 € do 750 €

CIJENA, IDENTIFIKACIJA ČESTICE OD STRANE GEODETA, 1 KOM / CCA 112 M2
Geodet, geodetske usluge, Molat

270 € do 450 €

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT, CCA 200 M2
Geodet, geodetske usluge, Petrovsko

270 € do 450 €

CIJENA, PRONALAZAK MEĐE POLJOPR ZEMLJIŠTE, CCA 2000 M2
Geodet, geodetske usluge, Marija Bistrica

450 € do 750 €

CIJENA, IZMJERA PARCELE, CCA 4766 M2
Geodet, geodetske usluge, Prezid

630 € do 1050 €

CIJENA, ETAŽIRANJE KUĆE I PODJELA TERENA, CCA 1300M2
Geodet, geodetske usluge, Šegotići

2430 € do 4050 €

CIJENA, IZMJERA PARCELE ZA KUPOVNI UGOVOR, 2000M2
Geodet, geodetske usluge, Dračevica

630 € do 1050 €

CIJENA, IZRADA GEODETSKE PODLOGE ( MOLIM NA MAIL ZBOG NEMOGUĆNOSTI RAZGOVORA ), 2 PARCELE, / UKUPNO CCA 1650M2
Geodet, geodetske usluge, Sveti Ivan Zelina

900 € do 1500 €

CIJENA, OZNAČAVANJE GRANICA KATASTARSKE CESTICE , 361 M2
Geodet, geodetske usluge, Ugljan

630 € do 1050 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Geodet, geodetske usluge CJENIK

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

225+ PODUZEĆA ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE
BESPLATNA USLUGA
BEZ PROVIZIJA
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE GEODET, GEODETSKE USLUGE?

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

© 2022 Daibau | Sva prava zadržana