Za područje

  Hidroizolacija terase / balkona

  Članak je pregledalo čak 23304+ korisnika
  Terasa je važan i jedan od omiljenih prostora za druženje i općenito provođenje slobodnog vremena, i služi kao produžetak dnevnih prostora. Kako bi terasa, kao dodatan prostor, bila korisna i poboljšavala kvalitet života u jednoj stambenoj jedinici, prvi uvjet je kvalitetna i pravilna izrada same terase, koja je jedan od dijelova kuće koji se najviše koristi. Nepravilna tj. nekvalitetna izrada na kraju može imati utjecaj na čitavu strukturu i prouzrokovati oštećenja cijele konstrukcije u smislu prodiranja vlage.
  Stručni članak 23304
  Hidroizolacija je jako važna za zaštitu kompletne konstrukcije terase
  Imamo 811 izvođača za područje Hidroizolacija temelja, podruma:

  Hidroizolacija je jako važna!

  Problem u vezi hidroizolacije na terasama se uglavnom pojavljuju na starijim objektima, gdje je izolacija loše napravljena ili je uopće nema. Oštećenja i propadanje terasa i fasada objekata počinju upravo zbog prodora vlage u betonsku košuljicu/estrih, koji služi kao podloga za polaganje keramičkih pločica, kamena ili drugih podnih obloga. Posljedice nekvalitetno izvedene hidroizolacije se mogu vidjeti na slojevitoj fasadi, ili opadanju žbuke i podizanju podnih obloga.

  Hidroizolacija terase / balkona - najčešće greške

  Kao ključnu pogrešku kod hidroizolacije možemo izdvojiti nepravilnu izradu detalja (spojeva, kanala, preboja) između istih ili različitih materijala. Upravo zbog nekvalitetnih odabranih detalja, najizloženiji dijelovi konstrukcije brzo propadaju, što se vrlo brzo odražava kao oštećenje pročelja terase ili podizanje podnih obloga.

  Ako je hidroizolacija kvalitetno izvedena, ona će štititi terasu od oborina i vlage općenito. Hidroizolacija terase mora biti kvalitetna i mora odgovarati postupku i načinu gradnje tj. konstrukcije. Kod pravilnog izvođenja terase potrebno je voditi računa o tome da površina terase bude ravna, kao i da je nagib od 2% prema vanjskom rubu balkona obvezan kako se voda ne bi zadržavala na površini terase. Na pripremljenu površinu ugrađuje se hidroizolacija koja sprječava protok ili prodor vode.

  Vrste hidroizolacije

  Za zaštitu terase od vanjskih klimatskih utjecaja koriste se različiti hidroizolacijski materijali, koje dijelimo na kompozitne hidroizolacijske trake i premazne materijale (hidroizolacijski premaz za terase). Kompozitne trake mogu biti bitumenske, PVC ili EPDM. Trake i bitumenska osnova se mogu postaviti dvoslojno na toplinsku izolaciju ili jednoslojno pod nju, naravno, na odgovarajuću podlogu.

  Postupak izvođenja tj. sanacije terase

  Tijekom izvođenja ili sanacije terase važno je riješiti pitanja povezana s hidroizolacijom, toplinskom izolacijom, odgovarajućim nagibom za otjecanje vode i odgovarajućom zaštitom od ostalih mehaničkih utjecaja.

  Terasa, u slučaju novogradnje, može biti konzolno izvedena, izvan vanjske toplinske opne ili kao produžetak međuetažne ploče, što važi u primjerima starijih objekata. U tom slučaju terase predstavljaju toplinski most. Upravo zato je kod sanacije potrebno voditi računa o ugradnji toplinske izolacije same terase. Balkonska ploča mora biti izolirana sa svih strana. Kao najveći problem kod montiranja toplinske opne ploče balkona smatra se premala visina na gornjoj strani terase, koju ograničava konačna visina poda unutarnjih prostora, i zato često onemogućava izvođenje svih slojeva – završni sloj, cementna košuljica, hidroizolacija i konačna toplinska izolacija.

  Neovisno od toga je li terasa postavljena ispod krovnog žlijeba ili ne, još uvijek je vrlo izložena utjecajima vanjskih faktora, zato je jako bitna hidroizolacija. Hidroizolacija se polaže na toplinsku izolaciju EPS pod nagibom. To stvara uvjete za odvod vode s površine terase. Hidroizolacija se izvodi u dva sloja uz pomoć bitumenskih traka koje su vrlo izdržljive i fleksibilne. Prvi sloj hidroizolacije polaže se na samoljepljivo EPS, odnosno bez uporabe plamena. Drugi se sloj izvodi pomoću trake za zavarivanje. Važno je da hidroizolacija u dodiru s zgradom (zid, prag balkonskih vrata) prijeđe s vodoravne na okomitu. Gornji rub hidroizolacije mora biti mehanički pričvršćen i mora biti najmanje 15 cm iznad konačne visine poda.

  Polaganje završne podne obloge na terasi
  Polaganje završne podne obloge na terasi


  Stručni članak 23304
  Autor: eMajstor.hr

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače za područje Hidroizolacija temelja, podruma?

  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Imamo 811 izvođača za područje Hidroizolacija temelja, podruma:

  Besplatna usluga
  Tražimo lokalno
  Bez provizija