STATIKA, cijena za statičara

Stabilnost i nosivost zgrade su od ključnog značaja za osiguranje sigurne uporabe objekta , stoga ne štedite kod planiranja i izvedbe konstrukcije. Ako trebate plan građevnih konstrukcija DGD i PZI za obiteljsku kuću, koji obuhvaćaju statički izračun i dimenzioniranje, izradu oplata i armaturnih planova te tehnički elaborat s popisom količina, iskusan statičar odnosno. Inženjer građevnih konstrukcija, izradit će vam za 800-2.100 EUR. Statički izračun ćete za vašu sigurnost trebati i kod rušenja nosivog zida ili izrade novog otvora za prozor.

Kome povjeriti obnovu fasade? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim inženjerima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
Pošalji upit

Statika kuće, cijena statičara


Cijena građevinskih konstrukcija PGD in PZI za obiteljsku kuću. Cijena za statični izračun i dimenzioniranje, izradu oplatnih in armaturnih nacrta te tehničkog izvještaja s popisom količina.

265.25 €/kom

VRLO NISKA CIJENA
€/kom

SREDNJA CIJENA
1114.06 €/kom

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
STATIKA, cijena za statičara

Druge cijene za Statika

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena za mišljenje građevinskog inženjera

Cijena posjeta i mišljenje građevinskog inženjera za planiranu intervenciju na izgradnji kuće je oko 1300 kuna.€/kom

kom
upit
UKUPNO:
pošalji upit >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Statičar - sve što trebate znati

1. Uloga statičara u planiranju objekta 

1.1. Statičar je građevinski inženjer

Statika spada u izgradnju odnosno građevinsku struku. Statičar je onaj koji je studirao na Građevinskom fakultetu, a potom specijalizirao statiku. Statičar nije arhitekt i u načelu ne može projektirati arhitektonska rješenja zgrada, osim ako nije za to dodatno osposobljen, odnosno ako je položio ispit o arhitektonskom projektiranju, koji imaju arhitekti.

Uloga statičara
Statički proračuni osiguravaju čvrstoću i trajnost objekta koji je otporan na vjetar, potrese i podnosi predviđena opterećenja.

 

1.2. Uloga statičara u projektu

Statičar ulazi u projekt u fazi DGD-a, odnosno u fazi pripreme dokumentacije za građevinsku dozvolu. Njegova je zadaća preračunati arhitektonski objekt, koji je zamislio i nacrtao arhitekt u skladu s arhitektonskim planovima. Arhitektonske planove najčešće daje arhitekt, koji obično i vodi sastanke sa statičarom, dok investitora rjeđe možemo vidjeti u toj ulozi. Uloga statičara je ključna jer osigurava da objekt funkcionira ne samo na papiru, nego i u stvarnosti. Statički proračuni osiguravaju čvrstoću i trajnost objekta koji je otporan na vjetar, potrese i podnosi projicirana opterećenja. Ako ti osnovni uvjeti nisu osigurani, posljedice su katastrofalne jer se zgrada može urušiti i početi slijegati.

1.3. Statika utječe na arhitekturu

Arhitektura i statika gotovo su neraskidivo povezane jer se statika bavi konstrukcijom, koja je ključni dio svake kuće. Arhitekt i statičar stoga usko surađuju na projektu, sastaju se i zajedno traže rješenja. Budući da statika utječe na arhitekturu, morate se nekoliko puta konzultirati o tome je li rješenje ispravno ili ne. Statika je kreativna znanost koja pomaže u realizaciji arhitekture vještim traženjem prijedloga.

1.4. Je li statika obvezni dio dokumentacije?

Statika odnosno statički proračuni su obvezni dio DGD dokumentacije (dokumentacija o građevinskoj dozvoli). Budući da je statika jedan od obveznih aneksa, građevinska dozvola se ne može dobiti bez statičnih planova. Ako ih ne priložite, općina će vašu prijavu označiti kao nepotpunu i zatražiti dopunu i obično vam ostaviti na raspolaganju oko 14 dana za dopunu, što nije dovoljno da dobijete statičke planove. Ako ne dovršite prijavu u predviđenom roku, prijava će biti odbijena i morat ćete se ponovno prijaviti za novu, što znači da ćete morati ponovno platiti da dobijete sva mišljenja itd.

