Za područje

  Energetski certifikat cijena

  Energetski certifikat/energetska iskaznica zgrade je obvezna za nove zgrade, za prodaju i u nekim slučajevima i za najam. Osnovna energetska iskaznica za obiteljsku kuću prosječne veličine se kreće između 200-350 EUR. Valjanost energetske iskaznice je 10 godina, osim u slučaju ako se na objektu izvode bitne izmjene, koje utječu na potrošnju energije, kao što su: ugradnja većih prozora, dogradnja… Ako želite prodati svoj stan u višestambenom objektu, najviše vam se isplati energetski certifikat/energetsku iskaznicu izraditi za čitavu zgradu jer će troškovi izrade biti puno manji. Za kraj još pozornost! Kazne za vlasnike, koji objekt daju u najam odnosno na prodaju bez energetske iskaznice iznosi 200 EUR, a za one, koji ga oglašavaju bez navedenog dokumenta je 350 EUR.

  Kome povjeriti izradu energetske iskaznice? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

  Zatražite ponudu:
  Pošalji upit

  Cijena za energetski certifikat za stan, kuću


  Cijena energetske iskaznice. Izrada energetske iskaznice za obiteljsku kuću za potrebe prodaje ili davanje nekretnine u najam.

  132.63 €/kom

  VRLO NISKA CIJENA
  €/kom

  SREDNJA CIJENA
  286.47 €/kom

  NAJVIŠA CIJENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

  Druge cijene za Energetski certifikat

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cijena

  vaša cijena

  Energetski certifikat za stan do 50 m2

  Cijena za energetski certifikat za stan do 50 m2 iznosi.


  kom

  €/kom

  UKUPNO:
  Pošalji upit >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Energetski certifikat – sve što trebate znati

  1. Energetski certifikat zgrade – opće informacije 

  1.1. Energetski certifikat je dokument o energetskoj učinkovitosti objekta

  Energetski certifikat je službeni dokument kojim se predočuju energetske karakteristike objekta, pružaju informacije o potrošnji energije i utvrđuje energetski razred objekta. Energetski certifikat, osim podataka o energetskoj učinkovitosti objekta, daje i prijedlog preporuka, odnosno mjera kako isplativo poboljšati energetske karakteristike objekta radi smanjenja potrošnje energije. U Europskoj uniji potrošimo čak 40% ukupne konačne potrošnje energije u poslovnim i u stambenim objektima, gotovo je jednak i udio emisije CO2. Činjenica je da se upravo u građevinskom sektoru i sektoru nekretnina krije velik neiskorišteni potencijal za prihranu energije, pa prema tome i novca. Boljom organizacijom i kontrolom upravo ovih sektora možemo uvelike pridonijeti i strategijskom prijelazu u bezugljično društvo. Europska unija je taj sektor počela detaljno uređivati 2002. godine, uvođenjem Direktive 2002/91/ES. Ta direktiva uređuje energetsku učinkovitost zgrada, a osim energije za grijanje prostora, uključuje i hlađenje prostora, grijanje vode, umjetno prozračivanje prostora i rasvjetu u zgradama.

  energetski-certifikat.jpg
  Energetski certifikat nam govori koliko je energetski učinkovita ili rasipna neka zgrada.

  1.2. Zašto je energetski certifikat važan? 

  Energetski certifikat je važan iz najmanje dva razloga. Prvo, naravno, zbog osiguravanja i ostvarivanja cilja smanjenja onečišćenja okoliša, koje je u eri globalnog zagrijavanja još važnije, a onda je koristan i za informiranje potrošača. Naime, energetski certifikat nam govori koliko je učinkovita ili rasipna neka zgrada, ili jednostavnije rečeno, koliko ćemo morati platiti svake zime zbog toplinskih gubitaka zgrade, a koliko svakog ljeta zbog prekomjernog pregrijavanja zgrade. Ako ste zainteresirani za kupnju nekretnine, takva informacija vam je važna jer će energetski neučinkovita ili slabo učinkovita zgrada zahtijevati ili temeljitu obnovu ili vrlo visoke troškove, što utječe na kupoprodajnu cijenu. Stoga vam toplo preporučamo da prije kupnje ili najma zgrade uvijek provjerite energetsku učinkovitost zgrade, a te podatke ćetedobiti upravo iz energetskog certifikata objekta.

  1.3. Povećanje energetske učinkovitosti zgrade

  Važno je naglasiti da energetski certifikat ne sadrži samo podatke o konkretnoj energetskoj učinkovitosti zgrade, odnosno energetskom razredu zgrade, već sadrži set različitih preporučenih mjera kojima bi mogli povećati energetsku učinkovitost. Dodatna prednost koju energetski certifikat donosi u preporukama je što preporuke nisu općenite, već se izrađuju na temelju analize i pregleda zgrade na koju se energetski certifikat odnosi. Preporuke se također orijentiraju prema sličnim slučajevima, koje crpe iz svoje baze podataka.

  1.4. Tko određuje granične vrijednosti? 

  Države članice Europske unije dužne su same postavljati minimalne zahtjeve, koji će vrijediti na području energetske učinkovitosti u njihovoj državi, kako za novogradnju tako i za postojeće objekte koji se obnavljajuili će se tek obnavljati. Samo to i ima smisla, budući da različite zemlje imaju različite klimatske uvjete koji utječu na potrošnju energije tijekom cijele godine. Što se tiče pravnog okvira u Republici Hrvatskoj, krovni zakoni su Zakon o energetskoj učinkovitosti i Zakon o gradnji, natemelju kojihsu doneseni brojnipravilnici, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Zakon o energetskoj učinkovitosti.

  1.5. Koliko vrijedi energetski certifikat? 

  Energetski certifikat vrijedi deset godina, osim ako na objektu ne dođe do značajnih promjena koje utječu na korištenje energijom. To može biti ugradnja većih prozora ili dogradnja.

  1.6. Izdavanje energetskog certifikata

  Energetski certifikatse izdajetemeljem energetskog pregleda, koji se provodi prije izdavanja energetskog certifikata, i to za:
  – zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja
  2015. čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²
  – nove zgradeprijeizdavanjauporabnedozvole, osimakoPravilnikomoenergetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju nije drukčije propisano
  – postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing, moraju imati certifikat prije sklapanja ugovora o prodaji/zakupu/leasingu.

  Energetsko certificiranje zgrade može provoditi samo ovlašteni energetski certifikator, koji je ovlašten za pružanje usluga energetskog pregleda i izradu energetskih certifikata u skladu sa zakonom, pravilnikom i propisanom metodologijom rada. Ovlašteni energetski certifikator može biti pravna ili fizička osoba koja je uspješno završila tečaj odnosno program izobrazbe za energetske preglede. Uspješno završena edukacija, koja uključuje i završnu provjeru znanja, dovodi do stjecanja licencije neovisnog stručnjaka. Konačno rješenje izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koje ispunjava sve propisane uvjete.Registar ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje je javno dostupan. A pravilnik koji regulira to područje je Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje.

  2. Kada je potreban energetski certifikat? 

  2.1. Primjeri kada je energetski certifikat nužan

  Energetski certifikat, unatoč brojnim prednostima koje donosi, nikako nije obvezan za sve vrste objekata. Nužan je u sljedećim slučajevima:

  Objekti koji podliježu obvezi energetskog certificiranja su:
  1. Stambene zgrade:
  - s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom
  -s dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (domovi umirovljenika, đački, studentski, radničkiodnosnodječjidomovi,zatvori,vojarne) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.
  2. Nestambene zgrade:
  - uredske,administrativneidrugeposlovnezgrade
  - školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove
  - bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi
   - hoteli i restorani te slične zgrade za kratkotrajni boravak
  - sportske građevine
  - zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima)
  -druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili više (zgrade zaprometikomunikacije,terminali,postaje,zgradezapromet,pošte, telekomunikacijskezgrade,zgradezakulturno-umjetničkudjelatnostizabavu, muzeji i knjižnice)
  - ostale nestambene zgrade koje se koriste energijom zbog ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

  Kada su u pitanju stambene zgrade, preporučamo da energetski certifikat naručite za cijeli blok jer će cijena biti povoljnija.Nemojte ih naručivati ​​za pojedinačne stanove. Kada prvi vlasnik naruči izradu energetskog certifikata, on postaje obveza za cijeli blok, a trošak izrade smatra se dijelom troška upravljanja koji tereti sve etažne vlasnike u smislu suvlasničkog udjela.

  2.2. Iznimke kada nam certifikat nije potreban

  Iznimke uključuju relativno malo objekata jersu zakoni sve stroži zbog prelaska na društvo bez ugljika i ubrzanog globalnog zagrijavanja. Iznimke uključuju:

   - objekte za obredne i vjerske namjene i neodržavane objekte

  - napuštene i dotrajale objekte koje vlasnik želi prodati. U tom slučaju objekt mora biti neprikladan za uporabu ili stanovanje, te za njega jednostavno nije moguće izračunati podatke potrebne za izradu energetskog certifikata. Nemoguće je izraditi energetski certifikat za trošnu, napuštenu kuću koja ima razbijene prozore i djelomično srušen zid jer unaprijed znamo da neće zadovoljiti nijedan energetski standard ako se ne obnovi. No budući da ga vlasnik ne želi renovirati ili si renoviranje ne može priuštiti,aželi prodati kuću, ovaj slučaj je jedna od navedenih iznimki.

  - vlasnicima zgrada koji svoje zgrade ne prodaju ili ne daju u najam.

  3. Podaci energetskog certifikata 

  Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, rok certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o tehničkim sustavima, energetskim potrebama odnosno referentnim i stvarnim klimatskim podacima, kao i objašnjenje sadržaja certifikata.

  3.1. Računski energetski certifikat

  Računski energetski certifikat je ona iskaznica koja se izdaje na osnovu IZRAČUNANIH pokazatelja potrošnje energije u nekoj zgradi. Računski energetski certifikat svrstava zgradu u jedan od 9 razreda energetske učinkovitosti. Klasificira ih na temelju godišnje topline koju zgrada treba za grijanje po jedinici svoje korisne površine. Ovaj energetski certifikat izdaje se za objekte koji još nisu izgrađeni, već su u fazi projektiranja.

  Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, aG energetski najnepovoljniji razred. Razredi su sljedeći:

  razred A1 od 0 do uključujući 10 kWh/m2a
  razred A2 nad 10 do uključujući 15 kWh/m2a 
  razred B1 nad 15 do uključujući 25 kWh/m2a 
  razred B2 nad 25 do uključujući 35 kWh/m2a 
  razred C nad 35 do uključujući 60 kWh/m2a 
  razred D od 60 do uključujući 105 kWh/m2a 
  razred E od 105 do uključujući 150 kWh/m2a 
  razred F od 150 do uključujući 210 kWh/m2a 
  razred G od 210 do 300 i više kWh/m2a. 

  Većina zgrada u Republici Hrvatskoj još uvijek pripada energetskom razredu E, F ili G.

  3.2. Osnovni pokazatelji za računsko energetski certifikat

  Po Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju sažimamo osnovne pojmove, značajne za razumijevanje energetskog certifikata:

  - godišnja potrebna toplinska energija, QH[kWh/a], je zbroj godišnje potrebne topline i godišnjih toplinskih gubitaka sustava za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradi

  - godišnja isporučena energija, Edel[kWh/a], je energija dovedena tehničkim sustavima zgrade tijekom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sustava

  - godišnja primarna energija, Eprim[kWh/a], je računski određena količina energije za potrebe zgrade tijekom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvorbe

  - godišnja emisija ugljičnog dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitiranog ugljičnog dioksida u okoliš tijekom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba zgrade.

  3.3. Izmjereni energetski certifikat

  Izmjereni energetski certifikat utvrđuje se suprotno od računskog certifikata, na temelju mjerenja potrošnje energije. Osnova za njegovu izradu su stvarne izmjerene vrijednosti potrošnje energije u konkretnoj izgrađenoj zgradi ili samo pojedinom dijelu. Podatke o potrošenoj energiji, kao i druge podatke o objektu u obliku računa ili drugih objektivnih izvješća, dostavlja naručitelj energetskog certifikata. Osoba koja će provesti mjerenja također mora provjeriti točnost dostavljenih podataka jer naručitelj može prikriti podatke ili dati netočne, lažne podatke.

  3.4. Osnovni pokazatelji za izmjereni energetski certifikat

  Energetski pokazatelji izmjerenog energetskog certifikata su: 
   
  -godišnja ulazna energija, namijenjena pretvorbi u toplinu po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade (kWh/m²a) 
  - godišnja potrošnja električne energije zbog funkcioniranja zgrade po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade (kWh/m²a) 
  - godišnja primarna energija za funkcioniranje objekta po jedinicipovršine kondicioniranog dijela zgrade Qp/Ak (kWh/m²a) 
  - godišnje emisije CO(2) uslijed funkcioniranja zgrade po jedinici površine kondicioniranog dijela zgrade A(k) (kg/m²a). 

  3.5. Preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti 

  Kao što je već spomenuto, svi energetski certifikatiimaju i upute za poboljšanje određene zgrade. Preporuke su podijeljene u nekoliko područja koja se mogu kategorizirati:

  - mjere za poboljšanje kvalitete ovojnice uključuju toplinsku zaštitu površine objekta koja je u neposrednoj blizini vanjskog okruženja (zidovi, stropovi prema potkrovlju ili iznad podruma, temeljne ploče i ravni krovovi, zatim zamjena prozora i ostakljenja, uklanjanje toplinskih mostova)

  - mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava, kao što su rekuperacija, hidrauličko balansiranje sustava grijanja, podešavanje kapaciteta ventilacijskog sustava, priključak na daljinsko grijanje/hlađenje, toplinska zaštita razvoda u nekondicioniranim prostorijama, ugradnja nadzornog sustava za upravljanje  toplinskim protokom

  - mjere za povećanje učinkovitosti korištenja obnovljivim izvorima energije, kao što su ugradnja sustava SEE za pripremu tople vode, ugradnja fotonaponskih ćelija, grijanje na biomasu i prelazak na geotermalne izvore energije.

