Energetski certifikat cijena

Energetski certifikat/energetska iskaznica zgrade je obvezna za nove zgrade, za prodaju i u nekim slučajevima i za najam. Osnovna energetska iskaznica za obiteljsku kuću prosječne veličine se kreće između 1.500-2.500 kn. Valjanost energetske iskaznice je 10 godina, osim u slučaju ako se na objektu izvode bitne izmjene, koje utječu na potrošnju energije, kao što su: ugradnja većih prozora, dogradnja… Ako želite prodati svoj stan u višestambenom objektu, najviše vam se isplati energetski certifikat/energetsku iskaznicu izraditi za čitavu zgradu jer će troškovi izrade biti puno manji. Za kraj još pozornost! Kazne za vlasnike, koji objekt daju u najam odnosno na prodaju bez energetske iskaznice iznosi 1.500 kn, a za one, koji ga oglašavaju bez navedenog dokumenta je 2.500 kn.

Kome povjeriti izradu energetske iskaznice? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

CIJENA ZA ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAN, KUĆU


Cijena energetske iskaznice. Izrada energetske iskaznice za obiteljsku kuću za potrebe prodaje ili davanje nekretnine u najam.

1000.00 KN/kom

VRLO NISKA CIJENA
KN/kom

SREDNJA CIJENA
2160.00 KN/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Energetski certifikat cijena

DRUGE CIJENE ZA ENERGETSKI CERTIFIKAT

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Energetski certifikat za stan do 50 m2

Cijena za energetski certifikat za stan do 50 m2 iznosi.


KN

KN/kom

kom
upit
UKUPNO:
POŠALJI UPIT >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Energetski certifikat – sve što trebate znati

1. Energetski certifikat zgrade – opće informacije 

1.1. Energetski certifikat je dokument o energetskoj učinkovitosti objekta

Energetski certifikat je službeni dokument kojim se predočuju energetske karakteristike objekta, pružaju informacije o potrošnji energije i utvrđuje energetski razred objekta. Energetski certifikat, osim podataka o energetskoj učinkovitosti objekta, daje i prijedlog preporuka, odnosno mjera kako isplativo poboljšati energetske karakteristike objekta radi smanjenja potrošnje energije. U Europskoj uniji potrošimo čak 40% ukupne konačne potrošnje energije u poslovnim i u stambenim objektima, gotovo je jednak i udio emisije CO2. Činjenica je da se upravo u građevinskom sektoru i sektoru nekretnina krije velik neiskorišteni potencijal za prihranu energije, pa prema tome i novca. Boljom organizacijom i kontrolom upravo ovih sektora možemo uvelike pridonijeti i strategijskom prijelazu u bezugljično društvo. Europska unija je taj sektor počela detaljno uređivati 2002. godine, uvođenjem Direktive 2002/91/ES. Ta direktiva uređuje energetsku učinkovitost zgrada, a osim energije za grijanje prostora, uključuje i hlađenje prostora, grijanje vode, umjetno prozračivanje prostora i rasvjetu u zgradama.

energetski-certifikat.jpg
Energetski certifikat nam govori koliko je energetski učinkovita ili rasipna neka zgrada.

1.2. Zašto je energetski certifikat važan? 

Energetski certifikat je važan iz najmanje dva razloga. Prvo, naravno, zbog osiguravanja i ostvarivanja cilja smanjenja onečišćenja okoliša, koje je u eri globalnog zagrijavanja još važnije, a onda je koristan i za informiranje potrošača. Naime, energetski certifikat nam govori koliko je učinkovita ili rasipna neka zgrada, ili jednostavnije rečeno, koliko ćemo morati platiti svake zime zbog toplinskih gubitaka zgrade, a koliko svakog ljeta zbog prekomjernog pregrijavanja zgrade. Ako ste zainteresirani za kupnju nekretnine, takva informacija vam je važna jer će energetski neučinkovita ili slabo učinkovita zgrada zahtijevati ili temeljitu obnovu ili vrlo visoke troškove, što utječe na kupoprodajnu cijenu. Stoga vam toplo preporučamo da prije kupnje ili najma zgrade uvijek provjerite energetsku učinkovitost zgrade, a te podatke ćetedobiti upravo iz energetskog certifikata objekta.

1.3. Povećanje energetske učinkovitosti zgrade

Važno je naglasiti da energetski certifikat ne sadrži samo podatke o konkretnoj energetskoj učinkovitosti zgrade, odnosno energetskom razredu zgrade, već sadrži set različitih preporučenih mjera kojima bi mogli povećati energetsku učinkovitost. Dodatna prednost koju energetski certifikat donosi u preporukama je što preporuke nisu općenite, već se izrađuju na temelju analize i pregleda zgrade na koju se energetski certifikat odnosi. Preporuke se također orijentiraju prema sličnim slučajevima, koje crpe iz svoje baze podataka.

