Za područje
  Najveći izbor bazenske opreme u Hrvatskoj

  Elektrorazdjelni ormar za brojilo, cijena elektroormara

  Članak je pregledalo čak 5303+ korisnika
  Elektrorazdjelni ormar za brojilo sastavni je dio električnih instalacija. Elektroormar ima ugrađene sve mjerne i zaštitne uređaje (osigurače) i glavne prekidače koji pridonose nadzoru električnih instalacija i sigurnosti vašeg doma. Elektroormar najčešće se izrađuje od nehrđajućeg lima ili umjetnog materijala. Bez obzira na vrstu materijala elektroormara, najvažnije je da ormar bude kvalitetan, vatrootporan i otporan na vanjske vremenske uvjete.
  Stručni članak 5303
  1.jfif
  Imamo 1818 izvođača za područje Elektroinstalacije:

  1. Što sadrži elektroormar?

  Elektroormar treba ugraditi prije samog početka građevinskih radova jer većina radova zahtijeva funkcionalnu elektroinstalaciju. Dakle, već u fazi grubih građevinskih radova treba provesti kablove i postaviti građevinski elektroormar. Ovisno o načinu montaže, razlikujemo različite vrste elektroormara. U nastavku pročitajte koje vrste elektroormara postoje i kako se ugrađuju.

  1.1. Potreban broj elektroormara

  Unutarnji elektroormar zapravo nazivamo razvodni ili razdjelni ormar (razdjelnik). Broj ormarića u objektu prilagođava se vašim potrebama.

  Veći objekti imaju elektroormar na svakom katu. Pametne instalacije zahtijevaju još više prostora za elemente električne i telekomunikacijske mreže.

  Savjetujemo vam da predvidite i dodatne ormariće, gdje ćete provesti možda videonadzor, modem ili napajač LED rasvjete. Na tržištu postoje mnoga modularna rješenja za plastične ili metalne ormariće sa zaštitom od IP 40, koji se mogu sastaviti i kombinirati.

  1.2. Sastavni dijelovi elektroormara

  Ugrubo, ormarić se sastoji od osigurača, koje profesionalno nazivamo instalacijskim prekidačima. Pored njih imamo još i releje, glavnu sklopku i prenaponsku zaštitu. Navodimo sastav elektroormara za manji objekt neto površine 120 m2:

  - 1 x zaštitni uređaj diferencijalne struje RCD (FID) sklopka FI 40/0,03A
  - 12 x instalacijski prekidači C/10A/1p
  - 14 x instalacijski prekidači C/16A/1p
  - 3 x instalacijski prekidači C/16A/3p
  - 1 x instalacijski prekidači C/40A/3p
  - 8 x bistabilni relej za ugradnju na letvu - 1x prekidač 1P, 20A
  - 1 x prenaponska zaštita I+II

  elektrika
  Sastavljanje elektroormara za prosječnu kuću, montiranje osigurača na DN letve. 

  Stručni savjet tvrtke ENEA LIGHT j.d.o.o.


  Što sve nudi tvrtka ENEA LIGHT j.d.o.o.?

  Specijalizirani smo za kompletnu montažu i održavanje elektroinstalacija u stambenim i poslovnim objektima,turističkim apartmanima, a naši vjerni klijenti mogu posvjedočiti profesionalno i precizno odrađene usluge koje su tražili. 

  Npr. Zamjena starih keramičkih osigurača novim automatskim još uvijek je jedna od učestalih potreba klijenata radi dotrajalosti električnih instalacija i prilagodbe novim propisima,izvedbom novih električnih instalacija i ugradnjom novih automatskih osigurača i sigurnosti istih.

  Pri izvođenju radova koristimo suvremene alate i opremu te visokokvalitetne materijale,kako bi finalni proizvod i i usluga bili besprijekorni. 
  Educirani djelatnici za Vas će precizno i sigurno izvesti sve vrste radova na električnim instalacijama ,bilo da se radi o izvedbi novih ili sanaciji postojećih ili starih strujnih instalacija. 

  Ovlašteni smo elektroinstalateri Hep-a. 
  Nakon izvršenih usluga elektroinstalacija ili po kontroli istih izdajemo po potrebi potvrdu o ispravnosti elektroinstalacija.
  Našim klijentima također nudimo i mogućnost plaćanja na rate (Erste banka) 

  Na koji način provjeravamo ispravnost električnih instalacija i uzemljenja u našem stanu ili kući?

  Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 
  – redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima
  – izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja  
  – izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ,mijenja ili vraća u stanje određeno projektom građevine 

  Električna instalacija je skup međusobno povezanih proizvoda za električnu instalaciju ugrađenih u građevinu s usklađenim značajkama radi ispunjavanja određene namjene.
  Početak električne instalacije je točka predaje električne energije u električnu instalaciju.
  Električna oprema je svaki proizvod koji se upotrebljava za proizvodnju, pretvorbu, prijenos, razdiobu (distribuciju) ili uporabu električne energije, kao što su: električni strojevi, transformatori, sklopni i kontrolni uređaji, mjerni uređaji (instrumenti), zaštitne naprave, sustavi razvođenja (kabeli, vodovi, sabirnice, električni pribor i dr.), električna trošila.
  Električno trošilo je električna oprema namijenjena pretvorbi električne energije u drugi oblik energije, npr. svjetlo, toplinu, mehaničku energiju.
  Električni strujni krug je skup električne opreme električne instalacije, koji je zaštićen od nadstruja istom zaštitnom napravom (istim zaštitnim napravama).
  Električni udar je patofiziološki učinak nastao zbog prolaza električne struje kroz čovječje ili životinjsko tijelo.
  Zaštita od električnog udara je skup mjera za smanjenje opasnosti od električnog udara. 

  Za što služe elektro ormari?

  Razvodni ormari (razdjelnici) su elementi električne instalacije namijenjeni za smještaj zaštitnih i upravljačkih elemenata i kao početna točka razvoda električnih instalacija po objektu. U razvodnim ormarom  su smješteni glavna zaštitna sklopka FID, elementi nadstrujne zaštite (osigurači) i sabirnice za priključenje vodova.

  ENEA LIGHT j.d.o.o. direktor Ljiljana Zavanone

  2. Elektroormar - podžbukni elektroormar na fasadi

  Podžbukni elektroormar ugrađuje se u zid. Pri montaži podžbuknog elektroormara treba obratiti pozornost na debljinu izolacije na fasadi jer izolacija objekta treba odgovarati prednjem dijelu ormarića. U slučaju da je fasada objekta već završena, treba napraviti otvor za ugradnju podžbuknog elektroormara. Širina i visina otvora treba biti 15 do 20 mm veća od širine i visine elektroormara. Prije izravnog učvršćivanja elektroormara treba pripremiti cijevi za dovod i odvod iz elektroormara.

  Podžbukni elektroormar učvršćuje se pomoću poliuretanske (PU) pjene. Tek kada se pjena konačno stvrdne, preko nje se montira okvir, koji treba učvrstiti vijcima s unutarnje strane ormara. Okvir treba prekrivati otvor oko ormara u dimenziji oko 25 mm sa svake strane. Elektroormar mora biti po dubini ugrađen 20 mm od pročelja objekta upravo da bi se omogućila montaža okvira. Za dovod u podžbukni elektroormar može se upotrijebiti kineta za kablove.

  3. Nadžbukni ormar

  Nadžbukni elektroormar montira se izravno na zid. Nadžbukni elektroormar montira se s najmanje četiri vijka s unutarnje strane ormara. Stražnji dio elektroormara treba izbušiti i ojačati podlošcima. Na zahtjev kupca može se na vanjsku stranu elektroormara namjestiti manji krov radi bolje odvodnje vode i ventilacije ormara. Kabel se može zaštiti pomoću zaštitnih utora i lijevaka.

  4. Vanjski samostojeći elektroormar

  Samostojeći elektroormar je dio NN priključka i obvezni je dio svih elektroinstalacija. Njegovi sastavni dijelovi nisu isti kao u električnom ormaru unutar vašeg doma.

  ormaric.jpg
  Vanjski mjerni elektroormar za 6 brojača na postolju, plastična izvedba.

  4.1. Betonsko postolje za elektroormar

  Savjetujemo izvođaču da pripremi temelj za elektroormar u vrijeme vanjskog uređenja. Naravno, na tržištu postoje i tipski betonski ili metalni temelji. Pri postavljanju treba obratiti pozornost na odgovarajuću visinu i dostupnost ormara.

  4.2. Mjerni ormar PMO-PS

  Namjena ormara je da u vaše domaćinstvo i električne mreže visokog napona na siguran način dovede napon od 200 V. Projektant elektroinstalacija veličinu i tip ormarića utvrđuje ovisno o potrebama za brojilima vašeg NN priključka. Ormarić može biti plastičan ili metalan. Plastični ormar znatno je jeftiniji. Izvođač u ormar montira tropolnu okomitu i vodoravnu zaštitnu sklopku i sigurnosne rastalne uloške za zaštitu mreže.

  4.3. Trofazno električno brojilo

  Ključni element PMO-PS ormarića je trofazno brojilo. Elektroničko direktno trofazno apsolutno brojilo radne energije očitava potrošnju, koju možete i sami pročitati preko prozirnog prozorčića. Neki ponuđači omogućuju i daljinsko očitavanje potrošnje električne energije, što vam znatno olakšava posao.

  4.4. Ugradnja elektroormara

  Samostojeći elektroormar može se postaviti na postolje, na pripremljeni temelj ili na stup. Za postavljanje elektroormara na betonski temelj ili postolje treba uzeti u obzir minimalnu visinu odnosno udaljenost od tla, koja iznosi 50 cm. Kvalificirani monter elektroormara mora osigurati da zaštitni strujni krug može podnijeti sve termičke i dinamičke šokove koji mogu nastati na mjestu ugradnje odnosno instalacije.

  Pričvršćivanje na stup je drukčija vrsta ugradnje samostojećeg elektroormara. Elektroormar se na stup pričvršćuje dvjema RF trakama. Na stražnjoj strani elektroormara se prvo učvršćuju dva nosača kroz izbušene rupe. Kroz nosače se zatim provlače obje RF trake. Tijekom montaže elektroormar se nasloni na stup, a traka koja prolazi kroz nosače savija se prema stražnjoj strani stupa. Trake se zatim provlače kroz L nosače i na kraju savijaju u suprotnom smjeru. Nosači u obliku slova L se na kraju učvršćuju pomoću priloženog kompleta za uvijanje.

  5. Građevinski električni ormar, zamjenski električni ormar

  Građevinski ormar omogućuje siguran pristup struji tijekom gradnje i tako osigurava nesmetan tijek radova. Prije priključivanja na javnu mrežu građevinski elektroormar mora se pravilno ispitati. Za manja gradilišta dostupni su standardni građevinski ormari, a može se izraditi i ormar po mjeri. Standardni ormar sadrži nekoliko jednofaznih priključaka, neke trofazne priključke, automatske osigurače i FID sklopku. Cijena građevinskog ormarića je oko 200 EUR.

  6. Cijena elektroormara

  Za kraj navodimo i okvirnu cijenu vanjskog elektroormara.

  6.1. Cijena vanjskog elektroormara

  Okvirna cijena za vanjski elektroormar, zajedno s trofaznim dvotarifnim brojilom, podnožjem, osiguračima i MTK1, iznosi 470 EUR.

  6.2. Cijena unutarnjeg elektroormara

  Cijena za unutarnji ormarić za prosječan objekt kreće se između 470 i 930 EUR.

  Stručni članak 5303
  Autor: eMajstor.hr
  Imamo 1818 izvođača za područje Elektroinstalacije:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Imamo 1818 izvođača za područje Elektroinstalacije:

  BESPLATNA USLUGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJA
  Imamo 1818 izvođača za područje Elektroinstalacije
  9.3
  0

  PEMAX-PROJEKT d.o.o.


  9.7
  0

  GRANIT, OBRT ZA GRADITELJSKE USLUGE, vl. Jasminko Pletikosić


  9.4
  0

  KORDIĆ DEKOR j.d.o.o.


  10
  8

  ELEKTRO I SIGURNOSNI SUSTAVI d.o.o.


  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE ELEKTROINSTALACIJE?

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  © 2022 Daibau | Sva prava zadržana