Potrebna je prijava ili registracija.

Kontakt stranke možete dobiti samo registrirani i provjereni članovi sistema Emajstor.hr. Ako još niste registrirani na portalu, možete se pridružiti ovdje.

besplatna registracija

Uvjeti korištenja

1. članak

Sadržaj Općih uvjeta korištenja web-stranice eMajstor.hr odnosi se na sve oblike korištenja sadržaja i usluga na web-stranici eMajstor.hr i predstavlja pravno valjan obvezujuć sporazum između nositelja i korisnika web-stranice eMajstor.hr.

Vlasnik web-stranice eMajstor d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta korištenja eMajstor.hr bez prethodnog upozorenja korisnika.

2. članak

Web-stranica s informacijama o gradnji eMajstor.hr u vlasništvu poduzeća eMajstor d.o.o. je u nastavku WEB-STRANICA.

Vlasnik, razvojni akter i upravitelj web-stranice eMajstor.hr je poduzeće eMajstor d.o.o., u nastavku UPRAVITELJ.

Web-stranica je namijenjena za korištenje posjetiteljima – investitorima. To su pojedinci, poduzeća ili institucije koje namjeravaju graditi ili renovirati i traže izvođača ili samo informacije o gradnji, u nastavku KORISNICI.

Web-stranica je namijenjena za korištenje izvođačima. To su građevinska, obrtnička ili inženjersko--projektantska poduzeća, u nastavku IZVOĐAČI.

Web-stranica je namijenjena za korištenje poduzećima koja se oglašavaju; uvjete korištenja određuju individualni ugovori o sudjelovanju, u nastavku su to OGLAŠIVAČI.

3. članak

Korištenje i zlonamjerna uporaba

Bilo kakva uporaba web-stranice www.emajstor.hr koja bi mogla naštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ugroziti web-stranicu, tehničku opremu ili poduzeće eMajstor d.o.o. nije dozvoljena. Upravitelj zadržava pravo da sa stranice odmah ukloni one koji bi kršili ta pravila ili na neki drugi način štetili web-stranici eMajstor.hr, drugim korisnicima, izvođačima ili oglašivačima.

U slučaju ponavljajućega kršenja iste pravne ili fizičke osobe koja bi poduzeću eMajstor d.o.o. prouzročila poslovnu štetu, eMajstor d.o.o. zadržava pravo pokretanja pravnoga spora.

4. članak

Zalaganje za točnost informacija

Upravitelj se zalaže za točnost i ažurnost informacija na svim dijelovima web-stranice. Ako dođe do utvrđivanja netočnosti informacija, upravitelj iskazuje spremnost uklanjanja grešaka nakon utemeljenog upozorenja korisnika ili izvođača. Upravitelj će se odazvati u roku od 7 radnih dana od primitka pisanog upozorenja.

5. članak

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije koje su objavljene ili proslijeđene korisnicima ili izvođačima su informativne naravi. Za njihovu točnost upravitelj ne jamči ni ne odgovara. Upravitelj također ne odgovara za eventualnu štetu pravnim ili fizičkim osobama koja je bila prouzročena zbog upotreba informacija na web-stranici.

Ni upravitelj ni izvođač građevinsko-obrtničkih radova ili prodavač građevinsko-obrtničkoga materijala ili materijala za opremanje prostora ne odgovaraju za greške ili štetu koju su prouzročili radnici ili prodavači poduzeća koja su registrirana na web-stranici. Upravitelj nije dužan rješavati reklamacije ili druge sporove.

Korisnik i izvođač sklapaju međusobni odnos izvan web-stranice stoga upravitelj s tim nije povezan odnosno ne ulazi u taj odnos.

6.članak

Autorska prava

Autorska prava za sav sadržaj i upite su vlasništvo upravitelja, stoga je njihovo umnažanje ili uporaba na drugim web-stranicama zabranjena u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, osim za sadržaj koji su kreirali izvođači ili oglašivači, pri čemu vrijede iste odredbe Zakona.

7. članak

Zaštita osobnih podataka

Upravitelj web-stranice se obavezuje da će se ravnati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Osobne podatke neće prosljeđivati trećim osobama osim za namjene za koje je s vašim odobrenjem prikupio pri predaji upita. Isključiva namjena za prikupljanje osobnih podataka je traženje primjerenog izvođača za korisnikov projekt ili informiranje korisnika.

Svi proslijeđeni osobni podaci korisnika namijenjeni su isključivo uporabi na web-stranici te administraciji usluga. Pristup njima imaju samo izabrani izvođači i oglašivači poput ponuđača građevinskoga materijala.

Upravitelj se obavezuje da izvođači podatke neće prosljeđivati trećim osobama. U slučaju ponovljenog prosljeđivanja osobnih podataka trećoj strani, izvođača će isključiti iz sustava.

8. članak

Korištenje web-stranice za KORISNIKE

8.1. Predaja i zaključivanje upita

Korisnici mogu koristiti web-stranicu tako da predaju upit izabranim izvođačima ili tako da upravitelj izabere primjerene izvođače za projekt.

Ako korisnik ne da potpune podatke u internetskoj formi za upit, posebno telefonski broj, upravitelj upita nazove korisnika da pošalje podatke. Ako u jednom radnom danu ne dobije podatke, upravitelj ne prikazuje upite.

Na primjer, ako upravitelj, s obzirom na prošla iskustva na stranici, smatra da za upit neće biti zanimanja od strane izvođača, može odlučiti da neće prikazivati upite.

Ako upravitelj, s obzirom na prošla iskustva, uvidi da je korisnik kršio važeće opće uvjete eMajstora, može odlučiti da neće prikazivati upite.

Upravitelj ne odgovara za niti jamči odaziv izvođača ili predane ponude. Korisnik je dužan sam stupiti u kontakt s predloženim poduzećima.

Ako korisnik želi da upit bude još vidljiv odabranim izvođačima, iako više nije vidljiv ostalim izvođačima, može ga sakriti sa stranice.

Pri zaključenju projekta korisnik može zaključiti upit i dati ocjenu izvođaču, primjerice, da je bio odabran.

Upravitelj se obavezuje da će čuvati sve osobne podatke, uključujući kontaktne podatke, adrese elektroničke pošte i telefonske brojeve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Prosljeđivanje kontakata izvođačima trećim stranama ili prosljeđivanje drugim trećim stranama upravitelj izričito ne dozvoljava. Na primjer, u sumnji da će korisnik zloupotrijebiti upit, može bez upozorenja ili opravdanja korisnicima spriječiti korištenje sustava.

Ostali sadržaji

Korisnik može koristiti sve dijelove web-stranice koje su javno objavljene. Taj sadržaj su:

 • članci i savjeti
 • kalkulator
 • imenk
 • baza cijena projekata
 • profili izvođača.

Informacije u ostalom sadržaju su informativne naravi i kreira ih upravitelj ili drugi autori. Za njihovu ispravnost i točnost upravitelj ili autori ne odgovaraju.

9. članak

Korištenje web-stranice za IZVOĐAČA

Uvjeti sudjelovanja

Uvjet za sudjelovanje u sustavu je internetski profil izvođača koji se napravi pri registraciji. Obavezni uvjeti su:

 • da je izvođač pravna osoba, mali poduzetnik, j.d.o.o. ili d.o.o. ,
 • da pokazuje pozitivno poslovanje poduzeća,
 • da je pravna osoba registrirana za djelatnost koju nudi korisnicima na web-stranici,
 • da ima valjanu e-mail adresu i ispravan mobilni telefonski broj.

9.2 Primanje upita

Izvođači koji su registrirani na web-stranici mogu primati upite i slati ponude. Na web-stranici imaju mogućnost pristupa svim informacijama koje su ključne za izvedbu projekta, uključujući i kontakt-podatke. Upravitelj sve podatke prethodno provjerava ili ih provjerava na poziv izvođača. Na primjer, ako je korisnik zaključio upit, pristup podacima je onemogućen. Upravitelj ne može utjecati na odluku korisnika o izvedbi projekta.

Na primjer, ako upravitelj utvrdi da je korisnik i prije kršio uvjete korištenja ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavao web-stranicu, manipulirao izvođačima ili im drugačije štetio, o tome obavještava izvođače.

Upravitelj ne jamči za namjeru o izvedbi projekta od strane korisnika koji je predao upit. Također, upravitelj ne jamči za korisnikov odaziv na telefonske pozive ili na poruke.

Upravitelj jamči da su podaci o korisnicima takvi kakve su korisnici unijeli u online formu za predaju upita i da u njih ne ulazi i ne mijenja ih, osim ako utvrdi da su manjkavi ili nerazumljivi.

Upravitelj se zauzima za prosljeđivanje upita korisnicima koji su izrazili ozbiljnu namjeru o izvedbi projekta. Ozbiljnost namjere upravitelj utvrđuje na temelju internih parametara.

9.3 Broj upita i paketi

Broj upita ovisi o tome koji je paket izvođač aktivirao odnosno u kakvom je odnosu s upraviteljem. Paketi i podrobna ponuda paketa definirani su na stranici “za izvođače” na adresi https://www.emajstor.hr/paketi.

Sadržaj i ponuda paketa može se promijeniti bez prehodnoga upozorenja.

Izvođač ima na početku određeni broj besplatnih upita. Broj besplatnih upita se može promijeniti.

