Za područje

  4 koraka od kupnje parcele do početka gradnje

  Članak je koristio već 9129+ korisnicima
  Mi Hrvati smo odavnina graditeljska nacija. Mnogi se odlučuju za izgradnju vlastite kuće, kako bi ona bila prilagođena stilu života i učinila stanovanje ugodnijim. Cilj ovog članka je istaknuti važnije korake kod donošenja odluka i postupaka, s kojima ćete se susretati kako bi se pomoglo svima koji kreću na put izgradnje novog doma.
  Stručni članak 9129
  Nacrt arhitekta kao podloga svega, http://www.arhitekti.hr

  1. Vaša želja

  Sve počinje s željama i voljom da se ostvari. Prvo se morate zapitati, zašto želite novi dom, možda zbog povećanja obitelji, hobija, približavanja prirodi itd. To bi trebala biti vaša polazišta, ona će pomoći i vašem arhitekti. Razmislite što očekujete od kuće i koji način stanovanja vam odgovara – bi li radije na otvorenom, unutra, blizu naselja, u blizini prirode, i drugo. Napravite idealan popis prostorija koje želite i detalja kao što su, primjerice, kamin u dnevnoj sobi ili direktan pristup kupaonici iz spavaće sobe, pristup terasi...
   
  Pritom obratite pažnju na potrebe i hobije – primjerice, ako vaša obitelj skija, trebat ćete i prostorije za spremanje sve opreme. Možete birati između klasične građevine, kod koje ne postoje ograničenja u ostvarivanju želja, ili birati iz velike ponude montažnih kuća. Više informacija o prednostima i nedostacima različitih postupaka gradnje navest ćemo u sljedećem članku.
   

  2. Lokacija

  Lokacija zemljišta je gotovo najvažnija, jer direktno utječe na druge čimbenike koji doprinosi kvaliteti stanovanja. Jedan od ključnih čimbenika je položaj parcele i sunca - otvorenost na istok, jug ili zapad je izrazito preporučljiva, potrudite se izbjeći parcele koje leže na sjevernoj strani. Pokušajte predvidjeti koliko sunčanih sati dnevno možete dobiti, te hoćete li imati nešto od sunca, posebno u zimskim mjesecima. Osunčanost utječe na raspoloženje stanara i energetsku potrošnju objekta!
   
  Obratite pozornost na pristup do glavnih prometnica, blizinu različitih usluga kao što su vrtići, škole, trgovine. Parcela mora imati uređen pristup do općinske ceste, u blizini mora biti sva infrastruktura – voda, struja, telefon, i po mogućnosti i kanalizacija. Ako imate mogućnost, kupite komunalno opremljenu parcelu jer ćete tako uštedjeti na brojnim troškovima.
   
  Provjerite je li parcela namijenjena za izgradnju i nadležnom upravnom odjelu uputite zahtjev za lokacijsku dozvolu. Informacije o lokaciji sadrže sve uvjete, propise i ograničenja koja se odnose na gradnju na određenoj parceli. Tako ćete doznati što i kako možete graditi, a dokument će trebati vašem arhitektu kao podloga za izradu idejnog rješenja kuće.
   
  Nakon odluke o kupnji parcele i sređivanju svih potrebnih dokumenata, trebat ćete snimak stanja parcele, odnosno geodetski snimak stanja. Iz snimka će se vidjeti reljef terena i infrastrukture, što je potrebno arhitektu kao podloga za izradu nacrta.
   

  3. Traženje arhitekta i idejni projekt (IDP)

  Napisali ste svoje želje, vlasnik ste parcele, imate informaciju o lokaciji i geodetski snimak. Pravo je vrijeme za potragu ovlaštenog arhitekta, koji će vam izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole. Ako ste se odlučili za montažnu kuću, uobičajenu dokumentaciju pripremit će tvrtka koja nudi takve kuće. 
   
  Ako se odlučite za normalnu gradnju, možete odabrati jedan od tipiziranih ili individualnih planova. Tipizirani planovi su jeftiniji, ali pružaju vrlo malo prilagodbi i u mnogim slučajevima nisu kompatibilni s parcelom – situacijom i ne iskorištavaju svoje potencijale. Obzirom na to da plan predstavlja mali postotak od vrijednosti investicije (obično oko 2-3 %) i presudno utječe na konačan izgled kuće i udobnost stanovanja, preporučamo da se odlučite za individualni plan. Važno je angažirati kvalitetnog arhitekta, jer na tržištu ima puno loših koji nude jeftine individualne planove čija je kvaliteta upitna. Potražite reference arhitekata, razgovarajte s najmanje troje, neka vam oni pripreme ponude, a tek potom odaberite onoga s kojim ste najzadovoljniji. Cijena ne bi trebala biti jedini razlog izbora.
   
  Kada se odlučite za arhitekta i potpišete ugovor o izradi projektne dokumentacije, počinje proces planiranja. Dobar arhitekt mora uzeti u obzir vaše želje i jasno vam objasniti ono što je moguće i što nije, temeljem informacija o lokaciji. Na temelju vaših želja i ograničenja, arhitekt vam priprema nekoliko prijedloga i idejnih rješenja, koje ćete na jednom ili više sastanaka zajedno dopuniti i popraviti. Suvremeni softverski alati omogućuju 3D prikaz vaše buduće kuće, tako da ideja predstavlja 90 posto konačne izvedbe. Komunikacija između vas i arhitekta mora biti neprekidna.
   

  Stručni savjet firme PIKAIA d.o.o.

  1. Građevinsko zemljište

  Naši zakoni poznaju izraz građevna čestica.
  Narodski rečeno to je "parcela", "gradilište", "zemljište", odnosno mjesto na kojem se planira graditi.

  Građevna čestica je definirana Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
  Građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu. Može se sastojati i od više katastarskih čestica (više manjih čestica) ili manje od jedne katastarske čestice (dijelimo jednu veliku česticu).

  Da bi čestica bila građevna mora imati pristup na javnoprometnu površinu, ako čestica nema pristupa na javnoprometnu površinu na njoj se ne može graditi.
  Odnosno, ili moramo prometnicu dovesti do čestice ili pristup osigurati pravom prolaza preko susjedne čestice.
  Prostorni planovi najčešće definiraju minimalne veličine građevnih čestica.

  2. Izvadak iz katastarskog plana

  Izvatkom iz katastarskog plana se dokazuju oblik i veličina građevne čestice i da je građevina na građevnoj čestici postojeća, odnosno da je upisana u katastar.

  3. Tko angažira geodeta, izvođač radova ili investitor

  U projektiranju, geodet je potreban puno prije nego dođe do faze izvođenja, tako da geodeta najčešće angažira investitor.
  Dapače, geodeta bi čak trebalo angažirati i prije kupovine zemljišta jer se zbog stare neprecizne izmjere zna dogoditi značajna razlika u površini katastarskih čestica u katastru i u stvarnosti.
  Vrlo rijetko se može se dogoditi da geodeta angažira i izvođač radova. Na primjer ako je prilikom izvedbe građevina potrebna visoka preciznost (na primjer kod složenih građevina, vertikalnost stupova montažne konstrukcije i sl.)

   4. Lokacijska informacija

  Da bi se saznalo što se može graditi na nekom zemljištu najbolje je od upravnog tijela zatražiti lokacijsku informaciju za zemljište na kojoj se planira graditi.
  Lokacijska informacija se izdaje u pisanom obliku, a sadrži informaciju o:
  1. prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište
  2. namjeni prostora propisanoj prostornim planovima svih razina
  3. područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljište nalazi na takvom području
  4. obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja, ako se zemljište nalazi na području za koje je takva obveza propisana ovim Zakonom
  5. prostornim planovima i/ili njihovim izmjenama i dopunama, čija je izrada i donošenje u tijeku
  6. mjestima na kojima se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti.
  7. uvjetima i načinu gradnje (izgrađenost čestice, iskoristivost čestice, minimalna udaljenost građevine od međe i regulacijske linije, visina građevine, minimalna površina prirodnog tla, potrebna broj parkirališnih mjesta...)


  G-din Predrag Čaklović, PIKAIA d.o.o.

   

  4. Priprema projektne dokumentacije te ishođenje suglasnosti i dobivanje građevinske dozvole 

  Idejno rješenje je temelj za izradu detaljnije dokumentacije i ono već omogućava ishođenje posebnih uvjeta odnosno suglasnosti od nadležnih ustanova odnosno njihovog pristanka (vodovoda, HEP-a, općine…), koje je potrebno priložiti glavnom projektu za ishođenje građevinske dozvole. Ovo sve ishodi ovlašteni arhitekt.

  Glavni projekt za građevinsku dozvolu je namijenjen upravnom postupku u upravnom tijelu koje temeljem glavnog projekta i plaćenog komunalnog doprinosa izdaje građevinsku dozvolu za željenu građevinu.

  Glavni projekt je sastavni dio građevinske dozvole i sadrži:
  - NACRTE ARHITEKTURE 
  - NACRTE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I PLAN UKLANJANJA
  - NACRTE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ELEKTRIČNE OPREME
  - NACRTE STROJARSKIH INSTALACIJA I STROJASKE OPREME 
  - NACRTE TELEKOMUNIKACIJA
  - NACRTE VODOVODA I ODVODNJE 
  - DRUGI GRAĐEVINSKI PLANOVI
  - ELABORATI: požarna sigurnost, građevinska fizika, geodetski snimak postojećeg stanja, geomehanički izvještaj.

  Ako je dokumentacija nepotpuna, upravno tijelo može zahtjevati izmjene ili dopune, a u suprotnom slučaju izdaje građevinsku dozvolu.

  Arhitekt potom izradi detaljnu projektnu dokumentaciju – izvedbeni projekt s detaljnim planovima, koje izvođač treba za uspješnu izgradnju. Temeljem ove dokumentacije izrađuje se troškovnik.
  Ako sve protekne optimalno, cijeli proces izrade idejnog nacrta, projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole traje od 3 do 6 mjeseci. Tada možete početi s gradnjom novog doma.


  Razmišljate li o gradnji objekta? Jednostavno i brzo potražite obrtnike s portala eMajstor.hr.

  Izgled kuće u 3d modelu, http://www.arhitekti.hr
  Izgled kuće u 3d modelu, http://www.arhitekti.hr


  Stručni članak 9129
  Autor: eMajstor.hr
  Imamo 992 izvođača za područje Arhitekti, arhitektura:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Imamo 992 izvođača za područje Arhitekti, arhitektura:

  BESPLATNA USLUGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJA
  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  © 2022 Daibau | Sva prava zadržana