Prijava majstora
INFO-G d.o.o.

INFO-G D.O.O. , ZAGREB

Arhitektura, statika, revizije betonskih i zidanih konstrukcija, niskogradnja, nadzor, vođenje projekata, koordinator zaštite na radu, elaborati zaštite od požara

Zagreb, i na drugim mjestima u Hrvatskoj

Igor Hranilović
predstavnik poduzeća

Donje Svetice 83b, 10000 Zagreb
Tel: 0982095...

Ekipa: 8
projekti: manji, srednji i veliki
osnivanje: 1993

S nama od početka projektiranja do kraja gradnje. INFO-G d.o.o. posluje od 1993. godine, te vam od tad nudimo usluge u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji kao i cijeloj Republici Hrvatskoj. Naše djelatnosti su arhitektura, izračuni statike, revizije građevinskih projekata za betonske i zidane konstrukcije. Izrađujemo sve vrste građevinskih projekata niskogradnje (mostovi, propusti, potporni zidovi, prometnice) i visokogradnje, te projektne dokumentacije za sve faze projektiranja. Takođe vršimo stručni nadzor i kontrolu projekata glede stabilnosti i mehaničke otpornosti. Koristimo računalne programe za crtanje armature i izradu detalja istih. Ekipa posjeduje ogromno iskustva, koje smo stekli u ovim godinama.