1.4. Tko određuje granične vrijednosti? 

Države članice Europske unije dužne su same postavljati minimalne zahtjeve, koji će vrijediti na području energetske učinkovitosti u njihovoj državi, kako za novogradnju tako i za postojeće objekte koji se obnavljajuili će se tek obnavljati. Samo to i ima smisla, budući da različite zemlje imaju različite klimatske uvjete koji utječu na potrošnju energije tijekom cijele godine. Što se tiče pravnog okvira u Republici Hrvatskoj, krovni zakoni su Zakon o energetskoj učinkovitosti i Zakon o gradnji, natemelju kojihsu doneseni brojnipravilnici, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Zakon o energetskoj učinkovitosti.

1.5. Koliko vrijedi energetski certifikat? 

Energetski certifikat vrijedi deset godina, osim ako na objektu ne dođe do značajnih promjena koje utječu na korištenje energijom. To može biti ugradnja većih prozora ili dogradnja.

1.6. Izdavanje energetskog certifikata

Energetski certifikatse izdajetemeljem energetskog pregleda, koji se provodi prije izdavanja energetskog certifikata, i to za:
– zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja
2015. čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²
– nove zgradeprijeizdavanjauporabnedozvole, osimakoPravilnikomoenergetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju nije drukčije propisano
– postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing, moraju imati certifikat prije sklapanja ugovora o prodaji/zakupu/leasingu.

Energetsko certificiranje zgrade može provoditi samo ovlašteni energetski certifikator, koji je ovlašten za pružanje usluga energetskog pregleda i izradu energetskih certifikata u skladu sa zakonom, pravilnikom i propisanom metodologijom rada. Ovlašteni energetski certifikator može biti pravna ili fizička osoba koja je uspješno završila tečaj odnosno program izobrazbe za energetske preglede. Uspješno završena edukacija, koja uključuje i završnu provjeru znanja, dovodi do stjecanja licencije neovisnog stručnjaka. Konačno rješenje izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koje ispunjava sve propisane uvjete.Registar ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje je javno dostupan. A pravilnik koji regulira to područje je Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje.

2. Kada je potreban energetski certifikat? 

2.1. Primjeri kada je energetski certifikat nužan

Energetski certifikat, unatoč brojnim prednostima koje donosi, nikako nije obvezan za sve vrste objekata. Nužan je u sljedećim slučajevima:

Objekti koji podliježu obvezi energetskog certificiranja su:
1. Stambene zgrade:
- s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom
-s dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (domovi umirovljenika, đački, studentski, radničkiodnosnodječjidomovi,zatvori,vojarne) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.
2. Nestambene zgrade:
- uredske,administrativneidrugeposlovnezgrade
- školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove
- bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
 - hoteli i restorani te slične zgrade za kratkotrajni boravak
- sportske građevine
- zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima)
-druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili više (zgrade zaprometikomunikacije,terminali,postaje,zgradezapromet,pošte, telekomunikacijskezgrade,zgradezakulturno-umjetničkudjelatnostizabavu, muzeji i knjižnice)
- ostale nestambene zgrade koje se koriste energijom zbog ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Kada su u pitanju stambene zgrade, preporučamo da energetski certifikat naručite za cijeli blok jer će cijena biti povoljnija.Nemojte ih naručivati ​​za pojedinačne stanove. Kada prvi vlasnik naruči izradu energetskog certifikata, on postaje obveza za cijeli blok, a trošak izrade smatra se dijelom troška upravljanja koji tereti sve etažne vlasnike u smislu suvlasničkog udjela.

2.2. Iznimke kada nam certifikat nije potreban

Iznimke uključuju relativno malo objekata jersu zakoni sve stroži zbog prelaska na društvo bez ugljika i ubrzanog globalnog zagrijavanja. Iznimke uključuju:

 - objekte za obredne i vjerske namjene i neodržavane objekte

- napuštene i dotrajale objekte koje vlasnik želi prodati. U tom slučaju objekt mora biti neprikladan za uporabu ili stanovanje, te za njega jednostavno nije moguće izračunati podatke potrebne za izradu energetskog certifikata. Nemoguće je izraditi energetski certifikat za trošnu, napuštenu kuću koja ima razbijene prozore i djelomično srušen zid jer unaprijed znamo da neće zadovoljiti nijedan energetski standard ako se ne obnovi. No budući da ga vlasnik ne želi renovirati ili si renoviranje ne može priuštiti,aželi prodati kuću, ovaj slučaj je jedna od navedenih iznimki.

- vlasnicima zgrada koji svoje zgrade ne prodaju ili ne daju u najam.

3. Podaci energetskog certifikata 

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, rok certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o tehničkim sustavima, energetskim potrebama odnosno referentnim i stvarnim klimatskim podacima, kao i objašnjenje sadržaja certifikata.

3.1. Računski energetski certifikat

Računski energetski certifikat je ona iskaznica koja se izdaje na osnovu IZRAČUNANIH pokazatelja potrošnje energije u nekoj zgradi. Računski energetski certifikat svrstava zgradu u jedan od 9 razreda energetske učinkovitosti. Klasificira ih na temelju godišnje topline koju zgrada treba za grijanje po jedinici svoje korisne površine. Ovaj energetski certifikat izdaje se za objekte koji još nisu izgrađeni, već su u fazi projektiranja.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, aG energetski najnepovoljniji razred. Razredi su sljedeći:

razred A1 od 0 do uključujući 10 kWh/m2a
razred A2 nad 10 do uključujući 15 kWh/m2a 
razred B1 nad 15 do uključujući 25 kWh/m2a 
razred B2 nad 25 do uključujući 35 kWh/m2a 
razred C nad 35 do uključujući 60 kWh/m2a 
razred D od 60 do uključujući 105 kWh/m2a 
razred E od 105 do uključujući 150 kWh/m2a 
razred F od 150 do uključujući 210 kWh/m2a 
razred G od 210 do 300 i više kWh/m2a. 

Većina zgrada u Republici Hrvatskoj još uvijek pripada energetskom razredu E, F ili G.

3.2. Osnovni pokazatelji za računsko energetski certifikat

Po Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju sažimamo osnovne pojmove, značajne za razumijevanje energetskog certifikata:

- godišnja potrebna toplinska energija, QH[kWh/a], je zbroj godišnje potrebne topline i godišnjih toplinskih gubitaka sustava za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradi

- godišnja isporučena energija, Edel[kWh/a], je energija dovedena tehničkim sustavima zgrade tijekom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sustava

- godišnja primarna energija, Eprim[kWh/a], je računski određena količina energije za potrebe zgrade tijekom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvorbe

- godišnja emisija ugljičnog dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitiranog ugljičnog dioksida u okoliš tijekom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba zgrade.

3.3. Izmjereni energetski certifikat

Izmjereni energetski certifikat utvrđuje se suprotno od računskog certifikata, na temelju mjerenja potrošnje energije. Osnova za njegovu izradu su stvarne izmjerene vrijednosti potrošnje energije u konkretnoj izgrađenoj zgradi ili samo pojedinom dijelu. Podatke o potrošenoj energiji, kao i druge podatke o objektu u obliku računa ili drugih objektivnih izvješća, dostavlja naručitelj energetskog certifikata. Osoba koja će provesti mjerenja također mora provjeriti točnost dostavljenih podataka jer naručitelj može prikriti podatke ili dati netočne, lažne podatke.

3.4. Osnovni pokazatelji za izmjereni energetski certifikat

Energetski pokazatelji izmjerenog energetskog certifikata su: 
 
-godišnja ulazna energija, namijenjena pretvorbi u toplinu po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade (kWh/m²a) 
- godišnja potrošnja električne energije zbog funkcioniranja zgrade po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade (kWh/m²a) 
- godišnja primarna energija za funkcioniranje objekta po jedinicipovršine kondicioniranog dijela zgrade Qp/Ak (kWh/m²a) 
- godišnje emisije CO(2) uslijed funkcioniranja zgrade po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade A(k) (kg/m²a). 

3.5. Preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti 

Kao što je već spomenuto, svi energetski certifikatiimaju i upute za poboljšanje određene zgrade. Preporuke su podijeljene u nekoliko područja koja se mogu kategorizirati:

- mjere za poboljšanje kvalitete ovojnice uključuju toplinsku zaštitu površine objekta koja je u neposrednoj blizini vanjskog okruženja (zidovi, stropovi prema potkrovlju ili iznad podruma, temeljne ploče i ravni krovovi, zatim zamjena prozora i ostakljenja, uklanjanje toplinskih mostova)

- mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava, kao što su rekuperacija, hidrauličko balansiranje sustava grijanja, podešavanje kapaciteta ventilacijskog sustava, priključak na daljinsko grijanje/hlađenje, toplinska zaštita razvoda u nekondicioniranim prostorijama, ugradnja nadzornog sustava za upravljanje  toplinskim protokom

- mjere za povećanje učinkovitosti korištenja obnovljivim izvorima energije, kao što su ugradnja sustava SEE za pripremu tople vode, ugradnja fotonaponskih ćelija, grijanje na biomasu i prelazak na geotermalne izvore energije.

- organizacijske mjere, kao što su redovito gašenje rasvjete, analiza tarifnog sustava, energetski pregled zgrade.

