Dimnjačar cijena

Koliki su troškovi čišćenja dimnjaka? Cijene ovise o veličini postrojenja za izgaranje i vrsti posla koji dimnjačar obavlja za pojedinog korisnika. Zakon o uslugama čišćenja dimnjaka postavlja maksimalne cijene dimnjaka. Stvarne cijene usluge čišćenja dimnjaka podliježu dogovoru između tvrtke za dimnjačarstvo i njihovog korisnika. Čišćenje dimnjaka, cijena prvog pregleda, redovnog i izvanrednog pregleda su različiti, a uobičajena cijena dimnjaka za sat iznosi 20-35 EUR/h.

Kome povjeriti održavanje dimnjaka? Pošaljite upit odgovarajućim i ocijenjenim izvođačima u vašem području - besplatno i bez obveze! Jednostavno ispunite obrazac u nastavku.

Zatražite ponudu:
Pošalji upit

Cijena za dimnjačarske usluge


Cijena za čišćenje dimnjaka, prvog pregleda, rednog i izrvanrednog pregleda. Cijena dimnjačara na sat

26.53 €/sat

VRLO NISKA CIJENA
€/sat

SREDNJA CIJENA
44.56 €/sat

NAJVIŠA CIJENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Cijena za dimnjačara

Druge cijene za Dimnjačar

vaša količina

jedinica

okvirna cijena

vaša cijena

Cijena dimnjačarskih usluga

Cijena pregleda dimnjaka, čišćenje dimnjaka, snimanje dimnjaka, tlačenje dimnjaka te stručni dimnjačarski nalaz dimovoda€/kom

kom
upit
UKUPNO:
pošalji upit >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uredan dom

Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

Usluge dimnjačara – sve što morate znati

1. Dimnjačarstvo – što morate znati?


Dimnjačari obavljaju reguliranu profesiju koja nas stoljećima štiti od raznih nedaća. Njihove usluge pridonose boljoj zaštiti od požara, većoj efikasnosti grijaćih uređaja i smanjuju troškove popravka i grijanja te pridonose poboljšanju našeg zdravlja. Dimnjačarstvo uključuje širok spektar usluga, poput čišćenja i kontrole dimovodnih objekata; pregleda dimnjaka i dimovodnih kanala, priključaka dimnjaka/dimovodnih cijevi, čišćenja i pregleda ložišnih uređaja, kontrole i čišćenja uređaja svih vrsta centralnog, etažnog i parnog zagrijavanja prostorija i vode, mjerenja emisije sastava dimnih plinova, čišćenja ventilacijskih kanala, uklanjanja katranskih naslaga, savjetovanja korisnika i dr.
 

dimnnjačar.jpg
Redovit posjet dimnjačara smanjuje opasnost od požara i osigurava miran san.

 

Važno je da znate da dimnjačare ne smijete sprječavati u radu. Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost, propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te se pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
Vlasnici, korisnici objekata i prostorija dužni su prijaviti ovlaštenoj područnoj dimnjačarskoj službi dimovodne i ložišne uređaje koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli. Također, dužni su ovlaštenom područnom dimnjačaru omogućiti pristup objektu i prostorijama u svrhu čišćenja i kontrole uređaja koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli.
Redovita kontrola i čišćenje provodi se na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva, a najmanje jedanput godišnje. Dimovodni objekti obvezno se kontroliraju, a prema potrebi i čiste prije početka ogrjevne sezone, a u pravilu i po završetku iste. Obveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju, pod uvjetom da ih njihovi korisnici odjave nadležnom koncesionaru.


1.1. Cijene dimnjačarskih usluga


Trenutačno Hrvatska nema jedinstveni zakon, odnosno zakon o dimnjačarstvu koji bi uredio djelatnost dimnjačarskih usluga i cijena u Hrvatskoj. Svaka jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) u Hrvatskoj dužna je organizirati dimnjačarsku službu, što znači da mogu za svoje područje dodijeliti jednu ili više koncesija za obavljanje dimnjačarske službe i definirati uvjete njihovog rada Pravilnikom. Stoga u lokalnim jedinicama postoje razlike u cijenama usluga.
Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe – obrtnici na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenoj s gradom kao davateljem koncesije. Uvid u cjenik i popis ovlaštenih dimnjačara najlakše ćete dobiti od nadležnih tijela općine ili grada, odnosno na službenim internetskim stranicama vaše jedinice lokalne samouprave.


1.2. Prednosti dimnjačarskih usluga


Požari zbog samozapaljenja danas su rijetki upravo zahvaljujući radu dimnjačarske službe, koja redovito čisti sve dimnjake. Dimnjačarske usluge štite naše zdravlje i imovinu. Čist dimnjak ima bolju prohodnost, što pridonosi povećanju efikasnosti goriva i smanjenju troškova grijanja. Redoviti pregledi uređaja za loženje osiguravaju njihovo optimalno funkcioniranje, a ranim otkrivanjem kvarova produžuje se i njihov vijek.


2. Kako odabrati dimnjačara?


Svaki vlasnik nekretnine mora omogućiti dimnjačaru da obavi svoje redovite usluge predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu, jer su u protivnom predviđene zakonske kazne.

Kontakt ovlaštenog područnog dimnjačara, bilo za redovite ili komercijalne usluge, možete potražiti od nadležnih tijela općine ili grada, odnosno na službenim internetskim stranicama vaše jedinice lokalne samouprave.

Nešto lakše je sada pronaći ovlaštenog dimnjačara u Zagrebu jer je prije nekoliko godina Grad Zagreb je postao jedno koncesijsko područje na kojem posluje jedinstveni dimnjačar. To je Dimnjačarska obrtnička zadruga, koja je zamijenila dosadašnje dimnjačare po mjesnim odborima.

Međutim, ako želite osobniji pristup, osobito za komercijalne usluge, onda dimnjačara potražite na portalu eMajstor, gdje imate mnogo kontakata, a gdje istodobno možete vidjeti i njihove reference i pročitati mišljenje dosadašnjih stranaka.

Dakle, izabranog dimnjačara možete naručiti sami, ali on će vas sigurno posjetiti barem jedanput godišnje radi redovitog pregleda. Dimnjačarstvo morate obavijestiti o uporabi novog uređaja za grijanje, o promjenama na uređaju i na prijedlog majstora ukloniti uočene nepravilnosti.

3. Koje usluge obavlja dimnjačar?


3.1. Pregled loživih, dimovodnih i ventilacijskih uređaja


Dimnjačarstvo obavlja preglede loživih, dimovodnih i ventilacijskih uređaja, kojima osigurava pravilno djelovanje uređaja.

3.1.1. Prvi pregled loživih uređaja


Prvi pregled mora se obaviti za svaki novi ili modificirani loživi uređaj, dimovodni uređaj ili kod renoviranja objekta. Prvim pregledom uređaja provjerava se ispravnost ugradnje u skladu s projektnom dokumentacijom i propisima, što sprječava pogrešnu ugradnju i djelovanje. Dimnjačar provjerava uređaj, dimne cijevi, ventilacijske otvore, pristup do uređaja i procjenjuje rizik od trovanja dimnim plinovima. Na temelju pregleda dimnjačar daje pozitivno izvješće o prvom pregledu ili rok za otklanjanje nepravilnosti. Nakon isteka roka za otklanjanje nepravilnosti korisnik uređaja za loženje dužan je obavijestiti dimnjačarstvo, koje uređaj ponovno provjerava. Na temelju pozitivnog izvješća uređaj se upisuje u katastar uređaja, što se smatra uporabnom dozvolom. Da biste naručili prvi pregled, morate ispuniti zahtjev za upis uređaja u evidenciju, priložiti sve planove i dokumentaciju, dobiti suglasnost vlasnika ako je riječ o priključivanju na dimnjak u višestambenoj zgradi i sve poslati nadležnoj dimnjačarskoj službi.


3.1.2. Izvanredni pregled uređaja za loženje


Izvanredni pregled obuhvaća sve detalje kao i prvi pregled uređaja za loženje, međutim, provodi se po narudžbi inspektora ili korisnika. Obavlja se zbog moguće pogreške, stanja uređaja prije sanacije ili pregleda nakon požara. Na temelju pregleda izdaje se izvješće o izvanrednom pregledu koje je vodič za uklanjanje mogućih pogrešaka.

3.1.3. Redoviti godišnji pregled uređaja za loženje


Redoviti pregled uređaja za loženje obavlja se jedanput godišnje. Njime se provjerava stanje uređaja za loženje, promjene u radu, mogući kvarovi i druge okolnosti. Ako se ne konstatiraju nedostaci, izdaje se pozitivno izvješće, u protivnom korisnik mora otkloniti nepravilnosti u navedenom roku. Nakon isteka roka dimnjačarska služba obavlja ponovni pregled, na temelju kojeg izdaje pozitivno izvješće ili naručuje inspekciju.


3.1.4. Godišnji pregled manjih uređaja za loženje


Pregled manjih uređaja obavlja se jedanput u sezoni grijanja. Njime se provjerava stanje grijaćih uređaja i stanje dimovodnih, ventilacijskih i drugih uređaja. Na temelju pregleda izdaje se pozitivno ili negativno izvješće o godišnjem pregledu.

