Izrada kompletnog krovišta, Šilo

Bernard
Tel: 0986462 ...


Veličina projekta: 4

Datum projekta: 19.09.2023

Lokacija: Šilo, Primorsko-goranska

Kategorija: Krovopokrivač

Željeni početak posla: 1-3 mjeseca

Količina: : 120 m2 30 stupnjeva

Pogledaj kontakt klijenta

Više informacija:


1.Postava skele
2. Skidanje crijepa, konstrukcije, daske sa odvozom
3.Rušenje lindre 31m
4.Šalovanje serklaža i lidri, armiranje i betoniranje  41m
5. Postava I-profila 22m
6.Izrada drvene konstrukcije krova grede (14x16cm)
7.Rogovi (12x 14cm), daska,paropropusna folija, letv, kontraletve
8.Pokrivanje crijepom 120m2
9.Izrada serklaža
10.Izrada lindre 31m
11. Limarski radovi  63m

Bernard

Trenutna zauzetost projekta: kontaktirajte klijenta među prvima, upit je nov i vrlo aktualan.

Aktualni projekti - Krovopokrivač

Bekim
29.09.2023

Izrada drvenog kro... Vrsar

Antonija
27.09.2023

Sanacija krovišta Rakitje, Bestovje

Elvis
27.09.2023

Izmjena starog i p... Tkon

Saša
27.09.2023

Sanacija krovišta Jarmina

Goran
27.09.2023

Skidanje stare i p... Virovitica

Martina
27.09.2023

Popravak krova koj... Zagreb

Goran
26.09.2023

Pregled kompletnog... Zagreb

Sanja
26.09.2023

Izrada kompletnog ... Čabar

ANA
26.09.2023

Sanacija krovista Kostelj

Matić
25.09.2023

Kompletan krov Gudci

Ivan
25.09.2023

Sanacija krovišta Šibenik/dio-Brodarica/

Andrea
25.09.2023

Zamjenu crijepa na... Zagreb

Pavičić
30.09.2023

Dobava i montaža t... Zagreb-dio

Bozo
25.09.2023

Obnova krovišta Orebić

Đurđica
26.09.2023

Popravak krovišta Povljana

Krešimir
26.09.2023

Šindra na postojeć... Samobor

Petešić
25.09.2023

Izlazak na krov st... Zadar

Igor
22.09.2023

Uklanjanje dimnjak... Selce

Jasmina
22.09.2023

Obnova krova Premantura

Dragutin
22.09.2023

Popravak krovišta Dramalj