Po isteku razdoblja besplatnih upita, mogućnost primanja upita može se onemogućiti sve dok se ne odabere jedan od paketa koji se plaćaju.

Upravitelj može izvođačima ponuditi samo toliko upita koliko ih je zaista bilo poslano od strane korisnika.

9.4 Kategorije usluga za upite

Izvođači mogu primati upite samo za kategorije usluga za koje su registrirani odnosno za kategorije koje obavljaju u poduzeću. Korištenje web-stranice za poduzeća koja posreduju radnom snagom odnosno projektima te poduzećima za inženjering nije dozvoljeno, osim u iznimnim slučajevima o kojima odlučuje upravitelj. Odnosi s takvim izvođačima dogovaraju se individualno.

Broj upita je uvjetovan ocijenjenom vrijednošću projekta, koja je identificirana u točki 7.2.

U iznimnim slučajevima izvođači mogu prosljeđivati upite stalnim suradnicima, primjerice, da su za izvedbu projekta potrebne kategorije usluga koje izvođač ne izvodi.

9.5 Veličina upita

Upravitelj prethodno ocjenjuje vrijednost svakoga upita. Upite klasificira na upite male i upite velike vrijednosti. Kriterije za manje i veće upite upravitelj može promijeniti bez prethodnog upozorenja. Broj upita male i broj upita velike vrijednosti odnosi se na paket iz točke 7.3.

9.6 Internetski profil izvođača

Internetski profil izvođača je internetska stranica izvođača na web-stranici. Internetski profil može postaviti upravitelj ili sam izvođač. Internetski profil se stvara pri registraciji izvođača.

U slučaju da registraciju napravi upravitelj, on određuje osnovni sadržaj i opis poduzeća. U slučaju da izvođač svoje poduzeće registrira sam, unosi obavezne podatke u formu koji postaju dio sadržaja internetske stranice.

Sav sadržaj izvođač može uređivati sam osim u iznimnim slučajevima kada može moliti upravitelja za pomoć pri uređivanju sadržaja.

Uobičajen sadržaj na internetskom profilu čine:

 • slikovne reference s opisima,
 • opisi poduzeća,
 • neograničen broj drugog tekstualnog sadržaja.

Drugi paketi iz točke 7.3 omogućuju i dodavanje proizvoda, pisanje članaka i drugog sadržaja koje upravitelj može objaviti ili ukloniti.

9.7 Ocjena izvođača

Ocjena izvođača je objektivna ocjena sastavljena iz više faktora koje odabire upravitelj ili se određuju na temelju suradnje s izvođačem. Ocjenu čine sljedeći faktori:

 • broj godina na tržištu od osnivanja poduzeća,
 • stručne preporuke i preporuke klijenata,
 • broj referenci i uređenje internetskog profila izvođača,
 • odaziv izvođača.

Upravitelj zadržava pravo promjene kriterija za ocjenu, to jest promjene ili dodavanja faktora bez prethodnog upozorenja.

9.8 Isključenje izvođača

Isključenje izvođača iz sustava događa se:

 • ako više nisu ispunjeni osnovni uvjeti za sudjelovanje iz članka 9.1.,
 • na temelju argumentirane reklamacije izvedbe, s pisanim i slikovnim dokaznim materijalom koji korisnik priloži,
 • na temelju negativne ocjene sudskog izvršitelja za obavljeni posao,
 • na temelju negativne ocjene upravitelja o obavljenom poslu,
 • u slučaju neplaćanja nepodmirenih obveza.

Upravitelj e-poštom obavještava izvođača o isključenju u roku od tri dana od isključenja. Upravitelj pridržava pravo promjene kriterija za isključenje.

10. članak

Izmjena općih uvjeta

Ponuđač pridržava pravo bilo kakvih izmjena, djelomično ili u cijelosti, bilo kojeg dijela općih uvjeta, o čemu mora na uobičajen način unaprijed obavijestiti korisnike na web-stranici. Izmjene vrijede od trenutka objave na web-stranici. Ponuđač se obvezuje da će važeći uvjeti uvijek biti jednostavno dostupni na web-stranici.

11. članak

Nadležnost za sporove

Sporazum o prihvaćanju ovih općih uvjeta sklopljen je u Zagrebu. Za sporove nastale iz korištenja usluga web-stranice te općih uvjeta, koristi se isključivo pravo Republike Hrvatske.

Eventualne sporove nastale iz ove pogodbe uključene strane će rješavati sporazumno. U suprotnom, svaka od ugovornih strana može pokrenuti spor pri nadležnom sudu u Zagrebu.

U Zagrebu, 8. 11. 2015.

Opći uvjeti vrijede do 8. 11. 2016. ili do sljedeće izmjene sadržaja.

Željko Gobac, direktor


pošalji upit