3.2. Čišćenje uređaja za loženje


Pri izgaranju nastaje mnogo dimnih plinova. Na zidovima dimnih vodova skuplja se ugljik, odnosno čađa. Čađa, katranske naslage i druge nečistoće smanjuju prohodnost dimnjaka, može doći i do samozapaljenja. Stoga je najosnovnija zadaća dimnjačara čišćenje uređaja za loženje i dimnjaka. Uređaji na tekuća goriva i plin trebaju se čistiti jedanput u sezoni grijanja. Manje uređaje za grijanje na biomasu treba čistiti dva puta godišnje, grijaće uređaje na čvrsta goriva barem tri puta.


3.3. Čišćenje dimnjaka


U dimnjaku se tijekom izgaranja skupljaju naslage čađe, koje smanjuju protok dimnih plinova, smanjuju efikasnost uređaja za grijanje i predstavljaju opasnost od požara. Redovito čišćenje dimnjaka barem jedanput tijekom grijaće sezone povećat će efikasnost sagorijevanja i smanjiti mogućnost požara.


3.4. Uklanjanje naslaga katrana


Na unutarnjoj strani dimnih cijevi mogu se nakupljati katranske naslage zbog neprikladno dimenzioniranih dimovodnih uređaja, neprikladnog dovoda zraka, zbog nekvalitetnog goriva, neprikladnog izgaranja, ali i kao posljedica neredovitog i nedovoljnog čišćenja. Katranske naslage u dimnim cijevima uklanjaju se mehanički ili spaljivanjem. Preventivnim uklanjanjem naslaga smanjuje se rizik od požara zbog samozapaljenja i poboljšava se odvodnja dimnih plinova iz grijaćih uređaja.


3.5. Mjerenje emisija loživih uređaja


Mjerenjem emisija osigurava se da štetni plinovi poput ugljičnog monoksida, dušikovih oksida, čađe, ali i gubitak topline, ostanu u planiranim granicama. Mjerenja su potrebna kako bi se osigurala efikasna potrošnja energije, zaštita okoliša i zraka te zaštitilo zdravlje. Mjerenje emisije dimnih plinova obavlja se pri svakom pregledu uređaja za loženje, pri čemu dimnjačar izdaje izvještaj o mjerenjima. Ako se utvrdi nepravilnost, korisnik ju je dužan otkloniti u propisanom roku. Starije uređaje za loženje koji ne udovoljavaju suvremenim standardima vlasnik mora prilagoditi. Redovita mjerenja poboljšavaju djelovanje uređaja i sprječavaju mogućnost trovanja dimnim plinovima.

3.6. Industrijsko čišćenje uređaja za loženje


Industrijski uređaji su veći, snažniji, proizvode više dimnih plinova, stoga ih treba češće čistiti. Dimnjačarska služba čisti toplovodne i parne kotlove, izmjenjivače topline i grijače, kao i agregate za hlađenje.

3.7. Izračunavanje prikladnosti dimovodnog uređaja


Dimnjačaru se možete obratiti prije nego što kupite uređaj za grijanje. Prethodno mišljenje vam pomaže pri kupnji uređaja. Tako ćete osigurati da vaš uređaj djeluje optimalno i da troškovi čišćenja i popravaka budu što manji. Dimnjačar će provjeriti tehničke uvjete priključivanja i preporučiti karakteristike prikladne za budući grijaći uređaj. Prethodno mišljenje možete naručiti i prije pokretanja starijeg uređaja koji je dugo mirovao.


3.8. Ispitivanje nepropusnosti dimnih plinova


Ovim testom provjerava se nepropusnost dimovodnog uređaja, što je osobito važno u suvremenim domovima s velikom zrakonepropusnošću. Ispitivanjem nepropusnosti zraka provjerava se ispunjava li dimovodni uređaj propisanu zrakonepropusnost, je li pravilno ugrađen i postoje li mjesta u uređaju iz kojih dimni plinovi istječu u prostor. Nepropusnost se provjerava mjernim uređajem ili testom dima.


3.9. Mjerenja sadržaja vode u drvu


Prisutnost vlage u ogrjevu smanjuje efikasnost izgaranja, povećava troškove, a oslobađa se i veća količina dimnih plinova, čestica prašine, čađe i katrana koji se nakupljaju u dimovodnom sustavu. Preporučena maksimalna vrijednost vode u drvu je 20 %. Dimnjačar može provjeriti je li drvo primjereno za grijanje, što osigurava kupnju odgovarajućeg ogrjeva i uštedu na grijanju i čišćenju.

emajstor.hr pomaže pri ocjeni investicije i izboru izvođača za vaš domŽELIM PONUDU IZVOĐAČA
Zadnji projekti

Čišćenje peći i dimnjaka

Potrebno čiščenje peći i dimnjaka. 678.6 € do 1131 €

........

Pročistiti i ispitati valjanost

Potrebno ispitati valjanost i pročistiti dimnjak. 678.6 € do 1131 €

........

Dijagnostika i čišćenje dimnjaka

Provjera kvalitete čišćenje i preporuka za dobar rad dimnjaka . 678.6 € do 1131 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA

Cijena, Pregled kape i cijelog dimnjaka,
Dimnjačar, Begovo Razdolje

135 € do 225 €

Cijena, Atest dimnjaka, 1 dimnjak
Dimnjačar, Zagreb-dio

135 € do 225 €

Cijena, Atest novog kamina, 1 dimljak visina 7 metara
Dimnjačar, Medaki

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, cca 7 m
Dimnjačar, Dobrodol

90 € do 150 €

Cijena, Sanacija umjetanjem inox cijevi u postojeći dimnjak, 9 m
Dimnjačar, Ivanec

900 € do 1500 €

Cijena, Potvrdu da je dimnjak ispravan, cca 6 m
Dimnjačar, Graberje Ivanićko

90 € do 150 €

Cijena, Provjera dimnjaka, dimnjak-1 kom
Dimnjačar, Molvice

45 € do 75 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, cca 7 m
Dimnjačar, Bedenička

90 € do 150 €

Cijena, Ugradnja mjernog mjesta na plinskoj instalaciji, mjerno mjesto-1 kom
Dimnjačar, Zagreb

90 € do 150 €

Cijena, Potvrda za postavljanje novog plinskog bojlera, cca 80 m2 3 kamina
Dimnjačar, Zagreb

90 € do 150 €

Cijena, Atest dimnjaka, dimnjak-1 kom
Dimnjačar, Zagreb

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, 2 dimnjaka
Dimnjačar, Donji Laduč

270 € do 450 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka od otvorenog kamina i dimnjaka od plinskog centralno, 2 dimnjaka
Dimnjačar, Markovo Polje

450 € do 750 €

Cijena, Čiščenje dimnjaka, dimnjak: 3 kom
Dimnjačar, Gornja Dubrava

540 € do 900 €

Cijena, Uvjerenje ovlaštenog dimljačara, 1, visina zidana 1,8 m nastavak cijev AL fi 200mm duljina 1,2 m
Dimnjačar, Osijek

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, dimnjak-2 kom
Dimnjačar, Stančić

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje i atest dimnjaka, Cca 8 m
Dimnjačar, Samobor

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, cca 4 m
Dimnjačar, Johovec

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, Fi 130 visina 6 m
Dimnjačar, Makarska

90 € do 150 €

Cijena, Čišćeenje peći za centralno grijanje, Jedna peć
Dimnjačar, Duga Resa

180 € do 300 €

Cijena, Čišćenje i frezanje dimnjaka, 1 kom
Dimnjačar, Sinj

225 € do 375 €

Cijena, Provjera dimnjaka., dimnjaka-2 kom
Dimnjačar, Zagreb

180 € do 300 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, cca 8 m
Dimnjačar, Bribir

180 € do 300 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, dimnjaka-3 kom
Dimnjačar, Moravice

450 € do 750 €

Cijena, Atest za dimnjak, dimnjak-1 kom
Dimnjačar, Trogir

135 € do 225 €

Cijena, Atest dimnjaka, dimnjaka-1 kom
Dimnjačar, Draga Bašćanska

90 € do 150 €

Cijena, Ispitati dimnjak za tehnički pregled kuće, Visina cca 10 m
Dimnjačar, Umag

180 € do 300 €

Cijena, Potvrda o ispravnosti dimnjaka, cca 15 m
Dimnjačar, Varaždin

180 € do 300 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka na obiteljskoj kuci, cca 10 m
Dimnjačar, Lučko

225 € do 375 €

Cijena, Redovno čišćenje dimljaka, dimnjak: 2 kom
Dimnjačar, Pakovo Selo

360 € do 600 €

Cijena, Čiscenje dimnjka, 10 m
Dimnjačar, Čavle

180 € do 300 €

Cijena, Atest o ispravnosti dimnjaka, dimnjak-1 kom
Dimnjačar, Zagreb

90 € do 150 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, 8 m
Dimnjačar, Krapinske Toplice

180 € do 300 €

Cijena, Kuhinjski dimnjak vraća mirise u stan, dimnnjak-1 kom
Dimnjačar, Dubrava

90 € do 150 €

Cijena, Spojiti pećnicu na dimnjak, pećnica-1 kom
Dimnjačar, Valkarin

45 € do 75 €

Cijena, Čišćenje dimnjaka, Visina cca 5m
Dimnjačar, Velika Ves

90 € do 150 €Pogledajte ostale izvedene projekte i cijene

Dimnjačar cjenik

Zatražite neobvezujuću ponudu od tvrtke

77+ poduzeća za Dimnjačar
Besplatna usluga
Bez provizija
Zatraži ponudu

Tražite dobre izvođače za područje Dimnjačar?