Energetski certifikat cijena

Energetski certifikat/energetska iskaznica zgrade je obvezna za nove zgrade, za prodaju i u nekim slučajevima i za najam. Osnovna energetska iskaznica za obiteljsku kuću prosječne veličine se kreće između 200-350 EUR. Valjanost energetske iskaznice je 10 godina, osim u slučaju ako se na objektu izvode bitne izmjene, koje utječu na potrošnju energije, kao što su: ugradnja većih prozora, dogradnja… Ako želite prodati svoj stan u višestambenom objektu, najviše vam se isplati energetski certifikat/energetsku iskaznicu izraditi za čitavu zgradu jer će troškovi izrade biti puno manji. Za kraj još pozornost! Kazne za vlasnike, koji objekt daju u najam odnosno na prodaju bez energetske iskaznice iznosi 200 EUR, a za one, koji ga oglašavaju bez navedenog dokumenta je 350 EUR.

Kome povjeriti izradu energetske iskaznice? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
Pošalji upit

Cijena za energetski certifikat za stan, kuću


Cijena energetske iskaznice. Izrada energetske iskaznice za obiteljsku kuću za potrebe prodaje ili davanje nekretnine u najam.

132.63 €/kom

VRLO NISKA CIJENA
€/kom

SREDNJA CIJENA
286.47 €/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Energetski certifikat cijena

Druge cijene za Energetski certifikat

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Energetski certifikat za stan do 50 m2

Cijena za energetski certifikat za stan do 50 m2 iznosi.€/kom

kom
upit
UKUPNO:
pošalji upit >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Energetski certifikat – sve što trebate znati

1. Energetski certifikat zgrade – opće informacije 

1.1. Energetski certifikat je dokument o energetskoj učinkovitosti objekta

Energetski certifikat je službeni dokument kojim se predočuju energetske karakteristike objekta, pružaju informacije o potrošnji energije i utvrđuje energetski razred objekta. Energetski certifikat, osim podataka o energetskoj učinkovitosti objekta, daje i prijedlog preporuka, odnosno mjera kako isplativo poboljšati energetske karakteristike objekta radi smanjenja potrošnje energije. U Europskoj uniji potrošimo čak 40% ukupne konačne potrošnje energije u poslovnim i u stambenim objektima, gotovo je jednak i udio emisije CO2. Činjenica je da se upravo u građevinskom sektoru i sektoru nekretnina krije velik neiskorišteni potencijal za prihranu energije, pa prema tome i novca. Boljom organizacijom i kontrolom upravo ovih sektora možemo uvelike pridonijeti i strategijskom prijelazu u bezugljično društvo. Europska unija je taj sektor počela detaljno uređivati 2002. godine, uvođenjem Direktive 2002/91/ES. Ta direktiva uređuje energetsku učinkovitost zgrada, a osim energije za grijanje prostora, uključuje i hlađenje prostora, grijanje vode, umjetno prozračivanje prostora i rasvjetu u zgradama.

energetski-certifikat.jpg
Energetski certifikat nam govori koliko je energetski učinkovita ili rasipna neka zgrada.

1.2. Zašto je energetski certifikat važan? 

Energetski certifikat je važan iz najmanje dva razloga. Prvo, naravno, zbog osiguravanja i ostvarivanja cilja smanjenja onečišćenja okoliša, koje je u eri globalnog zagrijavanja još važnije, a onda je koristan i za informiranje potrošača. Naime, energetski certifikat nam govori koliko je učinkovita ili rasipna neka zgrada, ili jednostavnije rečeno, koliko ćemo morati platiti svake zime zbog toplinskih gubitaka zgrade, a koliko svakog ljeta zbog prekomjernog pregrijavanja zgrade. Ako ste zainteresirani za kupnju nekretnine, takva informacija vam je važna jer će energetski neučinkovita ili slabo učinkovita zgrada zahtijevati ili temeljitu obnovu ili vrlo visoke troškove, što utječe na kupoprodajnu cijenu. Stoga vam toplo preporučamo da prije kupnje ili najma zgrade uvijek provjerite energetsku učinkovitost zgrade, a te podatke ćetedobiti upravo iz energetskog certifikata objekta.

1.3. Povećanje energetske učinkovitosti zgrade

Važno je naglasiti da energetski certifikat ne sadrži samo podatke o konkretnoj energetskoj učinkovitosti zgrade, odnosno energetskom razredu zgrade, već sadrži set različitih preporučenih mjera kojima bi mogli povećati energetsku učinkovitost. Dodatna prednost koju energetski certifikat donosi u preporukama je što preporuke nisu općenite, već se izrađuju na temelju analize i pregleda zgrade na koju se energetski certifikat odnosi. Preporuke se također orijentiraju prema sličnim slučajevima, koje crpe iz svoje baze podataka.

1.4. Tko određuje granične vrijednosti? 

Države članice Europske unije dužne su same postavljati minimalne zahtjeve, koji će vrijediti na području energetske učinkovitosti u njihovoj državi, kako za novogradnju tako i za postojeće objekte koji se obnavljajuili će se tek obnavljati. Samo to i ima smisla, budući da različite zemlje imaju različite klimatske uvjete koji utječu na potrošnju energije tijekom cijele godine. Što se tiče pravnog okvira u Republici Hrvatskoj, krovni zakoni su Zakon o energetskoj učinkovitosti i Zakon o gradnji, natemelju kojihsu doneseni brojnipravilnici, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Zakon o energetskoj učinkovitosti.

1.5. Koliko vrijedi energetski certifikat? 

Energetski certifikat vrijedi deset godina, osim ako na objektu ne dođe do značajnih promjena koje utječu na korištenje energijom. To može biti ugradnja većih prozora ili dogradnja.

1.6. Izdavanje energetskog certifikata

Energetski certifikatse izdajetemeljem energetskog pregleda, koji se provodi prije izdavanja energetskog certifikata, i to za:
– zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja
2015. čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²
– nove zgradeprijeizdavanjauporabnedozvole, osimakoPravilnikomoenergetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju nije drukčije propisano
– postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing, moraju imati certifikat prije sklapanja ugovora o prodaji/zakupu/leasingu.

Energetsko certificiranje zgrade može provoditi samo ovlašteni energetski certifikator, koji je ovlašten za pružanje usluga energetskog pregleda i izradu energetskih certifikata u skladu sa zakonom, pravilnikom i propisanom metodologijom rada. Ovlašteni energetski certifikator može biti pravna ili fizička osoba koja je uspješno završila tečaj odnosno program izobrazbe za energetske preglede. Uspješno završena edukacija, koja uključuje i završnu provjeru znanja, dovodi do stjecanja licencije neovisnog stručnjaka. Konačno rješenje izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koje ispunjava sve propisane uvjete.Registar ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje je javno dostupan. A pravilnik koji regulira to područje je Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje.

2. Kada je potreban energetski certifikat? 

2.1. Primjeri kada je energetski certifikat nužan

Energetski certifikat, unatoč brojnim prednostima koje donosi, nikako nije obvezan za sve vrste objekata. Nužan je u sljedećim slučajevima:

Objekti koji podliježu obvezi energetskog certificiranja su:
1. Stambene zgrade:
- s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom
-s dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (domovi umirovljenika, đački, studentski, radničkiodnosnodječjidomovi,zatvori,vojarne) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.
2. Nestambene zgrade:
- uredske,administrativneidrugeposlovnezgrade
- školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove
- bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
 - hoteli i restorani te slične zgrade za kratkotrajni boravak
- sportske građevine
- zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima)
-druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili više (zgrade zaprometikomunikacije,terminali,postaje,zgradezapromet,pošte, telekomunikacijskezgrade,zgradezakulturno-umjetničkudjelatnostizabavu, muzeji i knjižnice)
- ostale nestambene zgrade koje se koriste energijom zbog ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Kada su u pitanju stambene zgrade, preporučamo da energetski certifikat naručite za cijeli blok jer će cijena biti povoljnija.Nemojte ih naručivati ​​za pojedinačne stanove. Kada prvi vlasnik naruči izradu energetskog certifikata, on postaje obveza za cijeli blok, a trošak izrade smatra se dijelom troška upravljanja koji tereti sve etažne vlasnike u smislu suvlasničkog udjela.

2.2. Iznimke kada nam certifikat nije potreban

Iznimke uključuju relativno malo objekata jersu zakoni sve stroži zbog prelaska na društvo bez ugljika i ubrzanog globalnog zagrijavanja. Iznimke uključuju:

 - objekte za obredne i vjerske namjene i neodržavane objekte

- napuštene i dotrajale objekte koje vlasnik želi prodati. U tom slučaju objekt mora biti neprikladan za uporabu ili stanovanje, te za njega jednostavno nije moguće izračunati podatke potrebne za izradu energetskog certifikata. Nemoguće je izraditi energetski certifikat za trošnu, napuštenu kuću koja ima razbijene prozore i djelomično srušen zid jer unaprijed znamo da neće zadovoljiti nijedan energetski standard ako se ne obnovi. No budući da ga vlasnik ne želi renovirati ili si renoviranje ne može priuštiti,aželi prodati kuću, ovaj slučaj je jedna od navedenih iznimki.

- vlasnicima zgrada koji svoje zgrade ne prodaju ili ne daju u najam.

3. Podaci energetskog certifikata 

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, rok certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o tehničkim sustavima, energetskim potrebama odnosno referentnim i stvarnim klimatskim podacima, kao i objašnjenje sadržaja certifikata.

3.1. Računski energetski certifikat

Računski energetski certifikat je ona iskaznica koja se izdaje na osnovu IZRAČUNANIH pokazatelja potrošnje energije u nekoj zgradi. Računski energetski certifikat svrstava zgradu u jedan od 9 razreda energetske učinkovitosti. Klasificira ih na temelju godišnje topline koju zgrada treba za grijanje po jedinici svoje korisne površine. Ovaj energetski certifikat izdaje se za objekte koji još nisu izgrađeni, već su u fazi projektiranja.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, aG energetski najnepovoljniji razred. Razredi su sljedeći:

razred A1 od 0 do uključujući 10 kWh/m2a
razred A2 nad 10 do uključujući 15 kWh/m2a 
razred B1 nad 15 do uključujući 25 kWh/m2a 
razred B2 nad 25 do uključujući 35 kWh/m2a 
razred C nad 35 do uključujući 60 kWh/m2a 
razred D od 60 do uključujući 105 kWh/m2a 
razred E od 105 do uključujući 150 kWh/m2a 
razred F od 150 do uključujući 210 kWh/m2a 
razred G od 210 do 300 i više kWh/m2a. 

Većina zgrada u Republici Hrvatskoj još uvijek pripada energetskom razredu E, F ili G.

3.2. Osnovni pokazatelji za računsko energetski certifikat

Po Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju sažimamo osnovne pojmove, značajne za razumijevanje energetskog certifikata:

- godišnja potrebna toplinska energija, QH[kWh/a], je zbroj godišnje potrebne topline i godišnjih toplinskih gubitaka sustava za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradi

- godišnja isporučena energija, Edel[kWh/a], je energija dovedena tehničkim sustavima zgrade tijekom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sustava

- godišnja primarna energija, Eprim[kWh/a], je računski određena količina energije za potrebe zgrade tijekom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvorbe

- godišnja emisija ugljičnog dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitiranog ugljičnog dioksida u okoliš tijekom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba zgrade.

3.3. Izmjereni energetski certifikat

Izmjereni energetski certifikat utvrđuje se suprotno od računskog certifikata, na temelju mjerenja potrošnje energije. Osnova za njegovu izradu su stvarne izmjerene vrijednosti potrošnje energije u konkretnoj izgrađenoj zgradi ili samo pojedinom dijelu. Podatke o potrošenoj energiji, kao i druge podatke o objektu u obliku računa ili drugih objektivnih izvješća, dostavlja naručitelj energetskog certifikata. Osoba koja će provesti mjerenja također mora provjeriti točnost dostavljenih podataka jer naručitelj može prikriti podatke ili dati netočne, lažne podatke.

3.4. Osnovni pokazatelji za izmjereni energetski certifikat

Energetski pokazatelji izmjerenog energetskog certifikata su: 
 
-godišnja ulazna energija, namijenjena pretvorbi u toplinu po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade (kWh/m²a) 
- godišnja potrošnja električne energije zbog funkcioniranja zgrade po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade (kWh/m²a) 
- godišnja primarna energija za funkcioniranje objekta po jedinicipovršine kondicioniranog dijela zgrade Qp/Ak (kWh/m²a) 
- godišnje emisije CO(2) uslijed funkcioniranja zgrade po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade A(k) (kg/m²a). 

3.5. Preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti 

Kao što je već spomenuto, svi energetski certifikatiimaju i upute za poboljšanje određene zgrade. Preporuke su podijeljene u nekoliko područja koja se mogu kategorizirati:

- mjere za poboljšanje kvalitete ovojnice uključuju toplinsku zaštitu površine objekta koja je u neposrednoj blizini vanjskog okruženja (zidovi, stropovi prema potkrovlju ili iznad podruma, temeljne ploče i ravni krovovi, zatim zamjena prozora i ostakljenja, uklanjanje toplinskih mostova)

- mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava, kao što su rekuperacija, hidrauličko balansiranje sustava grijanja, podešavanje kapaciteta ventilacijskog sustava, priključak na daljinsko grijanje/hlađenje, toplinska zaštita razvoda u nekondicioniranim prostorijama, ugradnja nadzornog sustava za upravljanje  toplinskim protokom

- mjere za povećanje učinkovitosti korištenja obnovljivim izvorima energije, kao što su ugradnja sustava SEE za pripremu tople vode, ugradnja fotonaponskih ćelija, grijanje na biomasu i prelazak na geotermalne izvore energije.

- organizacijske mjere, kao što su redovito gašenje rasvjete, analiza tarifnog sustava, energetski pregled zgrade.

4. Koliko košta energetski certifikat? 

Cijena energetskog certificiranja određena je zakonskom regulativom te je propisana cjenikom Ministarstva, tako daje u svakom trenutku možete provjeriti. Imajte na umu da ako se certifikat ne ishodi na vrijeme, Zakon o učinkovitom korištenju energije predviđa i novčane kazne.

emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš domŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Zadnji projekti

Energetski certifikat za stambenu zgradu

Radili smo rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade (8 stambenih jedinica), te bi u svrhu tehničkog pregleda trebali ishoditi energetski certifikat za objekt. 4071.6 € do 6786 €

........

Izrada energetskog certifikata za kuću

Potrebna izrada energetskog certifikata za kuću zbog prodaje. 3393 € do 5655 €

........

Izrada energetskog certifikata za stan zbog prodaje istog

Potrebna izrada energetskog certifikata za stan zbog prodaje istog. 2035.8 € do 3393 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 150 m2
Energetski certifikat, Presečno

270 € do 450 €

Cijena, Izrada energetskog certihikata, 287 m2
Energetski certifikat, Hreljin

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 200 m2
Energetski certifikat, Belošići

495 € do 825 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 30 m2
Energetski certifikat, Sutomišćica

450 € do 750 €

Cijena, Energetski certifikat postojeća kuća, cca 100 m
Energetski certifikat, Kamanje

207 € do 345 €

Cijena, Energetski certifikat za kuću, cca 100m2
Energetski certifikat, Buzet

225 € do 375 €

Cijena, Izrada projekta energetske obnove višestambene zgrade, 1.200,00 m2
Energetski certifikat, Slavonski Brod

2700 € do 4500 €

Cijena, Iztada energetskog certifikata, cca 200 m2
Energetski certifikat, Trogir

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 100 m2
Energetski certifikat, Donji Vukojevac

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 60 m2
Energetski certifikat, Buzet

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifilkata, 130 m2
Energetski certifikat, Bedekovčina

270 € do 450 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 42 m2
Energetski certifikat, Srima

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, cca 38.39m2
Energetski certifikat, Zadar

180 € do 300 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, cca 150 m2
Energetski certifikat, Peruški

315 € do 525 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata za stan, 35 m2
Energetski certifikat, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata za kuću, 100 m2
Energetski certifikat, Vir

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata , 65,80 m2
Energetski certifikat, Zagreb

315 € do 525 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata za montažnu kuću, 95 m2
Energetski certifikat, Ogulin

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata za vikendicu, 180 m2
Energetski certifikat, Tuheljske Toplice

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata , 60 m2
Energetski certifikat, Vodice

450 € do 750 €

Cijena, Energetski certifikat za kuću , cca 278 m2
Energetski certifikat, Umag

450 € do 750 €

Cijena, Energetska renovacija manje obiteljske kuce, 120 m2
Energetski certifikat, Mlini

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetske izkaznice za kuću, 150 m2
Energetski certifikat, Bednja

270 € do 450 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 350 m2
Energetski certifikat, Otok

450 € do 750 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata poslovnog objekta, 1250 m2
Energetski certifikat, Korčula

900 € do 1500 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, cca 50 m2
Energetski certifikat, Desno Sredičko

315 € do 525 €

Cijena, Energetski certifikat , 76 m2
Energetski certifikat, Gubaševo

270 € do 450 €

Cijena, Izrada energetski certifika, 40
Energetski certifikat, Supetar

270 € do 450 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata - modul II, 120 m2
Energetski certifikat, Poljanica Bistranska

270 € do 450 €

Cijena, Izrada energetskog certifikata, 70 m2
Energetski certifikat, Zagreb

315 € do 525 €

Cijena, Energetski certifikat za kuću, 149 m2
Energetski certifikat, Grubišno Polje

450 € do 750 €

Cijena, Procjena nekretnine i izrada energetskog certifikata, preko 300m2 (podrum, prizemlje, 1. kat i tavan) i dvorište
Energetski certifikat, Sisak

630 € do 1050 €

Cijena, Energetski certifikat, 33 m3
Energetski certifikat, Komiža

270 € do 450 €

Cijena, Energetski certifikat, 101 m2
Energetski certifikat, Split

450 € do 750 €

Cijena, Energetski certifikat za prodaju stana, 57,12 m2
Energetski certifikat, Senj

315 € do 525 €

Cijena, Energetski certifikat za kuću, 66 m2
Energetski certifikat, Kelemen

315 € do 525 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Energetski certifikat cjenik

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

283+ poduzeća za Energetski certifikat
Besplatna usluga
Bez provizija
Zatraži ponudu

Tražite dobre izvođače za područje Energetski certifikat?