Za područje

  GEODET, GEODETSKE USLUGE - Cijena za geodetski elaborat

  Koliko koštaju geodeti i geodetske usluge? Geodet vam nudi širok spektar geodetskih usluga: izmjera, uređenje okoliša, razgraničenje granica, konsolidacija zemljišta, parcelacija, uklanjanje zgrade i uknjižba zemljišta ispod zgrade. Cijene anketiranja kreću se između 130 i 400 EUR. Trošak regulacije granice ovisi o broju prekretnica. Osnova usluge se kreće od 70 do 270 EUR, plus dodatnih 30 EUR po prekretnici. Ograničenje oznaka iznosi od 70 EUR + 35 EUR za svaki uključeni korak. Slično kao kod konsolidacije zemljišta, parcelaciju je teško vrednovati, ali obično su cijene veće od 270 EUR. Za obiteljski objekt odbit ćete između 160 i 270 EUR. Trošak postupka za utvrđivanje imovine stambenog prostora ovisi o veličini zgrade i svim pravnim specifičnostima pojedinog dobra. Cijena postupka za podjelu obiteljske kuće s pripadajućim zemljištem na nekoliko stanova kreće se između 600 i 1.300 EUR.

  Kome povjeriti uknjižbu zgrade i ostale geodetske usluge? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim geodetima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

  Zatražite ponudu:
  Pošalji upit

  Utvrđivanje međe - cijena za uređenje međe


  Cijena klasičng uređenja međe sa pet točki. Cijena za uređenje međe sa dobivanjem podataka o postojećem stanju, pripremu za obradu međe i izradu elaborata uređenja međe.

  132.63 €/kom

  VRLO NISKA CIJENA
  397.88 €/kom

  SREDNJA CIJENA
  636.60 €/kom

  NAJVIŠA CIJENA
  Želim ponudu izvođača

  Druge cijene za Geodet, geodetske usluge

  vaša količina

  jedinica

  Okvirna cijena

  vaša cijena

  Cijena za geodetski situacijski nacrt

  Cjena za položajni i visinski prikaz detalja za geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja.


  kpl

  €/kpl

  Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

  Cijena za jedno iskolčenje međe objekta do 100 m2 za iskop.


  kpl

  €/kpl

  Cijena za geodetski elaborat iskoličenja

  Cijena za jedno iskolčenje međe objekta od 500 do 100 m2 za iskop.


  kpl

  €/kpl

  Cijena za geodetski snimak parcele do 200m2

  Cijena za grafički prikaz stvarnog stanja na terenu.


  kpl

  €/kpl

  Parcelacija zemljišta cijena

  Geodetska parcelacija zemljišta (parcelacijski elaborat). Cijena parcelacijskog elaborata na dvije čestice.


  kpl

  €/kpl

  Okvirna cijena
  Pošalji upit >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Geodeti – sve što morate znati

  1. Geodezija i geodeti – što morate znati?


  Geodeti rade terenska mjerenja stanja u prostoru na temelju kojih se pripremaju geodetski planovi i elaborati. To čini geodete nezamjenjivima u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i u brojnim drugim oblastima. Geodetski planovi osnova su za projektante, uz pomoć kojih se projektiraju objekti, naselja, ceste, željezničke pruge i ostali objekti. Za određivanje točaka u prostoru geodeti se koriste optičkim instrumentima, tahimetrima, odnedavno i GPS i LIDAR tehnologijom, koja omogućuje izradu 3D prostornih modela.
   

  geodete.jpg
  Geodet priprema geodetski plan na temelju snimke terena.

   

  Usluge geodeta obuhvaćaju širok spektar djelatnosti, kao što su: geodetska snimka, upis u katastar zemljišta, uređenje granice, označavanje međe, parcelacija, komasacija parcele, kolčenje objekta i međe, izravnavanje granice, upis zemljišta ispod objekta, upis u katastar zgrada, utvrđivanje etažnog vlasništva, upis u katastar komunalnih uređaja, slikanje iz zraka dronom i dr. Geodetske usluge regulirane su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

  1.1. Geodetska služba

  Geodetske službe uspostavljaju, vode i održavaju geodetske podatke dobivene geodetskim snimkama širom Hrvatske. Podaci obuhvaćaju evidencije o nekretninama, državne granice, prostorne jedinice, kućne brojeve te kartografske i topografske podatke.

  1.2. Državna geodetska uprava Hrvatske (DGU)


  Državna geodetska uprava organizira geodetsku službu za izvođenje radova državne izmjere u Hrvatskoj. DGU poslove iz svog djelokruga obavlja u središnjemu uredu i područnim uredima za katastar. Područni uredi za katastar ustrojavaju se za područje županije u sjedištu županije i mogu imati odjele za katastar nekretnina i/ili ispostave izvan sjedišta županije u gradovima i općinama. Iznimno na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koji su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina stavljeni u djelokrug područnog ureda obavlja Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

  Državna geodetska uprava priprema propise iz područja geodetske djelatnosti, priprema smjernice za provedbu naloga, prikuplja, održava i vodi geodetske baze podataka, brine se o obrazovanju radnika, vodi administrativne postupke, izdaje dozvole za geodetske usluge i vodi imenik svih geodeta u Hrvatskoj.

  1.3. Hrvatski geodetski institut (HGI)


  Geodetski institut obavlja zadaće geodetske službe.

  Na razini općine te zadatke provode tvrtke koje se brinu za katastar komunalnih uređaja i topografske planove.

  1.4. Geodetske tvrtke


  Geodetske tvrtke moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Državna geodetska uprava suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdaje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije ili pravne osobe.
  Za pružanje geodetskih usluga geodetska tvrtka treba biti registrirana za obavljanje geodetskih poslova i da navedene stručne geodetske poslove obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti ovlaštenom inženjeru geodezije, a koje određuje Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kao i geodetski stručnjaci koji stručne geodetske poslove obavljaju najmanje u statusu stručnog suradnika ili suradnika s položenim ili priznatim stručnim ispitom.


  2. Kako odabrati geodeta?


  Dobar geodet treba imati zahtijevano obrazovanje, geodetske instrumente, vozila i znanje o prostornom zakonodavstvu. Na portalu Mojmojster smo za vas okupili provjerene geodete. Možete pregledati njihove usluge, lokaciju, fotografije radova i mišljenje prethodnih stranaka. Ako trebate geodetske usluge, upit možete objaviti već s nekoliko klikova. Zainteresirane geodetske tvrtke poslat će vam ponude, koje možete usporediti i odabrati najboljeg izvođača.


  3. Geodetske usluge


  Geodetske usluge obuhvaćaju širok spektar djelatnosti.

  3.1 Geodetska snimka odnosno geodetski plan


  Geodetski plan točno prikazuje stanje na određenom području: kuće, ceste, prometne znakove, dalekovode i sl. Na temelju plana očitavaju se podaci o terenu (reljefu), objektima, zemljištu, vodi, udaljenim objektima, biljkama i sl. Geodetski plan je kombinacija podataka iz službenih evidencija i podataka iz geodetskih snimanja odnosno geodetskih mjerenja na terenu. Uobičajeno mjerilo plana je 1:1000 za pojedinačne zgrade i 1:5000 za veće inženjerske objekte. Uz plan je priložen i geodetski certifikat kojim se utvrđuje usklađenost plana s prostornim zakonodavstvom. Na temelju geodetskog plana priprema se projektna dokumentacije za izgradnju objekta.


  3.2. Uređivanje međe


  Kada je granica (međa) vašeg zemljišta nejasna odnosno nije točno određena, kontaktirajte geodeta za utvrđivanje granice. Uređivanje međe može zatražiti vlasnik parcele, državno tijelo ili lokalna zajednica. Nakon pribavljanja podataka provodi se mjerenje na terenu, nakon čega slijedi granično utvrđivanje uz nazočnost svih vlasnika zemljišta između kojih prolazi međa. Ako su vlasnici suglasni s reguliranom granicom, međa se unosi u elaborat, a u slučaju neslaganja u elaborat se ucrtavaju sve predložene verzije međe. Prvo se situacija pokušava riješiti na usmenoj raspravi u Geodetskoj upravi. Kao krajnja opcija predviđena je regulacija granice na sudu.


  3.3. Označavanje međe


  Kolčenje međe u prirodi je u centimetar točno određivanje granice na temelju geodetskih podataka iz katastra zemljišta. Iskolčenje se provodi uz suglasnost svih vlasnika graničnih parcela. Nakon označavanja međe geodet priprema tehničko izvješće za sve vlasnike i geodetsku upravu.


  3.4. Komasacija parcele


  Povremeno se dogodi da se zbog nasljedstva i promjena u prostoru zemljišta toliko usitne da nisu upotrebljiva. Komasacija je postupak u kojem geodet zemljišta najprije združuje i ponovno preraspodjeljuje u smislene parcele, pri čemu svaki suvlasnik dobiva jednaki udio u veličini i vrijednosti kao prije početka procesa. Također, izrađuje se elaborat komasacije, ugovor o komasaciji, izjave svih vlasnika i unos novih parcela u katastar.

  3.5. Parcelacija


  Parcelacija zemljišta je postupak kojim se radi promjena oblika i površine parcele i dijeljenje. Prije početka postupka međe moraju biti uređene sa susjednim parcelama. To je postupak kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Nakon toga se nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

  3.6 Iskolčenje objekta

  Prije početka izgradnje objekta treba točno odrediti njegove vanjske dimenzije u prirodi kako bi se osigurala usklađenost s građevinskim dozvolama i planovima. Geodet o iskolčenju izvještava nadležnu upravnu jedinicu. Iskolčenje objekta prvo se provodi okvirno, utvrđujući na taj način dimenzije građevinske jame, nakon čega slijedi još jedno točno iskolčenje u građevinskoj jami. Klinove/stupiće treba osigurati od pomicanja i oštećenja. Treba također iskolčiti osjetljivu infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

  3.7. Izravnavanje međe


  Vlasnici susjednih parcela mogu se sporazumno dogovoriti o izravnavanju međe između parcela, što olakšava korištenje obaju zemljišta. Pri izravnavanju međe površina manje parcele ne smije se promijeniti za više od 500 m2.


  3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom


  Pri upisu zgrade u katastar odnosno pri evidentiranju zgrade treba upisati i dio zemljišta koji se nalazi izravno pod objektom. Geodetska tvrtka radi snimku stanja i elaborat evidentiranja zgrade. Evidentiranje parcele pod objektom može naručiti vlasnik zemljišta, investitor, nositelj superficijarnog prava ili korisnik višestambene zgrade.

  3.9. Upis u katastar zgrada


  Bez upisa zgrade u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar nije moguća prodaja, iznajmljivanje, hipoteka nekretnine ni prijava stalnog prebivališta. Upis u katastar obvezan je u roku od 30 dana nakon završetka izgradnje, također je uvjet za dobivanje kućnog broja. Za upis objekta u katastar trebate geodetsku snimku, uporabnu dozvolu na temelju koje geodet izrađuje elaborat za upis zgrade u katastar i određivanje zemljišta ispod zgrade. Za upis zgrade u katastar može se prijaviti investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac superficijarnog prava ili upravitelj.

  3.10. Etažno vlasništvo


  U višestambenim objektima odnosno objektima s nekoliko vlasnika može se odrediti etažno vlasništvo. Na taj se način točno utvrđuje vlasništvo, pravo i obveza pojedinca nad određenim dijelom objekta, što se upisuje u katastar zgrada i zemljišne knjige. Najprije geodet napravi geodetsku snimku, na osnovu koje se izrađuje etažni plan i odgovarajući elaborat. Pojedinačni dijelovi zgrade tako dobivaju identifikacijske brojeve, nakon čega slijedi sporazum između suvlasnika o etažnom vlasništvu. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Sporazum o etažiranju treba ovjeriti kod javnog bilježnika.


  3.11. Upis u katastar infrastrukture


  Podaci o infrastrukturi prikupljaju se u  katastru infrastrukture. U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Podatke o javnim uređajima izrađuju geodeti na temelju mjerenja na terenu.


  3.12. Slikanje dronom


  Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Sa slikama iz zraka lakše se mogu dobiti podaci o teško dostupnim područjima, a također je moguće stvoriti računalni 3D model zasnovan na mjerenjima koji služi kao osnova za planiranje.

   

  emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš dom  Želim ponudu izvođača
  Zadnji projekti

  Etazirati kuće

  Zelim etazirati kucu na parceli od 500m², stambene povrsine 470 m² na 4 stambene jedinice kao i 4 djela sa parkirnim mjestima u dvoristu. 3393 € do 5655 €

  ........

  Uređenje međe radi postavljanja ograde

  Označavanje međe radi postavljanja ograde,ne trebam nikakav dokument. 23751 € do 39585 €

  ........

  Odredivanje međe zemljista

  Postovani, Trebao bi odrediti granice zemljista, to je građevinsko zemljište u neizgrađenom djelu grada. Pristup je moguć autom, zadnjih 30ak metara pjesice( put je pao jer nije korišten dugo.) Zemljiste je dosta prohodno, vecina je livada. 2375.1 € do 3958.5 €

  ........

  Želim ponudu izvođača

  Cijena, Upis legaliziranog objekta u katastar, objekt 21 m2
  Geodet, geodetske usluge, Rogoznica

  315 € do 525 €

  Cijena, Geodetske usluge, 4
  Geodet, geodetske usluge, Kaniža Gospićka

  360 € do 600 €

  Cijena, Elaborat za upis u katastar i gruntovnicu., 470 m² parcela objekt 5.5 x 5.5 m
  Geodet, geodetske usluge, Poreč

  315 € do 525 €

  Cijena, Parcelizaciju poljoprivrednog zemljišta, 24000 m2
  Geodet, geodetske usluge, Ivanic Grad

  450 € do 750 €

  Cijena, Formirati česticu na Katastru i Elaborat o Iskolčenju Građevine, veličina parcele 553 m2
  Geodet, geodetske usluge, Dubrovnik

  450 € do 750 €

  Cijena, Geodetski elaborat usklađenja površina čestica, 4 susjeda, zk 347 m2
  Geodet, geodetske usluge, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Geodetske usluge na otoku Molatu, Cca 600 m2
  Geodet, geodetske usluge, Molat

  315 € do 525 €

  Cijena, Geodetske usluge za građevinsku dozvolu, 2 susjeda. 317 m² zemljište
  Geodet, geodetske usluge, Vir

  360 € do 600 €

  Cijena, Snimanje dve parcele zbog medje, 4.5 hektara
  Geodet, geodetske usluge, Gvozd

  360 € do 600 €

  Cijena, Utvrđivanje međe, cca 2400 m2
  Geodet, geodetske usluge, Zaprešić

  450 € do 750 €

  Cijena, Geodetska parcelacija zemljišta, 4300 m2
  Geodet, geodetske usluge, Sobra

  315 € do 525 €

  Cijena, Parcelacija građevinskog zemljišta, oko 1000 m2
  Geodet, geodetske usluge, Omiš

  315 € do 525 €

  Cijena, Geodetski usluge za građevinsku dozvolu, cca 239 m2
  Geodet, geodetske usluge, Podgajci Podravski

  315 € do 525 €

  Cijena, Mjerjenje nekretnina i upis nekretnina u ZK, parcela cca 270 m2
  Geodet, geodetske usluge, Krk

  360 € do 600 €

  Cijena, Izmjera zemljišta, cca 100 x 100 m
  Geodet, geodetske usluge, Zlatar-Bistrica

  315 € do 525 €

  Cijena, Parcelizacija zemljišta, 2622 m2
  Geodet, geodetske usluge, Ražanac

  450 € do 750 €

  Cijena, Etažiranje, cca 350 m2
  Geodet, geodetske usluge, Malinska

  450 € do 750 €

  Cijena, Upis parcele u zemljišne knjige, cca 270 m2
  Geodet, geodetske usluge, Soline

  315 € do 525 €

  Cijena, Pripojenje dijela parcele uz susjedovu privolu, oko 20 m2
  Geodet, geodetske usluge, Sisak

  135 € do 225 €

  Cijena, Određivanje međe, cca 2500 m2
  Geodet, geodetske usluge, Samobor

  270 € do 450 €

  Cijena, Izmjera katastarskih čestica, 550 m2, 797 m2
  Geodet, geodetske usluge, Makarska

  360 € do 600 €

  Cijena, Izmjera površine i određivanje granice, cca 1951 m2 tri susjeda
  Geodet, geodetske usluge, Sevid

  360 € do 600 €

  Cijena, Ponovna izmjera stana radi usklađivanja, 6 m2
  Geodet, geodetske usluge, Zadar

  180 € do 300 €

  Cijena, Etažni elaborat, 1-126 m2
  Geodet, geodetske usluge, Zagreb

  450 € do 750 €

  Cijena, Pronalaženje i postavljanje međe, 8654 m2
  Geodet, geodetske usluge, Lazina Čička

  315 € do 525 €

  Cijena, Izmjeriti i obilježiti parcelu, 1 susjed,,veličina parcele 1862 m kv
  Geodet, geodetske usluge, Slavonski Brod

  270 € do 450 €

  Cijena, Parcelizacija po rješenju o nasljeđivanju, 5755 čm
  Geodet, geodetske usluge, Jastrebarsko

  450 € do 750 €

  Cijena, Uređenje međe, 184+643+774 m2
  Geodet, geodetske usluge, Sovinjak

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada geodetskog elaborata za upis objekata u katastar, 2 susjeda, 756 m2
  Geodet, geodetske usluge, Čičkovina

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada geodetskog elaborata, 1100 m2
  Geodet, geodetske usluge, Zagreb

  450 € do 750 €

  Cijena, Izmjera površine dvorišta, Ukupno: 651 m2
  Geodet, geodetske usluge, Marčan

  270 € do 450 €

  Cijena, Parcelacija i geodetski elaborat, cca 2000 m2
  Geodet, geodetske usluge, Velika Ves

  540 € do 900 €

  Cijena, Određivanje međe, 2600 m2
  Geodet, geodetske usluge, Nova Gradiška

  450 € do 750 €

  Cijena, Spajanj katastarskih čestica, cca 3000 m2
  Geodet, geodetske usluge, Luka

  315 € do 525 €

  Cijena, Etažiranje kuće, 520 m2
  Geodet, geodetske usluge, Fažana

  450 € do 750 €

  Cijena, Razdijeliti kuću, cca 180 m2
  Geodet, geodetske usluge, Sesvete

  315 € do 525 €  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Geodet, geodetske usluge cjenik

  Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

  228+ poduzeća za Geodet, geodetske usluge
  Besplatna usluga
  Bez provizija
  Zatraži ponudu