Temelji i temeljna ploča cijena

Koliki su troškovi izgradnje temelja? Trošak temelja najviše ovisi o odabranoj vrsti temelja (trakasti temelji, temeljna ploča, točkasti temelji ili piloti) i debljini i vrsti izolacije (izolacija iznad ili ispod ploče). Sve se više postavlja i temeljna ploča za jednokatne zgrade. Za izgradnju temeljne ploče betonom, zavarivanje hidroizolacije i polaganje 20 cm izolacije izdvojit ćete između 50-100 EUR/m2. Cijena dobro izolirane temeljne ploče za klasičnu stambenu ili montažnu kuću od 100m2 može se kretati od 6.700-13.300 EUR. Izvedba temeljne ploče u prosjeku predstavlja oko 10% ukupne investicije nove građevine.

Kome povjeriti izgradnju temelja? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim izvođačima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
Pošalji upit

Cijena za temeljnu ploču


Cijena temeljne ploče za kuću. Cijena za izvedbu temeljne ploče sa podložnim betonom, zavarivanjem hidroizolacije i polaganjem 20 cm izolacije. Cijena uključuje dobavu i vezanje armaturne temeljne ploče, ugrađivanje betona C35 i izradu vertikalne izolacije te preklapanja izolacije na rubovima.

19.89 €/m2

VRLO NISKA CIJENA
€/m2

SREDNJA CIJENA
47.75 €/m2

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Temeljna ploča – cijena

Temeljna ploča – cijena

Izračunajte točno koliko košta plutajuća temeljna ploča za vašu kuću. Izrada temeljne ploče uključuje radove kao što su: uređenje gradilišta, iskolčenje objekta, iskop građevinske jame za temelje, tamponiranje, iskop za instalacije, polaganje cijevi, drenaža, podložni beton, izolacija temelja, betoniranje. temeljne ploče i zatrpavanje temelja.

930 €/m2

VRLO NISKA CIJENA
1170 €/m2

SREDNJA CIJENA
1420 €/m2

NAJVIŠA CIJENA
IZRAČUN


Trebate uređenje gradilišta?
Uređenje gradilišta košta oko 1550 HRK.
 • ...

  Troškovi uređenja i organizacije gradilišta i provođenja zajedničkih mjera osiguranja sigurnosti i zdravlja na radu (izrada plana zaštite na gradilištu, imenovanje koordinatora), uređenje pristupnih putova i osiguranje gradilišta ogradom, postavljanje kontejnera. i skladišta, postavljanje privremenih radionica i deponija, postavljanje temelja za ugradnju dizala, ugradnja montažnih sanitarija, izvedba privremenih instalacija

  kpl /
 • ...

  Izrada, dostava i montaža građevinske table, sukladno Zakonu o gradnji objekata.

  kpl /
Trebate li geodeta?
Cijena izgradnje objekta je oko 2200 HRK.
 • ...

  Postavljanje osi objekta, temelja i kasnije zidova na profilima; prijenos visinskih kota objekta na terenu, uz osiguranje visina, geodetskih točaka i osi objekta. Iskolčenje je potrebno izvesti prema uputama geodetskog plana iu skladu sa situacijom projekta.

  kpl /
 • ...

  Označavanje i zaštita svih postojećih vodova na mjestu iskopa i mjesta postavljanja vodova. Iskolčenje izvode voditelji pojedinih vodova prije početka građenja u prisustvu građevinskog obrtnika ili izvođača zemljanih radova. Točan obračun prema predračunu - stvarni troškovi, uz dodatak od 3% na troškove poslovanja.

  kpl /
  ⓘ Poznavanje lokacija postojećih vodova iznimno je važno jer je njihov popravak iznimno skup i dugotrajan.
Trebate zemljane radove - iskop građevinske jame?
Cijena kopanja građevinske jame je 16 - 120 HRK/m3, što uglavnom ovisi o čvrstoći tla.
 • ...

  Izrada, montaža i demontaža građevinskih profila za iskop građevne jame i prijenos visine građevine na profile pomoću mjernog instrumenta.

  kpl /
 • ...

  Cijena iskopa zemlje za građevinsku jamu. Strojni široki iskop zemlje za temelje na terenu određene kategorije, uz utovar u realnom vremenu na transportno sredstvo; Odvoz na trajno odlagalište. Iskop izvoditi prema uputama geomehaničara! Dio iskopanog materijala može se koristiti za nasipanje odn planiranje terena.

  m3 /
 • ...

  Planiranje dna građevne jame s točnošću ± 3,00 cm i učvršćivanje iskopanog dna vibrirajućom pločom ili valjkom.

  m2 /
  ⓘ Ravno dno građevne jame smanjuje utrošak betona temeljne ploče.
Trebate tamponiranje?
Cijena tamponiranja je 40 - 130 HRK/m2.
 • ...

  Cijena postavljanja filca ispod stvrdnutog sloja šljunka uključuje potrebne preklope od 10%.

  m2 /
 • ...

  Nabava, dobava i ugradnja šljunčanog materijala otpornog na mraz, kao zasip ispod temelja, sa posipanjem, izravnavanjem i konsolidacijom u slojevima od 20 cm do propisane zbijenosti - 80MPa. Proračun tampona u skrutnutom stanju.

  m3 /
 • ...

  Geomehanički pregled i kontrola prema ZGI: stručna nazočnost geomehaničara pri iskopu, konsolidaciji i pregledu temeljnog tla prije izrade temelja. Svi potrebni geomehanički obilasci uključeni su u cijenu, uključujući i izradu završnog izvješća.

  kpl /
Trebate li iskop za instalacije?
Iskop za instalacije iznosi 14 HRK/m3 iskopa zemlje za rovove i 180 - 750 HRK/m3 za iskop okna.
 • ...

  Iskop kanala u terenu III. i IV. kategorije na lokaciji objekta s odlaganjem na rubu iskopa. Planiranje dna iskopa s točnošću +- 2 cm uz minimalno izbacivanje ili dosipanje i prijenos viška materijala.

  m3 /
  ⓘ Za cijevi većih profila potrebno je iskopati jarak
 • ...

  Strojni i djelomično ručni iskop i zatrpavanje kanalizacijskih okana IV. kategorija dubine do 2 m, uz pravilno odsijecanje stranica i dna iskopa i odbacivanje zemlje 1 m1 od ruba iskopa u šaht do 1 m2 na suhom.

  m3 /
 • ...

  Strojni i djelomično ručni iskop i zatrpavanje za elektro šahte 600 mm, IV. ktg dubine do 1 m uz pravilno odsijecanje ∅ stranica i dna iskopa i odbacivanje zemlje 1 m1 od ruba iskopa.

  m3 /
Trebate polaganje cijevi za instalacije?
Cijena polaganja cijevi za instalacije je 95 - 150 HRK/m2.
 • ...

  Krute PVC cijevi za otpadnu vodu, s utičnim prstenovima, kompletne sa svim koljenima, granama, R-komadovima, sifonskim koljenima, spojnim dijelovima, ventilacijskim kapama, dijelovima za čišćenje, spojnicama, izolacijskim materijalom, materijalom za pričvršćivanje.

  m /
 • ...

  Isporuka i montaža standardne cijevi za oborinsku vodu uključujući UK PVC priključke - koljena, koljena, grane, spojnice, brtve.

  m /
 • ...

  Dobava i polaganje PE-HD cijevi do dubine od 0,8 m u polju i djelomično ispod ploče, za dovodni kabel iz RMO ormara, kompletno sa brtvljenjem prodora kroz temeljnu ploču i okno.

  m /
 • ...

  Dobava i montaža sabirnog revizijskog okna meteorna kanalizacija iz betonske cijevi DN 800 mm, uključujući iskop do dubine od 1,20 m, betonski pokrov, betoniranje dna i izradu tla, dotoka i odljeva te zatrpavanja.

  kpl /
 • ...

  Proboji panela za vodovod, grijanje, struju. Priprema otvora u betonskoj ploči s izradom, montažom i demontažom kutije, uključujući prijenos do mjesta ugradnje i svih pomoćnih dijelova prema opisu općih odredbi za tesarske radove. Detaljno izvođenje priključka fekalne kanalizacije.

  komad /
Trebate drenažu?
Cijena odvodnje oko objekta je 280 HRK/m.
 • ...

  Izrada drenaže oko objekta: izrada betonskog malča debljine 5 cm; perforirana drenažna cijev PE DN 110 mm; presjek šljunčanog filtra 0,50 m3/ml, frakcije 8-16 mm; filc za polaganje - polipritisak 3,0 m2/ml. Uključuje nabavu materijala, zatrpavanje i sve prateće usluge

  m /
  ⓘ Drenaža ubrzava odvodnju kišnice i smanjuje vjerojatnost ulaska vlage u kuću.
Trebate li podložni beton?
Cijena podložnog betona je 85 - 120 HRK/m2.
 • ...

  Izrada građevinskih profila prema službenom iskolčenju objekta i ucrtavanju temeljne ploče na tlo. Bruto površina duž vanjskog ruba temeljne ploče.

  m2 /
 • ...

  Izrada oplate ruba podložnog betona visine 10 cm sa potrebnim nosačima; promatranje, rastavljanje, čišćenje i slaganje gotovih dijelova.

  m /
 • ...

  Dobava i ugradnja podložnog betona C 12/15, presjeka do 0,10 m³/m² (debljine 10 cm), uključujući sve pomoćne dijelove i transport na objektu.

  m2 /
  ⓘ Podložni beton ispod temeljne ploče osigurava dodatnu čvrstoću terena i zaštitu instalacija..
Je li potrebna izolacija temeljne ploče?
Cijena izolacije temeljne ploče je 235 - 350 HRK/m2.
 • ...

  Polaganje XPS toplinske izolacije (FIBRANxps 400-L) na podložni beton ispod temeljne ploče, uključujući dovoz materijala i sve prijenose do objekta. Donja izolacija postavlja se 50 cm od ruba podbetonske podloge.

  m2 /
 • ...

  Kompletna nabava, dostava i polaganje toplinske izolacije FIBRANxps SEISMIC 400-L debljine 6 - 12 cm ispod temeljne ploče kuće (na prethodno postavljenu hidroizolaciju), zajedno sa svim pomoćnim, pripremnim i završnim radovima te svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim prijevoz.

  m2 /
 • ...

  Vertikalna samoljepljiva hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-1.8sk/sk nakon XPS toplinske izolacije: polaganje horizontalne hidroizolacije temeljne etaže (obostrano samoljepljiva hidroizolacija na prethodno postavljenu FIBRANxps 400-L toplinsku izolaciju), sa svim pomoćnim, pripremnim te završne dijelove i sve potrebne horizontalne i vertikalne transporte. Izvedite radove prema uputama proizvođača i standardnim specifikacijama.

  m2 /
 • ...

  Polaganje toplinske izolacije FIBRANxps 300-L debljine 12-20 cm na rubove temeljne ploče stambenog objekta, uključujući dovoz materijala i sve transporte do objekta.

  m2 /
Trebate betoniranje temeljne ploče?
Cijena betoniranja temelja je 280 - 400 HRK/m2.
 • ...

  Dobava, rezanje, savijanje, vezivanje i polaganje armature i postavljanje armaturne mreže prema nacrtu armature sa svim pomoćnim dijelovima i prijenosima do mjesta ugradnje. Navedena količina je procijenjena prema količini ugrađenog betona (100 kg/m3). Točna količina navedena je u nacrtima armature.

  kg /
 • ...

  Dobava i polaganje kao temeljnog tla FeZn cilindra 25x4 mm u temeljnoj ploči, kompletno sa spojem (stezni materijal) na armaturu u temeljnoj ploči i sa spojevima (stezni materijal) na kružnu masu. Dobava i polaganje kružnog valjka za uzemljenje FeZn 25x4 mm u zemlju 0,85 m od temelja i 0,5 m dubine.

  m /
 • ...

  Kompletna proizvodnja, isporuka i ugradnja betona C25/30, v armirane konstrukcije, presjeka od 0,20 do 0,30 m3/m2/m1, uključujući sve pomoćne dijelove i transport do gradilišta montaža.

  m2 /
 • ...

  Izrada ruba armirano-betonske temeljne ploče kuće visine 30 cm zajedno sa potrebnim osloncima; promatranje, označavanje, čišćenje i slaganje nakon završenih radova.

  m /
Trebate li zatrpavanje temelja?
Cijena zatrpavanja objekta iznosi 17 - 38 HRK/m3.
 • ...

  Oko objekta nakon završenih radova zatrpati materijalom iz iskopa i humusom. Nabava, isporuka i ugradnja šljunčanog materijala kao zasipa za temelje, do kote terena, sa konsolidacijom zasipa u slojevima debljine najviše 30 cm. Prilikom zatrpavanja treba paziti da se ne ošteti vertikalna hidroizolacija ili njezina zaštita.

  m3 /
Cijena za građevinara za temelje i temeljne ploče

Druge cijene za Temelji i temeljna ploča

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Organizacija gradilišta

Troškovi uređenja i organizacije gradilišta i provođenja zajedničkih mjera osiguranja sigurnosti i zdravlja na radu (izrada plana zaštite na gradilištu, imenovanje koordinatora), uređenje pristupnih putova i osiguranje gradilišta ogradom, postavljanje kontejnera. i skladišta, postavljanje privremenih radionica i deponija, postavljanje temelja za ugradnju dizala, ugradnja montažnih sanitarija, izvedba privremenih instalacija€/kpl

kpl
upit

Postavljanje građevinske table

Izrada, dostava i montaža građevinske table, sukladno Zakonu o gradnji objekata.€/kpl

kpl
upit

Geodetska zakoličba objekta

Postavljanje osi objekta, temelja i kasnije zidova na profilima; prijenos visinskih kota objekta na terenu, uz osiguranje visina, geodetskih točaka i osi objekta. Iskolčenje je potrebno izvesti prema uputama geodetskog plana iu skladu sa situacijom projekta.€/kpl

kpl
upit

Označavanje postojećih komunalnih vodova

Označavanje i zaštita svih postojećih vodova na mjestu iskopa i mjesta postavljanja vodova. Iskolčenje izvode voditelji pojedinih vodova prije početka građenja u prisustvu građevinskog obrtnika ili izvođača zemljanih radova. Točan obračun prema predračunu - stvarni troškovi, uz dodatak od 3% na troškove poslovanja.€/kpl

kpl
upit

Građevinski profili

Izrada, montaža i demontaža građevinskih profila za iskop građevne jame i prijenos visine građevine na profile pomoću mjernog instrumenta.€/kpl

kpl
upit

Strojni iskop zemlje za građevinsku jamu

Cijena iskopa zemlje za građevinsku jamu. Strojni široki iskop zemlje za temelje na terenu određene kategorije, uz utovar u realnom vremenu na transportno sredstvo; Odvoz na trajno odlagalište. Iskop izvoditi prema uputama geomehaničara! Dio iskopanog materijala može se koristiti za nasipanje odn planiranje terena.€/m3

m3€/m3

m3€/m3

m3€/m3

m3
upit

Projektiranje građevinske jame

Planiranje dna građevne jame s točnošću ± 3,00 cm i učvršćivanje iskopanog dna vibrirajućom pločom ili valjkom.€/m2

m2
upit

Kopanje jarka

Iskop kanala u terenu III. i IV. kategorije na lokaciji objekta s odlaganjem na rubu iskopa. Planiranje dna iskopa s točnošću +- 2 cm uz minimalno izbacivanje ili dosipanje i prijenos viška materijala.€/m3

m3
upit

Iskop kanalizacijskog okna

Strojni i djelomično ručni iskop i zatrpavanje kanalizacijskih okana IV. kategorija dubine do 2 m, uz pravilno odsijecanje stranica i dna iskopa i odbacivanje zemlje 1 m1 od ruba iskopa u šaht do 1 m2 na suhom.€/m3

m3
upit

Iskop za elektro šahte

Strojni i djelomično ručni iskop i zatrpavanje za elektro šahte 600 mm, IV. ktg dubine do 1 m uz pravilno odsijecanje ∅ stranica i dna iskopa i odbacivanje zemlje 1 m1 od ruba iskopa.€/m3

m3
upit

Polaganje filca ispod šljunka

Cijena postavljanja filca ispod stvrdnutog sloja šljunka uključuje potrebne preklope od 10%.€/m2

m2
upit

Izrada nasipa za tamponiranje

Nabava, dobava i ugradnja šljunčanog materijala otpornog na mraz, kao zasip ispod temelja, sa posipanjem, izravnavanjem i konsolidacijom u slojevima od 20 cm do propisane zbijenosti - 80MPa. Proračun tampona u skrutnutom stanju.€/m3

m3€/m3

m3€/m3

m3
upit

Geomehanski nadzor

Geomehanički pregled i kontrola prema ZGI: stručna nazočnost geomehaničara pri iskopu, konsolidaciji i pregledu temeljnog tla prije izrade temelja. Svi potrebni geomehanički obilasci uključeni su u cijenu, uključujući i izradu završnog izvješća.€/kpl

kpl
upit

Nasipavanje oko objekta

Oko objekta nakon završenih radova zatrpati materijalom iz iskopa i humusom. Nabava, isporuka i ugradnja šljunčanog materijala kao zasipa za temelje, do kote terena, sa konsolidacijom zasipa u slojevima debljine najviše 30 cm. Prilikom zatrpavanja treba paziti da se ne ošteti vertikalna hidroizolacija ili njezina zaštita.€/m3

m3
upit

Cijevi za fekalnu kanalizaciju

Krute PVC cijevi za otpadnu vodu, s utičnim prstenovima, kompletne sa svim koljenima, granama, R-komadovima, sifonskim koljenima, spojnim dijelovima, ventilacijskim kapama, dijelovima za čišćenje, spojnicama, izolacijskim materijalom, materijalom za pričvršćivanje.€/m

m€/m

m€/m

m
upit

Cijevi za oborinsku vodu

Isporuka i montaža standardne cijevi za oborinsku vodu uključujući UK PVC priključke - koljena, koljena, grane, spojnice, brtve.€/m

m€/m

m€/m

m
upit

Revizijsko okno

Dobava i montaža sabirnog revizijskog okna meteorna
kanalizacija iz betonske cijevi DN 800 mm, uključujući iskop do dubine od 1,20 m, betonski pokrov, betoniranje dna i izradu tla, dotoka i odljeva te zatrpavanja.€/kpl

kpl
upit

Cijevi za telekomunikacije i elektroinstalacije

Dobava i polaganje PE-HD cijevi do dubine od 0,8 m u polju i djelomično ispod ploče, za dovodni kabel iz RMO ormara, kompletno sa brtvljenjem prodora kroz temeljnu ploču i okno.€/m

m€/m

m€/m

m
upit

Proboji za instalacije

Proboji panela za vodovod, grijanje, struju. Priprema otvora u betonskoj ploči s izradom, montažom i demontažom kutije, uključujući prijenos do mjesta ugradnje i svih pomoćnih dijelova prema opisu općih odredbi za tesarske radove. Detaljno izvođenje priključka fekalne kanalizacije.€/komad

komad
upit

Izrada građevinskih profila

Izrada građevinskih profila prema službenom iskolčenju objekta i ucrtavanju temeljne ploče na tlo. Bruto površina duž vanjskog ruba temeljne ploče.€/m2

m2
upit

Oplata za podložni beton

Izrada oplate ruba podložnog betona visine 10 cm sa potrebnim nosačima; promatranje, rastavljanje, čišćenje i slaganje gotovih dijelova.€/m

m
upit

Podložni beton

Dobava i ugradnja podložnog betona C 12/15, presjeka do 0,10 m³/m² (debljine 10 cm), uključujući sve pomoćne dijelove i transport na objektu.€/m2

m2
upit

Polaganje armature za temeljnu ploču

Dobava, rezanje, savijanje, vezivanje i polaganje armature i postavljanje armaturne mreže prema nacrtu armature sa svim pomoćnim dijelovima i prijenosima do mjesta ugradnje. Navedena količina je procijenjena prema količini ugrađenog betona (100 kg/m3). Točna količina navedena je u nacrtima armature.€/kg

kg
upit

Oplata za temeljnu ploču

Izrada ruba armirano-betonske temeljne ploče kuće visine 30 cm zajedno sa potrebnim osloncima; promatranje, označavanje, čišćenje i slaganje nakon završenih radova.€/m

m
upit

Debljina temeljne ploče

Kompletna proizvodnja, isporuka i ugradnja betona C25/30, v
armirane konstrukcije, presjeka od 0,20 do 0,30 m3/m2/m1,
uključujući sve pomoćne dijelove i transport do gradilišta
montaža.€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2
upit