2. Podaci koji su potrebni statičaru

2.1. Lokacija objekta

Kako bi statičar počeo s radom, prvo ga moramo upoznati s lokacijom na kojoj se objekt nalazi. Lokacija je važna prije svega zbog meteorološke karte, koja određuje prosječnu količinu snijega godišnje i potresne akceleracije tla za područja u Hrvatskoj. Za čitanje tih podataka statičaru nije potrebna iznimno točna lokacija, odnosno naznaka ulice i kućnog broja, dovoljno je znati u kojem se naselju kuća nalazi. U skladu s podacima, statičar će podatke o seizmičkoj akceleraciji tla (g) i količini snijega očitati s meteorološke karte, a zatim ih uzeti u obzir pri izračunu kuće. U planinskim predjelima, gdje pada puno snijega, opterećenje se znatno povećava zimi, pa stoga kuća mora izdržati veću težinu nego uz more, gdje snijega praktički nema. Opterećenje snijegom (kN/m²) je stoga ključna informacija. U Hrvatskoj postoje područja na kojima su akceleracije potresa veće nego na drugima, što opet utječe na statički proračun.

2.2. Nosivost tla

Budući da statičar mora preračunati hoće li se temelji kuće slegnuti (a u ovom slučaju to i spriječiti), bitna informacija je sastav tla. Močvarna tla su vrlo meka, pa se kuće na takvom tlu sliježu mnogo brže nego kuću na kamenitom tlu. Kao rezultat toga, mekano tlo se ne može opteretiti težinom kakvom se može opteretiti stjenovito tlo, što ima velik utjecaj na dizajn kuće, veličinu, broj katova i konstrukcijski sustav. Ako statika pokaže da će se temelji kuće slijegati zbog niske nosivosti poda, projekt kuće se mora tome prilagoditi.

2.3. Plan arhitekture 

Osnovno što je potrebno statičaru je, naravno, arhitektonski plan kuće. Za statičke proračune dovoljna je dokumentacija za građevinsku dozvolu, jer ti planovi već sadrže podatke o konstrukcijskim sustavima, materijalima i procijenjenim dimenzijama konstrukcijskih elemenata. Na temelju arhitektonskih planova statičar će preračunati kuću od krova do temelja.

2.4. Specifičnosti arhitekture

Statičar mora biti obaviješten ako projektirana kuća ima takve specifičnosti koje je nemoguće zaobići ili promijeniti jer bi to uništilo njezinu ideju. Ako arhitekt želi konzolnu terasu, statičar je ne smije optimizirati postavljanjem stupa ispod nje. Iako bi to bilo najjednostavnije rješenje, narušilo bi arhitektonsku sliku kuće i promijenilo cjelinu. U takvim slučajevima mora upotrijebiti sve svoje znanje i kreativnost kako bi pronašao rješenje koje neće promijeniti arhitekturu, a istovremeno će zadovoljiti statičke zahtjeve.

2.5. Financijski proračun

Za statičara je važno da je svjestan financijskog proračuna investitora jer to utječe na rješenja koja će predlagati. Ako je financijski proračun jako ograničen, morat će prilagoditi rješenja i pronaći ono koje za najmanje novca najuspješnije premošćuje zadane raspone i slično. No ako je proračun velik, statičar ima i više slobode u kreativnom razmišljanju i pronalaženju izvan standardnih rješenja.

3. Statički izračun novogradnje

3.1. Nosivost kuće

Proračun statike sadrži podatke o nosivosti kuće. To znači da statičar izračunava cjelokupnu nosivu konstrukciju kuće, od poda do stropa, kako bi utvrdio koje dimenzije moraju imati pojedini materijali i kakav treba biti konstrukcijski sustav da bi kuća izdržala opterećenje. Opterećenje uključuje težinu same kuće, odnosno težinu konstrukcijskih elemenata, opterećenje snijegom, opterećenje vjetrom i opterećenje pokretnog namještaja i ljudi. Kako bi mogao očitati težinu pojedinih elemenata, statičaru su potrebni točni podaci o konstrukcijskim materijalima. Statički proračun kuće uvijek počinje na krovu i nastavlja se prema tlu, a završava na temeljima.

3.2. Dimenzije pojedinih elemenata

Na temelju rezultata proračuna statičar će odrediti dimenzije pojedinih konstrukcijskih elemenata. Točnije, to znači da će odrediti debljinu zidova, promjer nosivih stupova, visinu i širinu krovnih greda (rogova), dimenzije temelja... Sve dimenzije određuju se tako da se osigura optimalna upotreba materijala s obzirom na nosivost. Smisao statike nije da svi elementi budu što deblji i što veći kako bi izdržali opterećenje kuće. Rasipne dimenzije znače veću težinu kuće i veće opterećenje, a istodobno više utrošenog materijala znači i veći trošak. Dobar statičar će stoga uvijek tražiti najbolju moguću učinkovitost.

3.3. Smrzavanje i dimenzioniranje temelja

Statičar će odrediti i dimenzije temelja. Dimenzije temelja prije svega ovise o tome radi li se o temeljnoj ploči ili trakastim temeljima. Kad je riječ o trakastim temeljima, bitno je da su otporni na mraz, na što utječe i dubina njihovog položaja - što su dublje pod zemljom, to su sigurniji od mraza. Uz dubinu temelja, statičar će navesti i potrebne dimenzije kako bi mogli izdržati opterećenje kuće bez slijeganja.

3.4. Otpornost na potres

Proračun statike također uključuje projekciju kuće tijekom potresa. Posebnim programom statičar će kuću imaginarno izložiti takvoj akceleraciji tla kakva je prisutna na gradilištu i provjeriti koliko uspješno može podnijeti potres. Nijedna kuća neće izdržati izrazito jake potrese, jer bi takve kuće bilo besmisleno graditi, s obzirom da se kod nas prije 100 godina dogodio izrazito jak potres. Ipak, manje potrese kuća mora izdržati besprijekorno, a kod većih se mora rušiti tako da što manje ugrozi živote ljudi u objektu.

3.5. Otpor na vjetar

Drugo horizontalno opterećenje osim potresa je brzina vjetra. Statičar će izračunati omogućava li odabrani konstrukcijski sustav kuće sigurno premošćivanje opterećenja vjetrom te ga po potrebi ojačati horizontalama ili zidovima. Opterećenje vjetrom nije zanemarivo, osobito u područjima koja karakteriziraju jaki sezonski vjetrovi.

3.6. Detalji

Na kraju, ali ne i najmanje važno, statičar će vas savjetovati o detaljima kuće. Budući da ima dosta znanja o konstrukcijama, arhitektu će preporučiti detalje koji su najprikladniji za odabrani konstrukcijski sustav.

4. Statički obračun postojećeg objekta

4.1. Mišljenje o čvrstoći konstrukcije

Ako vas zanima hoće li vaša 100 godina stara kuća uspješno izdržati sljedeći potres ili je potrebna hitna sanacija, možete nazvati statičara i zatražiti njegovo mišljenje. Statičar će pregledati čvrstoću i oštećenja postojeće konstrukcije. Pregledat će krovnu konstrukciju radi provjere stanja drva (je li počelo truliti), provjeriti ima li pukotina na zidovima i međukatnim pločama te završiti pregled na temeljima, gdje će provjeriti slijeganje kuće, propadanje zbog algi i plijesni ili mraza. Da bi mogao provjeriti stanje temelja kuće, prvo morate naručiti iskop na najmanje dvije točke oko kuće, jer statičar to neće učiniti sam. Teoretski, možete sami napraviti iskop, ali temelji mogu biti vrlo duboki, što znači da ćete morati duboko kopati. Kada je riječ o kamenitom tlu, takav posao je dugotrajan i zahtjevan.

4.2. Mišljenje o sanaciji postojeće konstrukcije

Sukladno zaključcima o objektu, statičar će potom dati mišljenje i upute za sanaciju postojeće konstrukcije. Upute će sadržavati konkretne prijedloge kako ojačati okomite zidove i međukatne ploče, je li neki element bolje jednostavno srušiti i zamijeniti novim (jer je u lošem stanju), kako učvrstiti temelje (ako je potrebno) i slično. Također će predložiti hidrozaštitu i toplinsku zaštitu zgrade.

5. Koliko košta statičar?

Cijena izračuna statike ovisi o veličini i složenosti objekta. Cijena za statični izračun i dimenzioniranje, izradu oplatnih i armaturnih nacrta te tehničkog izvještaja s popisom količina iznosi oko 470 EUR. Cijena posjeta i mišljenje građevinskog inženjera za planiranu intervenciju na izgradnji kuće je oko 180 EUR. 

emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš domŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Zadnji projekti

Pregled pukotine u kamenom zidu kuće

Na jednoj vertikalnoj strani probijenog kamenog zida u prizemlju kuće u staroj gradskoj jezgri pojavila se pukotina i čini se da se polako širi. Probijeni otvor u zidu nadsvođen je čeličnim nadvojem.
Pregledom bi trebalo utvrditi postoji li opasnost od urušavanja. 2375.1 € do 3958.5 €

........

Mišljenje statičara o nosivosti krovne konstrukcije za FN elektranu

Za potrebe izgradnje fotonaponske elektrane u Zapruđu, potrebno nam je mišljenje statičara o nosivosti krovne konstrukcije, te analizu opterećenja snijegom i vjetrom. 3393 € do 5655 €

........

Statika kuće

Kuća je stradala u potresu i ima crvenu naljepnicu. Trebam ocjenu statičara da li je za rusenje radi podnošenja zahtjeva vezano uz obnovu. 3393 € do 5655 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

Cijena, Provjera statike kuće, 6 x 7m
Statika, Pakoštane

450 € do 750 €

Cijena, Statička ocijena objekta koji želimo adaptirati/ renovirati, 100 m2
Statika, Ervenik

450 € do 750 €

Cijena, Statički izračun zbog adaptacije tavanskog prostora, cca 85 m2
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Procjena statičara za rušenje unutarnjih zidova u stanu, cca 53 m2
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Statički izračun nosivog zida, 60 m2 površina stana
Statika, Split

450 € do 750 €

Cijena, Vizualna kontrola i konzultacije obiteljska kuća, cca 130 m2
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Procjena kvalitete statike kuće, cca 90 m2
Statika, Samobor

450 € do 750 €

Cijena, Utvrditi statiku balkona u zgradi jer bi preselio ogradu, cca 4m2
Statika, Rijeka

450 € do 750 €

Cijena, Statika kuće, 8 x 8.5 m
Statika, Orebić

540 € do 900 €

Cijena, Statika kuće, všd- 213x120x130cm
Statika, Malinska

450 € do 750 €

Cijena, Statika balkona, 7 x 5 m
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Procjena statike kuće, Jedna kuća ima tlocrtno 100m2, a druga malo manje
Statika, Gornji Karin

450 € do 750 €

Cijena, Procjene statike nakon ostenćenje, 73 m2
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Statika stana, 100 m2
Statika, Split

450 € do 750 €

Cijena, Statika na djelomično renoviranoj kamenoj kući, 76 m2 katnica
Statika, Buzet

450 € do 750 €

Cijena, Provjeriti sigurnost i statiku terase, 50 m2
Statika, Karlovac

450 € do 750 €

Cijena, Procjenu statičara, 10 x 10 m
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Statički izračun za rušenja nosivog zida, Nosivi zid dimenzije:D-280cm, V-255cm, Š-30cm
Statika, Petrinja

450 € do 750 €

Cijena, Procjena statike zgrade i dvorišne kuće nakon potresa, cca 800 m2
Statika, Zagreb

900 € do 1500 €

Cijena, Ocjenit statiku kuće na selu, cca 140m2
Statika, Kamensko

540 € do 900 €

Cijena, Ponovna provjera statike kuće sa zelenom naljepnicom, cca 110m2
Statika, Stari Farkašić

540 € do 900 €

Cijena, Statički izračun, cca 4 x 2.2 m
Statika, Pula

450 € do 750 €

Cijena, Procijena statike kuće, cca 91 m2
Statika, Punat

450 € do 750 €

Cijena, Procjena statike kuce, cca 67m2
Statika, Klanjec

450 € do 750 €

Cijena, Provjera statike vikendice, 2m x 5m je veličina terase
Statika, Đurmanec

405 € do 675 €

Cijena, Statika kuće, cca 50m2
Statika, Sekulinci

540 € do 900 €

Cijena, Statički izračun kuće, 300 m2
Statika, Zagreb

450 € do 750 €

Cijena, Postavljanje montažnog bazena na terasu, 35 m2
Statika, Čavle

450 € do 750 €

Cijena, Statika stare kuće zbog rekonstrukcije, cca 60 m2
Statika, Makarska

450 € do 750 €

Cijena, Napraviti izračun kakav je potporni zid, 60 m
Statika, Grljevac

450 € do 750 €

Cijena, Procjena statike postojeće nekretnine, 53 m2
Statika, Kašina

450 € do 750 €

Cijena, Pregled statike kuće, 90 m2
Statika, Seline

450 € do 750 €

Cijena, Statički izračun za ojačavanje deke, Cca 50 m2
Statika, Petrijevci

450 € do 750 €

Cijena, Statika kuće, cca 100 m2
Statika, Zabok

450 € do 750 €

Cijena, Izračun statike za rušenje zida 1,80x280 ( širina zida 17cm), 1 kom / cca 280x 180 cm , širina zida 17cm
Statika, Dubrava

450 € do 750 €

Cijena, Statika kuće, 50-60m2
Statika, Hrvatska Kostajnica

450 € do 750 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Statika cjenik

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

161+ poduzeća za Statika
Besplatna usluga
Bez provizija
Zatraži ponudu

Tražite dobre izvođače za područje Statika?