Za područje

  Kompaktno proširenje škole Ksavera Šandora Đalskog | Boševski, Fiolić, Golubić

  Članak je pregledalo čak 760+ korisnika
  Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog (izvorno Sedam sekretara SKOJ-a) izvedena je od 1957. do 1961. prema projektu Ive Geršića i Željka Žlofa na rubu povijesne jezgre Zagreba. Izazov uske parcele smještene uz strminu ispod jednog od najstarijih gradskih parkova vješto je svladan korištenjem paviljonske tipologije: rahli potez s blokovima učionica proteže su uz ulicu dok je uz brijeg postavljen blok koji povezuje paviljone. Temeljem javnog arhitektonskog natječaja provedenog 2007. godine škola je proširena dodatnim učionicama i pratećim sadržajima te velikom sportskom dvoranom. Uz izvedbu novih prostora škole, projekt je unaprijedio i mrežu javnih prostora između ulice i parka.

  Izbor i tekst: Maroje Mrduljaš

  Iz druge polovice 20. stoljeća, epohe koju je globalno karakterizirala briga države za javnu domenu, naslijedili smo opsežnu infrastrukturu javnih programa: dječjih vrtića, škola, bolnica… Građevine koje su plod toga velikog modernizacijskog procesa danas traže proširenja i prilagodbe suvremenim standardima. Naročito je to slučaj u postsocijalističkim zemljama gdje su nerijetko javni projekti ostajali nedovršeni i čekali neka ekonomski pogodnija vremena. Takav je bio slučaj i s Osnovnom školom Ksavera Šandora Đalskog u kojoj nikada nije izvedena prava sportska dvorana, pa je čitav taj dio grada bio uskraćen za važni javni program.

  Školska dvorana
  Školska dvorana prilagođena je suvremenim standardima; foto: Robert Leš

  Na natječaju za proširenje škole iz 2007. godine primarni problem predstavljalo je zadovoljavanje funkcionalnih, higijenskih, sigurnosnih i drugih kriterija unutar krajnje oskudnog raspoloživog prostora. Slobodnog tla za gradnju gotovo da i nije bilo, pa je trebalo naći rješenje koje će optimizirati iskapanja prirodne konfiguracije brijega ispod parka. Projektanti su se odlučili nadovezati na već ustanovljeni tipološki model.

  Ulični jednokatni paviljoni stare škole zadržani su u svom izvornom obliku, linearni blok koji ih je povezivao zadržan je kao okosnica prostorne organizacije te je na njega na strani okrenutoj brijegu priključena atrijska struktura s novim edukacijskim sadržajima. Donja etaža te strukture sadrži kabinete i ona je plića, dok je gornja etaža s učionicama u nešto većoj dubini zašla u brijeg.

  Hortikulturni krovovi
  Gornja etaža s učionicama i hortikulturnim krovovima, foto: Robert Leš

  Stepenasti presjek u dvije terase koje nasjedaju na topografiju optimizirao je iskapanja. Nova dvorana izvedena je na širem dijelu parcele gdje se stari blok lagano odmaknuo od brijega. Taj tlocrtni pomak omogući je da se između starog bloka i dvorane formira novo školsko dvorište s auditorijem.

  Osnovna škola Ksaver Šandor Đalski
  Novo školsko dvorište s auditorijem; foto: Robert Leš

  Gusto tkanje unutarnjih prostora, dvorišta i atrija različitih visina i formata tipološki asocira na „mat-building“ (tepih-zgradu). Socijalni i organizacijski fokus škole prostor je za više namjena (PVN) smješten u jezgri kompleksa, u nastavku ulaznog paviljona.

  Ulazni paviljon i jezgra kompleksa
  Jezgra kompleksa predstavlja socijalni i organizacijski fokus škole, foto: Robert Leš

  Lagani lom u uzdužnoj osi izvornog tlocrta škole iskorišten je za izvođenje sinkope u novoj prostornoj kompoziciji. Ta sinkopa postignuta je provođenjem kose linije koja u tlocrtu odstupa od inače ortogonalne geometrije škole. Kosina započinje na ulazom paviljonu uz ulicu, produžuje se kroz prostor više namjena, nastavlja se dvorištu i gotovo dramatično završava u ukopanoj zoni u kojoj je ostavljena vidljiva cezura u novim volumenima. Tom objedinjujućom gestom povezana je geometrija starih uličnih paviljona s geometrijom novoga unutarnjeg dvorišta.

  Unutarnje dvorište
  Geometrija starih uličnih paviljona povezana je s geometrijom novoga unutarnjeg dvorišta, foto: Robert Leš

   

  Novo unutarnje dvorište
  Novo unutarnje dvorište, foto: Robert Leš

  Iz prostora više namjena granaju se horizontalne i vertikalne putanje kretanja kroz zgradu, pri čemu je naročito važan brzi spoj prema novoj knjižnici. Iako je ona smještena u stražnjoj zoni, lako je dostupna svima, uključujući i vanjske korisnike koji ju mogu koristiti bez ometanja sklopova s učionicama. Zenitalno osvjetljenje knjižnica jedini je prostor koji odstupa od racionalističkog jezika i prigušene palete materijala. U njoj su galerija i police za knjige tretirane kao cjeloviti komad namještaja ubačen u prostor dvostruke visine.

  Knjižnica
  Knjižnica je smještena u stražnjoj zoni, lako je dostupna svima, uključujući i vanjske korisnike, foto: Robert Leš

  U gusto izgrađenom kompleksu ključno je traženje ravnoteže između ponekad proturječnih zahtjeva: osjećaja prostornosti, propuštanja prirodnog svjetla i otvaranja vizura, ali i intimnosti i zaklonjenosti edukacijskih prostora.

  Edukacijski prostor
  Edukacijski prostori dobili su osjećaj prostornosti, prirodnu osvijetljenost i otvorene vizure, foto: Robert Leš
  Edukacijski prostor
  Sačuvana je intimnost i zaklonjenost edukacijskih prostora, foto: Robert Leš 

  Upravo je traženje tog balansa uvjetovalo i oblikovanje ambijenata putem igre s transparentnim i translucentnim plohama. Translucentni kopelit i transparentno staklo ne odgovaraju uvijek i doslovno na interijerske prostore koji se iza njih nalaze. Naime, kopelit je korišten kao obloga ventilirane fasade i na punim zidovima, pa su tako pročelja postala vizualno složenija. Takav oblikovni postupak logičan je odgovor na male formate atrija i dvorišta, jer kopelit doprinosi dojmu lakoće arhitekture, ali i difuzno reflektira dnevno Sunčeva svjetlost i uvodi ga dublje u interijer.

  Kopelit staklo
  Kopelit reflektira dnevno Sunčeva svjetlost i uvodi ga dublje u interijer, foto: Robert Leš 

  Kompaktno proširenje škole neizbježno je moralo intervenirati u prirodnu topografiju. Ta intervencija kompenzirana je hortikulturnim uređenjem krovova učionica, te izvedbom velikog igrališta na krovu dvorane.

  Školsko igralište
  Školsko igralište na krovu dvorane; foto: Robert Leš

  S obje strane škole postavljen je sustav stubišta i novih terasa koji potiče aktivni odnos između ulice, otvorenih prostora škole i perivoja iznad nje. Utoliko se cjelina škole doživljava kao logična ekstenzija urbanih tokova i prirodne topografije.

  Stubište i terasa škole
  Škola kao ekstenzija urbanosti i prirodne topografije, foto: Robert Leš

  Kao i izvorni projekt, i opsežno proširenje škole u prostornim je ograničenjima našlo poticaj za tipološki eksperiment. Autori su ostvarili funkcionalno učinkovit, naglašeno intimistički i kompaktni edukacijski ambijent. Ambicije modernizacije 1960-ih upotpunjene su i nadograđene novim sadržajima s puno pažnje posvećene antropološkom doživljaju prostora i prirodno-topografskim i urbanim vrijednostima. 

  Podaci o projektu:

   
  Imena autora: Zoran Boševski, Boris Fiolić, Željko Golubić
  Lokacija: Zagreb
  Godina planiranja: 2007
  Godina realizacije: 2022
  Klijent: Grad Zagreb
  Fotografija: Robert Leš

  Izvođači:

  Tvrtka CITARA d.o.o. uspješno posluje na domaćem i stranom tržištu već 24 godine. Uspješno se bave projektiranjem i nadzorom energetskih i termotehničkih instalacija. Svojim poslovanjem i pristupom poslu izgradili su status sigurnog partnera, a kvalitetom odgovaraju zahtjevima svojih klijenata. Sjedište tvrtke CITARA d.o.o. nalazi se u Zagrebu. U okviru navedenog projekta tvrtka CITARA d.o.o. izradila je projekt termotehničkih instalacija.

  Galerija:

  Shema
  Shema
  Situacija
  Situacija
  Tlocrt prizemlja
  Tlocrt prizemlja
  Tlocrt kata
  Tlocrt kata
  Presjeci
  Presjeci
  Ulično pročelje
  Ulično pročelje

   

   

  760
  Autor: eMajstor.hr

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.