Uzemljenje temeljne ploče

Dobava i polaganje kao temeljnog tla FeZn cilindra 25x4 mm u temeljnoj ploči, kompletno sa spojem (stezni materijal) na armaturu u temeljnoj ploči i sa spojevima (stezni materijal) na kružnu masu. Dobava i polaganje kružnog valjka za uzemljenje FeZn 25x4 mm u zemlju 0,85 m od temelja i 0,5 m dubine.€/m

m
upit

Samoljepljiva hidroizolacija temeljne ploče

Vertikalna samoljepljiva hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-1.8sk/sk nakon XPS toplinske izolacije: polaganje horizontalne hidroizolacije temeljne etaže (obostrano samoljepljiva hidroizolacija na prethodno postavljenu FIBRANxps 400-L toplinsku izolaciju), sa svim pomoćnim, pripremnim te završne dijelove i sve potrebne horizontalne i vertikalne transporte. Izvedite radove prema uputama proizvođača i standardnim specifikacijama.€/m2

m2
upit

XPS rubna izolacija temeljne ploče

Polaganje toplinske izolacije FIBRANxps 300-L debljine 12-20 cm na rubove temeljne ploče stambenog objekta, uključujući dovoz materijala i sve transporte do objekta.€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2
upit

2. sloj XPS toplinske izolacije za temeljnu ploču

Kompletna nabava, dostava i polaganje toplinske izolacije FIBRANxps SEISMIC 400-L debljine 6 - 12 cm ispod temeljne ploče kuće (na prethodno postavljenu hidroizolaciju), zajedno sa svim pomoćnim, pripremnim i završnim radovima te svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim prijevoz.€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2
upit

1. sloj XPS toplinske izolacije za temeljnu ploču

Polaganje XPS toplinske izolacije (FIBRANxps 400-L) na podložni beton ispod temeljne ploče, uključujući dovoz materijala i sve prijenose do objekta. Donja izolacija postavlja se 50 cm od ruba podbetonske podloge.€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2
upit
UKUPNO:
pošalji upit >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Temelji i temeljna ploča – sve što morate znati

1. Temelji i temeljne ploče – što sve morate znati?


Na temelju se zasniva cjelovita provedba objekta koji ćemo graditi. Temelji su dijelovi konstrukcije ispod površine tla koji prenose opterećenja s konstrukcije na tlo. Tip temelja koji ćemo odabrati ovisi o svojstvu tla, sastavu, strukturi i osobinama terena na kojem ćemo graditi, kao i o energetskoj učinkovitosti kuće koju želimo postići. Pri gradnji obiteljskih kuća investitori se i dalje uglavnom odlučuju za trakaste temelje, a kod novih tehnologija izgradnje (montažne kuće, pasivne kuće) sve više za temeljnu ploču. Rješenje temelja obično predlaže arhitekt, a izračun nosivosti i konačnu odluku donosi građevinski inženjer – statičar.
 

temeljna-ploca.jpg
Pri gradnji obiteljske kuće investitori se sve više odlučuju za temeljnu ploču zbog novih tehnologija izgradnje (montažne kuće, pasivne kuće).

 

1.1. Sastav zemljišta


Još prije iskopa treba provjeriti jesu li su na mjestu iskopa provedene bilo kakve instalacije (struja, komunalni vodovi) koje ne smijemo oštetiti. Također prije početka radova treba dobro upoznati teren okoliša i svojstva zemljišta. Iskopavanjem narušavamo prirodnu ravnotežu tla i možemo uzrokovati nestabilnost. Sastav zemljišta uvelike utječe i na odabir građevinske mehanizacije za provedbu.


1.2. Temelj ili temeljna ploča?


Na odabir načina temeljenja bitno utječu sastav i nosivost tla. Kada tlo ima dobru nosivost, lako se odlučujemo za jednu od inačica temelja (točkasti, trakasti), međutim, treba obratiti pozornost i na dubinu smrzavanja (50-100cm). Ako imamo tlo slabije nosivosti, pametnija odluka je temeljna ploča, zbog znatno manjih kontaktnih površina.

1.3. Poboljšanje nosivosti terena


Postoje razni postupci kojima možemo poboljšati nosivost terena. Tlo se može mehanički komprimirati, injektirati, mogu se odstraniti slabo nosiva tla sve do čvrstog terena, razina podzemne vode se može smanjiti i sl. Ako postoji opasnost od klizanja površinskih slojeva, rješenje je duboko fundiranje, kojim dolazimo do nosivih slojeva terena.

1.4. Hidroizolacija temelja 


Svi temelji, bez obzira na razinu podzemnih voda, trebaju se zaštititi hidroizolacijom. U slučaju temeljne ploče hidroizolacija prolazi ispod cijele temeljne ploče iznad podložnog betona, a u slučaju točkastih i trakastih temelja, iznad temelja. Važno je da hidroizolacija nije nigdje prekinuta jer se samo na taj način može spriječiti prodor vode u objekt. Hidroizolacija treba biti također prikladno zaštićena od oštećenja do kojih dolazi kada se teren nakon dovršene gradnje zasipa nazad ili od prirodnog slijeganja tla. Pored hidroizolacije oko temelja treba provesti drenažu, koja omogućuje slobodno otjecanje podzemne vode ispod i oko objekta.


2. Izvođači


Građevinski stručnjaci upozoravaju da stanje na gradilištu treba cijelo vrijeme pozorno pratiti, a sve važnije odluke donositi nakon savjetovanja sa stručnjacima jer su odluke u početnim fazama izgradnje presudne za tijek izgradnje.


3. Vrste temelja i temeljnih ploča


Općenito se temelji dijele na duboke i plitke, a ovisno o geometrijskom obliku na točkaste, trakaste i temeljne ploče. Kod plitkih se temelja opterećenje objekta prenosi na gornje slojeve tla, dok se kod dubokih temelja prenosi u dubinu, dublje u nosiva tla.

