GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

Koliko koštaju geodeti i geodetske usluge? Geodet vam nudi širok spektar geodetskih usluga: izmjera, uređenje okoliša, razgraničenje granica, konsolidacija zemljišta, parcelacija, uklanjanje zgrade i uknjižba zemljišta ispod zgrade. Cijene anketiranja kreću se između 1000 i 3000 kn. Trošak regulacije granice ovisi o broju prekretnica. Osnova usluge se kreće od 500 do 2.000 kuna, plus dodatnih 250 kn po prekretnici. Ograničenje oznaka iznosi od 500 kn + 250 kn za svaki uključeni korak. Slično kao kod konsolidacije zemljišta, parcelaciju je teško vrednovati, ali obično su cijene veće od 2.000 kuna. Za obiteljski objekt odbit ćete između 1.200 i 2.000 kuna. Trošak postupka za utvrđivanje imovine stambenog prostora ovisi o veličini zgrade i svim pravnim specifičnostima pojedinog dobra. Cijena postupka za podjelu obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem na nekoliko stanova kreće se između 4.500 i 10.000 kuna.

Kome povjeriti uknjižbu zgrade i ostale geodetske usluge? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim geodetima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT IZVOĐAČIMA

UTVRĐIVANJE MEĐE - CIJENA ZA UREĐENJE MEĐE


Cijena klasičng uređenja međe sa pet točki. Cijena za uređenje međe sa dobivanjem podataka o postojećem stanju, pripremu za obradu međe i izradu elaborata uređenja međe.

1000.00 KN/kom

VRLO NISKA CIJENA
KN/kom

SREDNJA CIJENA
4000.00 KN/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

DRUGE CIJENE ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena za geodetski situacijski nacrt

Cjena za položajni i visinski prikaz detalja za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta do 100 m2 za iskop.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

Cijena za jedno iskolčenje međe objekta od 500 do 100 m2 za iskop.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Parcelacija zemljišta cijena

Geodetska parcelacija zemljišta (parcelacijski elaborat). Cijena parcelacijskog elaborata na dvije čestice.


KN

KN/kpl

kpl
upit

Cijena za geodetski snimak parcele do 200m2

Cijena za grafički prikaz stvarnog stanja na terenu.


KN

KN/kpl

kpl
upit
UKUPNO:
POŠALJI UPIT >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Časopis sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Geodeti – sve što morate znati

1. Geodezija i geodeti – što morate znati?


Geodeti rade terenska mjerenja stanja u prostoru na temelju kojih se pripremaju geodetski planovi i elaborati. To čini geodete nezamjenjivima u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i u brojnim drugim oblastima. Geodetski planovi osnova su za projektante, uz pomoć kojih se projektiraju objekti, naselja, ceste, željezničke pruge i ostali objekti. Za određivanje točaka u prostoru geodeti se koriste optičkim instrumentima, tahimetrima, odnedavno i GPS i LIDAR tehnologijom, koja omogućuje izradu 3D prostornih modela.
 

geodete.jpg
Geodet priprema geodetski plan na temelju snimke terena.

 

Usluge geodeta obuhvaćaju širok spektar djelatnosti, kao što su: geodetska snimka, upis u katastar zemljišta, uređenje granice, označavanje međe, parcelacija, komasacija parcele, kolčenje objekta i međe, izravnavanje granice, upis zemljišta ispod objekta, upis u katastar zgrada, utvrđivanje etažnog vlasništva, upis u katastar komunalnih uređaja, slikanje iz zraka dronom i dr. Geodetske usluge regulirane su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

1.1. Geodetska služba

Geodetske službe uspostavljaju, vode i održavaju geodetske podatke dobivene geodetskim snimkama širom Hrvatske. Podaci obuhvaćaju evidencije o nekretninama, državne granice, prostorne jedinice, kućne brojeve te kartografske i topografske podatke.

1.2. Državna geodetska uprava Hrvatske (DGU)


Državna geodetska uprava organizira geodetsku službu za izvođenje radova državne izmjere u Hrvatskoj. DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u središnjemu uredu i područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Iznimno na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Državna geodetska uprava priprema propise iz područja geodetske djelatnosti, priprema smjernice za provedbu naloga, prikuplja, održava i vodi geodetske baze podataka, brine se o obrazovanju radnika, vodi administrativne postupke, izdaje dozvole za geodetske usluge i vodi imenik svih geodeta u Hrvatskoj.

1.3. Hrvatski geodetski institut (HGI)


Geodetski institut obavlja zadaće geodetske službe.

Na razini općine te zadatke provode tvrtke koje se brinu za katastar komunalnih uređaja i topografske planove.

1.4. Geodetske tvrtke


Geodetske tvrtke moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije ili pravne osobe.
Za pružanje geodetskih usluga geodetska tvrtka treba biti registrirana za obavljanje geodetskih poslova i da navedene stručne geodetske poslove obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije, a koje određuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kao i geodetski stručnjaci koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


2. Kako odabrati geodeta?


Dobar geodet treba imati zahtijevano obrazovanje, geodetske instrumente, vozila i znanje o prostornom zakonodavstvu. Na portalu Mojmojster smo za vas okupili provjerene geodete. Možete pregledati njihove usluge, lokaciju, fotografije radova i mišljenje prethodnih stranaka. Ako trebate geodetske usluge, upit možete objaviti već s nekoliko klikova. Zainteresirane geodetske tvrtke poslat će vam ponude, koje možete usporediti i odabrati najboljeg izvođača.


3. Geodetske usluge


Geodetske usluge obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.

3.1 Geodetska snimka odnosno geodetski plan


Geodetski plan točno prikazuje stanje na određenom području: kuće, ceste, prometne znakove, dalekovode i sl. Na temelju plana očitavaju se podaci o terenu (reljefu), objektima, zemljištu, vodi, udaljenim objektima, biljkama i sl. Geodetski plan je kombinacija podataka iz službenih evidencija i podataka iz geodetskih snimanja odnosno geodetskih mjerenja na terenu. Uobičajeno mjerilo plana je 1:1000 za pojedinačne zgrade i 1:5000 za veće inženjerske objekte. Uz plan je priložen i geodetski certifikat kojim se utvrđuje usklađenost plana s prostornim zakonodavstvom. Na temelju geodetskog plana priprema se projektna dokumentacije za izgradnju objekta.


3.2. Uređivanje međe


Kada je granica (međa) vašeg zemljišta nejasna odnosno nije točno određena, kontaktirajte geodeta za utvrđivanje granice. Uređivanje međe može zatražiti vlasnik parcele, državno tijelo ili lokalna zajednica. Nakon pribavljanja podataka provodi se mjerenje na terenu, nakon čega slijedi granično utvrđivanje uz nazočnost svih vlasnika zemljišta između kojih prolazi međa. Ako su vlasnici suglasni s reguliranom granicom, međa se unosi u elaborat, a u slučaju neslaganja u elaborat se ucrtavaju sve predložene verzije međe. Prvo se situacija pokušava riješiti na usmenoj raspravi u Geodetskoj upravi. Kao krajnja opcija predviđena je regulacija granice na sudu.


3.3. Označavanje međe


Kolčenje međe u prirodi je u centimetar točno određivanje granice na temelju geodetskih podataka iz katastra zemljišta. Iskolčenje se provodi uz suglasnost svih vlasnika graničnih parcela. Nakon označavanja međe geodet priprema tehničko izvješće za sve vlasnike i geodetsku upravu.


3.4. Komasacija parcele


Povremeno se dogodi da se zbog nasljedstva i promjena u prostoru zemljišta toliko usitne da nisu upotrebljiva. Komasacija je postupak u kojem geodet zemljišta najprije združuje i ponovno preraspodjeljuje u smislene parcele, pri čemu svaki suvlasnik dobiva jednaki udio u veličini i vrijednosti kao prije početka procesa. Također, izrađuje se elaborat komasacije, ugovor o komasaciji, izjave svih vlasnika i unos novih parcela u katastar.

3.5. Parcelacija


Parcelacija zemljišta je postupak kojim se radi promjena oblika i površine parcele i dijeljenje. Prije početka postupka međe moraju biti uređene sa susjednim parcelama. To je postupak kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Nakon toga se nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

3.6 Iskolčenje objekta

Prije početka izgradnje objekta treba točno odrediti njegove vanjske dimenzije u prirodi kako bi se osigurala usklađenost s građevinskim dozvolama i planovima. Geodet o iskolčenju izvještava nadležnu upravnu jedinicu. Iskolčenje objekta prvo se provodi okvirno, utvrđujući na taj način dimenzije građevinske jame, nakon čega slijedi još jedno točno iskolčenje u građevinskoj jami. Klinove/stupiće treba osigurati od pomicanja i oštećenja. Treba također iskolčiti osjetljivu infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

3.7. Izravnavanje međe


Vlasnici susjednih parcela mogu se sporazumno dogovoriti o izravnavanju međe između parcela, što olakšava korištenje obaju zemljišta. Pri izravnavanju međe površina manje parcele ne smije se promijeniti za više od 500 m2.


3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom


Pri upisu zgrade u katastar odnosno pri evidentiranju zgrade treba upisati i dio zemljišta koji se nalazi izravno pod objektom. Geodetska tvrtka radi snimku stanja i elaborat evidentiranja zgrade. Evidentiranje parcele pod objektom može naručiti vlasnik zemljišta, investitor, nositelj superficijarnog prava ili korisnik višestambene zgrade.

3.9. Upis u katastar zgrada


Bez upisa zgrade u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar nije moguća prodaja, iznajmljivanje, hipoteka nekretnine ni prijava stalnog prebivališta. Upis u katastar obvezan je u roku od 30 dana nakon završetka izgradnje, također je uvjet za dobivanje kućnog broja. Za upis objekta u katastar trebate geodetsku snimku, uporabnu dozvolu na temelju koje geodet izrađuje elaborat za upis zgrade u katastar i određivanje zemljišta ispod zgrade. Za upis zgrade u katastar može se prijaviti investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac superficijarnog prava ili upravitelj.

3.10. Etažno vlasništvo


U višestambenim objektima odnosno objektima s nekoliko vlasnika može se odrediti etažno vlasništvo. Na taj se način točno utvrđuje vlasništvo, pravo i obveza pojedinca nad određenim dijelom objekta, što se upisuje u katastar zgrada i zemljišne knjige. Najprije geodet napravi geodetsku snimku, na osnovu koje se izrađuje etažni plan i odgovarajući elaborat. Pojedinačni dijelovi zgrade tako dobivaju identifikacijske brojeve, nakon čega slijedi sporazum između suvlasnika o etažnom vlasništvu. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Sporazum o etažiranju treba ovjeriti kod javnog bilježnika.


3.11. Upis u katastar infrastrukture


Podaci o infrastrukturi prikupljaju se u  katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Podatke o javnim uređajima izrađuju geodeti na temelju mjerenja na terenu.


3.12. Slikanje dronom


Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Sa slikama iz zraka lakše se mogu dobiti podaci o teško dostupnim područjima, a također je moguće stvoriti računalni 3D model zasnovan na mjerenjima koji služi kao osnova za planiranje.

 

EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMUCRTAVANJE OBJEKATA I IZRADA GEODETSKOG ELABORATA

Potrebno sjediniti parcele u jednu i ucrtavanje objekta. 6300 KN do 10500 KN


........

PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

Trebam snimak postojećeg stanja, odnosno utvrđenje da li su stepenice 4m od međe
Radimo izmjene i dopune rješenja o gradnji. 1890 KN do 3150 KN


........

OZNAČAVANJE MEĐE

Potrebne geodetske usluge. Naime, nedavno sam kupila poljeprivredno zemljište izvan građevinske zone koje bi htijela prenamjeniti u voćnjak te pokrenuti postupak za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju klijeti.

Molim Vas da me savjetujete u sljedećim koracima kako bi realizirala idejni projekat. Vjerujem da prvo treba označiti međe, spojiti sve čestice u jednu a za ostale radnje bi molila savjet.

Čestice:
Ukupna površina 7.903,00 m2

K.o RADOBOJ K.č.br 2285/4 Zk. Ul 4596 – površina u prometu 1.062 m2
K.o. RADOBOJK.č br 2286 Zk. Ul 4596 Površina u prometu 720 m2
K.o. RADOBOJ K.č. br2289/1 Zk.ul 4596 površina u prometu 4.972 m2
K. RADOBOJ k.č.BR 2285/5 Zk.ul 2474 površina u prometu: 1.149 m2
Vrsta uporabe: oranica

3150 KN do 5250 KN


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

CIJENA, ISKOLČENJE MEĐE, CCA 400 M2
Geodet, geodetske usluge, Belišće

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT I PARCELACIJA, CCA 5500 M2
Geodet, geodetske usluge, Barban

2700 KN do 4500 KN

CIJENA, ETAŽIRANJE KUĆE, CCA 95 M2
Geodet, geodetske usluge, Ivanec

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, ETAŽIRANJE KUĆE, CCA 282 M2
Geodet, geodetske usluge, Trogir

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT ZA UTVRĐENJE MEĐE, CCA 54 X 30 CM
Geodet, geodetske usluge, Čista Mala

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, TREBAM GEODETSKE USLUGE, CCA 789 M2
Geodet, geodetske usluge, Donja Bistra

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, PARCELIZACIJA ZEMLJIŠTA, CCA 1523 M2
Geodet, geodetske usluge, Ivanic Grad

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, CCA 3400 M2
Geodet, geodetske usluge, Komogovina

2700 KN do 4500 KN

CIJENA, OZNAČAVANJE GRANIČNIH TOČAKA POSJEDA, CCA 6000 M2
Geodet, geodetske usluge, Erdelj

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 782 M2
Geodet, geodetske usluge, Krnica

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, PARCELACIJA TERENA, CCA 1600 M2
Geodet, geodetske usluge, Pašman

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 350 M2
Geodet, geodetske usluge, Trogir

2700 KN do 4500 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 1832 M2
Geodet, geodetske usluge, Lozovac

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 1500 M2
Geodet, geodetske usluge, Pula

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, GEODETSKI ELABORAT, CCA 80 M2
Geodet, geodetske usluge, Sljeme

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 5973 M2
Geodet, geodetske usluge, Briševo

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, IZMJERA DVIJE PARCELE , CCA 35 M2 I 38 M2
Geodet, geodetske usluge, Korčula

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, IZMJERA GRAĐEVINSKE PARCELE, CCA 626 M2
Geodet, geodetske usluge, Polje

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, IZMJERA ZEMLJIŠTA, CCA 245 M2
Geodet, geodetske usluge, Lasinja

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, GEODETSKE USLUGE, CCA 6300 M2
Geodet, geodetske usluge, Lič

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKA IZMJERA, CCA 4000 M2
Geodet, geodetske usluge, Ugljan

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ETAŽIRANJE KUĆE, CCA 596 M2
Geodet, geodetske usluge, Babići

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZMJERITI POVRŠINU PARCELE, CCA 1980 M2
Geodet, geodetske usluge, Vrsi

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, KOMPLETNE GEODETSKE USLUGE, PARCELE-2 KOM
Geodet, geodetske usluge, Moravice

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, UPISATI U KATASTAR LEGALIZIRANU VIKENDICU, CCA 65 M2
Geodet, geodetske usluge, Šipački Breg

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, CCA 100 M2
Geodet, geodetske usluge, Krnica

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, UTVRĐIVANJE MEĐE, CCA 64 M2
Geodet, geodetske usluge, Ližnjan

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 892 M2 I CCA 3800 M2
Geodet, geodetske usluge, Salambati

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, SNIMAK GARAŽE ZA UPIS GRUNTOVNICU, CCA 30 M2
Geodet, geodetske usluge, Dugo Selo

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, PARCELACIJU ZEMLJISTA, CCA 1970 M2
Geodet, geodetske usluge, Janjina

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKT, 85CHV, 306M2
Geodet, geodetske usluge, Tribalj

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ISKOLČENJE PARCELE, CCA 470 M2
Geodet, geodetske usluge, Tribanj

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 3700 M2
Geodet, geodetske usluge, Baderna

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 1050 M2
Geodet, geodetske usluge, Pula

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA, CCA 1049 M2
Geodet, geodetske usluge, Bilje

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, UREĐENJE MEĐE, CCA 1953 M2
Geodet, geodetske usluge, Kampor

2362.5 KN do 3937.5 KNPogledaj druge završene projekte i cjene

GEODET, GEODETSKE USLUGE CJENIK

Zatražite neobavezujuću ponudu od poduzeća

214+ PODUZEĆA ZA GEODET, GEODETSKE USLUGE
BESPLATNA USLUGA
BEZ PROVIZIJA
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE GEODET, GEODETSKE USLUGE?

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

KONTAKTI

Upiti: 01 3535 204
Poduzeća: 099 3309 224

GLOBALNE STRANICE

www.daibau.com
www.daibau.at
www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.rs
www.daibau.sk
www.daibau.ro
© 2021 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana