Za područje

  STATIKA, cijena za statičara

  Stabilnost i nosivost zgrade su od ključnog značaja za osiguranje sigurne uporabe objekta , stoga ne štedite kod planiranja i izvedbe konstrukcije. Ako trebate plan građevnih konstrukcija DGD i PZI za obiteljsku kuću, koji obuhvaćaju statički izračun i dimenzioniranje, izradu oplata i armaturnih planova te tehnički elaborat s popisom količina, iskusan statičar odnosno. Inženjer građevnih konstrukcija, izradit će vam za 800-2.100 EUR. Statički izračun ćete za vašu sigurnost trebati i kod rušenja nosivog zida ili izrade novog otvora za prozor.

  Kome povjeriti obnovu fasade? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim inženjerima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

  Zatražite ponudu:
  Pošalji upit

  Statika kuće, cijena statičara


  Cijena građevinskih konstrukcija PGD in PZI za obiteljsku kuću. Cijena za statični izračun i dimenzioniranje, izradu oplatnih in armaturnih nacrta te tehničkog izvještaja s popisom količina.

  265.25 €/kom

  VRLO NISKA CIJENA
  557.03 €/kom

  SREDNJA CIJENA
  1114.06 €/kom

  NAJVIŠA CIJENA
  Želim ponudu izvođača

  Druge cijene za Statika

  vaša količina

  jedinica

  Okvirna cijena

  vaša cijena

  Cijena za mišljenje građevinskog inženjera

  Cijena posjeta i mišljenje građevinskog inženjera za planiranu intervenciju na izgradnji kuće je oko 1300 kuna.


  kom

  €/kom

  Okvirna cijena
  Pošalji upit >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Statičar - sve što trebate znati

  1. Uloga statičara u planiranju objekta 

  1.1. Statičar je građevinski inženjer

  Statika spada u izgradnju odnosno građevinsku struku. Statičar je onaj koji je studirao na Građevinskom fakultetu, a potom specijalizirao statiku. Statičar nije arhitekt i u načelu ne može projektirati arhitektonska rješenja zgrada, osim ako nije za to dodatno osposobljen, odnosno ako je položio ispit o arhitektonskom projektiranju, koji imaju arhitekti.

  Uloga statičara
  Statički proračuni osiguravaju čvrstoću i trajnost objekta koji je otporan na vjetar, potrese i podnosi predviđena opterećenja.

   

  1.2. Uloga statičara u projektu

  Statičar ulazi u projekt u fazi DGD-a, odnosno u fazi pripreme dokumentacije za građevinsku dozvolu. Njegova je zadaća preračunati arhitektonski objekt, koji je zamislio i nacrtao arhitekt u skladu s arhitektonskim planovima. Arhitektonske planove najčešće daje arhitekt, koji obično i vodi sastanke sa statičarom, dok investitora rjeđe možemo vidjeti u toj ulozi. Uloga statičara je ključna jer osigurava da objekt funkcionira ne samo na papiru, nego i u stvarnosti. Statički proračuni osiguravaju čvrstoću i trajnost objekta koji je otporan na vjetar, potrese i podnosi projicirana opterećenja. Ako ti osnovni uvjeti nisu osigurani, posljedice su katastrofalne jer se zgrada može urušiti i početi slijegati.

  1.3. Statika utječe na arhitekturu

  Arhitektura i statika gotovo su neraskidivo povezane jer se statika bavi konstrukcijom, koja je ključni dio svake kuće. Arhitekt i statičar stoga usko surađuju na projektu, sastaju se i zajedno traže rješenja. Budući da statika utječe na arhitekturu, morate se nekoliko puta konzultirati o tome je li rješenje ispravno ili ne. Statika je kreativna znanost koja pomaže u realizaciji arhitekture vještim traženjem prijedloga.

  1.4. Je li statika obvezni dio dokumentacije?

  Statika odnosno statički proračuni su obvezni dio DGD dokumentacije (dokumentacija o građevinskoj dozvoli). Budući da je statika jedan od obveznih aneksa, građevinska dozvola se ne može dobiti bez statičnih planova. Ako ih ne priložite, općina će vašu prijavu označiti kao nepotpunu i zatražiti dopunu i obično vam ostaviti na raspolaganju oko 14 dana za dopunu, što nije dovoljno da dobijete statičke planove. Ako ne dovršite prijavu u predviđenom roku, prijava će biti odbijena i morat ćete se ponovno prijaviti za novu, što znači da ćete morati ponovno platiti da dobijete sva mišljenja itd.

  2. Podaci koji su potrebni statičaru

  2.1. Lokacija objekta

  Kako bi statičar počeo s radom, prvo ga moramo upoznati s lokacijom na kojoj se objekt nalazi. Lokacija je važna prije svega zbog meteorološke karte, koja određuje prosječnu količinu snijega godišnje i potresne akceleracije tla za područja u Hrvatskoj. Za čitanje tih podataka statičaru nije potrebna iznimno točna lokacija, odnosno naznaka ulice i kućnog broja, dovoljno je znati u kojem se naselju kuća nalazi. U skladu s podacima, statičar će podatke o seizmičkoj akceleraciji tla (g) i količini snijega očitati s meteorološke karte, a zatim ih uzeti u obzir pri izračunu kuće. U planinskim predjelima, gdje pada puno snijega, opterećenje se znatno povećava zimi, pa stoga kuća mora izdržati veću težinu nego uz more, gdje snijega praktički nema. Opterećenje snijegom (kN/m²) je stoga ključna informacija. U Hrvatskoj postoje područja na kojima su akceleracije potresa veće nego na drugima, što opet utječe na statički proračun.

  2.2. Nosivost tla

  Budući da statičar mora preračunati hoće li se temelji kuće slegnuti (a u ovom slučaju to i spriječiti), bitna informacija je sastav tla. Močvarna tla su vrlo meka, pa se kuće na takvom tlu sliježu mnogo brže nego kuću na kamenitom tlu. Kao rezultat toga, mekano tlo se ne može opteretiti težinom kakvom se može opteretiti stjenovito tlo, što ima velik utjecaj na dizajn kuće, veličinu, broj katova i konstrukcijski sustav. Ako statika pokaže da će se temelji kuće slijegati zbog niske nosivosti poda, projekt kuće se mora tome prilagoditi.

  2.3. Plan arhitekture 

  Osnovno što je potrebno statičaru je, naravno, arhitektonski plan kuće. Za statičke proračune dovoljna je dokumentacija za građevinsku dozvolu, jer ti planovi već sadrže podatke o konstrukcijskim sustavima, materijalima i procijenjenim dimenzijama konstrukcijskih elemenata. Na temelju arhitektonskih planova statičar će preračunati kuću od krova do temelja.

  2.4. Specifičnosti arhitekture

  Statičar mora biti obaviješten ako projektirana kuća ima takve specifičnosti koje je nemoguće zaobići ili promijeniti jer bi to uništilo njezinu ideju. Ako arhitekt želi konzolnu terasu, statičar je ne smije optimizirati postavljanjem stupa ispod nje. Iako bi to bilo najjednostavnije rješenje, narušilo bi arhitektonsku sliku kuće i promijenilo cjelinu. U takvim slučajevima mora upotrijebiti sve svoje znanje i kreativnost kako bi pronašao rješenje koje neće promijeniti arhitekturu, a istovremeno će zadovoljiti statičke zahtjeve.

  2.5. Financijski proračun

  Za statičara je važno da je svjestan financijskog proračuna investitora jer to utječe na rješenja koja će predlagati. Ako je financijski proračun jako ograničen, morat će prilagoditi rješenja i pronaći ono koje za najmanje novca najuspješnije premošćuje zadane raspone i slično. No ako je proračun velik, statičar ima i više slobode u kreativnom razmišljanju i pronalaženju izvan standardnih rješenja.

  3. Statički izračun novogradnje

  3.1. Nosivost kuće

  Proračun statike sadrži podatke o nosivosti kuće. To znači da statičar izračunava cjelokupnu nosivu konstrukciju kuće, od poda do stropa, kako bi utvrdio koje dimenzije moraju imati pojedini materijali i kakav treba biti konstrukcijski sustav da bi kuća izdržala opterećenje. Opterećenje uključuje težinu same kuće, odnosno težinu konstrukcijskih elemenata, opterećenje snijegom, opterećenje vjetrom i opterećenje pokretnog namještaja i ljudi. Kako bi mogao očitati težinu pojedinih elemenata, statičaru su potrebni točni podaci o konstrukcijskim materijalima. Statički proračun kuće uvijek počinje na krovu i nastavlja se prema tlu, a završava na temeljima.

  3.2. Dimenzije pojedinih elemenata

  Na temelju rezultata proračuna statičar će odrediti dimenzije pojedinih konstrukcijskih elemenata. Točnije, to znači da će odrediti debljinu zidova, promjer nosivih stupova, visinu i širinu krovnih greda (rogova), dimenzije temelja... Sve dimenzije određuju se tako da se osigura optimalna upotreba materijala s obzirom na nosivost. Smisao statike nije da svi elementi budu što deblji i što veći kako bi izdržali opterećenje kuće. Rasipne dimenzije znače veću težinu kuće i veće opterećenje, a istodobno više utrošenog materijala znači i veći trošak. Dobar statičar će stoga uvijek tražiti najbolju moguću učinkovitost.

  3.3. Smrzavanje i dimenzioniranje temelja

  Statičar će odrediti i dimenzije temelja. Dimenzije temelja prije svega ovise o tome radi li se o temeljnoj ploči ili trakastim temeljima. Kad je riječ o trakastim temeljima, bitno je da su otporni na mraz, na što utječe i dubina njihovog položaja - što su dublje pod zemljom, to su sigurniji od mraza. Uz dubinu temelja, statičar će navesti i potrebne dimenzije kako bi mogli izdržati opterećenje kuće bez slijeganja.

  3.4. Otpornost na potres

  Proračun statike također uključuje projekciju kuće tijekom potresa. Posebnim programom statičar će kuću imaginarno izložiti takvoj akceleraciji tla kakva je prisutna na gradilištu i provjeriti koliko uspješno može podnijeti potres. Nijedna kuća neće izdržati izrazito jake potrese, jer bi takve kuće bilo besmisleno graditi, s obzirom da se kod nas prije 100 godina dogodio izrazito jak potres. Ipak, manje potrese kuća mora izdržati besprijekorno, a kod većih se mora rušiti tako da što manje ugrozi živote ljudi u objektu.

  3.5. Otpor na vjetar

  Drugo horizontalno opterećenje osim potresa je brzina vjetra. Statičar će izračunati omogućava li odabrani konstrukcijski sustav kuće sigurno premošćivanje opterećenja vjetrom te ga po potrebi ojačati horizontalama ili zidovima. Opterećenje vjetrom nije zanemarivo, osobito u područjima koja karakteriziraju jaki sezonski vjetrovi.

  3.6. Detalji

  Na kraju, ali ne i najmanje važno, statičar će vas savjetovati o detaljima kuće. Budući da ima dosta znanja o konstrukcijama, arhitektu će preporučiti detalje koji su najprikladniji za odabrani konstrukcijski sustav.

  4. Statički obračun postojećeg objekta

  4.1. Mišljenje o čvrstoći konstrukcije

  Ako vas zanima hoće li vaša 100 godina stara kuća uspješno izdržati sljedeći potres ili je potrebna hitna sanacija, možete nazvati statičara i zatražiti njegovo mišljenje. Statičar će pregledati čvrstoću i oštećenja postojeće konstrukcije. Pregledat će krovnu konstrukciju radi provjere stanja drva (je li počelo truliti), provjeriti ima li pukotina na zidovima i međukatnim pločama te završiti pregled na temeljima, gdje će provjeriti slijeganje kuće, propadanje zbog algi i plijesni ili mraza. Da bi mogao provjeriti stanje temelja kuće, prvo morate naručiti iskop na najmanje dvije točke oko kuće, jer statičar to neće učiniti sam. Teoretski, možete sami napraviti iskop, ali temelji mogu biti vrlo duboki, što znači da ćete morati duboko kopati. Kada je riječ o kamenitom tlu, takav posao je dugotrajan i zahtjevan.

  4.2. Mišljenje o sanaciji postojeće konstrukcije

  Sukladno zaključcima o objektu, statičar će potom dati mišljenje i upute za sanaciju postojeće konstrukcije. Upute će sadržavati konkretne prijedloge kako ojačati okomite zidove i međukatne ploče, je li neki element bolje jednostavno srušiti i zamijeniti novim (jer je u lošem stanju), kako učvrstiti temelje (ako je potrebno) i slično. Također će predložiti hidrozaštitu i toplinsku zaštitu zgrade.

  5. Koliko košta statičar?

  Cijena izračuna statike ovisi o veličini i složenosti objekta. Cijena za statični izračun i dimenzioniranje, izradu oplatnih i armaturnih nacrta te tehničkog izvještaja s popisom količina iznosi oko 470 EUR. Cijena posjeta i mišljenje građevinskog inženjera za planiranu intervenciju na izgradnji kuće je oko 180 EUR. 

  emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš dom  Želim ponudu izvođača
  Zadnji projekti

  Pomicanje nosivog zida

  Pomicanje vanjskog zida za 1 metar kako bi se dobilo više prostora...mislim da se radi o nosivom zidu pa bi želio savjet stručnjaka kako se ne bi narušila statika kuće... 2375.1 € do 3958.5 €

  ........

  Procjenu rušenja nosivog zida

  Potrebna izrada statike za rušenje zida, poštno nismo sigurni da li je nosivi. 2375.1 € do 3958.5 €

  ........

  Statički izračun radi rušenja nosivog zida

  Potrebna statika nosivog zida. 2035.8 € do 3393 €

  ........

  Želim ponudu izvođača

  Cijena, Statički izračun, cca 40 m2
  Statika, Zagreb

  270 € do 450 €

  Cijena, Statika kuće, Stan 88 m2
  Statika, Zagreb

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada statike kuće, 9 x 9 m
  Statika, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Proračun statike objekta i troškovnik radova, Pomoćni objekt 24m2 + potporni zid u duljini od ca.30m
  Statika, Tuheljske Toplice

  360 € do 600 €

  Cijena, Izrada statike, 4,5 m x 5,5 m x 3 m
  Statika, Šibenik

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada statike obiteljske kuće, 110 m2
  Statika, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada statike obiteljske kuće, 140 m2
  Statika, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada statike za zamjenu stepenica, 1,5 m visine
  Statika, Brod Moravice

  315 € do 525 €

  Cijena, Konzultacije/proračun za rekonstrukciju zgrade, Bruto površina etaža koje se rekonstruiraju 2 x 80 m2
  Statika, Punat

  450 € do 750 €

  Cijena, Provjeriti jedan nosivi zid i prostor gdje bi došle stepenice, Nosivi zid je 190 sirina i 250 visina.Prostor za stepenice 260 visina, 113 sirina i 196 duzina. Prostor u potkrovlju ne znm tocno
  Statika, Dubrava

  315 € do 525 €

  Cijena, Statički izračun stana, Cca 130 m2
  Statika, Zadar

  450 € do 750 €

  Cijena, Statičko izvješće za otvore za prozore, 120 cm
  Statika, Vrbovec

  270 € do 450 €

  Cijena, Procjena stabilnosti drvenih greda, 13 m2
  Statika, Baška

  270 € do 450 €

  Cijena, Statički izračun radi promjene krova i dimnjaka, 100 m2
  Statika, Jušići

  450 € do 750 €

  Cijena, Statika vikendice, 915x637x245
  Statika, Tučepi

  450 € do 750 €

  Cijena, Statički izračun za rušenje zida, I Profil celik 4,60m koji nosi krov
  Statika, Drage

  360 € do 600 €

  Cijena, Izračun statičara za rezanje prozora u zgradi, cca 100 x 100 cm
  Statika, Slavonski Brod

  180 € do 300 €

  Cijena, Prijedlog sanacije škarpe, 15 x 2.5 m
  Statika, Susedgrad

  450 € do 750 €

  Cijena, Rušenje nosivog zida, 2-5 m2
  Statika, Vinkovci

  450 € do 750 €

  Cijena, Bušenje i rušenje djela vanjskog zida radi stepeniša, 10m2
  Statika, Varaždin

  90 € do 150 €

  Cijena, Statički proračun kuće od cca 250 m2 radi adaptacije i nadogradnje, 11 x 9.5 m 2 etaže i tavan
  Statika, Zagreb

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada statike kuće, 7,5m x 13m
  Statika, Vrsi

  315 € do 525 €

  Cijena, Statički izračun radi robijanja otvora u nosivim zidovima, opis u privitku
  Statika, Ugljan

  135 € do 225 €

  Cijena, Statika kuće, 89 m2
  Statika, Sv. Martin na Muri

  450 € do 750 €

  Cijena, Provjera statike kuće, cca 40 m2
  Statika, Jastrebarsko

  270 € do 450 €

  Cijena, Izrada statike obiteljske kuće, cca 100 m2
  Statika, Jušići

  315 € do 525 €

  Cijena, Statiku za izgradenu garaže u sklopu objekta, 90 m2
  Statika, Split

  450 € do 750 €

  Cijena, Ugradnja tavanskih skala, 120 × 70 cm
  Statika, Split

  180 € do 300 €

  Cijena, Izrada statike kuće, cca 100 m2
  Statika, Karlovac

  315 € do 525 €

  Cijena, Pregled statike manje kuće, cca 49 m2
  Statika, Vlaškovec

  315 € do 525 €

  Cijena, Izrada statike za temelj kuće, cca 100 m2
  Statika, Donje Stative

  315 € do 525 €

  Cijena, Statika zidova, zida - 2 kom
  Statika, Zagreb

  360 € do 600 €

  Cijena, Statički izračuna, 45 m2
  Statika, Zagreb

  315 € do 525 €

  Cijena, Statički pregled objekta, 8 x 6 m
  Statika, Osijek

  450 € do 750 €

  Cijena, Izrada statike za proboj nosivog zida, 5 m2
  Statika, Šibenik

  315 € do 525 €

  Cijena, Pregled statike kuće, cca 100m2
  Statika, Zagreb

  315 € do 525 €  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Statika cjenik

  Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

  171+ poduzeća za Statika
  Besplatna usluga
  Bez provizija
  Zatraži ponudu