3.1. Točkasti temelji


Kod točkastih temelja opterećenje se točkasto prenosi u nosiva tla. Točkaste temelje upotrebljavamo kada su nosiva konstrukcija objekta stupovi i drugi točkasti elementi, kao što su stepenice, dimnjaci, dalekovodi. Osnovni uvjet za točkasti temelj je stabilno i čvrsto tlo, bez mogućnosti neravnomjernog slijeganja. Točkasti temelj priprema se na dobro pripremljenoj i poravnatoj podlozi u građevinskoj jami. Kada se jama nasipa, na točkaste temelje postavljaju se stupovi i učvršćuju na stup vertikalnom armaturom ili čeličnim pločama. U temelju se mogu izraditi i udubljenja u koja se naknadno postavljaju montažni stupovi ili se pravi šuplji temelj, koji se nakon umetanja stupova zalijeva betonom.

3.2. Trakasti temelj


Kod trakastih temelja se opterećenje linijskih konstrukcijskih elemenata (zidovi) objekta prenosi na tlo u okomitom i poprečnom smjeru. Izrađujemo ih od uzdužne armature i betona. Svrha armature je povećanje krutosti i sprečavanje pucanja temelja, do kojeg dolazi zbog neravnomjernog slijeganja zemljišta.

3.3. Temeljni nosači


Upotrebljavamo ih rijetko, samo onda kada se zbog lošijeg, odnosno nestabilnog terena ne može upotrijebiti točkasti temelj. Nosačem se prenosi opterećenje nekoliko stupova u tlo. Nosač je u ovom slučaju opterećen točkasto, dok je istodobno linijski odnosno trakasti nosač.


3.4. Temeljna ploča


Za veće i zahtjevnije objekte u pravilu se izrađuje temeljna ploča. Međutim, ovaj način fundiranja se sve češće upotrebljava u izgradnji jednoobiteljskih kuća, osobito kada je građevinsko zemljište nestabilno. Temeljnom pločom sprječavamo neravnomjerno slijeganje objekta jer smanjujemo napetost ispod temelja.

Temeljnu ploču možemo izraditi u različitim debljinama u presjeku, a obično se u slučaju jednoobiteljskih kuća izrađuje ujednačena ploča iste debljine. Pri dimenzioniranju temelja i temeljnih ploča treba uzeti u obzir opterećenje objekta, nosivost tla i marku betona.

3.5. Šipovi (piloti)


U slučaju vrlo male nosivosti tla do znatne dubine treba posegnuti za dubokim fundiranjem, kojim dolazimo do čvršćih slojeva terena. Duboko temeljenje provodi se na šipovima. Šipovi ispod temelja omogućuju da se opterećenje s objekta prenese na slojeve tla koji se nalaze na relativno velikoj dubini. Ovisno o materijalu, šipovi mogu biti izrađeni od drva, armiranog betona i čelika. Odabir ovisi o različitim čimbenicima, poput dubine nosivog poda, veličine objekta, raspoložive mehanizacije i sl. Postoje različite vrste šipova (stojeći, viseći, okomiti i sl.).


4. Postupak izrade temeljne ploče


4.1. Projekt 


Kao i za svaku drugu gradnju, i za gradnju temeljne ploče trebamo projekt za provedbu. Projekt se izrađuje na temelju naručenog geomehaničkog izvješća i uključuje nekoliko planova. Prvi je arhitektonski plan temeljne ploče iz kojeg trebaju biti vidljive dimenzije ploče, kao i debljine i tipovi svih slojeva ispod ploče od toplinske izolacije, hidroizolacije do mogućeg tampona. Dio projekta su i armaturni planovi, planovi instalacija i plan proboja. Planu mora biti priložen i popis građevinsko-obrtničkih radova i materijala. Planovi se izrađuju isključivo za konkretan objekt, uzimajući u obzir specifičnost terena na kojem se objekt gradi, kao i druge konkretne uvjete na lokaciji. Vrlo je važno da se plan proboja izradi što točnije s točnim pozicijama proboja, veličinom zaštitnih cijevi i mjestima izlaza ispod ploča. Također je važno da se plan temeljne ploče uskladi s ostalim dijelovima izgradnje objekta.

4.2. Prijava i uređenje gradilišta


Prije početka radova nadzornik izgradnje uređuje prijavu svih sudionika izgradnje. Mjesto izgradnje treba označiti građevinskom pločom i ograditi građevinskom ogradom. Na temelju projekta za ishođenje građevinske dozvole geodet obavlja iskolčenje, kojim se utvrđuje pozicija i visina objekta. Prije početka iskopavanja treba postaviti i građevinske profile.


4.3. Iskopavanje


U skladu s iskolčenjem, geodet počinje sa iskopavanjem. Nakon što se ukloni humus sa iskopavanjem nastavlja do dubine navedene u planu. U slučaju slabe nosivosti terena iskopavanje se nastavlja sve do čvrste podloge. Zemljište od iskopavanja odvozi se na odgovarajuće odlagalište otpada, osim ako nije potrebno za druge terenske radove.


4.4. Priprema podloge za temeljnu ploču


Za lakšu i precizniju provedbu radova radi se izravnavanje dna temeljne jame. Izravnavanje nije potrebno ako je teren dovoljno čvrst, a iskop točan. Na nosivom terenu moguće je podlogu urediti zemljom, dok se za zahtjevniji teren upotrebljava šljunčani tampon. Podloga treba imati blagi pad, zbog odvođenja vode ispod temeljne ploče.


4.5. Razvod instalacija


Na dno temeljne jame se prije izolacije postavljaju zaštitne cijevi instalacija i zaliju betonom kako bi se zaštitile od pritiska težine objekta.

4.6. Vertikalni proboji


Instalacije koje su izvedene vodoravno ispod temeljne ploče trebaju se okomito uvesti u objekt na posebnim mjestima koja unaprijed određuje projektant. Vrlo je važno da se tip instalacija i pozicija okomitog proboja točno odrede jer naknadne promjene obično nisu moguće.


4.7. Drenaža


Pravilnom drenažom odvodi se oborinska i podzemna voda pored objekta. Tip drenaže ovisi o svojstvima terena i obliku iskopa. Provedba mora biti pod kosinom zbog sakupljanja i odvođenja odvodne vode. Obavezni elementi su drenažna cijev, drenažni filc, filtarski sloj šljunka i drenažni kanal. Drenažna voda se odvodi u javne oborinske vode ili površinske odvodnike.

4.8. Građevinski filc


Građevinski filc (geotekstil) polaže se na cijelu površinu tlocrta zgrade i najmanje još dva metra preko. Njegova je zadaća da od terena odvoji sloj toplinske izolacije od pjenastog stakla, istodobno da omogući prolaz vode i plinova iz zemlje, uključujući i opasni radon.


4.9. Toplinska izolacija temelja


Ispod temeljne ploče mora se postaviti toplinska izolacija. Najprikladnija je od pjenastog stakla, koje ima svojstvo vrhunske toplinske izolacije, tlačna i protuseizmička svojstva i druga važna svojstva. Ugrađuje se brzo i jednostavno u sloju debljine 20 30 cm i komprimira vibracijskom pločom.


4.10. Podložni beton


Na tampon toplinske izolacije postavlja se folija čija je svrha razdvajanje toplinske izolacije od betona i sprječavanje prodora cementnog mlijeka u izolacijski sloj. U oplatu, koja je izvedena po obodu, zatim ulijemo beton i poravnamo ga. To olakšava postavljanje hidroizolacije u nastavku.


4.11. Hidroizolacija temelja


Hidroizolacija se postavlja na sloj podložnog betona kako bi se spriječilo prodiranje vlage i vode u temeljnu ploču i dalje u zgradu. Ne preporučuje se postavljanje hidroizolacije iznad temeljne ploče zbog brojnih prodora koji bi probili i hidroizolaciju. Kroz ove proboje vlaga i voda mogu prodrijeti u zgradu i, između ostalog, prouzročiti oštećenja na konstrukciji, osobito ako je drvena.

4.12. Temeljna ploča od armiranog betona


Postavljanje temeljne ploče od armiranog betona započinje šalovanjem, odnosno preciznim postavljanjem oplate, koja mora slijediti arhitektonski plan. Armatura se rasporedi u oplatu prema planu za postavljanje armature i zalije betonom. Gornja površina ploče se iznivelira i poravna. Po potrebi se oplata može napraviti malo šire kako bi se umetnula obodna toplinska izolacija temeljne ploče.

4.13. Obodna toplinska izolacija


Kao što je već spomenuto, obodna toplinska izolacija temeljne ploče može se provesti već u fazi šalovanja, a može se dodati i naknadno, lijepljenjem. U tom slučaju treba unaprijed precizno odrediti debljinu izolacije kako bi se mogla spojiti s hidroizolacijom cokla zgrade.

4.14. Uzemljenje temeljne ploče


Uzemljenje temelja mora biti povezano s armaturom zgrade.

 

 

emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš domŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Zadnji projekti

Betonska ploča

Izrda betonske podloge za montazni bazen sa mogucnoscu za kasniju nadogradnju nadstresice ili garaze za automobil . Dimenzije 5x5 m. 2714.4 € do 4524 €

........

Izrada temelja

Izgradnja temelja za panel ogradu.
Duzina 130 metara,ukupna visina temelja oko 70-80 cm sirina 20 cm.
Sisak,Zeleni brijeg. 20358 € do 33930 €

........

Izgradnja temelja za montažnu kuću

Poštovani,

nadam se da ste dobro.

U potrazi smo za izvođačima temeljne ploče za montažnu kuću i ovim putem se javljam za ponudu.

Imamo svu dokumentaciju, dozvole i odabrali smo nadzornog inženjera.

Niže šaljem:

u excelu procjenu koju je dao izvođač radova montaže
drugi doc u pdf koji je preporuka nadzornog i vodili bi se tim količinama.

Ako su vam potrebni još neki dokumenti molim vas info.

Unaprijed hvala i lp, 33930 € do 56550 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

Cijena, Izrada temelja za sobu, cca 20 m2 80 cm visine
Temelji i temeljna ploča, Ivanic Grad

450 € do 750 €

Cijena, Puknut temelj, puknut zid, cca 4 m
Temelji i temeljna ploča, Donji Kraljevec

450 € do 750 €

Cijena, Izrada temeljne ploče za montažnu kuću, cca 120 m2
Temelji i temeljna ploča, Ražanac

3600 € do 6000 €

Cijena, Iskop i betoniranje AB temelja, 20m3 / 70 m2
Temelji i temeljna ploča, Samobor

1890 € do 3150 €

Cijena, Iskop za temelj i garažu, Garaža cca 30 m2 plus 5 metara ulaz i temeljna ploča cca 100 m2
Temelji i temeljna ploča, Bregovljana

6300 € do 10500 €

Cijena, Učvrščivanje temelja na zgradi, 10 x 10 x 12 m
Temelji i temeljna ploča, Pula

1800 € do 3000 €

Cijena, Izrada tehničkog podruma i temelja za montažnu kuću , Tehnički podrum: 3,51 x 8,67 x 2,3 m Temeljna ploča: 3,52 x 8,67 m.
Temelji i temeljna ploča, Susedgrad

9000 € do 15000 €

Cijena, Saliti temelje i nosive zidove, cca 200 m3 betona
Temelji i temeljna ploča, Donji Okrug

2700 € do 4500 €

Cijena, Izrada ttemelja za obiteljsku kuću, 112,14 m2
Temelji i temeljna ploča, Sesvetski Kraljevac

4500 € do 7500 €

Cijena, Izrada temeljne ploče, cca 50-60 m2
Temelji i temeljna ploča, Buzet

1620 € do 2700 €

Cijena, Izlijevanje temeljne ploče, cca 25 m2 debljine 12 cm
Temelji i temeljna ploča, Zagreb

720 € do 1200 €

Cijena, Izliti deku na već postavljenu armaturu za vrtnu kučicu, cca 4.4 × 5.6 m visine 17 cm
Temelji i temeljna ploča, Gornja Pušća

630 € do 1050 €

Cijena, Izrada temelja, 15 cm cca 130 m2
Temelji i temeljna ploča, Zagreb

4050 € do 6750 €

Cijena, Izrada temeljne ploče, cca 45 m2
Temelji i temeljna ploča, Zagreb

1350 € do 2250 €

Cijena, Betoniranje temelja i ploče, cca 228 x 38.25 x 27.59
Temelji i temeljna ploča, Bregana

6300 € do 10500 €

Cijena, Betoniranje temelja, Ukupni volumen betona je cca 2.5m3
Temelji i temeljna ploča, Zagreb

630 € do 1050 €

Cijena, Betoniranje temelja i ploče, cca 228m2
Temelji i temeljna ploča, Samobor

2700 € do 4500 €

Cijena, Obnova postojece ploče temelja, cca 100 m2
Temelji i temeljna ploča, Ogulin

900 € do 1500 €

Cijena, Betoniranje i šalovanje temeljne ploče, 50 m2 površina 20cm debljina
Temelji i temeljna ploča, Sisak

1350 € do 2250 €

Cijena, Betoniranje temelja i ploče, 180m2
Temelji i temeljna ploča, Odranski Obrež

5400 € do 9000 €

Cijena, Izrada temelja za montažnu kuću, cca 130 + 63 m2, debljina ploče 20 cm
Temelji i temeljna ploča, Novaki Samoborski

4050 € do 6750 €

Cijena, Strojno zaglađivanje betona uz posipavanje korundiranim posipom, cca 24 x 30 metara
Temelji i temeljna ploča, Grubišno Polje

5400 € do 9000 €

Cijena, Izrda temeljne ploče, cca 10 x 15 m
Temelji i temeljna ploča, Donje Primišlje

4500 € do 7500 €

Cijena, Izrada temeljne ploče za izgradnju šupe, cca 15 m2
Temelji i temeljna ploča, Kastav

585 € do 975 €

Cijena, Izrada temelja za montažnu kuću, cca 125 m2
Temelji i temeljna ploča, Varaždin

3600 € do 6000 €

Cijena, Izrada temelja, 50 m2
Temelji i temeljna ploča, Gornja Pušća

1350 € do 2250 €

Cijena, Iskop temelja ( ručno) i izrada temeljne ploče, cca 7x4 m
Temelji i temeljna ploča, Zadvorsko

540 € do 900 €

Cijena, Iskop temelja i bazena, cca 15.5 x 10 m
Temelji i temeljna ploča, Vrbovsko

5400 € do 9000 €

Cijena, Izrada temeljne ploče za montažnu kuću, cca 145 m2
Temelji i temeljna ploča, Zadubravlje

4500 € do 7500 €

Cijena, Iskom i izrada temelja za montažnu kuću i garažu, Površina 160m2, debljina 20cm.
Temelji i temeljna ploča, Zagreb

4500 € do 7500 €

Cijena, Izrada temeljne ploče, cca 50 + 30 m2 Debljina 10cm
Temelji i temeljna ploča, Đakovo

2250 € do 3750 €

Cijena, Izrada temelja i temeljne ploče, 105 m2
Temelji i temeljna ploča, Gornjaki

3150 € do 5250 €

Cijena, Izrada temelja z amontažnu kuću, cca 150 m2
Temelji i temeljna ploča, Donja Lomnica

3150 € do 5250 €

Cijena, Izrada temelja za montažnu kuću, cca 8,4 x 6,6 m
Temelji i temeljna ploča, Petrovina Turopoljska

1440 € do 2400 €

Cijena, Betoniranje temelja i temeljne ploče, 20 x 10 m , debljina 20 cm
Temelji i temeljna ploča, Široko Polje

5850 € do 9750 €

Cijena, Betoniranje nad temelja i ploče, 125 m2 oko 10 cm
Temelji i temeljna ploča, Novi Marof

3600 € do 6000 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Temelji i temeljna ploča cjenik

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

1054+ poduzeća za Temelji i temeljna ploča
Besplatna usluga
Bez provizija
Zatraži ponudu

Tražite dobre izvođače za područje Temelji i temeljna ploča?