  - organizacijske mjere, kao što su redovito gašenje rasvjete, analiza tarifnog sustava, energetski pregled zgrade.

  4. Koliko košta energetski certifikat? 

  Cijena energetskog certificiranja određena je zakonskom regulativom te je propisana cjenikom Ministarstva, tako daje u svakom trenutku možete provjeriti. Imajte na umu da ako se certifikat ne ishodi na vrijeme, Zakon o učinkovitom korištenju energije predviđa i novčane kazne.

  emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš dom  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
  Zadnji projekti

  Ponuda za izradu energetskog certifikata za energetsku obnovu

  Potrebna izrada energetkog certifikata radi prijave na neatječaj za energetsku obnovu. 2375.1 € do 3958.5 €

  ........

  Energetski certifikat kuće

  Izrada energetskog certifikata kuće za dobivanje uporabne dozvole. 2375.1 € do 3958.5 €

  ........

  Izrada energetskog certifikata za uporabnu dozvolu.

  Potreban je erengetski certifikat za uporabnu dozvolu. 2375.1 € do 3958.5 €

  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, cca 200 m2
  Energetski certifikat, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za subvenciju solarne elektrane, 2 kuće u nizu = 1 objekt, cca 105 m2 + 70 m2
  Energetski certifikat, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 87 m2
  Energetski certifikat, Lukač

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 225 m2
  Energetski certifikat, Slavonski Brod

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za obiteljsku kuću, cca 120 m2
  Energetski certifikat, Petrinja

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 117 m2
  Energetski certifikat, Rovinj

  315 € do 525 €

  Cijena, Energetski certifikat za kuću, 108 m2
  Energetski certifikat, Sela

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za ruševnu prizemnicu s podrumom, 90 m2
  Energetski certifikat, Cetingrad

  315 € do 525 €

  Cijena, Energetski certifikat / energetski pregled, cca 67 m2
  Energetski certifikat, Lukinić Brdo

  225 € do 375 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za obiteljsku kuću, 120 m2
  Energetski certifikat, Tuhelj

  315 € do 525 €

  Cijena, Energetski certifikat obiteljska kuća, 240 m2
  Energetski certifikat, Opatija

  270 € do 450 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za prijavu na natječaj, 110 m2
  Energetski certifikat, Grubišno Polje

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 180 m2
  Energetski certifikat, Ivanec

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, cca 192 m2
  Energetski certifikat, Donji Trupci

  360 € do 600 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata obiteljske kuće, cca 220m2
  Energetski certifikat, Varaždin Breg

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za stambeno poslovnu zgradu, 1800 m2 GBP
  Energetski certifikat, Ogulin

  450 € do 750 €

  Cijena, Energetski certifikat, 227,8 m2
  Energetski certifikat, Novi Marof

  360 € do 600 €

  Cijena, Energetski certifikat obiteljske kuće, 190 m2
  Energetski certifikat, Vrhovački Sopot

  270 € do 450 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za obiteljsku kuću, 220 cm
  Energetski certifikat, Jušići

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 240 m2
  Energetski certifikat, Ključ

  270 € do 450 €

  Cijena, Energetski certifikat za prijavu na fond za solarnu elektranu, 100 m2
  Energetski certifikat, Glina

  360 € do 600 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 300 m2
  Energetski certifikat, Samobor

  270 € do 450 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za nekretninu, 153m2 + 98m2
  Energetski certifikat, Staro Petrovo Selo

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za kuća, 120 m2
  Energetski certifikat, Ozalj

  270 € do 450 €

  Cijena, Energetski certifikat za obiteljsku kuću, 230 m2
  Energetski certifikat, Dugo Selo

  450 € do 750 €

  Cijena, Energetski certifikat, 180 m2
  Energetski certifikat, Rovinjsko Selo

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata obiteljske kuće, 162 m2
  Energetski certifikat, Sveti Križ Začretje

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 390 m2
  Energetski certifikat, Čavle

  360 € do 600 €

  Cijena, Energetski cetifikat za kuću, 150 m2
  Energetski certifikat, Vrbovec

  315 € do 525 €

  Cijena, Energetski certifikat za kuću, cca 50 m2
  Energetski certifikat, Ražanac

  135 € do 225 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata za kuću, stara kuca 70m2+ nova kuca 150m2
  Energetski certifikat, Đurđevac

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 100 m2
  Energetski certifikat, Čakovec

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 150 m2
  Energetski certifikat, Donji Laduč

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certificiranje kuće, 100 m2
  Energetski certifikat, Pag

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata, 100 m2
  Energetski certifikat, Staro Čiče

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada energetskog certifikata stana, 84 m2
  Energetski certifikat, Zagreb

  315 € do 525 €  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Energetski certifikat cjenik

  Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

  288+ poduzeća za Energetski certifikat
  Besplatna usluga
  Bez provizija
  Zatraži ponudu