Prijava majstora
Za područje

  Ana Šimović Šimunović
  predstavnik tvrtke

  Sesvete, Zagreb
  Tel: 0915727...

  Ekipa: 2
  Projekti: manji
  Osnivanje: 2019

  NOVI NAČIN d.o.o., Sesvete

  Nudimo Vam projekte konstrukcije i izvedbene nacrte za sve vrste građevina (nove i postojeće). Sudjelujemo u svim fazama projekta: od idejnog rješenja do definiranja konstrukcije u glavnom projektu te razrade svih detalja na izvedbenim nacrtima.

  i na drugim mjestima u Hrvatskoj

  Rastući smo građevinski projektantski ured u području projektiranja nosivih konstrukcija, sanacija (obnova) i rekonstrukcija postojećih građevina s iskustvom na domaćem i međunarodnom tržištu. Izrađujemo kvalitetna statička rješenja za vašu konstrukciju prateći trendove u graditeljstvu i kontinuirano se stručno usavršavajući. Sigurnost Vaše građevine naš je projektni zadatak koji uspješno, profesionalno i u roku rješavamo uz kvalitetnu i kontinuiranu suradnju sa svim suradnicima na projektu (investitor, arhitekt, konstruktor i izvođač) što rezultira optimalnim, ekonomičnim, sigurnim i originalnim rješenjima konstrukcije.

  Zadovoljni klijenti
  *Dobili smo još nekoliko ocjena za poduzeće, vidljive su korisnicima kada pošalju upit.
  Referencije
  NOVOGRADNJA obiteljske kuće © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA obiteljske kuće

  Izrada građevinskog projekta konstrukcije za modernu obiteljsku kuću prema arhitektonskim podlogama s planovima pozicija. Izvedbeni nacrti oplate i ar...

  OBNOVA NAKON POTRESA višestambene zgrade © NOVI NAČIN d.o.o.

  OBNOVA NAKON POTRESA višestambene zgrade

  Nakon oštećenja na konstrukciji uzrokovanog potresom radi se detaljni pregled konstrukcije na temelju kojeg se izrađuje Elaborat postojećeg stanja, te...

  NOVOGRADNJA višestambenog prostora © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA višestambenog prostora

  Izrada projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti - statike, izvedba izvedbenih nacrta oplate i armaure.

  NOVOGRADNJA poslovnog prostora © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA poslovnog prostora

  Statički proračun poslovnog prostora, izvedbeni nacrti oplate i armature. Detalji spojeva čelične konstrukcije na armiranobetonske elemente.

  NOVOGRADNJA infrastrukturnih objekata © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA infrastrukturnih objekata

  Izvedba statičkih proračuna i izvedbenih nacrta za različite infrastrukturne objekte.

  NOVOGRADNJA konstrukcije solarnih panela © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA konstrukcije solarnih panela

  Statički proračun s planom pozicija za temelje i dispozicijom čeličnih elemenata konstrukcije. Izvedbeni nacrti armature temeljne trake.

  NOVOGRADNJA industrijskog prostora © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA industrijskog prostora

  Statički proračun za industrijsku halu s planom pozicija za barmiranobetonske i dispozicijama za čelične elemente. Izvedbeni nacri oplate i armature p...

  NOVOGRADNJA višestambenog prostora © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA višestambenog prostora

  Statika s planom pozicija i izvedbeni projekt.

  NOVOGRADNJA obiteljske kuće © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA obiteljske kuće

  Statički proračun konstrukcije na temelju glavnog arhitektonskog projekta. Ovisno o potrebama Investitora te prema važećim propisima, zakonima i norma...

  OBNOVA NAKON POTRESA tavanskih zidova i dimnjaka © NOVI NAČIN d.o.o.

  OBNOVA NAKON POTRESA tavanskih zidova i dimnjaka

  Nakon oštećenja na konstrukciji uzrokovanog potresom radi se detaljni pregled konstrukcije na temelju kojeg se izrađuje Elaborat postojećeg stanja, te...

  ADAPTACIJE I SANACIJE © NOVI NAČIN d.o.o.

  ADAPTACIJE I SANACIJE

  Adapracije i sanacije zbog prenamjene prostora. Rađen je projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti i izvedbeni nacrti oplate i armature s detaljima i...

  NOVOGRADNJA poljoprivrednih prostora za skladištenje © NOVI NAČIN d.o.o.

  NOVOGRADNJA poljoprivrednih prostora za skladištenje

  Izvedbeni projekt - nacrti armature.

  Više referenci
  Gdje i što radimo

  PROJEKTIRANJE, ARHITEKTURNI BIRO, GEODEZIJA

  Arhitekti, arhitektura
  Izrađujemo projektnu dokumentaciju - statički proračun, građevinski projekt konstrukcije za sve stambene (obiteljske kuće i višestambeni prostori), poslovne, industrijske, poljoprivredne prostore.
  Ponuda
  Građevinska dozvola
  Izrađujemo kompletnu građevinsku projektnu dokumentaciju za dobivanje građevinske dozvole.
  Ponuda
  Inženjering
  Obavljamo stručni i projektantski nadzor gradilišta i konzalting.
  Ponuda
  Izvedbeni projekt
  Izrađujemo kompletne izvedbene nacrte oplate i armature za za sve stambene (obiteljske kuće i višestambeni prostori), poslovne, industrijske, poljoprivredne prostore.
  Ponuda
  Legalizacija objekata
  Izrađujemo legalizaciju Vašeg objekta uz svu potrebnu dokumentaciju.
  Ponuda
  Nadzorni inženjer
  Obavljamo stručni i projektantski nadzor gradilišta. Konzultacije s Investitorom zbog efikasnije i optimalnije izgradnje objekta.
  Ponuda
  Projektiranje
  Izrađujemo projektnu dokumentaciju - statički proračun, građevinski projekt konstrukcije za sve stambene (obiteljske kuće i višestambeni prostori), poslovne, industrijske i poljoprivredne prostore kod izgradnje novih ili rekonstrukcije i/ili adaptaci
  Ponuda
  Statika
  izračun statike, nacrt oplate, armaturni nacrt kuće, statika stare kuće, dimenzioniranje betonske ploče, statika pri rušenju zida,statički proračun i plan pozicija.
  Ponuda
  Troškovnik građevinskih radova
  popis građevinsko-obrtničkih radova, predizmjera, pocjena gradnje kuće, popis pri gradnji kuće, popis radova za renovaciju stana.
  Ponuda
  Voditelj projekta, konzalting
  konzalting, koordinacija izvođača.
  Ponuda

  Blizu mjesta Sesvete, Zagreb i u okolici izvodimo:

  Gdje i što radimo

  Nudimo Vam projekte konstrukcije i izvedbene nacrte za sve vrste građevina (nove i postojeće). Sudjelujemo u svim fazama projekta: od idejnog rješenja do definiranja konstrukcije u glavnom projektu te razrade svih detalja na izvedbenim nacrtima.:

  Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Grad, Zagreb, Istarska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Zagrebačka, Avstrija, Njemačka, Slovenija.
  Vaši Partneri za kvalitetnu gradnju: