UVJETI KORIŠTENJA

I. Splošno

1. članak

Sadržaj Općih uvjeta korištenja web-stranice eMajstor.hr odnosi se na sve oblike korištenja sadržaja i usluga na web-stranici eMajstor.hr i predstavlja pravno valjan obvezujuć sporazum između nositelja i korisnika web-stranice eMajstor.hr.

Vlasnik web-stranice eMajstor d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta korištenja eMajstor.hr bez prethodnog upozorenja korisnika.

2. članak

Korišteni pojmovi

Sustav sa informacijama o gradnji eMajstor.hr u vlasništvu poduzeća eMajstor d.o.o. je u nastavku WEB-STRANICA.

Vlasnik, razvojni akter i upravitelj web-stranice eMajstor.hr je poduzeće eMajstor d.o.o., u nastavku UPRAVITELJ.

Upravitelj je također i UPRAVLITELJ OSOBNIH PODATAKA.

Web-stranica je namijenjena za korištenje posjetiteljima – investitorima. To su pojedinci, poduzeća ili institucije koje namjeravaju graditi ili renovirati i traže izvođača ili samo informacije o gradnji, u nastavku KORISNICI.

Osobni i tehnički podaci, koje korisnik šalje u elektronskoj formi sa namjerom traženja izvođača za svoj građevinski, obrtnički ili projektantski projekt su u nastavku: UPITI.

Web-stranica je namijenjena za korištenje izvođačima. To su građevinska, obrtnička ili inženjersko--projektantska poduzeća, u nastavku IZVOĐAČI.

Kriteriji, koje web-stranica koristi pri izboru izvođača za prosljeđivanje upita se odnose na veličinu ekipe izvođača, njegovu lokaciju, zauzetost, odazivnost, koje čine ocjenu, u nastavku: KRITERIJI.

Web stranica u odnosu na vrstu usluge e-mailom ili na web stranici obavještava izvođače, koji zadovoljavaju kriterije. Ti izvođači su: PRIMJERENI IZVOĐAČI.

Web-stranica je namijenjena za korištenje poduzećima koja se oglašavaju; uvjete korištenja određuju individualni ugovori o sudjelovanju, u nastavku su to OGLAŠIVAČI.

Izvođači i oglašivači su nekad i obrađivači osobnih podataka, u nastavku; OBRAĐIVAČI.

3. članak

Korištenje i zlonamjerna uporaba

Bilo kakva uporaba web-stranice www.emajstor.hr koja bi mogla naštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ugroziti web-stranicu, tehničku opremu ili poduzeće eMajstor d.o.o. nije dozvoljena. Upravitelj zadržava pravo da sa stranice odmah ukloni one koji bi kršili ta pravila ili na neki drugi način štetili web-stranici eMajstor.hr, drugim korisnicima, izvođačima ili oglašivačima.

U slučaju ponavljajućega kršenja iste pravne ili fizičke osobe koja bi poduzeću eMajstor d.o.o. prouzročila poslovnu štetu, eMajstor d.o.o. zadržava pravo pokretanja pravnoga spora.

4. članak

Zalaganje za točnost informacija

Upravitelj se zalaže za točnost i ažurnost informacija na svim dijelovima web-stranice. Ako dođe do utvrđivanja netočnosti informacija, upravitelj iskazuje spremnost uklanjanja grešaka nakon utemeljenog upozorenja korisnika ili izvođača. Upravitelj će se odazvati u roku od 7 radnih dana od primitka pisanog upozorenja.

5. članak

Ograničenje odgovornosti

Web stranica jamči da će osigurati nesmetano i učinkovito djelovanje sustava, ažurnost i točnost sadržaja te uspostaviti funkcioniranje web stranice u slučaju prekida rada.

Korisnici sadržaj web stranice koriste na osobnu odgovornost. Korisnik se obavezuje, da web stranicu neće koristiti za nezakonite radnje, u suprotnošću sa zakonskim pravilima ili etičkim i moralnim standardima.

Sve informacije koje su objavljene ili proslijeđene korisnicima ili izvođačima su informativne prirode. Za njihovu točnost upravitelj ne jamči ni ne odgovara. Upravitelj također ne odgovara za eventualnu štetu pravnim ili fizičkim osobama koja je bila prouzročena zbog upotreba informacija na web-stranici.

Ni upravitelj ni izvođač građevinsko-obrtničkih radova ili prodavač građevinsko-obrtničkoga materijala ili materijala za opremanje prostora ne odgovaraju za greške ili štetu koju su prouzročili radnici ili prodavači poduzeća koja su registrirana na web-stranici. Upravitelj nije dužan rješavati reklamacije ili druge sporove.

Korisnik i izvođač sklapaju međusobni odnos izvan web-stranice stoga upravitelj s tim nije povezan odnosno ne ulazi u taj odnos.

Web stranica ne odgovara za moguće netočnosti i neaktualnost objavljenih sadržaja odnosno nedostupnost web stranice, za probleme pri pristupu do web stranice ili za probleme pri uporabi web stranice, za slabiju kvalitetu iste ili bilo kakvu drugu grešku na i u vezi sa web stranicom.

Web stranica također ne odgovara za štetu, koja može nastati na strojnoj opremi, programskoj ili drugoj opremi korisnika zbog uporabe web stranice. Korisnik mora osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus, itd.) prije pristupa do web stranice i uporabe iste.

Web stranica u sustavu može koristiti poveznice do drugih web stranica, koje nisu pod nadzorom upravitelja web stranice. Za informacije i gradiva te druge sadržaje, koji su na raspolaganju na spletnim stranicama trećih lica, web stranica ne odgovara i ne preuzima odgovornosti. Korisnicima savjetujemo, da pažljivo pročitaju uvjete uporabe i izjave o privatnosti na svim web stranicama trećih lica pred uporabom takve internet stranice odnosno prije nego preko njih objave ili proslijede svoje osobne ili druge podatke.

6. članak

Autorska prava

Autorska prava za sve sadržaje i upite su vlasništvo upravitelja, zato je njihovo razmnožavanje ili uporaba na drugim web stranicama zabranjena u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (ZASP), osim za sadržaje, koje su stvorili izvođači ili oglašivači, pri čemu važe iste odluke ZASP.

Sadržaj i informacije na web stranici su za korisnikovu osobnu, nekomercijalnu uporabu i ne mogu biti prenesene, kopirane, obrađivane ili podijeljene za komercijalnu uporabu, izuzev sadržaja namijenjenog posebno za prenos i isključivo određenog za tu namjenu. Korisnik može štampati ili objaviti na društvenim mrežama samo djelove web stranica, koji su namijenjeni za osobnu uporabu.

Sadržaj web stranice t.j. riječi, slike, grafike, postavke su autorske prava poduzeća i nije ih dozvoljeno reproducirati, obrađivati, distribuirati, bez obzira na medij i teritoriju. Web stranica i proizvodi u njenom portfoliu su zaštićeni sa pravima intelektualne svojine, uporaba tih prava bez prethodno dobijene dozvole poduzeća, nije dozvoljena.

Za sadržaje koji se nalaze na profilima ne odgovara administrator web-profila. Sav sadržaj web-profila izvođača i sva intelektualna svojina izvođača je vlasništvo izvođača. Sadržaj i intelektualna svojina izvođača je objavljena isključivo uz usmenu ili pisanu suglasnost izvođača. Na zahtjev izvođača, koji može biti pisani ili usmeni, administrator pravovremeno uklanja intelektualnu svojinu ili briše profil izvođača. Sav sadržaj na autorskom profilu, izvođač može uređivati sam.

II. Zaštita osobnih podataka

7. članak

Uopćeno o politici privatnosti web stranice

Sa tom Politikom privatnosti web stranica određuje prava i obaveze korisnika sustava, pri čemu je važno to, da web stranica poštuje i štiti sve dobijene osobne podatke korisnika skladno sa važećim zakonima i obavezuje se, da su svi osobni podaci, dobijeni preko ili sa uporabom web stranice, dobro zaštićeni te korišćeni isključivo za namjenu, za koju su bili prosljeđivani. Politika privatnosti je dio Uvjeta uporabe, web stranica zadržava prava izmjene istih bilo kada. Korisnika obavezuje Politika i Zakon, koji je važeći u trenutku posjete ili uporabe web stranice.

Podaci o pravnim osobama i pristup do tih podataka

Administrator prikuplja, pohranjuje i obrađuje samo one podatke o pravnim osobama koji su javno dostupni, a koji se mogu izvući iz javno dostupnih izvora, a to su prije svega:

 • naziv tvrtke,
 • registrirane djelatnosti,
 • broj telefona,
 • adresa tvrtke,
 • zastupnik,
 • opći opis djelatnosti tvrtke.

Dio podataka javno je dostupan na internetskoj stranici, određenim podacima oglašivači mogu pristupiti samo preko posebne internetske stranice u svom korisničkom nalogu.
Oglašivači mogu pristupiti nazivima tvrtki i brojevima telefona za one tvrtke koje su iskazale zanimanje za određene upite.

8. članak

Prilagođavanje sa zakonima i odredbama

Upravitelj web stranice se obavezuje, da će djelovati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i za osiguravanje prava korisnika, koje određuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku Opća uredba o zaštiti podataka) i svaki važeći zakon, koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka.

9. članak

Obrada osobnih podataka od strane web stranice

Web stranica, koja obavještava obrađivače o upitima, prije obavještavanja sprovodi sledeće usluge obrade osobnih podataka:

 • obrada i dopunjavanje upita sa dodatnim tehničkim informacijama o upitima,
 • telefonski razgovori sa korisnikom,
 • provjera ozbiljnosti stranke,
 • objava upita primjerenim izvođačima,
 • prosljeđivanje informacija o projektima obrađivaču podataka.

Osoba za obrade je Martin Pelcl, belkisa@emajstor.hr.

10. članak

Namjena obrade osobnih podataka za obrađivače

Obrađivač može osobne podatke obraditi samo za namjenu izvedbe projekata u upitu ili za namjenu savjetovanja za pojedinačni upit, koji bi kasnije mogla dovesti do izvedbe projekta. Dozvoljena obrada i uporaba osobnih podataka obuhvata sljedeće usluge:

 • obrada i dopunjavanje upita sa potrebnim tehničkim informacijama,
 • telefonski razgovori sa korisnikom,
 • provjera ozbiljnosti stranke,
 • prodajne i komercijalne aktivnosti samo za namjenu izvedbe ili savjetovanja za pojedinačni upit.

Obrađivač osobnih podataka će te primiti i obraditi za gore navedene namjene pružanja usluga iz prvog dijela ovog člana. Sa osobnim podacima ćemo pažljivo djelovati i obezbjediti njihovu zaštitu skladno sa pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka i važećeg zakona, koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

11. članak

Prenos podataka i obavještavanje o upitima

Upravitelj će obrađivaču za namjen iz prethodnog člana na internetnoj stranici i po e-mailu posredovati sljedeće podatke:

 • Ime, prezime,
 • broj telefona
 • e-mail adresa,
 • lokacija projekta,
 • tehnični podaci o projektu, koji nisu osobni i mogu sadržati datoteke koje je korisnik dodao u upit.

12. članak

Obaveze obrađivača

Obrađivač se za izvođenje obaveza po ovom ugovoru obavezuje:

(1) da osobne podatke neće koristiti u druge namjene, osim izvođenja usluga na osnovi ugovora između upravljača i obrađivača i za izvođenje obaveza na osnovu drugih zakona ili uredbi EU;

(2) da će na zahtjev upravljača sudjelovati i posredovati sve informacije za osiguravanje prava određenog lica, čiji se osobni podati obrađuju;

(3) da će osigurati upravitelju sve informacije i potporu tjekom obrade zahtjeva pojedinca ili u svrhu izvođenja nadzora nadzornih organa svo vrijeme važenja ugovora i poslije isteka ugovora o izvođenju usluga za upravitelja;

(4) da će obavijestiti upravitelja o statusnim i drugim promjenama kod obrađivača koje mogu utjecati na izvođenje obaveza;

(5) da će upravitelju obezbjediti sve potrebne informacije koje dokazuju ispunjavanje svih njegovih obaveza i omogućiti provjeru, uključujući i kontrole koje izvodi upravitlj ili osoba koju je on ovlastio, i sudjelovati u nihovom izvođenju;

(6) da će uvijek na vrijeme obavijestiti upravitelja, ako misli, da je određen uput iz ugovora ili dogovora ili na osnovi tih, suprotan sa nekim uredbama zakona koji uređuje čuvanje osobnih podataka.

13. članak

Obaveze upravitelja

(1) Upravitelj je odgovoran za odgovarajuću pravnu podlogu za pridobivanje i obradu osobnih podataka koje posreduje obrađivaču.

(2) Upravitelj se također obavezuje da će obavještavati obrađivača o posebnim karakteristikama i obavezama obraživača u svrhu obezbeđivanja ugovornih obaveza i o mogućim rizicima vezanim uz jamstvo prava fizičkih lica, čiji podaci se obrađuju.

14. članak

Čuvanje podataka

(1) Ugovorne stranke se obavezuju da će sudjelovati u osiguravanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih uvjeta za čuvanje osobnih podataka i otklanjanju ili smanjivanju rizika vezanih uz sigurnost osobnih podataka.

Obrađivač se obavezuje da će pri tome poštivati uredbe iz područja čuvanja osobnih podataka.

(2) Upravitelj se dodatno obavezuje da će:

1. osobnim podacima upravljati u skladu sa odredbama Uredbe i HZZOP-a koji određuju standarde čuvanja osobnih podataka tako, da obezbjede odgovarajuće organizacione i tehničke sigurnosne uvjete za bezbjedno pridobivanje, obradu i slanje osobnih podataka.

2. osigurati da osobe koje su ovlašćene za obradu osobnih podataka, koji su predmet tog ugovora, tjekom obrade podataka i po završetku obrade podataka, poštuju politiku povjerljivosti podataka.

3. osigurati praćenje povjerljivosti osobnih podataka, i u primjeru pronađenih razloga za povećan rizik za sigurnost osobnih podataka ili u primjeru kršenja o tome odmah obavijestiti upravitelja i napraviti sve potrebne uvjete za otklanjanje i smanjenje nastalih rizika na najmanju moguću mjeru.

4.u slučaju nastanka kršenja sigurnosti osobnih podataka (npr. uništenje podataka, upad u informacijski sustav ili prostore obrađivača, neovlašćeno dostupanje, idt.) o tome odmah odnosno u najkraćem mogućem vremenskom roku i ne kasnije od 2 dana, obavijestiti upravitelja i osigurati sve moguće uvjete za prekidanje kršenja i otklanjanje štetnih posljedica. Obrađivač podataka mora cijelo vrijeme sudjelovati sa upravljačem sa namjenom otklanjanja ili smanjivanja posljedica kršenja, procjene moguće štete i izvođenja zakonskih obaveza vezanih uz obavještavanje nadzornih organa i lica, kao i izvršenja uputa nadzornog organa.

Kako bismo spriječili neovlašćeno dostupanje do dobijenih podataka ili njihovo otkrivanje, sačuvali točnost osobnih podataka i osigurali njihovu odgovarajuću upotrebu, internet stranica koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za čuvanje podataka koje sakuplja, iako može doći do nenamjerne zloupotrebe. Sustav koristi internet stranice i vezuje određene poveznice na druge, eksterne internetne stranice koje nisu neposredno vezane uz poduzeće, internet stranica ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetnim stranicama i savjetuje korisniku da pročita Politiku privatnosti na ovim stranama.

15. članak

Odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka

Isključivo odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih informacija preuzima korisnik. Korisnik bilo kada može otkazati dozvolu za obradu osobnih podataka. Korisnik istovremeno potvrdi, da je obavješten o tome da svako lice ima pravo na pregled, prepis, kopiranje, dopunu, popravku, blokiranje i brisanje osobnih podataka koje se na to lice odnose (u skladu sa važećim HZZOP-om), osim ako je to pravo ograičeno važećim pravilnicima, internetna stranica će u tom primjeru napraviti sve potrebne mjere za neposredno ispunjenje tog zahtjeva. U koliko korisnik ima bilo kakva pitanja vezana uz Politiku privatnosti, može se obratiti na projekti@emajstor.hr

16. članak

Bileženje neosebnih podataka i kolačića

Kada korisnik dostupa do web-stranice, opći neosobni podaci (korisnici internetnega pretraživača, broj posjeta, prosječno vrijeme posjete na internetnoj stranici, posjećene stranice) se automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije internetna stranica koristi za mjerenje privlačnosti naše internetne stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Podaci nisu predmet dalje obrade i nisu posredovani trećoj strani.

17. članak

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke čuva toliko vremena, koliko je potrebno, da korisnik ostvari cilj, zbog kojega je te podatke ostavio. Cilj čuvanja podataka je učinkovita realizacija upita i osiguravanje pristupa do informacija o izvođačima i upitu, takođe kada je upit već završen, za potrebe revizije ili za potrebe ponovne objave upita. Osobne podatke na zahtjev stranke upravitelj može anonimizirati ili izbrisati, ali u tom slučaju ne može garantirati za navedene korisnička usluge.

III. Korištenje web-stranice za KORISNIKE

18. članak

Predaja i zaključivanje upita

Korisnici mogu koristiti web-stranicu tako da predaju upit izabranim izvođačima ili tako da upravitelj izabere primjerene izvođače za projekt.

Korisnik se mora poslije postavljanja upita složiti sa općim uslovima korištenja i politikom privatnsti. Kada korisnik ispuni formular za upit, na e-mail adresu dobija poruku sa poveznicom za konačnu potrvrdu upita, gdje se ponovno mora složiti sa općim uslovima i politikom privatnosti.

Ako korisnik ne da potpune podatke u internetskoj formi za upit, posebno telefonski broj, upravitelj upita nazove korisnika da pošalje podatke. Ako u jednom radnom danu ne dobije podatke, upravitelj ne prikazuje upite.

Na primjer, ako upravitelj, s obzirom na prošla iskustva na stranici, smatra da za upit neće biti zanimanja od strane izvođača, može odlučiti da neće prikazivati upite.

Ako upravitelj, s obzirom na prošla iskustva, uvidi da je korisnik kršio važeće opće uvjete eMajstora, može odlučiti da neće prikazivati upite.

Upravitelj ne odgovara za niti jamči odaziv izvođača ili predane ponude. Korisnik je dužan sam stupiti u kontakt s predloženim poduzećima.

Ako korisnik želi da upit bude još vidljiv odabranim izvođačima, iako više nije vidljiv ostalim izvođačima, može ga sakriti sa stranice.

Pri zaključenju projekta korisnik može zaključiti upit i dati ocjenu izvođaču, primjerice, da je bio odabran.

Administrator se obavezuje da će čuvati sve osobne podatke, uključujući kontaktne podatke, e-mail adrese i telefonske brojeve u skladu sa HZZOP.

Prosljeđivanje kontakata izvođačima trećim stranama ili prosljeđivanje drugim trećim stranama upravitelj izričito ne dozvoljava. Na primjer, u sumnji da će korisnik zloupotrijebiti upit, može bez upozorenja ili opravdanja korisnicima spriječiti korištenje sustava.

19. članak

Ostali sadržaji

Korisnik može koristiti sve dijelove web-stranice koje su javno objavljene. Taj sadržaj su:

 • članci i savjeti
 • kalkulator
 • imenk
 • baza cijena projekata
 • profili izvođača.

Informacije u ostalom sadržaju su informativne naravi i kreira ih upravitelj ili drugi autori. Za njihovu ispravnost i točnost upravitelj ili autori ne odgovaraju.

IV. Korištenje web stranice za IZVOĐAČA

20. članak

Uvjeti sudjelovanja

Uvjet za sudjelovanje u sustavu je internetski profil izvođača koji se napravi pri registraciji. Obavezni uvjeti su:

 • da je izvođač pravna osoba, mali poduzetnik, j.d.o.o. ili d.o.o. ,
 • da pokazuje pozitivno poslovanje poduzeća,
 • da je pravna osoba registrirana za djelatnost koju nudi korisnicima na web-stranici,
 • da ima valjanu e-mail adresu i ispravan mobilni telefonski broj.

21. članak

Primanje upita

Izvođači koji su registrirani na web-stranici mogu primati upite i slati ponude. Na web-stranici imaju mogućnost pristupa svim informacijama koje su ključne za izvedbu projekta, uključujući i kontakt-podatke. Upravitelj sve podatke prethodno provjerava ili ih provjerava na poziv izvođača. Na primjer, ako je korisnik zaključio upit, pristup podacima je onemogućen. Upravitelj ne može utjecati na odluku korisnika o izvedbi projekta.

Na primjer, ako upravitelj utvrdi da je korisnik i prije kršio uvjete korištenja ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavao web-stranicu, manipulirao izvođačima ili im drugačije štetio, o tome obavještava izvođače.

Upravitelj ne jamči za namjeru o izvedbi projekta od strane korisnika koji je predao upit. Također, upravitelj ne jamči za korisnikov odaziv na telefonske pozive ili na poruke.

Upravitelj jamči da su podaci o korisnicima takvi kakve su korisnici unijeli u online formu za predaju upita i da u njih ne ulazi i ne mijenja ih, osim ako utvrdi da su manjkavi ili nerazumljivi.

Upravitelj se zauzima za prosljeđivanje upita korisnicima koji su izrazili ozbiljnu namjeru o izvedbi projekta. Ozbiljnost namjere upravitelj utvrđuje na temelju internih parametara.

22. članak

Ograničenja, broj upita i paketi

Broj upita ovisi o tome koji je paket izvođač aktivirao odnosno u kakvom je odnosu s upraviteljem. Paketi i podrobna ponuda paketa definirani su na stranici “za izvođače”.

Sadržaj i ponuda paketa može se promijeniti bez prehodnoga upozorenja.

Izvođač ima na početku određeni broj besplatnih upita. Broj besplatnih upita se može promijeniti.

Po isteku razdoblja besplatnih upita, mogućnost primanja upita može se onemogućiti sve dok se ne odabere jedan od paketa koji se plaćaju.

Upravitelj može izvođačima ponuditi samo toliko upita koliko ih je zaista bilo poslano od strane korisnika.

23. članak

Kategorije usluga za upite

Izvođači mogu primati upite samo za kategorije usluga za koje su registrirani odnosno za kategorije koje obavljaju u poduzeću. Korištenje web-stranice za poduzeća koja posreduju radnom snagom odnosno projektima te poduzećima za inženjering nije dozvoljeno, osim u iznimnim slučajevima o kojima odlučuje upravitelj. Odnosi s takvim izvođačima dogovaraju se individualno.

U iznimnim slučajevima izvođači mogu prosljeđivati upite stalnim suradnicima, primjerice, da su za izvedbu projekta potrebne kategorije usluga koje izvođač ne izvodi.

24. članak

Vrijednost upita

Upravitelj prethodno ocjenjuje vrijednost svakoga upita. Upite klasificira na upite male i upite velike vrijednosti. Kriterije za manje i veće upite upravitelj može promijeniti bez prethodnog upozorenja. Upravitelj također može odrediti druge ili više klasa vrijednosti upita u bilo kojem trenutku. Broj upita za male, srednje i velike vrijednosti koje izvođač može primiti ovisi o sklopljenom paketu. Aktualni paketi su predstavljeni na stranici https://www.emajstor.hr/paketi.

25. članak

Internetski profil izvođača

Internetski profil izvođača je internetska stranica izvođača na web-stranici. Internetski profil može postaviti upravitelj ili sam izvođač. Internetski profil se stvara pri registraciji izvođača.

U slučaju da registraciju napravi upravitelj, on određuje osnovni sadržaj i opis poduzeća. U slučaju da izvođač svoje poduzeće registrira sam, unosi obavezne podatke u formu koji postaju dio sadržaja internetske stranice.

Sav sadržaj izvođač može uređivati sam osim u iznimnim slučajevima kada može moliti upravitelja za pomoć pri uređivanju sadržaja.

Uobičajen sadržaj na internetskom profilu čine:

 • slikovne reference s opisima,
 • opisi poduzeća,
 • neograničen broj drugog tekstualnog sadržaja.

Drugi paketi iz točke 7.3 omogućuju i dodavanje proizvoda, pisanje članaka i drugog sadržaja koje upravitelj može objaviti ili ukloniti.

Za sadržaje koji se nalaze na profilima ne odgovara administrator web-profila. Sav sadržaj web-profila izvođača i sva intelektualna svojina izvođača je vlasništvo izvođača. Sadržaj i intelektualna svojina izvođača je objavljena isključivo uz usmenu ili pisanu suglasnost izvođača. Na zahtjev izvođača, koji može biti pisani ili usmeni, administrator pravovremeno uklanja intelektualnu svojinu ili briše profil izvođača. Sav sadržaj na autorskom profilu, izvođač može uređivati sam.

26. članak

Ocjena izvođača

Ocjena izvođača je objektivna ocjena sastavljena iz više faktora koje odabire upravitelj ili se određuju na temelju suradnje s izvođačem. Ocjenu čine sljedeći faktori:

 • broj godina na tržištu od osnivanja poduzeća,
 • stručne preporuke i preporuke klijenata,
 • broj referenci i uređenje internetskog profila izvođača,
 • odaziv izvođača.

Upravitelj zadržava pravo promjene kriterija za ocjenu, to jest promjene ili dodavanja faktora bez prethodnog upozorenja.

27. članak

Isključenje izvođača

Isključenje izvođača iz sustava događa se:

 • ako više nisu ispunjeni osnovni uvjeti za sudjelovanje iz članka 9.1.,
 • na temelju argumentirane reklamacije izvedbe, s pisanim i slikovnim dokaznim materijalom koji korisnik priloži,
 • na temelju negativne ocjene sudskog izvršitelja za obavljeni posao,
 • na temelju negativne ocjene upravitelja o obavljenom poslu,
 • u slučaju neplaćanja nepodmirenih obveza.

Upravitelj e-poštom obavještava izvođača o isključenju u roku od tri dana od isključenja. Upravitelj pridržava pravo promjene kriterija za isključenje.

28. članak

Izmjena općih uvjeta

Ponuđač pridržava pravo bilo kakvih izmjena, djelomično ili u cijelosti, bilo kojeg dijela općih uvjeta, o čemu mora na uobičajen način unaprijed obavijestiti korisnike na web-stranici. Izmjene vrijede od trenutka objave na web-stranici. Ponuđač se obvezuje da će važeći uvjeti uvijek biti jednostavno dostupni na web-stranici.

29. članak

Nadležnost za sporove

Sporazum o prihvaćanju ovih općih uvjeta sklopljen je u Zagrebu. Za sporove nastale iz korištenja usluga web-stranice te općih uvjeta, koristi se isključivo pravo Republike Hrvatske.

Eventualne sporove nastale iz ove pogodbe uključene strane će rješavati sporazumno. U suprotnom, svaka od ugovornih strana može pokrenuti spor pri nadležnom sudu u Zagrebu.

U Zagrebu, 25.5.2018.

Opći uvjeti vrijede do prekida ili do sljedeće izmjene sadržaja.

Martin Pelcl, direktor

eMajstor d.o.o.
Pijavišće 17g
10000 Zagreb
M.broj: 04407962
OIB: 27906532841

CROATIA
CROATIA
EMAJSTOR.HR

Pijavišće 17g
10000 Zagreb

00385 99 3317 311

KONTAKTI

Upiti: 01 3535 204
Poduzeća: 099 3309 224

GLOBALNE STRANICE

www.daibau.com
www.daibau.at
www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.rs
www.daibau.sk
www.daibau.ro
© 2021 Daibau d.o.o. | Pijavišće 17g, Zagreb | Sva prava zadržana