Komunalni priključci cijena

Koliki su troškovi veze na komunalne usluge? Troškovi izgradnje vodovodnog priključka za obiteljsku kuću s opskrbom lijevanog željeza, poklopcem vodomjera, izradom reza i pratećim radovima rezanjem i sanacijom asfalta kreću se oko 1.350-2.650 EUR/kpl. Za obiteljsku kuću trošak priključenja na javnu kanalizaciju, zajedno s provedbom kućnog kanalizacijskog sustava na javni vodovod, izgradnja priključka, kontrola komunalnog poduzeća i naknada, iznose oko 2.000-3.100 EUR/kpl.

Kome povjeriti izgradnju vodovodnog priključka? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim izvođačima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
Pošalji upit
Cijena za građevinca za izradu komunalnih priključaka

Druge cijene za Komunalni priključci

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena komunalnih priključaka

Cijena dobave i izrade komunalnih priključaka za obiteljsku kuću€/kom

kom
upit
UKUPNO:
pošalji upit >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Komunalni doprinosi - sve što trebate znati

1. Komunalni priključci

1.1. Što su komunalni priključci

Kada govorimo o komunalnim priključcima, govorimo o priključivanju na kanalizacijsku mrežu, plinovod, vodovod i struju. Komunalni priključci su osnovna infrastruktura kuće, koja vam omogućuje da u njoj normalno živite i funkcionirate. Bez komunalnih priključaka kuća bi bila praktički neuseljiva jer ne biste mogli upotrebljavati zahod te ne biste imali tekuću vodu i struju. Komunalni priključci stoga predstavljaju osnovnu infrastrukturu svake kuće.

1.2. Zemljani radovi za komunalne priključke    

Provođenje komunalnih priključaka zahtijeva određene zemljane radove koji priključnu mrežu vode izravno do objekta. Ti se radovi obavljaju prije početka izgradnje kuće, a cijena radova varira ovisno o vrsti zemlje i njenih geoloških karakteristika. U slučaju stjenovitog tla, iskop će zahtijevati više napora, bolju mehanizaciju, zbog čega će i biti skuplji.

Komunalni doprinosi
Za dobivanje građevinske dozvole trebamo platiti komunalni doprinos

2. Komunalni doprinos

2.1. Što je komunalni doprinos?

Komunalni doprinos je svota koju ćete morati platiti nadležnoj općini u kojoj ćete graditi objekt. Komunalni doprinos je, dakle, novčano javno davanje koje se plaća za uporabu i financiranje izgradnje i sanacije općinske komunalne infrastrukture, koja uključuje kanalizacijsku mrežu, vodovodnu mrežu, elektromrežu i plinovod te ceste.

2.2. Je li komunalni doprinos nužan?

Da, komunalni doprinosi se moraju platiti ako želimo ishoditi građevinsku dozvolu. Bez plaćanja doprinosa nije moguće dobiti građevinsku dozvolu. Čak i ako namjeravate graditi vlastitu infrastrukturu s vlastitom kanalizacijom, morate platiti dio komunalnog doprinosa jer ćete se svejedno koristiti općinskom infrastrukturom, odnosno cestama, pločnicima, autobusnim stanicama, električnim instalacijama, možda plinovodom i slično.

3. Koliki je komunalni doprinos?

3.1. Komunalni doprinos može biti vrlo visok

Komunalni doprinos jedan je od neproporcionalno visokih troškova koje ćete morati platiti pri izgradnji objekta. Uglavnom, čak premašuje i cijeli trošak koji ćete platiti za projektanta, odnosno za arhitekta. Komunalni doprinos nije mali zalogaj, ali je teško dati opću procjenu koliki će biti jer cijena varira od lokacije do lokacije, a osobito od općine do općine.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa obično se određuje za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave, tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu. Zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u jedinici lokalne samouprave (udaljenost od središta u naselju, mreža javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, dostupnost građevina opskrbe i usluga), prostorne i prirodne uvjete (prostorna atraktivnost, zona visoke, srednje ili niske gustoće stanovanja, zaštićene kulturno-povijesne cjeline, opći mikroklimatski uvjeti, negativni utjecaji na okoliš - zrak, voda, tlo, buka).

3.2. Visina komunalnog doprinosa

Na visinu komunalnog doprinosa utječu i križanja postojećih komunalnih vodova, kao i eventualna potreba za prokopavanjem cesta kako bi se objekt priključio na komunalnu mrežu. U ruralnim područjima može se dogoditi da komunalni doprinos bude nešto veći zbog velike udaljenosti od trasa. No opća praksa pokazuje da su komunalni doprinosi ipak veći u gradovima nego u selima.

3.3. Izgradnja vlastite komunalne infrastrukture

Ako odlučite da se ne priključujete na općinsku komunalnu infrastrukturu, već da je sami izgradite, trošak gradnje se odbija od iznosa, ali svejedno ćete morat platiti dio komunalnog doprinosa, jer ćete se i dalje koristiti cestovnom mrežom, a vjerojatno i strujom ili barem tekućom vodom.

3.4. Kada plaćam komunalni doprinos?

U principu postoje dvije različite opcije kada možete platiti komunalni doprinos. To možete učiniti unaprijed, prije nego što podnesete zahtjev za građevinsku dozvolu, za što se većina investitora odlučuje. Međutim, možete podnijeti zahtjev za određivanje komunalnog doprinosa kada predate dokumentaciju za građevinsku dozvolu. Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu, koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.

Ako zahtjev ne podnesete, a doprinos niste unaprijed platili, općina će sama podnijeti zahtjev, koji ćete morati platiti, iako se, naravno, možete žaliti na to rješenje. Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole. Žalbom teoretski možete umanjiti vrijednost doprinosa, ali ga nikako ne možete izbjeći.

Imajte na umu da komunalni doprinos također morate platiti ako namjeravate povećati snagu priključka. Plaćeni komunalni doprinos znači da ste platili sve potrebne troškove za priključenje vašeg objekta na općinsku komunalnu infrastrukturu. Nakon što platite taj trošak, završili ste s tim i bilo kakve takse ili dodatni troškovi u ovom slučaju nipošto nisu prihvatljivi.

3.5. Kako se plaća komunalni doprinos?

Kada želite platiti komunalni doprinos, najbolje je poslati jedan primjerak DGD-a (dokumentacije o građevinskoj dozvoli) u općinu u kojoj ste prethodno podnijeli popunjeni zahtjev za utvrđivanje doprinosa. Po istom postupku možete od općinske uprave zatražiti i samo informativni izračun, o čemu se možete informirati već pri kupnji parcele, što je prodavatelj dužan znati. Mnogi se ne bi odlučili za kupnju parcele da je procjena doprinosa vrtoglava. U tom bi slučaju mnogi radije potražili parcelu negdje drugdje.

Općina će u kratkom roku donijeti rješenje u kojem će biti navedeni podaci o obvezniku komunalnog doprinosa, iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a odlukom o komunalnom doprinosu može se propisati mogućnost njegove obročne otplate.

3.6. Izgradnja zamjenskog objekta

U principu se komunalni doprinos plaća samo jednom po parceli. U slučaju rušenja postojećeg objekta i zamjenske gradnje istog ili manjeg obujma, komunalni doprinos se smatra već plaćenim, iako općina i tu informaciju mora službeno provjeriti i donijeti rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Ako je novoizgrađeni objekt veći od prethodnog ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, u obzir će se uzeti samo razlika u kvadraturi. U tom slučaju nećete plaćati cijeli doprinos, već će se komunalni doprinos obračunati na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

4. Vodovodni priključak

4.1. Kako da se priključim na vodovod?

Svaka novogradnja treba izvor tekuće vode, stoga se moramo priključiti na vodovodni priključak. To moramo učiniti i u slučaju adaptacije dotrajalih objekata. Prije priključenja treba angažirati kvalificiranog projektanta koji će izraditi dokumentaciju za priključenje na vodovodnu mrežu. Dokumentacija mora sadržavati plan situacije s jasno vidljivim vodovodnim priključcima gdje ćemo se priključiti na općinski vodovod. Također moraju jasno biti vidljiva mjesta vodovodnog okna s ugrađenim vodomjernim brojačem i ostalim elementima. Zatim se na temelju projektnih uvjeta koje izdaje komunalno poduzeće mora preračunati potrošnja pitke vode, te se na temelju tih podataka planira i vodovodni priključak. Planovi u dokumentaciji moraju sadržavati i tlocrt kuće s jasno označenim sanitarnim prostorima, detaljima i popisima radova. Koje će dimenzije na kraju imati vodovodni priključak, ovisi uglavnom o količini opterećujućih točaka kuće, odnosno količini točaka na kojima je potrebna tekuća sanitarna voda.

4.2. Suglasnosti i dozvole za vodovodni priključak

Za vodovodni priključak trebamo prethodno pribaviti sljedeće suglasnosti i dozvole: građevinsku dozvolu (pravomoćnu), projektne uvjete, koje određuje komunalno poduzeće, i projekt za provedbu, u koji je uključen i kućni vodovodni priključak.

5. Priključak na kanalizaciju

5.1 Opće informacije o priključivanju na kanalizaciju

Kada je riječ o priključenju na kanalizacijsku mrežu, moramo prvo precizirati hoće li se odvoditi fekalije ili oborinske vode. O tome ovisi i tip kanalizacije našeg objekta, koji može biti mješovit ili potpuno odvojen. U svakom slučaju, nužno je da je kanalizacija pravilno uređena. Glavno pravilo koje vrijedi pri planiranju kanalizacijskog sustava kuće nalaže da otpadne vode iz podrumskih prostora treba provesti odvojeno od onih iznad podruma. Minimalni prihvatljivi promjer cijevi za kanalizaciju je 15 cm, a obično se ugrađuju cijevi promjera 20 cm. Priključuju su pod kutom od 40° do 50°, tako da voda može nesmetano otjecati.

5.2. Suglasnosti koje trebamo

Za priključenje na kanalizacijsku mrežu trebaju nam slične dozvole i suglasnosti kao i za vodovodni priključak. To uključuje građevinsku dozvolu, ispunjavanje uvjeta koje zahtijeva komunalno poduzeće, kao i provedbeni projekt za ugradnju priključka na kanalizaciju. Sve te troškove, naravno, mora snositi sam investitor. Provedbu kućnog priključka plaća vlasnik objekta, koji se također mora pobrinuti za redovito održavanje i pravilan rad.

 

emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš domŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Zadnji projekti

Izrada šahte za odvodnju

Potrebna izrada šahte za odvodnju, kanalizaciju 6786 € do 11310 €

........

Priključak na gradisku kanalizaciju

Spajanje na gradisku kanalizaciju.do sad imamo septicku.soluciju kako to najbolje napraviti i čak te radove po dogovoru i izvrsiti. 13572 € do 22620 €

........

Priključak na kanalizaciju za manju zgradu

Priključak na kanalizacijsku mrežu manje zgrade. Duljina priključka 30-tak metara 13572 € do 22620 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

Cijena, Priključak na vodovod, cca 10 m
Komunalni priključci, Bjelovar

1800 € do 3000 €

Cijena, Priključak kuće na vodu, 1500 m
Komunalni priključci, Čavle

2700 € do 4500 €

Cijena, Spojiti vodu i kanalizaciju na klijet, 60 m
Komunalni priključci, Subotica Podravska

2250 € do 3750 €

Cijena, Komunalni priključci, cca 50-60 m2
Komunalni priključci, Štrped

1800 € do 3000 €

Cijena, Iskop i postavljanje cijevi za spajanje na kanalizaciju, cca 10 m
Komunalni priključci, Trogir

1350 € do 2250 €

Cijena, Spajanje na kanalizaciju, cca 40 m
Komunalni priključci, Zadar

2250 € do 3750 €

Cijena, Sabirna šahta i spajanje na kanalizaciju bušenjem ispod ceste, cca 20m
Komunalni priključci, Dugo Selo

1800 € do 3000 €

Cijena, Zamjena odvodne cijevi, Linija cca 6m, 20 m2 pločica
Komunalni priključci, Zagreb

630 € do 1050 €

Cijena, Usluga horizontalnog bušenja ispod betonirane površine, cca 50 m
Komunalni priključci, Buzet

1800 € do 3000 €

Cijena, Komunalni priključci, 10 m
Komunalni priključci, Vinica Breg

1800 € do 3000 €

Cijena, Komunalni priključci, 1000 m
Komunalni priključci, Lijeva Martinska Ves

2700 € do 4500 €

Cijena, Priključak vode i kanalizacije na postojeći objekt, cca 90 m2
Komunalni priključci, Križevci

2700 € do 4500 €

Cijena, Bušenje za kanalizaciju, cca 5m
Komunalni priključci, Strahoninec

1800 € do 3000 €

Cijena, Spajanje na kanalizaciju, cca 7 m dužina , dubina 0.5 m
Komunalni priključci, Kukci

1350 € do 2250 €

Cijena, Komunalni priključak, 5 m2
Komunalni priključci, Rijeka

1350 € do 2250 €

Cijena, Bušenje ispod ceste za vodu, 3/4 cola 9 m
Komunalni priključci, Osijek

540 € do 900 €

Cijena, Prikljucak vode i odvodnje, 2 vodomjera
Komunalni priključci, Susedgrad

1800 € do 3000 €

Cijena, Postaviti šahtu za priključak kanalizacije u dvorištu, 1 šahta
Komunalni priključci, Prekvršje

270 € do 450 €

Cijena, Priključak vode na kućni objekt, 4m2
Komunalni priključci, Mala Gorica

1800 € do 3000 €

Cijena, Komunalni priključci, 96 m2
Komunalni priključci, Klana

1800 € do 3000 €

Cijena, Šaht za vodovodni priključak/vodomjer, cca 150 x 200 cm
Komunalni priključci, Hudi Bitek

450 € do 750 €

Cijena, Priklučak vode i odvod na gradsku mrežu, 50 m i kuća je 70 m2
Komunalni priključci, Vučani

1800 € do 3000 €

Cijena, Spajanje na gradsku vodu i odvodnju, Oko 15 m
Komunalni priključci, Koprivnica

900 € do 1500 €

Cijena, Izrada kanalizacijskog priključka na mrežu, cca 7 m
Komunalni priključci, Trogir

450 € do 750 €

Cijena, Izgradnja kanalizacije do kuće, 10 m
Komunalni priključci, Vodnjan

1800 € do 3000 €

Cijena, Priključak na kanalizaciju , 2 m
Komunalni priključci, Dubrava

1800 € do 3000 €

Cijena, Ugradnja vode i kanalizacije, Dužina cca 30 m za obadvoje
Komunalni priključci, Sljeme

900 € do 1500 €

Cijena, Razdvajanje strujnog priključka i priključka za vodu, cca 90 m2
Komunalni priključci, Dubrava

450 € do 750 €

Cijena, Spajanje na gradski vodovod, 80 m
Komunalni priključci, Zagreb

1800 € do 3000 €

Cijena, Priključak na kanalizaciju kompletni radovi, 10 m
Komunalni priključci, Poreč

900 € do 1500 €

Cijena, Spajanje na gradski vodovod, 60 m2
Komunalni priključci, Graberje Ivanićko

1350 € do 2250 €

Cijena, Priključak vikendice na vodu ,
Komunalni priključci, Stubičke Toplice

1800 € do 3000 €

Cijena, Priključak vode, cca 50 m
Komunalni priključci, Filipana

270 € do 450 €

Cijena, Postavljanje instalacijske cijevi od vodomjera do ploče, 100 m
Komunalni priključci, Vodnjan

900 € do 1500 €

Cijena, Prikljucak kanalizacije i vodovoda, 5m dužina i dubina cca 2m
Komunalni priključci, Sesvete

900 € do 1500 €

Cijena, Priključak vode, cca 10 m
Komunalni priključci, Virovitica

1350 € do 2250 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Komunalni priključci cjenik

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

58+ poduzeća za Komunalni priključci
Besplatna usluga
Bez provizija
Zatraži ponudu

Tražite dobre izvođače za područje Komunalni priključci?