4. Koliko košta energetski certifikat? 

Cijena energetskog certificiranja određena je zakonskom regulativom te je propisana cjenikom Ministarstva, tako daje u svakom trenutku možete provjeriti. Imajte na umu da ako se certifikat ne ishodi na vrijeme, Zakon o učinkovitom korištenju energije predviđa i novčane kazne.

EMAJSTOR.HR POMAŽE PRI OCJENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMIZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Potrebna izrada energetskog certifikata za kuću cca 300 m2, 3 etaze plus kotlovnica, k.c.br 3642/1 k.o Kljuc. 3150 KN do 5250 KN


........

IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA PRIJAVU NA FOND

Energetski certifikat radi prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i eng. učinkovitost, za obnovu fasade i stolarije na obiteljskoj kući u Maksimiru od 382m2.
2520 KN do 4200 KN


........

IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA CERTIFIKATA

Potrebno izdavanje energetskog certifikata u svrhu prodaje kuce. 2205 KN do 3675 KN


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, 260 M2
Energetski certifikat, Zagreb

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT, 200 M2
Energetski certifikat, Kostrena

5400 KN do 9000 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKI CERTIFIKAT U SVRHU PRIJAVE NA NATJEČAJ, DO 400 M2
Energetski certifikat, Gradići

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA KUĆU, 48 M2
Energetski certifikat, Mošćenica

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA , 85 M2
Energetski certifikat, Bosiljevo

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKA ZA STAN, 45 M2
Energetski certifikat, Mali Lošinj

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKIOG CERTIFIKAT I ENERGETSKA BILANCA, CCA 2000 M2
Energetski certifikat, Pag

6750 KN do 11250 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA OBITELJSKU KUĆU, 277 M2
Energetski certifikat, Bjelovar

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA KUĆU , CCA 60 M2
Energetski certifikat, Vir

0 KN do 0 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, CCA 200 M2
Energetski certifikat, Donja Dubrava

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA KUĆU, 200 M2
Energetski certifikat, Zagreb

2700 KN do 4500 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA KUĆU, CCA 50M2
Energetski certifikat, Bosiljevo

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, 90 M2
Energetski certifikat, Pleternica

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA VIKENDICU, 72 M2
Energetski certifikat, Lič

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA DVIJE KUĆE, 140+70
Energetski certifikat, Kloštar Podravski

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT, 140 M2
Energetski certifikat, Kloštar Podravski

4725 KN do 7875 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA KUĆU, CCA 87 M2
Energetski certifikat, Petrinja

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, 35 M2
Energetski certifikat, Pirovac

1687.5 KN do 2812.5 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAN, CCA 50 M2
Energetski certifikat, Zagreb

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, PROCIJENA NEKRETNINE I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, CCA 150 M2
Energetski certifikat, Veliko Trgovišće

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKE ISKAZNICE ZA STAN, CCA 105 M2
Energetski certifikat, Samobor

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT, CCA 185 M2
Energetski certifikat, Mačkovec

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA STARU KUĆU, CCA 77.00 M2
Energetski certifikat, Mirca

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, CCA 64 M2
Energetski certifikat, Zagreb

2362.5 KN do 3937.5 KN

CIJENA, IZDAVANJE ENERGETSKOG CERTIFIKATA, 120 M2
Energetski certifikat, Novska

4050 KN do 6750 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, CCA 100 M2
Energetski certifikat, Samobor

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFICAT , CCA 250 M2
Energetski certifikat, Korčula

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT, CCA 150 M2
Energetski certifikat, Gornja Stubica

3375 KN do 5625 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT, CCA 170 M2
Energetski certifikat, Pregrada

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA KUĆU, CCA 190 M2
Energetski certifikat, Nova Gradiška

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, CCA 37 M2
Energetski certifikat, Zagreb

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOG CERTIFIKATA, CCA 140 M2
Energetski certifikat, Pregrada

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, TEST ZRAKOPROPUSNOSTI, CCA 100 M2
Energetski certifikat, Kerestinec

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA APN, 132 M2
Energetski certifikat, Sisak

2025 KN do 3375 KN

CIJENA, IZRADA ENERGETSKOM CERTIFIKATA , CCA 80 M2
Energetski certifikat, Beli Manastir

1350 KN do 2250 KN

CIJENA, ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAN, CCA 48,19 M2
Energetski certifikat, Zagreb

1012.5 KN do 1687.5 KNPogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Energetski certifikat CJENIK

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

271+ PODUZEĆA ZA ENERGETSKI CERTIFIKAT
BESPLATNA USLUGA
BEZ PROVIZIJA
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE ENERGETSKI CERTIFIKAT?

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

© 2022 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana