Za područje

  Vrste temelja

  Članak je pregledalo čak 40052+ korisnika
  Svaki objekt mora biti adekvatno pričvršćen za tlo, a pričvršćivanje se vrši jednim od načina temeljenja. Dakle, temeljenje može biti tzv. točkasto, trakasto, temeljenje temeljnom pločom ili pilotiranjem. Obično se radi o jednom od načina plitkog temeljenja, no ponekad je potrebno i duboko temeljenje, primjerice pilotiranje.
  Stručni članak 40052
  omiljen
  Postavljanje temelja
  Imamo 1054 izvođača za područje Temelji i temeljna ploča:

  Točkasto temeljenje

  Točkasti temelji rade se u slučaju kada je težinu objekta do nosive plohe potrebno prenijeti točkasto, te kada ne postoji mogućnost nejednolikog slijeganja, primjerice kod temeljenja stupova, stepenica, dimnjaka ili dalekovoda. U prethodno obrađen, prije svega, poravnat iskop za temeljenje, ulijemo točkasti temelj, te ga zapunimo. Na točkasti temelj stavljamo stup koji možemo postaviti na razne načine, preko vertikalne armature ili u temelj ugraditi čelične ploče. Jedan od načina je i taj da u temelju načinimo posebne utore koji će naknadno primiti montažne stupove. Isto tako, mogu se postaviti šuplji temelji koji se nakon montaže stupova zaliju betonom.

  Trakasti temelji - trakasto temeljenje

  Slično točkastim temeljima koji opterećenje do nosivog tla prenose točkama ili punktovima, trakasti temelji opterećenje prenose linijskim konstrukcijskim elementima. Takvi temelji nisu limitirani dužinom jer opterećenje prenose u paralelnom i okomitom smjeru. Trakasti temelji uvijek su izrađeni u betonu s tim da su armirani po dužini kako bi povećali čvrstoću i spriječili nastanak pukotina u temeljima. Pukotine nastaju uslijed nejednolikog slijeganja, a do toga pak dolazi kada tlo nije primjereno ili adekvatno učvršćeno.
  Temeljni nosioc nije baš najuobičajeniji način temeljenja, makar se u nekim slučajevima koristi, primjerice kada točkasto temeljenje nije moguće radi nejednolikog slijeganja ili nekog drugog razloga. Ovakvom vrstom temeljenja služimo se, dakle, kada opterećenje do tla moramo prenijeti s više stupova. Iako je nosilac točkasto opterećen, svejedno se radi o kontinuiranom nosiocu. Stupovi iznad nosioca moraju biti adekvatno razdvojeni.

  Temeljna ploča

  Temeljna ploča koristi se skoro uvijek kad je u pitanju neki veći, zahtjevniji objekt. Kod manjih, stambenih objekata, obično se rade trakasti temelji. Naime, kod kuća namijenjenih jednoj obitelji, sve se više koristi temeljna ploča, prije svega, na slabo nosivim zemljištima, obzirom na to da bi u tom slučaju trakasti temelji bili preširoki, te prekrili većinu objekta. Temeljna ploča sprječava nejednoliko slijeganje kuće, dakle, smanjuje napetost ispod temelja. Isto tako, temeljna ploča može biti različitih debljina u presjeku, iako se za manje objekte koristi ploča jednakomjerne debljine.
  Pri izradi veličine temeljne ploče kao i trakastih ili točkastih temelja, moramo misliti na količinu opterećenja na temelj, dozvoljenu nosivost i vrstu betona.

  Stručni savjet tvrtke ŠTIVIČIĆ-PROJEKT d.o.o.


  Što sve nudi tvrtka ŠTIVIČIĆ-PROJEKT d.o.o.?

  1. Geotehnički istražni radovi - geotehnički elaborat - Geomehanika

  Preduvjet za kvalitetnu i sigurnu građevinu je dobar temelj. Kako bi napravili dobar temelj potrebni su nam geotehnički istražni radovi (geomehanički istražni radovi), tzv. GEOMEHANIKA.

  Provedba temeljitih terenskih i laboratorijskih ispitivanja neophodna je za dobivanje ulaznih podataka o uslojenosti podloge, nosivosti, slijeganju, kategorizaciji i kvaliteti materijala te odabiru prihvatljive tehnologije izvedbe radova.

  Geotehnički istražni radovi se često nazivaju i geomehanika i predstavljaju skup svih istraživanja i ispitivanja čiji se rezultati obrađuju i sintezno prikazuju u elaboratu – geotehnički izvještaj ili elaborat.
  Uz izradu programa geotehničkih istražnih radova, ovisno o zahtjevima pojedinih projekata, provodimo usluge geotehničkog istražnog bušenja(za rezultat dobivamo geotehnički izvještaj).

  Geotehnički istražni radovi, tzv. geomehanika sadrže slijedeći redoslijed radnji:
  - ODREĐIVANJE DUBINE I POZICIJE BUDUĆE ISTRAŽNE BUŠOTINE
  - TRANSPORT BUŠAĆEG STROJA CASAGRANDE C6
  - ISTRAŽNO BUŠENJE I UZORKOVANJE MATERIJALA
  - LABORATORIJSKA OBRADA UZORAKA
  - IZRADA GEOTEHNIČKOG ELABORATA (GEOTEHNIČKI ELABORAT NEKI NAZIVAJU I GEOMEHANIČKI ELABORAT)
  - ZNAMO KAKVO JE TLO I MOŽEMO POČETI RAZMIŠLJATI O NAČINU TEMELJENJA i/ili ZAŠTITI GRAĐEVINSKE JAME

  2. Projekt zaštite građevinske jame - Projekt temeljenja

  Nakon izvedenih geotehničkih istražnih radova i obrade rezultata dobivaju se parametri tla na kojem će se graditi buduća građevina. U slučaju da rezultati geotehničkog elaborata ne zadovoljavaju uvjete nosivosti za predmetnu građevinu pristupa se izradi geotehničkog projekta, tj. Projekta temeljenja za buduću građevinu. Proračuni i projekt se izrađuje prema Eurokodu 7.

  Eurokod 7: GEOTEHNIČKO PROJEKTIRANJE
  Projektom treba dokazati da konstrukcija tijekom svog projektiranog života neće prijeći ni jedno od mogućih graničnih stanja koja se definiraju kao granični slučajevi između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja konstrukcije.

  3. Duboko temeljenje - Piloti za temeljenje

  Jedan od načina sigurnog temeljenja je izvođenje pilota. Temeljenje pilotima je jedan od najsigurnijih načina temeljenja.

  Nakon GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I NAKON GEOTEHNIČKOG PROJEKTIRANJA izvodi se temeljenje mikropilotima. Izvodimo pilote dimenzija fi300mm i fi400mm do dubine 12m.

  Bušenje i samu izradu pilota izvodimo strojem Casagrande C6. Pozicija pilota i njihova duljina je definirana u prethodno napravljenom geotehničkom projektu.

  4. Zaštita građevinske jame

  Ukoliko se Vaš objekt nalazi uz prometnicu, susjednu parcelu na kojoj iskopom ugrožavate susjedni objekt pristupa se izradom ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME.

  Zaštita građevinske jame se izvodi mikropilotima definirane duljine i pozicije u geotehničkom projektu. Kako bi nesmetano mogli raditi iskop za podrumsku etažu ili garažu ponekad je ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME  nezaobilazna radnja prilikom gradnje i bitno ju je na vrijeme uvrstiti u troškove gradnje.

  5. Sanacija klizišta

  Sanacija klizišta je jedan od najzahtjevnijih geotehničkih zadataka. Prilikom sanacije klizišta potrebno je izvesti detaljne geotehničke istražne radove kako bi se mogla definirati klizna ploha, tj. dubina na kojoj se aktivira klizište kako bi se mogla odrediti dubina i razmak na kojem se izvode piloti ili neka od drugih tehnologija stabilizacije pokosa.

  ŠTIVIČIĆ-PROJEKT d.o.o. izvodi isključivo mikropilote koji su se pokazali učinkoviti u riješavanju navedene problematike.

  Vrste temelja i od čega ovisi izbor?

  Na temelju geotehničkih istražnih radova dobivamo podatke za projektiranje odredene dubine i profila pilota te pristupamo izvođenju jedne od navedenih tehnologija.

  Na koji način se izvodi duboko temeljenje?

  Piloti za duboko temeljenje izvode se geotehničkom bušilicom tipa Casagrande C6 težine 12,5 t

  stivicic-projekt.png

  U kojoj mjeri dimenzije temelja igraju ulogu?

  Temelj je preduvjet za kvalitetnu i sigurnu građevinu. Kako bi napravili dobar temelj potrebni su nam geotehnički istražni radovi (geomehanički istražni radovi), tzv. GEOMEHANIKA te nastavno na geomehaničke istražne radove dimenzioniraju se parametri temelja koji zadovoljavaju nosivost buduće konstrukcije.

  Kako bi izbjegli - klizanje, slijeganje te ostale geotehničke probleme sa građevinom obratite nam se s povjerenjem.
   

  Krunoslav Štivičić mag.ing.aedif., ŠTIVIČIĆ-PROJEKT d.o.o.

  Duboki temelji - pilotiranje i armiranje temelja

  Duboko temeljenje, tj. pilotiranje, potrebno je kada se na građevinskom zemljištu susretnemo s iznimno lošim tlom. Primjer područja loše nosivosti tla je zemljište

  Možemo birati između betonskih, drvenih, čeličnih i šljunčanih pilota. Izbor ovisi o dubini na kojoj se nalazi nosivo tlo, dobroj ili lošoj nosivosti, veličini objekta, ekonomičnosti, raspoloživoj tehnologiji, opterećenju te o mnogo drugih faktora.

  Pilote dijelimo na nekoliko vrsta, na stojeće stupove, postavljene na nosivu podlogu i koristimo ih dok nosivo tlo nije preduboko. Nadalje, viseći stupovi, čija je nosivost manja od prethodnih. Još jedna vrsta su stupovi koji prenose težinu djelomično s trenjem i oni koji prenose opterećenje u svrhu poboljšanja tla. Vrstu temeljenja najčešće predlaže već arhitekt. Potom statičar provjerava nosivost i tek tada određuje koja će se vrsta temeljenja primijeniti.

  Za više informacija obratite se sustavu eMajstor.hr.

  Stručni članak 40052
  Autor: eMajstor.hr
  Imamo 1054 izvođača za područje Temelji i temeljna ploča:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Imamo 1054 izvođača za područje Temelji i temeljna ploča:

  Besplatna usluga
  Tražimo lokalno
  Bez provizija
  Imamo 1054 izvođača za područje Temelji i temeljna ploča
  10
  3

  DL USLUGE j.d.o.o.


  9.2
  0

  METER ISKOPI j.d.o.o.


  9.9
  0

  GUJ GRADNJA, vl. Jure Jukić


  9.5
  0

  MASA d.o.o.


  Tražite dobre izvođače za područje TEMELJI I TEMELJNA PLOČA?