Poduzeće INFO-G d.o.o. Zagreb - poduzeće za informatiku, graditeljstvo i marketing, osnovano je 1993. godine i od tada se uspješno bavi projektiranjem i nadzorom nad objektima niskogradnje (mostovi i propusti (betonski), propusti ispod cesta (čelični-profilirani), prateći uslužni objekti PUO) i visokogradnje (stambenih, poslovnih i industrijskih građevina). Također vršimo preglede postojećih objekata s izradom prijedloga sanacije ili ojačanja. Imamo osam (8) stalno zaposlenih visoko kvalificiranih djelatnika te surađujemo s dugogodišnjom ekipom vanjskih suradnika. Osnovne djelatnosti tvrtke su izrada svih vrsta arhitektonskih i građevinskih projekata, stručni nadzor i savjetovanje nad izvođenjem radova, te konzalting. Velik dio poslova koji smo uspješno obavili prikazan je u referentnoj listi. Nudimo arhitektonsko i građevinsko projektiranje od idejnog rješenja do realizacije suvremenog objekta usklađenog sa standardima i trendovima današnjice, prostornim i kulturnim kontekstom, te prilagođenog specifičnim potrebama naručitelja. Naš projektni tim se sastoji od vrhunskih stručnjaka sposobnih za riješavanje svih vrsta problema koji su postavljeni pred njih. Nastojimo se pridržavati svih važećih pravila struke, normi i najnovijih dostignuća u polju građevinarstva, a sve u svrhu ispunjenja svih zahtjeva postavljenih od strane investitora. Naše dugogodišnje iskustvo u projektiranju raznih vrsta građevinskih objekata osposobljava nas za rješavanje i najtežih zadataka u građevinarstvu. Radimo revizije betonskih i zidanih projekata na mehaničku optornost i stabilnost.SPISAK PROJEKATA- projekat potpornog zida na Horvaćanskoj u Zagrebu - glavni i izvedbeni projekat montažnog potpornog zida kod Sv. Nedjelje na dionici AC Jankomir-Bregana h=3,5m- projekat sanacije pješačkog nadhodnika u Remetincu- projekat okvirnih propusta i preljeva na reguliranom potoku Rukelj, dionice AC Breznički Hum – Novi Marof- projekat potpornih zidova AC Đurmani – Tanki Rt, Crna Gora- projekat potpornih zidova za AC Sozino u Crnoj Gori- projekt sanacije AB konstrukcija mosta preko Save na obilaznici kod Ivanje Reke- projekat sanacije pješačke konzole dijela mosta preko Save kod Zaprešića- projekt PUO-a “MARUNE” na Jadranskoj autocesti, dionica: tunel Sv. Rok-Maslenica- projekat sanacije glavne trafo stanice u rafineriji Sisak- projekat poslovnog prostora i hale za izradu PVC asortimana u Mraclinu 1.100 m2- - projekat hale za tvornicu opeke u Bosanskom Grahovu, 1.400 m2- projekat hale u tvornici opeke u Gvozdu 1.600 m2- projekat i proračun konstrukcije poslovnog objekta u Veprinečkoj. u Zgb 3.500 m2- projekat crkve Sv. Mateja Apostola u Širokoj Kuli - idejni, glavni i izvedbeni projekat mosta preko lateralnog kanala na Vc koridoru- glavni projekat potpornih zidova I i II faze autoceste Veruša – Mateševo u Crnoj Gori- Izvebeni projekti mostova na Vc koridoru – čvor Sredanci, Biđ- projekat potpornih zidova Šestanovec-Dupci- projekat potpornih zidova Trpanj- projekat rušenja stambene građevine Cernička 54- projekat rušenja stambene građevine Cernička 56- glavni projekat stambene građevine Cernička 54 600 m2- glavni projekat stambene građevine Cernička 56 600 m2- glavni i izvedbeni projekat hale za tvornicu Karlovačka pivovara- glavni i izvedbeni projekt betonskih nosača čeličnih silosa za Karlovačku pivovaru- projekat stambene građevine Anina 62 310 m2- projekat rušenja motela Rastovica – PUO Rastovica- projekt rušenja objekta tvornice PLUTO u Zagrebu- projekat PUO-a “BUJE ” na Jadranskoj autocesti, dionica: Umag-Buje- glavni i izvedbeni projekt PUO Krka – šetnice i potporni zidovi- glavni i izvedbeni projekt trgovačkog centra «Konzum» Velika Gorica 6.715 m2- glavni projekat stambene građevine Ostrovička - glavni i izvedbeni projekt prodavaonice «Super Konzum»Gajnice 9.902 m2- glavni projekt distributivnog centra «Jamnica Ledo» u gradu Vodnjanu 5.524 m2- glavni i izvedbeni projekat nadvožnjaka Nikolac na autocesti granica BiH-Mali Prolog-Ploče - glavni i izvedbeni projekat podvožnjaka Karamatić na autocesti granica BiH-Mali Prolog-Ploče - glavni i izvedbeni projekt trgovačkog centra «Konzum maxi» Čazma 1.676 m2- glavni projekat poslovne građevine Samobor 600 m2- glavni projekat obiteljske kuće Gornji Bukovac, Zagreb- glavni i izvedbeni projekat rekonstrukcije mosta Drniš-Pakovo Selo- glavni i izvedbeni projekat potpornih zidova Drniš-Pakovo Selo- izvedbeni projekat mosta Korana na brzoj cesti kroz Karlovac - glavni i izvedbeni projekat pješačko biciklističkog propusta preko potoka Moščenica, Petrinja- glavni i izvedbeni projekat pješačko biciklističkog propusta preko potoka Ciglenjak, Petrinja- glavni i izvedbeni projekat skladišno-poslovne građevine „Zvijezda LDC-II“ 22.115 m2- glavni projekat poslovno građevine „Skladište u Rakitju“ 800 m2- glavni projekat čelične kranske staze „Bujeplast“-Buje- glavni i izvedbeni projekat farme muznih krava u Topoliku-čelik ;broj UG 500 krava 6.255 m2- glavni i izvedbeni projekat stambenog objekta sa dva stana, ugao Jezerske i Šidske 282 m2- glavni i izvedbeni projekat zamjenske stambene građevine u Šestanovečkoj ulici 188 m2- glavni projekat zamjenske stambene građevine ,Bazale Alberta u Zagrebu 112 m2- idejni projekat LDC-a Dugopolje 48.000 m2- glavni i izvedbeni projekat nadvožnjaka “Županijska” na autocesti Zagreb-Sisak- glavni i izvedbeni projekat trgovačko-uslužne građevine Oporovečka u Zagrebu 11.475 m2- glavni projekat trgovačko-kulturnog centra „Sesvete“ u Sesvetama 5.593 m2- projekat zaštite građevne jame za objekat trgovačko-kulturnog centra „Sesvete“- glavni projekt staje za muzne krave (Podbojec) u Maruševcu- glavni projekt staje za muzne krave (Kliček) u Jurketincu- glavni projekt staje za muzne krave (Smodek) u Majerjecu- glavni projekt staje za muzne krave (Levanić) u Strmecu Podravskom- glavni i izvedbeni projekat robne kuće „Merkur“ u Zgrebu 8.468 m2- glavni i izvedbeni projekat robne kuće „Merkur“ Kukuljanovo 12.516 m2- glavni projekat čelične transportne trake za repu u tvornici „Viro“ Virovitica - idejni i glavni projekat hale „Molton“u Osijeku - čelična konstrukcija 672 m2- projekat potpornih zidova za obilaznicu oko Kotora visne do 10 m- idejni i glavni projekt stambene zgrade u Trnavi 5.820 m2- idejni i glavni projekt poslovne zgrade VIG Rakitnica 4.900 m2- idejni i glavni projekt poslovne zgrade VIG Kraljevica 4.200 m2- idejni i glavni projekt parkirališta, interne prometne mreže i željezničkog kolosjeka unutar kompleksa „Zvijezda“ – Žitnjak- idejni i glavni projekt kanalizacijskog sustava Krapinske Toplice- kanalizacija naselja Jurjevec i uređaj za pročiščavanje Jurjevec- idejni projekt aerodroma Gubaševo u Krapinsko zagorskoj županiji- idejni i glavni projekt odvojka ŽC – pristup aerodromu Gubaševo- građevinski projekt spremnika za toplu vodu u Karlovačkoj pivovari Visine=18,0m, D=3,8m- projekt sanacije mosta na ŽC Poljana- Janja lipanj- građevinski projekt izmještanja uređaja za pročišćavanje Krofta u INA RI i INA SI- idejni, glavni i izvedbeni projekt proizvodno-poslovnog objekta u Kutini- projekt potpornih zidova za izgradnju dijela ulice Kneza Branimirove od Zavrtnice do Heinzelove ulice cca 160 m1- Idejni projekt aquaparka u Loparu - projekt potpornih zidova Gl. i izv. u poslovnoj zoni Matulji visine do 5m cca 250m- projekt sanacije AB predgotovljenog mosta Janja Lipa, dužine 55m1- glavni i izvedbeni projekt potpornih zidova za izgradnju PUO ZAMET u Rijeci- glavni i izvedbeni projekt potp. zid za rekonstrukciju ulice Prisavlje u Zagrebu cca 100 m- glavni i izvedbeni projekt- građevinski za hotel Nafalan 2 u Ivanić Gradu 16 000 m2- glavni i izvedbeni projekt- građevinski za proizvodni objekt Cvanciger u Sisku 2 850 m2- idejni projekat SPREMIŠTA ZA SPECIJALNA VOZILA- (ZVIJEZDA)-

INFO-G d.o.o.
INFO-G d.o.o. je pripremio referencu za područje Arhitekti, arhitektura
04. Jul 2017
Gdje i što radimo

PROJEKTIRANJE, ARHITEKTURNI BIRO, GEODEZIJA

ARHITEKTI, ARHITEKTURA
Projekt za građevinsku dozvolu, projekt za izvođenje, arhitekt za kuću, sanacija kuće, projekt izvođačkih radova, arhitekt za unutarnji dizajn, tipske kuće, projekt za rušenje kuće, idejni tlocrt stanova, arhitekturni nacrti za kuću, arhite

ponuda
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
Evakuacijski sustavi, nacrt evakuacije, požarni red, procjena požarne sigurnosti.

ponuda
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Glavni projekt, projekt arhitekture, elaborat građevinske fizike, izjava statika.

ponuda
INŽENJERING
Vođenje projekta, studija izvodljivosti gradnje, izbor građevinskih izvođača, kuća ključ u ruke.

ponuda
IZVEDBENI PROJEKT
Projektna dokumentacija, oplata ploče i armirački nacrt, nacrt strojarskih instalacija, nacrt električnih instalacija.

ponuda
KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA
Ideje za uređenje okućnice, nacrt za uređenje vrta, nacrt radova u vrtu, render vrta, renovaciaj vrta.

ponuda
LEGALIZACIJA OBJEKATA
Legalizacija ilegalne gradnje, legalizacija dozidanih objekata, sva dokumentacija za legalizaciju.

ponuda
NADZORNI INŽENJER
Nadzor građenja, pregled armature i betona, nadzor troškova gradnje, pregled radova izvođača, pomoć pri nadzoru izvođača.

ponuda
PROCJENA NEKRETNINA
Određivanje vrijednosti kuće, procjena tržišne vrijednosti zemljišta, procjena sudske vrijednosti stana.

ponuda
PROJEKTIRANJE
Projektni inženjering, glavna dokumentacija projekta, projekt za građevinsku dozvolu, projekt za preuzimanje, rekonstrukcija kuće.

ponuda
PROJEKTIRANJE NISKIH GRAĐEVINA
Projekt ceste, nacrt vanjskog uređenja, projekt okretnice.

ponuda
STATIKA
Građevinsko projektovanje, nacrt za oplatu, armirački nacrt kuće, statika za obnovu kuće, proračun betonske ploče, statika pri rušenju zida, izračun dimenzija nosača, proračun statike.

ponuda
STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU
Nacrt i elaborat sigurnosti, knjiga prijedloga za zaštitu na radu.

ponuda
VODITELJ PROJEKTA, KONZALTING
Koordinacija građevinskog poduzeća, koordinacija izvođača.

ponuda
Radove izvodimo. i u regijama: Zagreb, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Grad, Zagreb, Istarska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Zagrebačka. Kontaktirajte nas za više pojedinosti.

Blizu mjesta Zagreb , Zagreb i u okolici izvodimo:

Donje Svetice 83b, 10000 Zagreb
zadovoljni klijenti
9.5/10
sve ocjene
sve ocjene
Zašto izabrati INFO-G d.o.o. ?


9.5
odlična ocjena poduzečaa
27
godina tradicije i iskustva
Gdje i što radimo

Arhitektura, statika, revizije betonskih i zidanih konstrukcija, niskogradnja, nadzor, vođenje projekata, koordinator zaštite na radu, elaborati zaštite od požara:

Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Grad, Zagreb, Istarska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Zagrebačka,
Vaši Partneri za
kvalitetnu gradnju: